Grup Eğitimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Grup Eğitimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Mart 2022 Grup Eğitim Planı örnekleri Grup eğitimi çalışmaları Rehabilitasyon grup öğretmeni neler yapar 0
Program Tipolojisi

E-Öğrenme Ortamlarında Bireysel Öğrenme için Grup İşaretlerinin Vekil Olarak Geçerliliği

Bu bölüm, değerlendirme stratejilerinin tasarımında güncel konuları tartışmak için bir yol olarak bir e-öğrenme ortamında grup değerlendirmesi üzerine son araştırmaları sunar. Destekleyici araştırma, bireysel öğrencilerin grup süreçlerine katkılarını, bireysel öğrencilerin, akranlarının ilgili müfredat içeriğini anlama konusundaki etkilerini ve genel grup deneyiminin, bir e-öğrenme ortamında kişisel öğrenme üzerindeki etkisini ölçmüştür. 

Ayrıca, proje çalışması için temel olan öğrenme hedefleri, final sınavının bir parçası olarak bireysel olarak test edildi. Ayrıca yazarlar, öğrencilerin e-öğrenme ortamının grup öğrenme hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olduğunu algılayıp algılamadıklarını belirlemek için odak grup görüşmeleriyle araştırmanın nicel yönlerini tamamladı.

Yazarlar, e-öğrenmenin grup ödevlerinde derin öğrenmeyi mutlaka geliştirmediğini bulmuşlardır. Ayrıca grup öğrenme hedeflerine ulaşmanın aynı bireysel öğrenme hedeflerine ulaşma anlamına gelmediğini de bulmuşlardır. Bu bölüm, öğrencilerin e-öğrenme ortamı algıları, grup proje çalışması ve e-öğrenme grup dinamikleri arasında var olabilecek ilişki hakkında yorum sağlar.

Öğrencilerin küçük gruplar halinde, bazı ortak ödevler üzerinde birlikte çalışmasını sağlamak çoğu işin bir parçasıdır. Öğrencilerin küçük gruplar halinde, ortak bir görev üzerinde birlikte çalışmasını sağlamak, üniversite öğretimindeki çoğu alanın bir parçasıdır. Grup çalışmasının kullanımını destekleyen iddialar, grup becerilerinde pratiğin sağlanması, profesyonel yaşama hazırlık, öğrenme ile ilgili etkileşimin teşvik edilmesi ve hatta öğretmenlerin not yüklerinin azaltılması gibi pedagojik faaliyetler arasında çeşitlilik göstermektedir.

Bu tür etkinlikler, üç veya dört öğrenciden oluşan grupları, belki bir düzine öğrenciden oluşan daha büyük takımları kapsayabilir. Bu gruplar tarafından üstlenilen çalışma, günler sürebilen bazı küçük tanımlı görevlerden, tüm bir sömestr (genellikle 13 haftalık tam zamanlı eğitim) alabilen ve çalışma süresinin büyük bölümünü tüketen büyük ölçekli çok yönlü projelere kadar değişebilir. 


Grup Eğitim Planı örnekleri
Rehabilitasyon grup öğretmeni neler yapar
Özel eğitimde Grup eğitimi
Grup eğitimi çalışmaları
Rehabilitasyon grup dersleri
Grup öğretmeni ne iş yapar
Özel eğitimde Grup Eğitimi etkinlikleri
Rehabilitasyon Grup Etkinlikleri


E-Öğrenim’in küresel olarak yüksek öğretim ve kurumsal öğrenim sektörlerinde büyümesiyle birlikte, örneğin tescilli ve açık kaynaklı öğrenme yönetim sistemleri gibi grup öğrenim fırsatlarını teşvik etmek için katalizör görevi görebilecek çok sayıda ‘araç’ mevcuttur. Karatahta ve Moodle; tartışma grupları (örneğin bülten panoları) grup üyelerinin, grubun diğer üyelerinin eşzamanlı olmayan bir şekilde görüntülemesi için bilgi göndermesine izin verir; çevrimiçi sohbet forumları, grup üyelerinin sanal olarak buluşmasına ve ilerlemelerini eşzamanlı olarak tartışmasına izin verir.

Daha yakın zamanlarda çevrimiçi sosyal ağ teknolojileri ve etkileşimli alanlar (ör. YouTube, MySpace ve wikiler) ile sanal gerçek zamanlı ortamlar (ör. Second Life) öğretmenler ve öğrenciler tarafından eğitim hedeflerini karşılamak için keşfedildi ve kullanıldı.

Bu bölümde grup ve bireysel öğrenme hedeflerinin hizalanması, elde edilmesi ve test edilmesine odaklanıyoruz. Bu bir E-Öğrenim ortamında gerçekleşirken, böyle bir ortamın bu amaç için çok önemli olmadığı sonucuna varıyoruz. Bizim bağlamımızda, gerçekleşen E-Öğrenim, ‘karma’ bir öğrenme stratejisinin parçasıydı.

Gerçekleştirilen E-Öğrenim, deyim yerindeyse “arka planda”ydı ve öğrencilerin “sohbet” ve ilan tahtalarını kullanarak grup ödevleri için gerekli olan haftalık tartışma ve münazaraları kolaylaştırıyordu. Sonuç olarak, grup öğrenme hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olurken, E-Öğrenim ortamının grup dinamikleri üzerindeki etkisini araştırmadık. Bu nedenle, bu bölümün odak noktası, E-Öğrenim destekli bir ortamda bireysel ve grup değerlendirmesinin karşılaştırılmasıdır.

Son beş yılda, grup öğrenimi değerlendirmesinin geçerli olup olmadığını ve E-Öğrenmenin grup öğrenimi için bir katalizör görevi görüp görmediğini araştırdık. Önceki çalışmamızın bir sentezi olan bu bölüm, E-Öğrenmenin grup ödevlerinde derin öğrenmeyi mutlaka geliştirmediğine ve grup öğrenme hedeflerine ulaşmanın aynı bireysel öğrenme hedeflerine ulaşma anlamına gelmediğine dair kanıt sağlar.

Açık olanı önerir: Bir E-Öğrenim ortamının kendi başına otomatik olarak derin öğrenme hedeflerine ulaşılmasına yol açmaz. Ayrıca, grup dinamikleri ve sınıflarda E-Öğrenim destekli grup çalışması ile ilgili daha ileri çalışmalar için çıkarımlar da sağlar.

Önemli bir uyarı, sosyal ağ tekniklerinin öğrenme ve değerlendirme potansiyelini temsil etmeyebilecek forumlarda ve sohbetlerde e- moderasyona odaklandığımız için çalışmamızın biraz sınırlı olmasıdır. Aynı değerlendirme ortamında farklı teknolojilerin kullanılmasının farklı grup öğrenme fırsatları yaratması veya farklı sonuçlara yol açması mümkündür.

Arka Plan: Bir e-Öğrenim Ortamında Grup Öğrenmesini Teşvik Etmek

Bu bölümü bilgilendiren bağlamsal ortam, öğrencilerin çoğunluğunun zaman içinde tam ücret ödeyen ve aynı zamanda profesyonel alanlarda ücretli istihdamda olan uluslararası öğrenciler olduğu 13 haftalık bir akademik dönem boyunca yürütülen bir lisansüstü çalışma birimidir. Önceki yıllarda, bu ünitedeki öğrenciler, yatırımlara yönelik pratik ve uygulamalı ilgileriyle uyumlu oldukları için üniteden ve değerlendirme görevlerinden çok keyif aldıklarını iddia ettiler.

Öğrenciler, değerlendirme stratejisindeki ödevler arasındaki bağlantıyı takdir ederken, birim koordinatörü (ilk yazar), öğrenci grubu arasında önemli müfredat içeriğiyle ilgili sınırlı eleştirel tartışma ve tartışma olduğunu düşündü.

Diğer bir deyişle, öğrenciler müfredat yapısını ve değerlendirme yaklaşımını takdir etseler de, öğrenme motivasyonları (değerlendirme görevleri), müfredatın değer verilen yönlerine (özellikle işbirlikçi tartışma ve problem çözme) daha derin katılımlarını sınırlamış olabilir. 

Okuryazar bir yatırımcı olmak için yatırım kararlarının sağlam muhakeme (mevcut tüm kaynakları göz önünde bulundurarak), yatırım performansının sürekli izlenmesi ve risk maruziyetini değiştirmek için yeni bilgilerin dahil edilmesi dahil olmak üzere ihtiyatlı bir sürece dayanması esastır.

Yatırım performansını yansıtma, tartışma ve karşılaştırma fırsatları verilen öğrenci akranları arasındaki konuşma, bu süreci teşvik etmenin ideal bir yoludur. Birimdeki öğrenciler haftalık olarak gelişmekte olan yatırım portföylerini akranlarına sunmaya (ve dolayısıyla yatırım performanslarını izlemeye) zorlanırken, birim koordinatörü potansiyel olarak daha değerli, devam eden bir eleştiri ve analiz söyleminin her ikisinin de gerçekleşmediğine inanıyordu. grup içi ve grup içi umduğu kadardır.

Başka bir deyişle, öğrencilerin büyük gruplarında (en fazla 10 öğrenciden oluşan) yatırım kararları hakkında süregiden bir söylemle meşgul olmadıkları ortaya çıktığından yeni bir stratejiye ihtiyaç duyuldu. Bunun yerine, yalnızca herhangi bir haftadaki yatırım kararlarından sorumlu öğrenciler, portföylerini değiştirmeyle ilgili konuları düşünüyorlardı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir