Güney Afrika’daki Dijital Bölünme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Güney Afrika’daki Dijital Bölünme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

25 Temmuz 2022 Dijital Bölünme nedir Dijital BÖLÜNME SORUNU nasıl çözülür DİJİTAL BÖLÜNME sorununa çözüm 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Kamu Sektörü

Özel sektörden farklı olarak kamu sektörü, teknoloji uygulaması ve teknoloji kullanımı açısından önemli ölçüde geride kalmıştır. Hodge ve Miller’a (1997) göre, 100 devlet çalışanından yedisinin bilgisayara erişimi olduğu tahmin ediliyordu; Bu rakam neredeyse hiç değişmedi, yaklaşık 100 çalışandan 16’sının bir bilgisayara erişimi var.

Doğum, kimlik, seyahat ve ölüm belgeleriyle ilgilenen İçişleri Bakanlığı’nın gişelerinde bilgisayar yok. Bilgiler kitaplara manuel olarak kaydedilir ve bir sorgu durumunda uzun gecikmelere neden olur. Ayrıca, bölge müdürlüklerinden ulusal ofislere ve tam tersine gönderilen evrakların takibi için bir doküman yönetim sistemi bulunmamaktadır.

BT becerilerini, kullanımını ve yedekleme hizmetini geliştirmek amacıyla, Devlet Bilgi Teknolojileri Kurumu olan SITA, BT tedarikinde uygun prosedürlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak, son kullanıcı desteği sağlamak, ve bilgi sistemlerini eğitmek, geliştirmek ve sürdürmek gerekir.

Ancak, SIT A’nın Devlet organı olması nedeniyle görevini tam olarak yerine getirmediğine inanan birimler var. SITA’nın sadece merkezi devlet memurları ve ofislerinden yararlandığına inanılırken, taşra teşkilatlarının aynı hizmet sunumundan yararlanmadığı ve yerel ve belediye yönetimlerinin tamamen hariç tutulduğu düşünülmektedir.

Yetersiz bilgi teknolojisine (BT) ve bilgi sistemlerine (IS) sahip bölümler olmasına rağmen, çok karmaşık sistemlere sahip başka bölümler de vardır. NATIS (ulusal trafik bilgi sistemi), tüm sürücü ayrıntılarının ve karayolu suçlarının kayıtlarının bulunduğu bir veri tabanıdır. Sokaktaki trafik memurları, dizüstü bilgisayarları ile veri tabanına erişebilir ve durdurulan birinin daha önce ödenmemiş para cezası veya aktif tutuklama emri olup olmadığını belirleyebilir.

Durban’daki Prince Alfred Luthuli Hastanesi, ülkedeki ilk kağıtsız hastanedir. Tüm kayıtlar elektronik olarak saklanır ve kolayca erişilebilir, böylece uygun hasta bakımı ve ilaç uygulaması sağlanır. Prens Alfred Luthuli projesi, diğer devlet hastanelerinin kağıtsız kurumlara dönüştürülmesi için bir vaka çalışması ve kıyaslama olarak kullanılacaktır.

Eğitimde teknolojinin kullanımı kendi içinde bir sayısal uçurum sergilemektedir. Devlet ilk ve orta okulları, yönetim ve öğretim için pentium® 1 bilgisayarlar ve Windows® 95 gibi yazılımlar gibi eski teknolojiler kullanır. Ortaokulda bilgisayar eğitimi dersleri alan öğrencilere tamamen modası geçmiş Turbo Pascal® öğretilir.

Özel okullar ise bilgisayarlı yönetim sistemlerine sahiptir ve öğretim amacıyla en son teknoloji ve programları kullanır. Üçüncül kurumlar, okulların çok ilerisindedir ve bir öğrencinin ilerlemesini, ücretlerini ve ilgili akademik faaliyetlerini ilk kayıt tarihinden itibaren izleyen Entegre Üçüncül Yazılım gibi özel yazılımlar kullanır.

Üniversite ve Technikon akademisyenleri BT’yi araştırma için yaygın olarak kullanır. İnternet günlük olarak bilgi aramak için kullanılır, üniversite kütüphaneleri önde gelen uluslararası elektronik dergi ve veri tabanlarından bazılarıyla bağlantılıdır. Araştırma verilerini yakalamak için veritabanı paketleri kullanılır ve analiz, SPSS gibi en yeni istatistik paketlerinden bazıları kullanılarak yapılır.

Üçüncül kurumların çoğu, diğerleri arasında Microsoft, IBM, SAP, Oracle, 3Com, Novell ve Cisco gibi büyük markalarla ortaklık kuruyor, bağımsız kurslar sağlamak ve bazı modülleri akademik müfredata dahil etmek için uzman eğitim akademileri oluşturuyor. 

Güney Afrika’da İnternet

İnternet, Güney Afrika’da hızla büyüyor. 2001’de internet kullanımı sadece %2,4 iken, 2003’te %6,8’e yükseldi. Başlangıçta internet çoğunlukla akademisyenler tarafından kullanılıyordu. Ancak, hem işletmeden işletmeye (B2B) hem de işletmeden tüketiciye (B2C) e-ticaret bunu hızla geride bırakmıştır. B2B ticaretinin 28.3 milyar R’ye ve B2C’nin 2.5 milyar R’ye ulaşması bekleniyordu.

Güney Afrika’daki tüm perakende bankalarının bir Web varlığı varken, bir dizi büyük perakendeci hizmetlerini çevrimiçi olarak genişletti. Pick ‘n Pay ve Woolworths, alışveriş Web sitelerine sahiptir ve müşterilere teslimat sunar. Pick ‘n Pay, çevrimiçi mağazasından herhangi bir kâr göstermedi. Ancak 5 yıllık stratejisi doğrultusunda online kayıplar her yıl azalmaktadır.

Güney Afrika’nın ilk çevrimiçi havayolu olan Kulula.com, yolcuların üç kolay adımda çevrimiçi bilet satın almalarını sağlar. Havayolu ilk günden kar etti.

Hükümet ayrıca makaleler, yeşil kağıtlar ve beyaz kağıtlar biçimindeki bilgilerin kamuoyunun incelemesine sunulduğu çevrimiçi bir varlık geliştirerek İnternet’i benimsemiştir. Güney Afrika Gelir Hizmetleri (SARS), vatandaşların vergileri çevrimiçi olarak beyan etmelerine ve çevrimiçi ödemeleri gerçekleştirmelerine olanak tanıyan etkileşimli bir siteye sahiptir.

Güney Afrika’nın özel sektör teknoloji kullanımı açısından birinci dünya ülkeleriyle eşit düzeyde olduğu tartışmadan açıkça görülmektedir. Bununla birlikte, teknolojinin kamu ve özel sektör kullanımı arasında bir ayrım olduğu da ortaya çıkmıştır.


Dijital Bölünme nedir
DİJİTAL BÖLÜNME sorununa çözüm
Hangi ülkede dijital uçurum diğerlerinden daha düşüktür
Dijital BÖLÜNME SORUNU nasıl çözülür
Hangi ülkede dijital uçurum diğerlerinden daha yüksektir
Dijital uçurum nedenleri
Dijital EŞİTSİZLİK


Güney Afrika’daki Dijital Bölünme

Dijital uçurum, teknolojiye erişimi olanlarla olmayanları birbirinden ayırıyor. “Dijital bölünme” terimi, CBS’ye erişimi olmayan kişilerin, ülkelerin veya kuruluşların marjinalleşeceğini ve İnternet’in getirdiği faydaları paylaşmayacaklarının ima edildiği küresel bilgi toplumundan (CBS) kaynaklanmaktadır. 

Dünyanın dört bir yanındaki insanların %80’inden fazlası bırakın Web’de gezinmeyi, bir çevir sesi bile duymamıştır. Bilgiye sahip olanlar ve olmayanlar arasındaki uçurum giderek büyüyor. Gelişmekte olan ülkeler, dünya çapındaki İnternet kullanıcılarının yalnızca %4,25’ini oluşturmaktadır. Yoksulluk, cehalet, altyapı eksikliği ve yetersiz hükümet ilgisi veya müdahalesi bilgi yok durumuna yol açmıştır.

Stillkind’e (1996) göre, internete erişimde geride kalan ülkeler, dışlanma noktasında daha da geri kalmaya mahkumdur. Sayısal uçurumla ilgili araştırmalar, varlığını gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bağlıyor, peki durum gerçekten böyle mi?

Dijital Bölünmeye Katkı Sağlayan Faktörler

Dijital uçurum, yalnızca birinci ve üçüncü dünya standartları arasındaki farkın ürünü değildir. Sayısal uçurum, diğerlerinin yanı sıra cinsiyet, fiziksel engel, ırk ayrımı ve yaş gibi konularda da mevcuttur.

• Cinsiyet: Bazı ülkelerde ve kuruluşlarda, kadınların internete erkeklere göre daha az erişimi vardır, ancak bazı durumlarda erkekler de marjinalleştirilme eğilimindedir. Lake (1997) tarafından yapılan bir ankette, daha az erkeğin (%38) kadınlara (%41) göre internete sınırlı erişimi olduğu bulunmuştur. Bu, cinsiyetin bilgi sahibi olanlar ve olmayanlar arasında bir ayrım yarattığını gösterir; ancak, bağlam yerden yere farklılık gösterebilir.

• Irk ayrımı: Novak ve Hoffman (1998) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Afrikalı Amerikalılar bilgisayar erişimleri ve web kullanımları açısından beyazlardan önemli ölçüde farklıdır. Çalışma, Beyaz Amerikalıların %44’ünün ev bilgisayarlarına sahip olduğunu, siyahların ise yalnızca %29’unun ev bilgisayarlarına sahip olduğunu ortaya koydu. Bu, Siyahların internete erişimini sınırladı. Benzer şekilde, Güney Afrika’da, 35 yaşına kadar olan Siyahlar, bilgisayar ve internete en az erişime sahiptir.

• Yaş: Singh (2001) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 15-24 yaş arasındaki kişiler (%45) interneti her gün kullanmaktaydı. Daha yaşlı katılımcılar, özellikle 45-54 yaş kategorisindekiler (%27), interneti ayda bir kez kullandı. Bu çalışmadan, gençlerin teknolojiye daha fazla maruz kalması ve onu kullanmaya istekli olması, yaşlıların ise değişime karşı dirençli olması ve teknolojiyi kullanmaktan kaçınması nedeniyle yaş grupları arasında bir dijital uçurumun var olduğu açıktır.

• Okuryazarlık: Güney Afrika’daki önemli bir sorun okuma yazma bilmemektir. Düşük okuryazarlık seviyeleri ve zayıf okul altyapısı nedeniyle, birçok Güney Afrikalı teknoloji ve İnternet dünyasından dışlanmıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir