İçerik Yönetim Sistemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 İçerik Yönetim Sistemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Mart 2022 Cms içerik yönetim sistemi Nedir İçerik yönetim sistemi örnekleri İçerik yönetim sistemleri ne amaçla kullanılır 0
Yapay Veri Kümesi

 İçerik Yönetim Sistemi Efor Tahmini

Bu makale, tasarım ve geliştirme için gereken çabayı tahmin etmek için kullanılabilecek içerik yönetim sistemleri için bir emek tahmin modeli sunmaktadır. Farklı içerik yönetim sistemi projelerinden elde edilen veriler incelenmiş ve doğrusal regresyon öğrenme modeli üzerinde torbalama tahmincisi kullanılarak modele son şekli verilmiştir.

Bu projeler büyüklüklerine ve toplam/inşa efor oranlarına göre kategorize edilir. Projenin büyüklüğü, değiştirilmiş nesne noktası analizi yaklaşımı kullanılarak tahmin edilir. Proje yöneticilerinin projedeki farklı nesneleri, kategorilerini ve karmaşıklıklarını bulmalarına yardımcı olmak için bir anket hazırlanır. Nihai çaba, proje boyutu ve farklı ayarlama faktörleri kullanılarak tahmin edilir.

Bu ayarlama faktörlerinin daha iyi hesaplanması için, bunlar özelliklerine göre kategorize edilir, yani. Üretim ve Genel sistem özellikleri, Geliştiricinin deneyimi ve yeteneği. Modeli geliştirmek için başka bir anket kullanılır ve proje tamamlandıktan sonra proje yöneticileri tarafından doldurulması gerekir.

Önerilen model, endüstriden alınan on iki tamamlanmış proje ve öğrenciler tarafından tamamlanan yetmiş farklı proje incelenerek doğrulanmıştır. Önerilen model, içerik yönetim sistemi projelerinin efor tahmininde kullanılan önceki modellere kıyasla büyük bir gelişme göstermektedir.

Web 2.0 ile birlikte, bilgiye şu anda web’de erişilme şekli önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde değişebilir. İşbirliği yapmak için çeşitli yollar tasarlanabileceğinden, kullanıcının yaratıcılığı artırılır. Ancak bununla birlikte, bilgileri kullanıcı tanımlı bir şekilde paylaşmak için bağımsızlık sağlayan verimli web tasarımının bir zorluğu vardır. İçerik Yönetim Sistemi (İYS) araçları zaten bu rolü oynamaya başladı ve web sitelerinin geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde kullanımları her geçen gün artıyor.

Bunun temel nedeni, şirketlerin son derece dinamik internet, intranet ve extranet web sitelerini hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmalarını, dağıtmalarını ve sürdürmelerini sağlama yetenekleridir. CMS’nin işleme motoru, farklı sunucularda nesneler olarak depolanan farklı multimedya içeriklerini kullanarak dinamik olarak hiper ortam sayfaları oluşturur.

Bu nesneler akıllı sunucu önbelleğinde depolanır ve farklı cihazlara ve kişilere sunulur. Bu tür hiper ortam uygulamalarını tasarlamak için gereken çaba, öğeler arasındaki yüksek bağlantı nedeniyle çok yüksektir. Kullanıcının daha iyi bilgi paylaşımı için değiştirebileceği özelleştirilebilir ekranları daha fazla tasarlamak her zaman normal ekranlardan daha zordur. Değişen müşteri ihtiyaçlarının olduğu tipik bir iş ortamında tasarımlar her zaman tutarsızdır.

Bu, kaynakların eksik veya fazla tahmin edilmesine yol açabilir. Düşük tahmin, yetersiz personele, QA çabasının kapsamının altında kalmasına ve programın yanlış yönetilmesine neden olur. Benzer şekilde, fazla personel, maliyet artışlarının, zaman artışlarının ve kaynakların aşırı kullanımının ana nedenidir. Bu etkilerin aynı anda devam eden diğer projeler üzerinde büyük etkisi vardır.

Ayrıca yazılımın boyutu ve önemi arttıkça karmaşıklığı da arttı ve yazılım geliştirmenin maliyetini doğru bir şekilde tahmin etmeyi çok zorlaştırdı. Web CMS’nin yazılım geliştirme süreci, kademeli iyileştirme gerektirir. Bu projelerde boyut tahmini, farklı özelliklere sahip multimedya içerikleri, erişim yöntemleri ve depolama gereksinimleri nedeniyle oldukça zordur. Bu nedenle web CMS’de iyi tahminler için temel bulmak zordur. Alan tabanlı modeller geliştirilerek tahminde daha iyi doğruluk elde edilebileceği gözlemlenmiştir.


Cms içerik yönetim sistemi Nedir
Web tabanlı içerik yönetim sistemleri Nedir
ASP.NET içerik yönetim sistemi
Cms Nedir Nasıl kullanılır
İçerik yönetim sistemi örnekleri
İçerik yönetim sistemleri ne amaçla kullanılır
CMS açılımı
Cms Nedir ne İşe Yarar


Bu araştırmanın temel amacı, içerik yönetim sistemleri için efor tahmin modeli önermektir. Projenin boyut tahmini için fonksiyon noktası analizi, nesne noktası analizi ve kullanım durumu analizi gibi farklı teknikler karşılaştırılır. CMS, ITG vb. araçları kullanan projelerde müşterinin tahmin ihtiyaçlarını karşılamak için Konu Şirketi ve Chandigarh Panjab Üniversitesi’nde yürütülen farklı öğrenci projelerinden elde edilen veriler kullanılarak bir Tahmin modeli geliştirilmiştir. Torbalama tahmin edicileri kullanılarak tahmin modeli sonlandırılır.

Makalenin geri kalanı aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Bölüm 2, web tabanlı projeler için farklı efor tahmin modelini gözden geçirmektedir. Önerilen efor tahmin modeli 3. bölümde ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Bölüm 4, modelin geçerliliğini tartışmakta ve sonuçları temsil etmektedir. Son olarak, Bölüm 5 makaleyi sonlandırmaktadır.

Yıllar boyunca, farklı proje türlerinin tahmini için farklı yaklaşımlar önerilmiştir. Bu projeler geliştirme projeleri olarak sınıflandırılır; bakım projeleri ve destek hizmetleri, bu faaliyetlerin hiçbir zaman aynı anda gerçekleşmediğini göz önünde bulundurarak. Bu yaklaşımların çoğu, geliştirme projesinin büyüklüğüne dayalı olarak eforu tahmin eder ve aynı yaklaşım, web projelerinin eforunu tahmin etmede de kullanılır.

Web geliştirme şirketlerinin çoğu çok küçüktür ve SEI CMM seviye 2’de çalışmaktadır. Bu nedenle, Ruhe ve diğerleri tarafından COBRA (Maliyet Tahmini Kıyaslama ve Risk Analizi) yönteminin Web geliştirme çabasını doğru bir şekilde tahmin etmek için yeterli olup olmadığını değerlendirmek için bir çalışma yapılmıştır. Bu şirketlerden gelen veriler.

COBRA, geliştirme çabalarını tahmin etmek için büyük ölçüde uzman görüşüne ve geçmiş projelere ilişkin verilere bağlı olduğundan, doğru sonuçlar ancak boyut tahminleri doğruysa mümkündür. Benzer projeler için COBRA kullanılarak elde edilen tahmin doğruluğu çok iyi olmasına rağmen, yeni projeler için bazı öğrenme odaklı yöntemlerin dahil edilmesi gerekmektedir.

Mendes et al. Web uygulamaları için geliştirme çabasını tahmin etmek amacıyla vakaya dayalı akıl yürütme, doğrusal regresyon ve adım adım regresyon teknikleri gibi farklı öğrenme odaklı teknikleri inceledi. Duruma dayalı akıl yürütmenin deneyimli öğrenci veri kümeleri için en iyi sonucu verdiği sonucuna varmıştır.

2001 yılında Mendes ve ark. doğrusal ve kademeli çoklu regresyon modelleri kullanarak bu yaklaşımların tahmin doğruluğunu inceledi. Bu kez veriler, uygulama sayfası, medya ve program olmak üzere üç ana unsur göz önünde bulundurularak deneyimli programcıların web sitelerinden toplanmıştır.

Her bir varlıkta, uzunluk boyutu, yeniden kullanılabilirlik, karmaşıklık boyutu, çaba ve kafa karıştırıcı faktörler gibi aşağıdaki beş faktör dikkate alınır. Sonuçlar, yeniden kullanılmayan program ölçümlerine (kod uzunluğu ve kod yorum uzunluğu) dayalı olarak varlık programı için en iyi tahminlerin elde edildiğini gösterdi. Bu çalışmada, sonuçlar uygulama sayfası varlığı için çok iyi değildi.

Dolayısıyla bir sonraki çalışmada, Fewster ve diğerleri, çaba tahmini için genelleştirilmiş bir doğrusal model önerdiler. Bu model, çabanın tahmine dayalı modellemesi için esnek bir regresyon çerçevesi sağlar. Ancak model, kullanılan farklı veri ve boyut ölçütlerinin doğruluğuna çok bağlıydı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir