Hukuki Uzman Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Hukuki Uzman Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

19 Eylül 2022 hukuk uzman yardımcılığı maaşı SPK Hukuk Uzman YARDIMCILIĞI Uzman sistem örneği Uzman sistemler 0
Model Yorumlaması

İdari Örgütlerde Hukuki Uzman Sistemleri

Uzman sistem terimi yapay zeka dünyasından gelmektedir. Başlangıçta, bilgisayar programlarının karmaşık karar verme problemlerini çözmek için, insan uzmanların yanı sıra, hatta onlardan daha iyi şekilde tasarlanabileceği fikrini içeriyordu.

Bazı teknik alanlarda bu iddialı hedef hala geçerli olsa da, genellikle yasal ve idari alanlardaki uygulamalar için gevşetilmiştir. Burada uzman sistem veya bilgiye dayalı sistem terimi, karar verme problemlerini çözmeye yardımcı olmak için kodlanmış bilgiyi kullanan bir bilgisayar programları kategorisini ifade eder.

Basit, günlük bir örnek, bir vergi mükellefinin vergi beyannamelerini doldurmasına yardımcı olan ve cevaplarının ödenecek vergi miktarı açısından sahip olacağı etkiler hakkında onu bilgilendiren bir bilgisayar programıdır. Oldukça farklı ikinci bir örnek, eldeki bir davanın metinsel özetine dayanan bir sistemdir ve hukuk uzmanına uygulanabilir içtihat bulmada yardımcı olabilir.

Bir uzman sistemin özünde, ilgili kararlara varmak için çıkarımlar yapmak için kullanılan resmi bir bilgi modeli olan sözde bilgi tabanı bulunur. Bu bilgi tabanının farklı biçimleri olabilir ve genel olarak kural tabanlı ve vaka tabanlı sistemler arasında bir ayrım yapılır.

Kural tabanlı bir uzman sistemde, muhakeme büyük ölçüde üretim kurallarına, yani IF-THEN ifadeleri biçiminde yüzlerce hatta binlerce kodlanmış kurala dayanır. Örneğin, bir müşterinin toplam sermayesi 10.000’in altındaysa, müşteri servet vergisi ödemekten muaf tutulur.

Bu tür birçok kuralı birleştirerek çok karmaşık çıkarımlar yapılabilir. Vaka tabanlı bir sistemde, bilgi tabanı daha fazla sayıda kodlanmış vaka tanımından oluşur ve sistem, eldeki vakayı farklı vakalarla karşılaştırmak için çıkarımlarını otomatik prosedürlere (genellikle matematiksel veya istatistiksel türden) dayandırır.

Hukuki uzman sistemlerinin ilk yıllarında, bu tür sistemlerin geliştirilmesinin, bir insan uzmanın bilgi ve becerilerde kişisel sınırlamalarla karşı karşıya kalacağı durumlarda, daha karmaşık hukuki muhakeme görevleri için özellikle yararlı olduğu varsayılmıştır.

Ancak günümüzde, yasal uzman sistemleri daha sık olarak idari süreçleri kontrol etmek ve idari verimliliği artırmak için önemli araçlar olarak kabul edilmektedir, yani uzman sistemlerin kamu ve özel bürokrasilerde standartlaştırılmış bir şekilde çok sayıda davayı işlemek için kullanılmasıdır.

İdari organizasyonlarda uzman sistemlerin dört önemli uygulaması ayırt edilebilir:

• Vatandaşlar/müşteriler için bilgi tabanlı bilgi hizmetleri: İnternet çağında birçok kuruluş Web sitelerine her türlü kural ve tüzüğü koymaya başlarken, araştırmalar çoğu insanın bu tür yazılı kuralları kişisel bilgilerine uygulamayı çok zor bulduğunu göstermektedir. durum. Bu gibi durumlarda uzman sistem teknolojisi, bilgilerin kişiselleştirilmesine yardımcı olabilir. Örneğin bankalar, müşterinin farklı ipotek planlarından hangisinin kendi özel durumuna en uygun olduğunu anlamasına yardımcı olmak için Web sitelerine uzman sistem modülleri ekleyebilir.

• Vatandaş/müşteri bilgilerinin bilgi temelli edinimi: Yukarıdaki uygulama ile birlikte, vakaların daha kolay işlenebilmesi için vatandaşlardan ve kuruluşlardan bilgi toplamaya yardımcı olmak için uzman sistemler kullanılabilir. Buna bir örnek, şirketlerin KDV beyannamelerini doğru bir şekilde sunmalarına yardımcı olan Yunanistan’daki Taksiler sistemidir.

• Sokak düzeyindeki bürokrasilerde yarı otomatik karar verme: birçok devlet kurumunda yasal tüzüklerin uygulanması, sokak düzeyindeki bürokratların, yani en fazla sınırlı yasal eğitime sahip alt düzey personelin sorumluluğundadır. Bu bürokratları resmi olarak doğru kararlar almalarında desteklemek için uzman sistemler kullanılabilir. Avustralya Gazi İşleri Bakanlığı’nın bireysel maluliyet aylığı alma haklarını belirlerken uzman sistemleri kullanması buna bir örnektir.

• Yüksek hacimli idarelerde hukuk kurallarının otomatik olarak uygulanması: bazı idari kurumlar aynı yönetmeliğin çok sayıda davaya tekrar tekrar uygulanmasından sorumludur. Burada, bu vakaların büyük bir kısmının tam otomatik olarak işlenmesi için uzman sistemler kullanılabilir. Bir örnek, Hollanda’da aşırı hız suçlularının tam otomatik olarak cezalandırılmasıdır.


SPK Hukuk Uzman YARDIMCILIĞI
Spk. kazananlar listesi
SPK hukuk uzman yardımcılığı maaşı
SPK uzman yardımcılığı ekşi
Uzman sistemler
Uzman sistem örneği
Yapay Zeka Hukuku yüksek lisans
Spk uzman yardımcılığı nasıl olunur


DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Kamu yönetiminde yasal uzman sistemlerin kullanımı, bir yandan meraklılar ve diğer yandan şüpheciler arasında yoğun bir tartışma konusu olmuştur.

1970’lerde ve 1980’lerde uzman sistemler fikri çoğaldığında ve hukuk alanındaki fırsatlar ortaya çıktığında, çok farklı geçmişlere sahip bilim adamları ve girişimciler bu alanda deneyler yapmaya başladılar ve araştırmak ve kanıtlamak için hukuk uzman sistemlerinin ilk örneklerini oluşturdular. ne yapılabilirdi.

Nieuwenhuis’in yaptığı gibi değerlendirme çalışmaları, dikkatle kontrol edilen laboratuvar ortamlarında gerçekleştirildi ve artan bir coşkuya ve bazen de aşırı basitleştirilmiş iddialara yol açtı: insan karar vericilerinden daha üstün olan uzman sistemlerin tasarlanabileceği önerisi. bürokratik yönetimin mevcut tüm sorunlarını çözer.

Bu, elbette, hukuk ve kamu idaresi alanlarında, deneyleri öznellikleri ve sınırlı geçerlilikleri nedeniyle haklı olarak eleştiren ve makinelerin idari uygulamada yapabilecekleri ve yapmaları gereken şeyler konusunda ciddi sınırlamalar olduğunu savunan pek çok akademisyeni kızdırdı.

Bu nedenle, gerçekten akıllı uzman sistemlerin hikayeleri çoğaldıkça, bu bazı durumlarda yalnızca mevcut bilgisayar kaygısını besledi: Ölüm kalım kararlarıyla makinelere güveneceğimiz bir geleceğe girdiğimiz Terminatör tipi vizyon.

Ancak son yıllarda, çeşitli uzman sistem örnekleri piyasaya girmiş ve idari ve hukuk bilimcilerinin kendi nesnel ve eleştirel araştırmalarını yapma fırsatları önemli ölçüde artmıştır. Bunun sonucunda bazı ilginç vaka çalışmaları ortaya çıkmaya başladı.

İdari uygulamada kullanılan gerçek uygulamaların bu yeni değerlendirme çalışmaları, hukuk bilimcileri ve kamu yönetimi öğrencileri arasında da bu tür sistemlerin kullanımı lehinde görüş değiştiğini göstermektedir.

Bugün, daha da şüpheci gözlemciler, hukuk uzmanlarının fiilen kullanıldığını ve bazı durumlarda kamu yönetiminde (hem yasal kalite hem de verimlilik açısından) yasal karar vermeyi geliştirmek için gerçekten fırsatlar sunduğunu kabul etmektedir.

Özellikle sokak düzeyindeki bürokrasilerin çok sayıda resmi kuralla çalışmasının beklendiği yerlerde, bir uzman sistem, karar vermeyi sistemleştirerek ve karmaşık tabloların ve hesaplamaların uygulanmasını otomatikleştirerek kaliteyi ve verimliliği artırmaya açıkça yardımcı olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir