İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Nisan 2022 İş süreçleri Yönetimi Nedir Süreç yönetimi Süreç Yönetimi Aşamaları 0
Model Yorumlaması

Bilgi Modellemeye Dil/Eylem Temelli Bir Yaklaşım

Bilgi sistemlerinin rolüne ilişkin birkaç farklı görüş vardır. En önemlilerinden ikisi veri görünümü ve iletişimsel görünümdür. Veri görünümüne göre, bir bilgi sisteminin birincil amacı, bir alanın bir modelini sağlamak, böylece insanların modeli inceleyerek gerçeklik hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

Bu açıdan bilgi sistemi, bir işletmenin yapısını ve davranışını yansıtan bir veri deposu olarak çalışır ve sistem, işletmeyle ilgili kararlar için kullanılabilecek verileri sağlar. Buna karşılık, iletişimsel görüş, bir bilgi sisteminin ana rolünün, organizasyonel ajanlar tarafından gerçekleştirilen eylemleri yapılandırarak ve koordine ederek organizasyonlar içinde ve arasındaki iletişimi desteklemek olduğunu belirtir. Sistem, insanların gerçekleri belirtmek, vaatlerde bulunmak ve emir vermek gibi sosyal eylemleri gerçekleştirebilecekleri bir ortam olarak görülmektedir.

Bilgi sistemlerinin veri ve iletişimsel görüşleri, iki farklı organizasyon görüşü tarafından yansıtılır: fonksiyonel görünüm ve yapısal görünüm. Fonksiyonel görüş, bir organizasyonun çevresiyle ilgili fonksiyonlarına, özellikle de organizasyonun tükettiği ve ürettiği kaynaklara odaklanır.

İşlevsel bir perspektiften bir organizasyon modeli, iç mekanizmaları değil, çevre ile olan etkileşimleri gösterdiği için bir kara kutu modelidir. Yapısal görüş ise, bir organizasyonun operasyonları ve yapısı tarafından davranış ve işlevin nasıl ortaya çıktığına odaklanır. Yapısal bir bakış açısıyla bir organizasyon modeli, organizasyonun iç işleyişini gösterdiği için beyaz kutu modelidir.

Bilgi sistemleri tasarımında, akıl yürütme ve izleme gibi kavramlarla sıklıkla artırılsa da, başlangıç ​​noktası genellikle veri görünümüne ve işlevsel görüşe dayanmaktadır. Bununla birlikte, bu görüşler kolaylıkla bir organizasyonda gerçekleşen iletişimin bilgisayar ve teknoloji taraflı yönetimine yol açar ve iletişimsel ve yapısal görüşlerle tamamlanmaktan yararlanırlar.

Bu görüşler için umut verici bir teorik temel, dilbilim ve dil felsefesi teorilerine dayanan dil/eylem yaklaşımıdır. Dil/eylem yaklaşımında iş eylemleri, hazırlık, müzakere ve kabul gibi farklı iletişim aşamaları arasında ayrım yapmak için bir temel sağlayan söz edimleri ve söylemler kavramları üzerinde modellenir. Bu bölümün amacı, dil/eylem yaklaşımının kuruluşlarda iletişimsel yönlerin bilgi modellemesi için bir temel olarak nasıl kullanılabileceğini özetlemektir.

Dil/eylem yaklaşımının önemli bir temeli söz edimi kuramıdır. Söz edimi kuramının temel kavrayışı, dilin dünyanın durumlarını temsil etmekten başka amaçlara hizmet edebileceğidir.


Süreç yönetimi
Süreç Yönetimi Aşamaları
BPM süreç Yönetimi
İş süreçleri Yönetimi Nedir
İş süreçleri Yönetimi PDF
İş süreçleri Nedir
İyi bir iş süreç yönetimi için 10 temel prensip
İş Süreçleri Yönetimi AÖF


Bazı ifadeler eylemlere eşdeğerdir. Örneğin, birisi “Özür dilerim”, “Söz veriyorum…” veya “Bu gemiye isim veriyorum…” dediğinde, bu söz psikolojik veya sosyal gerçekliği değiştirir. Bu tür ifadelere söz edimi denir ve insanların dili eylemde bulunmanın yanı sıra eylemi koordine etme aracı olarak kullanmalarını sağlar.

Searle’de (1969), söz edimlerinin sosyal dünyayı etkileme biçimine dayalı olarak bir söz edimleri sınıflandırması önerilmiştir. Searle beş sınıf belirledi: iddialı, temkinli, yönlendirici, bildirimsel ve dışavurumcu. Girişkenlik, amacı bir konuşmacıdan bir dinleyiciye bilgi iletmek olan bir söz edimidir, örneğin, “kedi minderin üzerindedir”.

Bir söz edimi, amacı konuşmacıyı bir eylemde bulunmaya veya bazı durumları ortaya çıkarmaya zorlamak olan bir söz edimidir, örneğin, “Onu geri getireceğime söz veriyorum.” Yönerge, konuşmacının, dinleyiciden bazı eylemlerde bulunmasını veya bazı durumlar meydana getirmesini talep ettiği bir söz edimidir, örneğin, “Lütfen bana tuzu getirin.”

Bildiri, bir söz edimidir; burada konuşmacı, yalnızca söz ediminin icrasıyla bazı durumları ortaya çıkarır, örneğin, “Bu vesileyle seni Samuel’i vaftiz ediyorum.” Etkileyici, amacı konuşmacının tutumunu ifade etmek olan bir konuşma eylemidir, örneğin, “Kahve severim.”

Söz edimlerinin rolünü anlamak için, insan iletişiminin üç farklı dünyada gerçekleştiğini görmek yardımcı olur:

• Fiziksel dünya—Bu dünyada insanlar mesaj eylemlerini gerçekleştirir. Ses çıkarırlar, ellerini sallarlar, elektronik mesajlar gönderirler vb. Ayrıca, fiziksel dünyada ekipman tamiri gibi başka enstrümantal eylemler de gerçekleşebilir.
• İletişimsel dünya—Bu dünyada insanlar niyetlerini ve duygularını ifade ederler. Diğer insanlara bildiklerini anlatırlar ve iletişim yoluyla başkalarının davranışlarını etkilemeye çalışırlar, yani söz edimleri gerçekleştirirler. Bu söz edimleri, fiziksel dünyadaki mesaj eylemleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Bir mesaj eyleminin sözlü olması gerekmediğini unutmayın, çünkü beden diliyle de ifade edilebilir.
• Sosyal dünya—Bu dünyada insanlar kendi aralarındaki sosyal ve kurumsal ilişkileri değiştirir. Örneğin, insanlar evlenir veya mülk edinir. İnsanlar, iletişimsel dünyada söz edimlerini gerçekleştirerek bu tür sosyal eylemleri gerçekleştirirler.

İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ İÇİN DİL/EYLEM

Dil/eylem yaklaşımının en önemli uygulamaları iş süreçleri yönetimi alanında yapılmıştır. Bir dil/eylem perspektifi, iş süreçlerinde yinelenen kalıpları belirlemek ve modellemek için açık ve sağlam bir temel sağlar.

Böyle bir model, her iş sürecinde meydana gelen temel bir etkileşim biçimini modelleyen sipariş-yürütme-sonuç (OER) modelidir. Etkileşim, başlatan ve yürüten iki taraf arasında gerçekleşir ve eylemlerini nasıl koordine edeceklerini yönetir.

Etkileşim, başlatıcının yönlendirici bir söz edimi, yani bir eylemi gerçekleştirme talebi (dikdörtgen ile gösterilir) yapmasıyla sipariş aşamasında başlar, bu da başlatıcıdan uygulayıcıya bir emir olduğu bir durumla sonuçlanır. . Yürütücü, emri yerine getiren bir söz edimi gerçekleştirerek emri kabul eder ve bu, icracının eylemi gerçekleştirme taahhüdünün olduğu bir durumla sonuçlanır.

Bu, icracının taahhüt ettiği eylemi fiilen gerçekleştirdiği yürütme aşamasının izlediği sipariş aşamasını sona erdirir. Bu eylem, örneğin bir paketi teslim etmek gibi araçsal bir eylem veya bir sınava not vermek gibi bildirim niteliğinde bir söz eylemi olabilir.

Ancak, yürütme aşaması her zaman, yürütücünün taahhüt edilen eylemi gerçekleştirdiğini belirttiği bir bildirimsel söz eylemi ile sona erer. Son aşama, başlatıcının bir bildirimsel söz edimi gerçekleştirdiği ve uygulayıcının istenen eylemi tatmin edici bir şekilde yerine getirdiğini kabul ettiği sonuç aşamasıdır.

Yukarıda tanıtılan model, başlatıcı ve yürütücünün birbirlerinin eylemlerini kabul ettiği başarı yolunu göstermektedir. Bununla birlikte, örneğin, başlatıcının yürütme aşamasının sonucunu kabul etmediği durumlarda, tarafların anlaşamadığı durumları ele alacak şekilde modelin genişletilmesi gerekir.

Daha büyük iş süreçleri tipik olarak OER modelinin kombinasyonları tarafından oluşturulur; örneğin, bir sürece üç veya daha fazla taraf dahil olduğunda veya süreçte karşılıklı taahhütler oluşturulduğunda. İkinci durum, örneğin, Lind’de tartışıldığı gibi e-ticarette ortaya çıkar. OER modelinin çeşitli varyantları literatürde önerilmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir