İşbirliği İşlevselliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İşbirliği İşlevselliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

18 Ocak 2022 Çevresel işbirliği Komisyonu kısaltması nedir Fonksiyonalist yaklaşım Nedir fonksiyonalizm (işlevselcilik) nedir Yapısal işlevsel yaklaşım özellikleri Yapısal işlevselcilik ve çatışma kuramı 0
Lojistik Sağlayıcıları

İşbirliği İşlevselliği

İşbirliği işlevselliğini, portal tabanlı bir mimarideki eklentiler olarak farklı şekillerde parça parça bir yaklaşımla birleştirmek, kullanıcıların öğrenmesi, kuruluşların eğitmesi için ağır talepler getirebilir ve nihayetinde kurumsal hedeflere ulaşmak için işbirliği teknolojisinin potansiyelini sınırlayabilir.

İşbirliği işlevselliğini bütünleştirici olmayan bir şekilde birleştiren bireysel araçlar kavramından entelektüel bir kopuş olmalıdır. İşbirliği kavramı, sosyo-bilişsel çalışmayı kusursuz bir şekilde saran teknolojiyi tasavvur etmenin bir yolu olarak tanıtıldı.

Çoğunlukla, mevcut teknolojiler, bir işbirliğine katılan katılımcıların anlamlandırma faaliyetlerini desteklemeye değil, veri paylaşımına odaklanır. İnsan ve insan olmayan aracılar, çeşitli işbirlikleri arasında geçiş yaparak, farklı katılımcı aracılarla paralel olarak birden çok işbirliğine katılabilir. Bir anlamda, bir temsilci kendisi ile bir işbirliğine bile girebilir.

Örneğin, bir konu üzerinde derinlemesine düşünürken, konunun son ziyaretinden bu yana kişinin bakış açısı ve anlayışı değişmiş olabilir. İşbirliği Zarfları’^’*’ grubun her bir üyesi tarafından anlaşılmasına ve sürdürülmesine yardımcı olur. Bir işbirliği içinde çalışma sürecini desteklemeli ve ardından dikkati başka bir işbirliği içinde etkili bir şekilde değiştirmeli ve çalışmalıdırlar.

Bir İşbirliği İçinde İş Ürünlerinin Birlikte Geliştirilmesi

Anlam oluşturma sürecinin bir parçası olarak gelişen ortak çalışma ürünleri, planlar, raporlar, bütçeler, şartnameler, mimariler, sözleşmeler, tasarımlar ve yazılım kodu gibi şeyleri içerir.

Collaboration EnvelopesTM tüm aşamaları desteklemelidir:

 • Planlama. Ortak çalışanlar, oluşturulacak paylaşılan iş ürününün amaçlarını, yapısını ve bölümlerini belirler.
 • Yaratılış. Ortak çalışanlar, ortak çalışma ürününün kendilerine düşen kısmını oluştururlar. Tek başlarına çalışabilmelerine rağmen, diğer işbirlikçilerin ne yaptığının farkında olmaları önemlidir.
 • Değerlendirme. Ortak çalışanlar, birbirlerinin çalışmalarını gözden geçirir, değişiklikler önerir ve yorumlar ekler.
 • Müzakere. Ortak çalışanlar önerilen değişiklikleri birbirleriyle tartışır ve hangi değişikliklerin yapılması gerektiğine karar verir.
 • Konsolidasyon. Ortak çalışanlar, çakışmaları çözer ve değişiklikleri paylaşılan iş ürününde birleştirir.

Bu aşamaların normalde ardışık olmadığı vurgulanmalıdır. Paylaşılan iş ürününün farklı bölümleri için bu aşamalar arasında sürekli bir döngü vardır. Örneğin, bir kısım için müzakere gerçekleşirken, başka bir kısım için yaratma gerçekleşebilir. Bu sosyal, entelektüel ve prosedürel karmaşıklıklarla uğraşan işbirlikçiler, bu aşamalarda gezinirken eşzamansız ve eşzamanlı olarak çalışırlar.

Ortak çalışma ürününü sonuçlandırmak için çalışmalarını başlatmalarını, taslakları dağıtmalarını, yorumları dağıtmalarını ve değişiklikleri birleştirmelerini sağlayacak prosedürleri benimserken, durum hakkında ortak bir anlayış oluşturmalı ve sürdürmeli ve iş ürün yapısı gibi sorunları çözmelidirler. 

İşbirlikçiler genellikle alarm verirken, müzakere ederken ve konsolide ederken eşzamanlı olarak ve oluştururken ve değerlendirirken eşzamansız olarak çalışırlar, ancak bunun nedeni tüm aşamaları desteklemek için yetersiz eşzamansız teknolojiler olabilir. Başkalarının ne yaptığına ilişkin durumsal farkındalığı sürdürmek, özellikle zor ancak paylaşılan iş ürünlerinin ortaklaşa etkin bir şekilde geliştirilmesi için kritik öneme sahiptir.


Küresel işbirliği nedir
İŞLEVSELCİLİK sosyoloji
Çevresel işbirliği Komisyonu kısaltması nedir
Psikolojide işlevselcilik
Yapısal işlevsel yaklaşım özellikleri
fonksiyonalizm (işlevselcilik) nedir
Yapısal işlevselcilik ve çatışma kuramı
Fonksiyonalist yaklaşım Nedir


Sense Maker ile İşbirliğini Artırma

Sense Maker’, aşağıdaki işbirliği işlevselliğini mevcut iş süreçlerine ve ürünlere entegre eder. Mevcut geliştirme Word’e yöneliktir, ancak Office’in tamamına ve diğer birçok Windows tabanlı ürüne genişletilebilir:

 • Kelime işlemci: En yaygın kelime işlemci Microsoft Word’dür ve istemci bilgisayarların %90’ından fazlasında bulunur. MS Word kullanıcıları, Word’ün kapsamlı anlamsal ve sözdizimsel bilgisine sahiptir.
  İş ürünlerinin alt bölümü. Word belgeleri, bir karakter kadar küçük hiyerarşik alt kümelere dinamik olarak bölünebilirken, sistem otomatik olarak mükemmel biçimde biçimlendirilmiş, eksiksiz bir üst alt küme veya tam çalışma ürünü sağlar. Bu, konsolidasyon hatalarını, zamanı ve sıkıcılığı önler.

Alt kümeler üzerinde çalışın. Alt kümeler ayrı ayrı veya bir belgenin parçası olarak açılabilir ve alt kümeler üzerinde çalışmak için Word’ün tüm özellikleri kullanılabilir. Faydalar:

a) Gerçek paralel gelişme. Tanımlanan tüm büyütme kolaylaştırmaları
bu bölüm, tüm çalışma ürününün bir alt kümesinde eşit derecede iyi çalışır.
b) Bant genişliği – belgenin bir kısmını indirebilir. Özellikle
mobil kullanıcılar için önemli
c) Ekran sınırları – bazı ekranlar tam büyük
belge, ancak birkaç kelimeyi veya bir cümleyi işleyebilir.
d) Giriş sınırları – büyük belgelerle uğraşmayı zorlaştıran sınırlı giriş aygıtları olabilir.

 • Kontrol. Her alt küme tek bir kullanıcı tarafından kontrol edilebilir.
 • Güvenlik. Her alt kümede farklı güvenlik seviyeleri olabilir – görüntüleme, yazma, bölümleri indirme vb.
 • Asenkron/Senkronize. Çalışma herhangi bir sayıda kullanıcı tarafından senkron veya asenkron olarak gerçekleştirilebilir.
 • Çevrimiçi çevrimdışı. Mümkün olduğunda, herhangi bir aktif sunucuya bağlı değilken çalışmanın devam etmesinde fayda var. İş çevrim içi veya çevrim dışı olarak gerçekleştirilebilir ve daha sonra çevrim içi ya da çevrim dışı çalışan diğer kişilerle otomatik olarak senkronize edilebilir.
 • Geri alma. Mevcut düzenleme sırasında kullanım için kapsamlı, mevcut Word özelliklerinin kullanımı vardır.
 • Sürüm oluşturma. Sürüm oluşturma, herhangi bir belge veya alt küme için yapılabilir ve herhangi bir belge veya alt kümeden ayrıdır. Geri almayı, oturumlar arasındaki durumlara genişletir.
 • İşlemleri karşılaştırın. Herhangi bir önceki ve mevcut sürüm arasında yapılabilir. Alternatif Öneriler. Çoğunlukla, eserler veya eserlerin alt bölümleri kişinin kontrolü altında olmadığında kullanın, kişi eserin herhangi bir alt kümesine alternatif önerebilir.
 • DrillDowns kullanarak Argümantasyon Kolaylaştırma/Gerekçe Oluşturma. Herhangi bir alt kümeyle ilişkilendirilebilen ve herhangi bir alt kümeden ayrı olarak var olan konuşmaların, argümanların veya destekleyici materyallerin dinamik olarak etiketlenmesi.
 • Bildirim – Durum Farkındalığı. Alt kümeler, alternatifler, tatbikatlar vb. dahil olmak üzere ortak iş-ürün geliştirme sürecinin herhangi bir yönündeki değişikliklerin bildirimi.
 • Her Ortak Çalışan için İş-Ürün Durumuna Hızla Ulaşmak için Bilişsel Destek. Her işbirlikçi için, bir işbirlikçinin ortak iş ürününü değerlendirdiği son zamandan bu yana nelerin değiştiğini bilmek.
 • Farkındalık Kaydı. Kullanıcılar değişikliklerden haberdar olduğunda kayıt. Yönetim Raporları. Hangi işin, kimler tarafından ve başkaları bu tür çalışmalardan ne zaman haberdar olduğunu anlamak için gerektiği şekilde raporlar sağlamak.
 • Dosyalar Arasında İlişkiler Kurma ve Sürdürme Genelleştirilmiş Yeteneği. Halihazırda iş ürünleri dosyaları saklanmakta ve kullanıcılar tarafından saklanabilecekleri şekilde ima edilen ilişkiler bulunmaktadır. Dosyaları ve ilişkileri depolamak için genel bir yol sağlamak, dosya yönetiminin güçlü bir şekilde artmasını sağlayabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir