İNTERNET BAĞIMLILIĞI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İNTERNET BAĞIMLILIĞI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Ağustos 2022 Depresyon ve internet bağımlılığı Ergenlerde internet bağımlılığı tedavi Teknoloji bağımlılığı çözüm öneriler 0
Otomatik Metodolojiler

İşyerinde İnternet İstismarı ve Bağımlılığı

Diğer kitle iletişim teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, İnternet kullanımı, kötüye kullanım ve bağımlılıkla ilgili sorunlar su yüzüne çıktı. Bu makalenin birkaç amacı vardır. İş yerinde internetin kötüye kullanılması konusuna daha geniş bir açıdan bakmadan önce okuyucuları İnternet bağımlılığı kavramıyla tanıştıracaktır.

Bu bölümde, İnternet kötüye kullanımının nedenlerinin daha fazla incelenmesine ek olarak, genel İnternet kötüye kullanım türleri açıklanacaktır. Bölüm, işverenler ve insan kaynakları departmanları için bazı yönergeler ve önerilerle sona ermektedir.

İNTERNET BAĞIMLILIĞI

İnternetin aşırı kullanımı hakkında giderek artan sayıda akademik makale var. Bunlar kabaca dört kategoriye ayrılabilir:

• Aşırı İnternet kullanıcılarını aşırı olmayan kullanıcılarla karşılaştıran çalışmalar
• Aşırı İnternet kullanımına açık grupları inceleyen çalışmalar; örneğin, öğrenciler
• Aşırı İnternet kullanıcılarının vaka çalışmaları
• Aşırı İnternet kullanımının psikometrik özelliklerini inceleyen çalışmalar
• Aşırı İnternet kullanımının diğer davranışlarla ilişkisini inceleyen çalışmalar; örneğin psikiyatrik sorunlar, depresyon, yalnızlık, akademik performans vb.

Uyuşturucuya dayalı bağımlılık tanımlarının baskın olmasına rağmen, psikoaktif bir ilacın alımını içermeyenler de dahil olmak üzere (örn. kumar, bilgisayar oyunu oynama, egzersiz, İnternet).

Araştırmalar, sosyal patolojilerin siber uzayda su yüzüne çıkmaya başladığını gösteriyor. Bunlar “teknolojik bağımlılıklar” olarak adlandırılmış ve operasyonel olarak aşırı insan-makine etkileşimini içeren kimyasal olmayan (davranışsal) bağımlılıklar olarak tanımlanmıştır.

Bu nedenle, davranışsal bağımlılıkların bir alt kümesi olarak görülebilirler ve bağımlılığın temel bileşenlerini içerirler; yani, belirginlik, ruh hali değişikliği, hoşgörü, geri çekilme, çatışma ve nüksetme. Genç, İnternet bağımlılığının çok çeşitli davranışları ve dürtü kontrol sorunlarını kapsayan geniş bir terim olduğunu iddia ediyor.

• Siber ilişki bağımlılığı: çevrimiçi ilişkilere aşırı katılım
• Net kompulsiyonlar: obsesif çevrimiçi kumar, alışveriş veya günlük ticaret
• Bilgi yüklemesi: Zorlayıcı Web’de gezinme veya veritabanı aramaları.
• Bilgisayar bağımlılığı: takıntılı bilgisayar oyunu oynama (örn. Doom, Myst, Solitaire, vb.)

Young’a yanıt olarak Griffiths, bu aşırı kullanıcıların çoğunun “İnternet bağımlısı” olmadığını, sadece interneti diğer bağımlılıkları körüklemek için aşırı derecede bir araç olarak kullandıklarını savundu. Çok basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, çevrimiçi olarak seçtikleri davranışı sergileyen bir kumar bağımlısı veya bilgisayar oyunu bağımlısı internet bağımlısı değildir. İnternet sadece davranışta bulundukları yerdir. Bununla birlikte, bunun aksine, internetin kendisine bağımlı gibi görünen bireylerin vaka çalışması raporları vardır.

Bunlar genellikle İnternet sohbet odalarını kullanan vrol yapma oyunları oynayan kişilerdir. İnternetin kendisi dışında katılmayacakları faaliyetlerdir. Bu bireyler bir dereceye kadar metin tabanlı sanal gerçekliklerle meşgul olurlar ve kendilerini iyi hissetmenin bir yolu olarak diğer sosyal kişilikleri ve sosyal kimlikleri üstlenirler.

Bu durumlarda, İnternet, kullanıcıya alternatif bir gerçeklik sağlayabilir ve değiştirilmiş bir bilinç durumuna yol açabilecek daldırma ve anonimlik duygularına izin verebilir. Bu başlı başına psikolojik ve/veya fizyolojik olarak oldukça tatmin edici olabilir. İnterneti baştan çıkarıcı yapan birçok faktör var. Sanal ortamların kısa süreli rahatlık, heyecan ve/veya dikkat dağıtma sağlama potansiyeline sahip olduğu bilgisayar aracılı iletişim alanındaki araştırmalardan açıkça görülmektedir.

Bu nedenler tek başına, çalışanların işle ilgili olmayan İnternet kullanımına neden olabilecekleri konusunda tek başına zorlayıcı nedenler sağlar. İnternet kötüye kullanımı ile ilgili bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak özetlenen başka nedenler de vardır.

Vaka çalışması hesapları, internetin kişinin hayatındaki diğer eksiklikleri (örneğin ilişkiler, arkadaş eksikliği, fiziksel görünüm, engellilik, başa çıkma vb.) gidermek için kullanılabileceğini göstermiştir. İnternet bağımlılığı insanların küçük bir azınlığı için gerçek bir sorun gibi görünüyor, ancak kanıtlar sorunun o kadar küçük olduğunu ve çok az işverenin bunu ciddiye aldığını gösteriyor. İşverenlerin daha fazla endişe duyması gereken konu İnternet bağımlılığı (İnternet bağımlılığından ziyade) olabilir.


Teknoloji bağımlılığı çözüm önerileri
Teknoloji bağımlılığı makale
Yetişkinlerde internet bağımlılığı
Ergenlerde internet bağımlılığı
Depresyon ve internet bağımlılığı
Teknoloji bağımlılığı tedavisi
Ergenlerde internet bağımlılığı tedavisi
İnternet Bağımlılığı ve diğer teknolojik bağimliliklar


İŞYERİ İNTERNET İSTİSMAR TÜRLERİ

İnternet kötüye kullanımı ve İnternet bağımlılığı konusunun birbiriyle ilişkili olduğu açıktır, ancak bunlar aynı şey değildir. Ayrıca, İnternet kötüye kullanımının uzun vadeli etkileri, İnternet kötüye kullananın çalıştığı şirket için bireyin kendisinden daha geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir. Kötüye kullanım ayrıca, kullanıcı için iş verimliliğindeki düşüş dışında herhangi bir olumsuz etkinin olmayabileceğini de düşündürür.

Önceki bölümde görüldüğü gibi, Young, İnternet bağımlılığının, beş spesifik alt tip tarafından kategorize edilen çok çeşitli davranışları ve dürtü kontrol problemlerini kapsayan geniş bir terim olduğunu iddia ediyor. Bunlar, işyerinde bir İnternet kötüye kullanımı tipolojisi oluşturmak için uyarlanabilir ve geliştirilebilir. Bunlar siberseksüel İnternet kötüye kullanımı, çevrim içi arkadaşlık/ilişki kötüye kullanımı, İnternet etkinliği kötüye kullanımı, çevrim içi bilgi kötüye kullanımı, cezai İnternet kötüye kullanımı ve çeşitli İnternet kötüye kullanımıdır. Bunlar aşağıda daha ayrıntılı olarak incelenmiştir.

İNTERNET KULLANIMI NEDEN OLUŞUR?

İşyerinde interneti kötüye kullanmanın birçok faktör vardır. Sanal ortamların kısa süreli rahatlık, heyecan ve/veya dikkat dağıtma sağlama potansiyeline sahip olduğu bilgisayar aracılı iletişim alanındaki araştırmalardan açıkça görülmektedir.

Tek başına bu nedenler, çalışanların işle ilgili olmayan İnternet kullanımına neden olabilecekleri konusunda ikna edici nedenler sağlar. Daha sonra kısaca incelenecek olan başka nedenler de (fırsat, erişim, satın alınabilirlik, anonimlik, kolaylık, kaçış, kısıtlama, sosyal kabul ve daha uzun çalışma saatleri) vardır.

 İnternetin geniş erişilebilirliği göz önüne alındığında, sunulan çevrimiçi hizmetleri kullanmak artık daha ucuz ve daha ucuz hale geliyor. Ayrıca, neredeyse tüm çalışanlar için İnternet erişimi tamamen ücretsizdir. Ücret ve tek maliyet, zaman ve bazı belirli faaliyetlerin finansal maliyetleri de olacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir