İleri Lisans Kursu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İleri Lisans Kursu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

29 Mart 2022 En iyi SPK Kursu SPK kurs fiyatları SPK Sınavı Hazırlık Kursu SPL Başvuru 0
Proje Çalışma Sistemi 

Öğrencilerin Günümüzün Gelişen ve Zorlu Dünyasına Maruz Kalmamalarını Sağlamak İçin

Tasarlanan Yeni İleri Lisans Kursu

Hızla gelişen mühendislik teknolojisi ve küreselleşme süreci, eğitimdeki rolleri ve öğretmenlerden beklentileri değiştirmiştir. Bütün bunlar, öğrencilere zorlu teknolojiler sağlayan potansiyel programları tanıtmaya odaklanan bazı müfredat ve öğretim reformlarına yol açar. Hızlı tempolu ve gelişen dünya için girişimcilik fırsatları oluşturmak amacıyla Bridgeport Üniversitesi’nde yakın zamanda bir yüksek lisans dersi olan “Üretim Teknikleri ve Teknolojileri” geliştirilmiştir.

Hata Modları ve Etkileri Analizi (FMEA), Standart Operasyon Prosedürü (SOP) ve Yalın Üretim dahil olmak üzere bazı ileri teknolojiler, öğrencilerin yüksek düzeyde mühendislik deneyimleri kazanmalarına yardımcı olmak için tanıtıldı.

Ayrıca öğrencilerin, ürün süreç giderlerinden tasarruf edilmesine, üretim verimliliğinin artmasına, ürün kalitesinin iyileştirilmesine ve üretim süresinin kısaltılmasına yol açabilecek mühendislik proje teslim süreçleriyle ilgili politik, sosyal ve ekonomik konuları incelemelerine yardımcı olur. Bu ders makine/imalat mühendisliği bölümlerinde verilmiş olmasına rağmen, ABD endüstri ve mühendislik uygulamalarının çoğu alanına da uygulanabilir.

Mühendislik dalına kaydolan birçok öğrenci, uygun bir mühendislik disiplini seçmekte zorlanacaktır. İyi yollardan biri, disiplinleri çok disiplinli mühendislik çalışmalarıyla kapsamak ve öğrencilere gerçek endüstriyel vaka çalışması ve uygulanabilir/potansiyel çözümler sunmaktır.

Farklı disiplinlerdeki mühendislerin mühendislik sorununun çözümüne nasıl katkıda bulunabileceklerinin açıklanması, her bir mühendislik disiplinindeki mühendislerin görevinin ne olduğu hakkında genel bir fikir edinmenin uygun yolları olabilir. Endüstriden ilgili mühendislik örnekleri, mühendislik sınıfında iyi kaynaklardır ve öğrencilerin gerçek konuyu anlamalarına yardımcı olmak ve teknik kavramın gerçek durumlarda nasıl kullanılabileceğini göstermek için uygulanabilir.

Hata Modeli ve Etkileri Analizi (FMEA) yıllardır dünya çapında birçok farklı endüstride uygulanmakta ve bu teknolojinin uygulanması ürün süreç giderlerinden tasarruf sağlayacak, üretim verimliliğini artıracak, ürün kalitesini iyileştirecek ve üretim süresini kısaltacak ve bu da verimliliği artıracaktır.

Şirketlerin günlük üretim ve üretim süreçleri üzerindeki olası hataları ve etkilerini anlamak için, üretim süreçlerini, süreç verimliliğini, ürün kalitesini ve üretim miktarını etkileyen ana faktörleri anlamaya yardımcı olmak için çeşitli modelleme ve simülasyon araçları kullanılacaktır.

FMEA aşağıdakileri belgelemeyi amaçlamaktadır:

(1). Başarısızlık
(2). Mod
(3). Etki
(4). Yalın odaklı analiz 

Üretme

Arıza Modeli ve Etkileri Analizinin (FMEA) temel fikri, riskleri tespit etmek ve üretim süreçlerindeki riskleri kontrol etmek veya en aza indirmek için özel çabalar başlatmaktır. Risklerinizi bilmek, üretim ve üretim süreci planınızı daha gerçekçi hale getirebilir. Bir mühendislik ekibi bilinen neden-sonuç-ilişkileri hakkında bilinen bilgilerini belgelediğinde FMEA en iyi sonucu verir.

Bu analiz modunda, sonuçları bir FMEA sayfasına girmeden önce, arıza olaylarının zamanında sırası üzerinde çalışılmalıdır. Ishikawa veya akış şemaları, öğeleri mantıksal bir olaylar dizisi halinde düzenlemek ve üretim sürecinizin/üretiminizin gerçekleştirmesi gereken temel işlevlerle başlamak ve ardından bu temel işlevleri (modlar ve nedenler) bozmanın yollarını belirlemek için tanıtılabilir.


SPK Sınavı Hazırlık Kursu
SPK kurs fiyatları
SPK kursu mecidiyeköy
En iyi SPK Kursu
SPL
Spk kursu nedir
SPL Başvuru
SPL Kursu


Üretim sürecinde/üretiminde bilinmeyen riskleri ve bilinmeyen arıza mekanizmalarını tahmin etmek kolay değildir ve ince arıza mekanizmalarını analiz etmeniz veya üretim sürecinden/üretiminden gelecek arızaları tahmin etmeniz gerektiğinde AFD (Öngörülen Arıza Tespiti) önerilir. Güçlü FMEA sonuçları yaratmak için sebep ve sonuç düşüncesinde iyi disiplinli kalmak önemli ve kritiktir.

Yalın Üretim, endüstriyel malzeme taşıma, envanter, kalite, programlama, personel ve müşteri memnuniyetini iyileştirebilir. Üretimde Standart Operasyon Prosedürleri (SOP) ve ISO 9001/ISO14000 standardı ile üretim akışı, organizasyon fonksiyonları, proses kontrolü, metrikler ve lojistikte tesis performansı iyileştirilebilir.

Halihazırda farklı sektörlerde çalışan birçok mezun öğrencimizden aldığımız geri bildirimler, sınıfımızdan öğrenilen tüm bu bilgilerin, günümüzün zorlu dünyasıyla yüzleşmek için kariyerlerinde başarılı olmaları için önemli olduğunu gösterdi. Bu teknikler aynı zamanda işletmelerin başarılı olup olmadığını da belirleyecektir. Bu da gösteriyor ki öğrencilerimize önemli teknolojileri erken yaşta öğretirsek, okulu bıraktıklarında zorluklarla yüzleşmeye hazır hale gelebilirler.

Vaka Çalışması ve Projeler

Öğrencilerin bu sıcak teknolojilerin kavramlarını anlamalarına yardımcı olmak için sınıfta gerçek mühendislik uygulamalarından birkaç örnek tartışılır. Bu gerçek vaka çalışmaları üzerindeki kapsamlı tartışma, uygulanabilir çözümlerin günümüzün mühendislik okulunda mühendislik eğitiminin kalitesini nasıl iyileştirebileceğini gösterecektir.

Burada tüm arıza modları, fonksiyonel gereksinimlere ve etkilerine göre öğrenciler tarafından belirlenmelidir. Başarısızlık etkisi, müşteri tarafından algılandığı şekliyle sistemin işlevi üzerindeki bir başarısızlık modunun sonucu olarak kabul edilir.

Bu nedenle, bu etkileri müşterinin görebilecekleri veya deneyimleyebilecekleri açısından yazmak uygun olur. Başarısızlık etkilerinin örnekleri şunları içerir: düşük performans, gürültü ve hatta bir müşterinin yaralanması. Yukarıdaki durumlarda birkaç önemli faktör aşağıdaki gibi detaylandırılabilir:

(1) Önem derecesi: Her etkiye, tüm mühendislerin kusur düzeylerini belirlemesine yardımcı olabilecek 1’den (tehlike yok) 10’a (önemli) kadar bir önem derecesi (S) atanacaktır. Bir etkinin şiddeti 9 veya daha fazla ise, müşteriyi etkiden korumak için arıza modunu ortadan kaldırarak tasarımı değiştirmek için gerekli eylemler düşünülür. Bir müşterinin yaralanmasına neden olacak veya başka bir şekilde bir dava ile sonuçlanacak etkiler için genellikle 9 veya 10’luk önem derecesi dikkate alınır.

(2) Oluşum: Bir arızanın nedenini araştırmak ve kaç kez meydana gelebileceğini belirlemek önemlidir. Bu, benzer ürünler veya süreçler ve daha önce belgelenmiş olan arızalar karşılaştırılarak yapılabilir.

Bir arıza nedeni, bir tasarım zayıflığı olarak kabul edilir ve bir arıza modunun tüm olası nedenleri doğrulanmalı ve belgelenmelidir. Bir arıza moduna 1-10 numaralı bir olasılık sayısı (O) verilir. Oluşum yüksekse (yani, güvenlik dışı arıza modları için > 4 ve önem derecesi numarası 9 veya üzeri olduğunda > 1) önlem alınmalıdır. Bu adım aynı zamanda FMEA sürecinin ayrıntılı geliştirme bölümü olarak kabul edilir.

(3) Tespit: Uygun eylemler belirlenirken bunların etkinliğinin doğrulanması ve tasarım doğrulamasının dikkate alınması gerekir. Uygun muayene teknikleri seçilmelidir. Mühendisler, öncelikle arıza modlarının oluşmasını engelleyen veya arızayı kullanıcılara ulaşmadan tespit eden sistemin mevcut kontrollerini gözden geçirmelidir.

Mühendisler, arızaları tespit etmek için benzer sistemlerde kullanılacak veya kullanılmış olacak test, analiz, izleme ve diğer teknikleri belirlemeli ve bu kontrollerden arızaların ne kadar muhtemel tanımlanabileceğini veya tespit edilebileceğini öğrenmelidir. Tespit numarası (D), planlı testlerin ve incelemelerin kusurları ortadan kaldırma veya arıza modlarını tespit etme yeteneğini temsil eder.

(4) Risk Öncelik Sayıları: Yukarıdaki 3 temel adıma göre Risk Öncelik Sayıları (RPN) hesaplanabilir. Arıza modlarına karşı eylem seçiminde RPN önemli değildir, ancak bu eylemlerin değerlendirilmesinde daha fazla eşik değerdir. Şiddet, oluşum ve tespit sayıları belirlendikten sonra, RPN şu şekilde kolayca hesaplanabilir: RPN = S x O x D

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir