İŞ HAYATININ KALİTESİNİ ARTIRMAK – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İŞ HAYATININ KALİTESİNİ ARTIRMAK – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Kasım 2022 Eleman çalıştırmanın püf noktaları iş hayatında başarılı olmanın sirlari İş hayatında verimli çalışma yöntemleri 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

İŞ HAYATININ KALİTESİNİ ARTIRMAK

Kanıtlar, işyerinde düşük ila orta düzeyde işle ilgili olmayan davranışları teşvik ettiğinden, yöneticiler ve uygulayıcılar, etkili bir işyeri İnternet yönetim stratejisini sürdürmek için yeni sorunlarla baş başa kalmaktadır. Çözümler, az ya da çok, çalışanların refahı ve çalışanların iş performansı arasındaki ilişkiyi anlamak ve potansiyel olarak verimsiz çalışanlara veya yasal yükümlülüklere yol açabilecek Web sitelerini filtrelemekle ilgilenir.

İşyerinde kişisel Web kullanımı motive olmuş çalışanların refahını etkileyebileceğinden, kuruluşlar PWU’nun kısıtlanmasına karşı önlem almalıdır. Bazı durumlarda, çalışan eğitimi veya eğitimi, yönetim ve çalışanlar arasındaki etkili iletişimle birlikte İnternet kötüye kullanımının etkisini azaltabilir.

Çok fazla PWU veya çok az PWU, İnternet’in kötüye kullanılmasına yol açar. Uygun sosyal normları uygulamak için İnternet izleme gerekli olduğunda, bir kurumsal İnternet kullanım politikası (IUP), pozitif çalışma yaşamının kalitesini düşürmeden çalışanların iş performansını sürdürmeye dayanmalıdır. Böylece yönetim, “uyarlanabilir bir İnternet izleme ve filtreleme politikası” kullanarak sağlıklı bir iş gücü yaratabilir.

Uyarlanabilir strateji, çalışanların refahını iyileştirmek için, çalışanların yönetim beklentilerine veya iş gereksinimlerine göre performans gösterdiğinde, kuruluşların PWU’ya zaman ayırması gerektiği anlamına gelir. Uyarlanabilir İnternet İzleme ve Filtreleme politikası (AIMF), karşılıklı saygı ve kurumsal ve çalışan psikolojik sözleşmesinin yerine getirilmesini gerektirir.

Çalışanların kendilerinin öz disipline ve güçlü bir iş ahlakına sahip olmaları gerekir. Bazı durumlarda, çalışan davranışlarını değiştirmek, İnternet eğitimi, eğitimi ve akran etkisi yoluyla oluşturulan kurumsal destek ve bağlılığı gerektirir.

Kuruluşlar ayrıca, kuruluş kültürü, teknolojik altyapı ve bireysel çalışan rolleri ve statüleri dahil olmak üzere çalışanların kişisel ihtiyaçlarını ve iş özelliklerini dikkate almalıdır.

Bu faktörler, her çalışan tarafından gerçekleştirilen İnternet kullanım faaliyetlerinin miktarını belirler. Ancak, İnternet’i kullanma amaçları ve kullanım normları (ister evde ister işte) gerçekten de “birlikte gelişen”dir, bu nedenle kuruluşların işle ilgili olmayan çeşitli İnternet etkinlikleri arasındaki ilişkileri incelemesi zordur ve herhangi bir bireysel ve organizasyonel sonuçlardır.

Yönetim, çalışanın iş tatmini, iş performansı ve kurumsal sorumluluk arasındaki ödünleşimlere karar vermelidir. Başka bir deyişle, belirli PWU faaliyetlerini gerçekleştirmek, bir çalışanın içsel taleplerini güçlendirerek iş memnuniyetini artırabilir ve stresi azaltarak iş performansını artırabilir; ancak bu tür davranışlar daha yüksek kurumsal risklere ve işletme maliyetlerine de yol açabilir.

Önerilen bir strateji, her bir PWU etkinliğini iş tatminine ve iş performansı boyutlarına göre incelemektir, 2×2 işyeri İnternet izleme ve filtreleme karar ızgarasını gösterir.

Izgaranın iki boyutu vardır: çalışan refahı ve iş performansı. Çalışan refahı, iş tatmini, içsel motivasyon ve iş yaşamının kalitesi ile ilişkilidir. İş performansı, iş üretkenliğini, dışsal motivasyonu ve işte verimlilik ve etkinliği içerir.

Farklı PWU faaliyetleri iki boyutu belirgin bir şekilde etkiler ve kuruluşların hangi PWU faaliyetlerine izin verilmesi ve hangi faaliyetlerin kısıtlanması gerektiğine karar verirken uygulayabilecekleri olası eylemleri önerir. Kuruluşlar, Alan 1’e (yüksek refah/yüksek performans) giren PWU faaliyetlerine izin vermeli ve Alan 4’teki faaliyetleri güçlü bir şekilde kısıtlamalıdır.

Alan 1’deki PWU örnekleri arasında işle ilgili eğitimsel eğitim sınıfları hakkında bilgi edinmek, profesyonel Web sitelerini ziyaret etmek, bir çalışanın kariyer veya promosyon hedeflerini gerçekleştirmek için güncel haberleri/olayları okumak ve kişisel e ile ilgili faaliyetler de dahil olmak üzere yeni iş araçları aramak yer alır. 


İş hayatında verimli çalışma yöntemleri
Hızlı çalışma teknikleri iş
hayatında başarılı olmanın sirlari
Eleman çalıştırma teknikleri
Ofiste verimli çalışma
Eleman çalıştırmanın püf noktaları
İdeal iş nasıl olmalı
İyi bir çalışan nasıl olmalı


Ancak, Alan 4’teki PWU faaliyetleri, pornografi sitelerini ziyaret etmek, müzik veya yasa dışı yazılım indirmek, çevrimiçi sohbet veya çevrimiçi oyun oynamak gibi İnternet kötüye kullanım kategorilerine girer. Bu faaliyetler, çalışanların iş performansını ve iş tatminini düşürmenin yanı sıra kurumsal yasal yükümlülükleri artırdığından sıkı bir şekilde izlenmeli ve kısıtlanmalıdır.

Alan 2’deki (düşük refah/yüksek performans) ve Alan 3’teki (yüksek refah/düşük performans) PWU faaliyetleri gri alanlara girer. Performans ve iş tatmini arasındaki ödünleşimler yönetimin yargısına dayanmalıdır.

Başka bir deyişle, bir İnternet izleme/filtreleme politikası genel normlara, kültürel uyumlara ve her kuruluşun hedeflerine dayanmalıdır. İnternetin işyerinde verimli kullanımı, kurumsal intranet/extranet sitelerine erişim gibi yaygın olarak işle ilgili kullanımlar dahil olmak üzere Alan 2’ye girer; iş arkadaşlarıyla bilgi gönderme ve paylaşma; müşterileri, tedarikçileri ve/veya rakiplerin Web sitelerini ziyaret etmek vb.

Aksine, Alan 3’teki İnternet kullanımları genellikle stresi azaltma eğiliminde olan ancak iş performansı üzerinde doğrudan bir etkisi olmayan boş zaman ve eğlence etkinlikleriyle ilgilidir. Örneğin, arkadaşlarla kişisel iletişim için kişisel Web tabanlı e-postaların kullanılması ve aile, internette herhangi bir amaç olmadan gezinmek, kişisel hobileri ve ilgi alanlarını keşfetmek, genel haberleri ve spor skorlarını okumak vb.

AIMF perspektifinden, Alan 2’deki (düşük refah/yüksek performans) faaliyetler yoğunlaştıkça, kuruluşlar Alan 1’e (yüksek refah/yüksek performans) ve Alan 3’e (yüksek refah/düşük performans) izin vermeye hazır olmalıdır. 

İzleme stratejisi, organizasyon kültürü ile uyumlu olmalıdır. “Önemsiz bilgi işlem” alanında daha önce yapılan araştırmalar PWU ile ilgili olabilir. Önemsiz bilgi işlem, kurumsal hedeflerle uyumlu olmayan kurumsal bilgi teknolojisinin kullanımını ifade eder.

Tanıma göre, önemsiz bilgi işlem örnekleri oyunlar, kişisel çalışma, önemsiz raporlama, aşırı verimsiz bilgisayar çalışması ve aşırı e-postadır. İnternetin etkin olduğu işyerleri için yeni zorluk, iş ve oyun arasında doğru dengeyi bulmaktır.

Gelecekteki çalışmaların şunları incelemesi gerekir:

• işle ilgili olmayan çeşitli İnternet etkinlikleri ile iş tatmini veya iş performansı arasındaki olumlu/olumsuz ilişkiler;
• çalışanların iş/oyun etiğini geliştiren uygun tutum değişiklikleri;
• sorunlu çalışanları belirlemek için kullanılacak teknolojik stratejiler ve değerli çalışanları azarlamak için uygun taktikler;
• kültürel farklılıkların işle ilgili olmayan davranışlar üzerindeki düzenleyici etkileri; ve
• farklı bir İnternet davranışı yelpazesine yol açabilecek olası belirleyiciler.

İnternet, günümüz iş yerlerinde en teknolojik gerekli araçlardan biri haline gelmiştir. Kullanışlılığının ve kullanım kolaylığının geniş kapsamı, İnternet’i çalışanların günlük iş faaliyetleri ve diğer kişisel faaliyetler için en faydalı kılmaktadır.

Bu yazı, kişisel İnternet kullanımının çalışanların iş tatmini ve performansı üzerindeki etkisini tanımlamakta ve yönetimin çalışanların refahını artırmak için uygulayabileceği çeşitli stratejiler önermektedir.

İş yeri İnternet izleme ve filtreleme karar ızgarası gibi dengeleme stratejileri ve uyarlanabilir bir İnternet izleme ve filtreleme politikası, araştırmacıların ve uygulayıcıların, çalışanların İnternet kullanım modellerini daha iyi anlamalarına ve onlara daha iyi İnternet kullanım politikaları uygulama konusunda yardımcı olacaktır. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir