Hata Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Hata Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

6 Temmuz 2022 FMEA olasılık tablosu Hata Analizi Nedir Hata Türleri ve Etkileri Analizi Örnekleri 0
Yapay Veri Kümesi

Bir Kontrol Noktasından Geri Yükleme

Bir uygulama sürecini hatalara karşı korumak için, sürecin bir kontrol noktası (anlık görüntüsü) alınır ve birincil replikadan yedek replikaya veya aktif replikadan yeni veya kurtarılan aktif replikaya aktarılır.

Uygulamaya duyarlı kontrol noktasında, uygulama programcısı, uygulama süreci durumunun belirli kısımlarını yakalayan ve bu durumu bir bayt dizisine kodlayan bir getState() yöntemini uygular. Uygulama programcısı ayrıca bayt sırasının kodunu çözen ve işlemi kontrol noktasından geri yükleyen ilgili bir setState() yöntemini uygular.

Bu kodlamaya serileştirme veya dekapaj denir. Java Sanal Makinesi, serileştirilebilir olarak tanımlanan Java nesneleri için serileştirme sağlar. Diğer diller için, bir programın kaynak kodunu önceden işlemek ve gerekli getState() ve setState() yöntemlerinin kaynak kodunu sentezlemek için önişlemci araçları kullanılabilir.

Uygulama-şeffaf kontrol noktasında, kontrol noktası altyapısı, uygulama programcısının getState() ve setState() yöntemlerini uygulamasına gerek kalmadan uygulama sürecinin durumunu yakalar.

Tam kontrol noktası ile, kontrol noktası altyapısı, uygulama programının dahili veri yapılarını bilmeden işlemin tüm bellek görüntüsünü (dosya tanımlayıcıları, iş parçacığı yığınları vb. dahil) yakalar.

Her kontrol noktasını bir kontrol noktası arabelleğine kaydeder ve kontrol noktasını ağ üzerinden belirlenmiş bir işlemciye arka plan etkinliği olarak iletir. Bir hata meydana gelirse, altyapı işlemi aynı veya belirlenmiş bir işlemci üzerinde yeniden başlatır ve işlemi kontrol noktası sırasındaki durumuna geri yüklemek için en son kontrol noktasını kullanır.

Artımlı denetim noktasıyla denetim noktası altyapısı, yalnızca son denetim noktasından bu yana değişen bellek görüntüsünün sayfalarını yakalar. Altyapı, artımlı denetim noktasını, artımlı denetim noktasının en son tam denetim noktasıyla birleştirildiği belirlenmiş işlemciye iletir.

Bir işlem içinde birden çok iş parçacığı içeren uygulamalar veya işaretçiler içeren veri yapıları için, uygulamaya duyarlı kontrol noktasının getState() ve setState() yöntemlerini uygulamak zordur. Bu nedenle uygulama-şeffaf kontrol noktası tercih edilebilir.

Ancak, uygulama-şeffaf denetim noktası, donanım mimarileri arasında taşınabilir olan denetim noktaları üretmez, çünkü ikili görüntü olarak alınan bir denetim noktası, bellek adresleri gibi farklı mimariler için farklılık gösteren değişkenlerin değerlerini içerir.

Kontrol noktası, tüm çoğaltma stratejileri tarafından ancak farklı şekillerde kullanılır. Pasif çoğaltma, normal çalışma sırasında denetim noktası kullanır. Aktif çoğaltma, oylamalı aktif çoğaltma ve yarı aktif çoğaltma, normal çalışma sırasında kontrol noktası kullanmaz, ancak yeni veya kurtarılan bir kopyayı başlatmak için kullanır.

Hata Sistemleri

Hataya dayanıklı dağıtılmış sistemler, mesajları kopya gruplarına verimli, güvenilir ve aynı sırada iletmek için tipik olarak çok noktaya yayın protokollerini kullanır. Güçlü replika tutarlılığını korumak için, replikaların mesajları aynı sırayla alması gerekir, böylece mesajlardaki çağrıları ve yanıtları aynı sırayla işlerler.

Hem aktif hem de pasif çoğaltma için, mesajlaşma altyapısı yinelenen çağrıları ve yinelenen yanıtları algılamalı ve bunları bastırmalıdır. Tercihen, ağdaki trafiği azaltmak için kopyalar kaynağında algılanır ve bastırılır; aksi takdirde, varış noktalarında algılanmaları ve bastırılmaları gerekir.

Pasif replikasyon için, mesajlaşma altyapısı mesajları yedek replikada günlüğe kaydeder, böylece birincil replika başarısız olursa, kontrol noktasından sonraki mesajlar tekrar oynatılabilir.


FMEA olasılık tablosu
FMEA Analizi örnekleri
Hata Türleri ve Etkileri Analizi Örnekleri
FMEA örnek Excel
Fmea Nedir
Otomotiv FMEA örnekleri
Hata Analizi Nedir
FMEA açılımı


Bazı hataya dayanıklı sistemler, mesajları güvenilir bir şekilde ve aynı toplam sırayla ileten çok noktaya yayın grup iletişim protokollerinden yararlanmıştır, bu da güçlü kopya tutarlılığının bakımını basitleştirir.

Bu yaklaşımın dezavantajı, dağıtılmış sistem içindeki işlemciler tarafından toplam sipariş üzerinde anlaşmaya varılıncaya kadar bir mesajın teslim edilememesidir, bu da mesaj teslimindeki gecikme (gecikme) üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Ayrıca, çok noktaya yayın protokolü tarafından seçilen mesaj sırası, gerçek zamanlı öncelikleri ve son tarihleri ​​göz ardı edebileceğinden, gerçek zamanlı bir uygulama için uygun olmayabilir.

Diğer hataya dayanıklı sistemler, çok noktaya yayın protokolünü, güçlü çoğaltma tutarlılığını koruyan çoğaltma mekanizmalarına daha sıkı bir şekilde entegre eder. Örneğin, yarı aktif çoğaltmada, mesajlar, gerçek zamanlı bir zamanlayıcı tarafından seçilen sıralama gibi uygun olan herhangi bir sırada alındığında birincil çoğaltmaya iletilir.

Deterministik Olmayan İşlemlerin Temizlenmesi

Mesajlaşma, hataya dayanıklı dağıtılmış bir sistemdeki kopya belirsizliğinin bir kaynağıdır, çünkü iletiler, iletilerin kaybı ve yeniden iletimler, ağdaki gecikmeler vb. nedeniyle kopyalar tarafından farklı sıralarda alınabilir. Güçlü kopya tutarlılığını korumak için, mesajlar aynı sırayla kopyalara teslim edilmelidir.

Kopya determinizminin başka bir kaynağı da çoklu iş parçacığıdır. Bir replika içindeki iki iş parçacığı verileri paylaşırsa, paylaşılan verileri koruyan muteksleri talep etmeli ve serbest bırakmalıdırlar. Ancak, iki kopyadaki iş parçacıkları büyük olasılıkla biraz farklı hızlarda çalışacaktır.

Bir kopyada, bir iş parçacığı bir muteks talep eden ilk olabilir ve başka bir kopyada, muteks için ilk talep eden farklı bir iş parçacığı olabilir. Güçlü replika tutarlılığını korumak için, replikalar içindeki iş parçacıklarına aynı sırada muteksler verilmelidir.

Kopya determinizminin diğer kaynakları arasında Rand() ve gettimeofday() gibi üzerinde yürütüldükleri işlemciye yerel değerler döndüren işletim sistemi işlevleri veya farklı yedek kaynaklardan gelen kopyalar için girdiler veya aşağıdakilerden kaynaklanan sistem istisnaları bulunur: diyelim ki, işlemcilerden birinde bellek eksikliği olabilir.

Bu determinizm olmayan replika kaynakları sterilize edilmelidir, böylece tüm replikalar fonksiyonların aynı değerlerini, yedekli kaynaklardan gelen aynı girdileri ve aynı sistem istisnalarını görebilir. Bu tür sanal determinizm, hangi tür çoğaltmanın kullanıldığına bakılmaksızın, çoğaltmalar için sağlanmalıdır.

Arıza Tespiti, Analizi ve Bildirimi

Güvenilir çalışma için arıza tespiti şarttır. Arızalar birçok farklı yolla tespit edilebilir ve sağlam arızaya dayanıklı sistemlerde herhangi bir bileşen arıza bildirebilir.

Bir arıza dedektörü, bir bileşendeki arızaların oluşumunu izler. Tipik olarak, zaman aşımlarına dayanır ve bir bileşene periyodik olarak ping gönderir; cevap vermemek, bir kusurun kanıtı olarak kabul edilir. Bir arıza dedektörü güvenilmezdir (yanlış), çünkü bir bileşenin arızalı mı yoksa sadece yavaş mı olduğunu belirleyemez.

Bir arıza bildirici, bir bileşenin belirli türdeki arıza raporlarına abone olmasına izin verir. Arıza dedektörlerinden ve arıza analizörlerinden arıza raporları alır ve abonelere arıza raporları verir.

Arıza bildiricisinin bir aboneye ilettiği arıza raporlarının sayısını azaltmak için bir arıza çözümleyicisi veya filtresi kullanılabilir. Arıza bildirimcisinden gelen arıza raporlarına abone olur ve birden fazla ilgili arıza raporunu tek bir arıza raporunda toplar.

Arıza tespiti, analizi ve bildirimi genellikle hiyerarşik olarak düzenlenir, böylece ping trafiği yerelleştirilir ve en aza indirilir ve arıza raporları ihtiyaç duyulan yerlere hızla dağıtılır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir