İş Eğitimi İçin Bir Strateji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İş Eğitimi İçin Bir Strateji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Ekim 2021 İş geliştirme Müdürü Nedir İş geliştirme Mühendisi Ne iş Yapar İş GELİŞTİRME nasıl yapılır İş GELİŞTİRME ve PLANLAMA Neden iş geliştirme Strateji ve iş geliştirme görev tanımı Süreç geliştirme Mühendisi ne iş Yapar 0
Çoklu Depolu Araç Yönlendirme

Değişen Dünyada İş Eğitimi İçin Bir Strateji

Kilit Stratejik Kararların Teorik ve Ampirik Bir Analizi

Teori ve uygulama arasındaki boşluğu kapatmak, son yıllarda eğitim inovasyonunda önemli bir konu olmuştur. Probleme dayalı ve proje odaklı öğrenmenin bu amaca ulaşmak için başlıca araçlar olduğu iddia edilmiştir. Sonuç olarak, birçok okul, genellikle önemli ölçüde özelleştirmeden sonra bu araçları benimsemiştir.

Bu değişikliklerin etkilerine yönelik araştırmalar genellikle olumlu sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Öğrenciler, bilginin uygulanması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak derse dayalı öğretimde meslektaşlarından daha ağır basarlar.

Bununla birlikte, işletme eğitimindeki eğitim yenilikleri, genel olarak işletme eğitimine yönelik artan eleştirileri saptırmadı. Bu eleştiri, işletmelerin ve toplumun mevcut ihtiyaçları açısından işletme eğitiminin yetersizliğine odaklanmaktadır.
Buradaki temel nokta, eğitim modelinin değiştirilmesinin (örneğin probleme dayalı bir müfredatın uygulanması) taktiksel bir karar olmasıdır.

Programın kimliğine ilişkin kararlar (örneğin, hedeflenen yetkinliklerin seçimi veya bunun sonucunda ortaya çıkan toplumsal etkiler) stratejiktir. Stratejik kararlar genellikle örtüktür. Bu makalenin bu amacı, işletme eğitimi ile ilgili stratejik karar vermeyi açık hale getirmektir.

Bu makale üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, işletme eğitimine yönelik eleştirilerin bir dökümüdür. Başlangıç ​​noktası, Mintzberg’in geleneksel MBA programlarına yönelik kapsamlı eleştirisidir. Ancak işletme eğitimi, işletme pratiği, işletme bilimleri ve kurumsal koşulların birer parçası olduğu sistemin tanıtılması Mintzberg’in vizyonunu genişletecektir. Küresel düzeyde toplumsal gelişmelerin artan dinamikleri bu sistemdeki değişimi hızlandırmaktadır.

İkinci kısım, işletme eğitiminde radikal değişiklikler için altı stratejik seçeneği tartışıyor. Bu değişiklikler, kârlılık, sürdürülebilirlik ve insan kaynakları açısından mevcut ve gelecekteki zorluklarla başa çıkabilecek liderlerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Üçüncü bölümde, altı stratejik seçeneğe ilişkin olarak 25 işletme okulunun politikasının ampirik bir analizi yer almaktadır. Gerçek durum, yakın gelecekte beklenen gelişmelerle karşılaştırılır.

İşletme Eğitimi, İşletme Bilimi ve

İşletme Uygulamaları Üçgeninde Yanlış Olan Nedir?

Mali tablolarla uğraşan CEO’lar genellikle ya paralı ve sosyal sorumluluktan yoksun ya da tünel vizyonu veya çılgınlığının kurbanları olarak kabul edilir. Henry Mintzberg’in düşündürücü kitabı ‘Yöneticiler MBA Değil’ akılda tutulduğunda, yanlış yönetimin bir anormallik değil, işletme eğitiminin, işletme biliminin ve işletme organizasyonunun bir parçası olduğu tüm sistemin doğasında olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor.

Makalenin ilk bölümü işletme eğitimi, işletme bilimi ve işletme pratiğine yönelik yoğun eleştirileri ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, firmalar artan küreselleşmeden kaynaklanan öngörülemeyen ve kötü sorunlarla başa çıkmakta zorlanıyorlar. Ayrıca, ulusal hükümetler de sorundaki paylarını paylaşıyorlar. Sonraki bölümlerin her biri, bir bütün olarak sorunun dört bileşeninden birine ayrılacaktır.

Strateji ve iş geliştirme görev tanımı
İş GELİŞTİRME ve PLANLAMA
İş GELİŞTİRME Eğitimi
Neden iş geliştirme
İş geliştirme Müdürü Nedir
İş GELİŞTİRME nasıl yapılır
İş geliştirme Mühendisi Ne iş Yapar
Süreç geliştirme Mühendisi ne iş Yapar

İş Eğitimi

Henry Mintzberg bir önceki yüzyılda yetmişli yılların başlarından itibaren işletme eğitimini eleştiriyor ve kesinlikle “geleneksel MBA programları yanlış insanları yanlış yollarla yanlış sonuçlarla eğitiyor” ifadesine dayanmıyor.

Neden yanlış insanlar? Mintzberg, yönetimi “belirli bir miktarda sanat ve biraz bilim ile iyi bir zanaat” olarak görüyor. İş her şeyden önce pratiktir ve sonuç olarak öğrenme ancak pratikte mümkündür. Bize göre, her türlü mesleki eğitim arasındaki fark aşamalıdır. Sonuç olarak, yönetim eğitimi hukuk, öğretmenlik ve tıp alanlarındaki profesyonel okullardan öğrenilebilir.

Mintzberg, yönetim tecrübesi olmayan veya sınırlı yönetim tecrübesine sahip kişilere MBA derecesi sunan kurumlardan nefret eder. Bunun gibi programlar, pek çok  özellikle daha az seçkin  işletme okulunun “nakit inekleri” olur. Deneyimli yöneticiler çok şey öğrenebilir, ancak tam zamanlı programlar bu insanları birincil öğrenme kaynakları olan işlerinden mahrum bırakır.

İşletme okullarının seçimi, öğrencilerin deneyimleri incelenerek yapılamaz. Bu nedenle, okullar, örneğin GMAT gibi testlere ve kendi kendine seçime güvenmek zorundadır. İlki, empatik becerilerin aksine analitik becerilerin vurgulanmasına yol açar. İkincisi, başarılı kişilerin sömürü odaklı ve paralı karakterlerinin aşırı temsiline yol açar.

Neden yanlış yollar? Geleneksel ‘işletme işlevleri’ müfredatta fazlasıyla temsil edilmektedir. Bu, temel olarak işletme okullarının klasik bölüm yapısından kaynaklanmaktadır. Öğrenciler parçalanmış bilgileri toplarlar ve entegrasyon için yeterli alan yoktur. Bennis ve O’Toole, ilk etapta profesörün akademik bağlantılarından ve özlemlerinden kaynaklanan işletme eğitiminin “akademik sürüklenmesinden” pişmanlık duyuyor. Bu, öğrencilerin geliştirdikleri parçalı bakış açısına daha fazla katkıda bulunan birçok bilimsel yayının indirgemeci ve araçsal özellikleri nedeniyle daha da kötüdür.

Neden yanlış sonuçlar? Mintzberg’e göre, MBA programları “eğitimden yönetime, organizasyonlara ve topluma yaygın bir yolsuzluğa” katkıda bulunur. Öğrenciler, yönetim yetkinlikleri konusunda dar bir vizyon kazanırlar. 2002 yılında Aspen Enstitüsü “Nereye götürecekler” başlıklı bir rapor yayınladı.

Bu raporun sonucu, MBA öğrencilerinin 2 yıllık işletme okulu boyunca önceliklerinde müşteri ihtiyaçları ve ürün kalitesinden hissedar değerinin önemine doğru bir kayma olduğudur. Öte yandan, deneyimli yöneticiler düşüncelerini diğer yönde değiştirme eğilimindedir.

Mintzberg’in kendi araştırmasına göre, MBA mezunları yalnızca orta derecede başarılıdır ve üniversite lisansları veya diğer disiplinlerden mezunlar gibi farklı bir geçmişe sahip CEO’lardan kesinlikle daha iyi performans göstermezler. Diğer kaynaklar ek kanıtlar sağlar.

MBA programlarının dünya çapındaki ve hacimli ihracatı başka bir yozlaştırıcı etkidir. “Birçok program, Michael Porter, Rosabeth Moss Kanter ve Tom Peters gibi Amerikalı akademisyen ve uygulamacı “yönetim guruları”nın çalışmalarına dayanan önceden paketlenmiş yönetim kursları portföyleridir veya daha da kötüsü, Batılı yönetimsel yaklaşımların eleştirel olmayan ve bağlamından arındırılmış sunumlarıdır. 

Varşova’daki Leon Kozminsky Girişimcilik ve Yönetim Akademisi’nde profesör olan Monika Kostera, düşündürücü bir makalesinde MBA’lerin dünya çapındaki yayılmasını haçlı seferleriyle karşılaştırıyor. Yönetim misyonerleri Doğu Avrupa’ya akıyor ve eski eserler ve ilişkilerin yerel sosyal ve ekonomik dokusunu yok ediyor.

Ampirik araştırmalar, Mintzberg’in en azından kısmen haklı olduğunu kanıtlıyor. Öğrenciler ancak mezun olduktan sonra bulanık iş problemlerini doğru bir şekilde çözmeyi öğrenmeye başlar ve uzman olmak için 10 yıllık bir uygulama gerekir. Bunun nedeni, öğrencilerin üniversitede öğrendikleri bildirimsel bilginin aksine dinamik bilginin edinilmesidir. Mezuniyetten önceki yıllarda öğrenciler kısmen doğru çözümlerde artış ve yanlış çözümlerde azalma göstermektedir.

Mintzberg ve onun gibi düşünen meslektaşlarına yönelik temel eleştiri, genelleme derecesidir. Birçok işletme okulu müfredatlarını zaten değiştirmiştir ve bu okullar, tam zamanlı programlarına tecrübesiz öğrencilerin kaydını durdurmadan entegrasyon, uygulama ve yansıtmayı vurgulayan eğitimsel yenilikler sunmaktadır. Mintzberg’in yoğun eleştirisi beklediğinden daha iyi karşılandı.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir