Kendi Kendini Düzenleyen Ağ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kendi Kendini Düzenleyen Ağ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Aralık 2022 Güvenlik ağları kaç metreden sonra kurulur Güvenlik ağları Yönetmeliği sosyal medya yasası 29. madde 0
Aktör Ağ Teorisi  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Kendi Kendini Düzenleyen Ağa Bağlı Öğrenme Ortamları

İnternet, zengin kaynaklar ve birçok insanla birçok şekilde iletişim kurma araçları sağlayarak, uzun süredir yetişkin öğrenicilerin ihtiyaçlarına bir cevap olarak lanse ediliyor. Bu vaat nadiren yerine getirildi ve çoğu zaman, geleneksel eğitmen liderliğindeki eğitim süreçleri taklit edilerek yerine getirildi. Büyük bir ağ olarak internet, onu diğer öğrenme ortamlarından ayıran özelliklere sahiptir.

“Bir ağın değerinin toplamı, üye sayısının karesi olarak artar” diyor. Bu etkileşimlere bilgisayarlar aracılığıyla aracılık edildiğinden ve aynı anda birçok kullanıcıyla olabileceğinden, bu dikkate değer bir şekilde hafife alınmış bir tahmindir.

Churchill, “Biz konutlarımızı şekillendiririz ve sonrasında konutlarımız bizi şekillendirir” demiştir. Eğer bu binalar için doğruysa, internetin mümkün kıldığı akıcı ve sürekli değişen sanal ortamlar için daha da geçerlidir. Konutlarımız artık sabit değil, içinde yaşayan insanlar tarafından şekillendirilebilir.

Bu makale, öğrenmelerine yapı ve şekil sağlamak için etkileşimlerinden başka bir şey kullanarak öğrenme ihtiyaçlarına uyum sağlayarak yetişkin öğrenci gruplarını destekleyen ortamlar sağlamak için bu olanaktan yararlanan bir dizi yaklaşımı tartışmaktadır.

Yetişkin eğitiminde kullanılan ağ bağlantılı öğrenme ortamlarının üç neslini tanımlar. Birinci nesil sistemler, mevcut yapıları ve ders materyallerini basit bir şekilde çevirerek geleneksel derslerin doğrudan analoglarıdır. Geleneksel olarak teslim edilen ataları gibi, bireysel yazarlara bağımlıdırlar.

İkinci nesil sistemler, ekip tarafından oluşturulma ve pedagojik ilk ilkelerden ortam için tasarlanma eğilimindedir, ancak yine de geleneksel kurs tabanlı bir format içindedir.

Üçüncü nesil sistemler, bu tür kurs odaklı geleneklerden uzaklaşır ve tam zamanında öğrenme, bilgi yönetimi sistemleri aracılığıyla yönlendirilen yollar ve kişiselleştirilmiş müfredat gibi şeyler sağlar. Bu bölüm öncelikle üçüncü nesil ortamlarla ilgilidir.

Saba’nın Moore’un etkileşimsel uzaklık teorisine ilişkin yorumu, bir eğitim sisteminde yapı arttıkça diyalogun azaldığını ve bunun tersi olduğunu öngörmektedir. Öğrenme deneyimlerini farklılaştırmada önemli olan, öğrenciler ve öğretmenler arasındaki fiziksel mesafe değil, ölçülen işlemsel mesafedir.

Yüksek düzeyde yapılandırılmış eğitim etkinlikleri yüksek işlem mesafesine sahipken, çok tartışma içeren etkinlikler daha düşük işlem mesafesine sahiptir. Bu bölüm, eğitim faaliyetinin yapılandırılmış çeşitliliği ile ilgilidir.

Geleneksel bir öğrenme ortamında, deneyimin yapısı öğretmen veya öğretim tasarımcısı tarafından sağlanır. Anlatım formunun birkaç gerekçesinden biri, bir konuyu anlamak, önemli noktaları vurgulamak ve bunları öğrencilere faydalı olacak şekilde sıralamak için bir çerçeve sağlamasıdır. Bununla birlikte, farklı öğrenenler farklı şekilde öğrendiğinden, öğrenenler herhangi bir yapıdan eşit şekilde yararlanmayacaktır.

Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları seçmeleri daha iyi olacaktır. Bir öğretmen olmadan, diğer öğrencilerin görüşleri bu konuda yardımcı olabilir. Ancak, bu görüşleri ortaya çıkarmak, güvenilirliklerini veya alakalarını değerlendirmek, aslında kaynakları ilk etapta bulmak ve bir kez bulunduktan sonra bunları yapılandırılmış bir öğrenme deneyimine uydurmak zordur. Bu problemlere çeşitli yaklaşımlar mevcuttur, ancak önce birkaç öz-örgütlenme kavramını tanıtmak gerekir.


Güvenlik ağları Yönetmeliği
Güvenlik ağları Nedir
5651 sayılı Kanun
Yeni internet yasası
5651 sayılı kanun 8. madde
sosyal medya yasası 29. madde
Güvenlik ağları kaç metreden sonra kurulur
Sosyal medya yasası maddeleri pdf


Kendi Kendini Düzenleyen Süreçler

Tartıştığımız türden kendi kendine örgütlenme, katılımcıların ve yazılımın etkileşimlerinin kasıtlı, programlanmış veya planlanmış bir süreç olarak ortaya çıkmayan, ancak doğanın doğasından kaynaklanan bir organizasyona yol açtığı ortaya çıkan bir süreçtir. sistemin kendisi. Bu tür süreçler doğada ve insan sosyal sistemlerinde çok yaygındır. Burada özellikle iki tanesi ilgi çekicidir: evrim ve damgalama.

Öncelikle evrimi takip eden çalışmaya dayanan, en güçlü kendi kendini düzenleme ilkelerinden biridir; bu sayede, doğal seçilimle (en uygun olanın hayatta kalması) birleştirilmiş varyasyonlu bir çoğaltma süreci, hassas bir şekilde dengelenmiş kendi kendini ayarlayan bir sisteme yol açar. “En uygun” ifadesinin, belirli bir ortamda hayatta kalma yeteneğinden başka herhangi bir ölçüt ile “en iyi” anlamına gelmediğine dikkat etmek önemlidir.

Çevrede bırakılan işaretler aracılığıyla dolaylı bir iletişim biçimi olan damgalama, kendi kendini organize eden davranışlara yol açar; bunun örnekleri arasında karınca izleri ve termit höyüklerinden orman patikalarına, para piyasalarına ve banka soygunlarına kadar her şey yer alır. Örneğin, karıncalar yiyecek bulana kadar rastgele dolaşırlar ve ardından bir feromon izi bırakarak yuvaya dönerler.

Diğer karıncalar, bu tür feromon izlerinin rotayı işaretlediği yerlerde dolaşmaya daha yatkındır. Onlar da yiyecek bulduklarında arkalarında feromon izleri bırakırlar. İz ne kadar güçlüyse, diğer karıncalar da o kadar çok ona çekilir. Bu olumlu geri bildirim döngüsü, yiyecek bitene kadar devam eder ve ardından iz yavaş yavaş yok olur.

Başarılı bir kendi kendini organize eden sistemle sonuçlanan birçok faktörün tam bir tartışması bu bölümün kapsamı dışındadır. Bununla birlikte, aşağıdaki kısa tartışma, neyin söz konusu olduğuna dair bir fikir vermektedir. Kendi kendini organize eden süreçler, yerel etkileşimler aracılığıyla gerçekleşir. Sistemlerin herhangi bir karmaşıklık geliştirmesi için, bu etkileşimlerin birkaç ölçekte gerçekleşmesi gerekir.

Örneğin, bir karıncanın bağırsağındaki bakterilerin etkileşimleri karıncayı etkiler; karınca grupları ağaç büyümesini etkileyebilir; ağaç büyümesi iklimi etkileyebilir. Yerel etkileşimler, sırayla birbirleriyle etkileşime giren ve giderek artan kendi kendine örgütlenme ölçeklerine yol açan küçük kümeler oluşturmalıdır. Bir sistemin yavaş hareket eden özelliklerinin daha hızlı değişen yaprak düğümlerini şekillendirdiği hiyerarşik bir ölçek, ormanlardan şehirlere kadar kendi kendini organize eden sistemlerin ortak bir özelliğidir.

Parselasyon da bu tür sistemlerin önemli bir özelliğidir. Darwin’in Galapagos Adaları’nda bulduğu gibi, izole popülasyonlar, anakaradaki benzerlerinden farklı ve daha hızlı gelişme eğilimindedir. Herhangi bir kendi kendini organize eden sistem, az ya da çok özerk birimler arasındaki etkileşime dayanır.

Etkileşimin kesin düzeyi değişir, ancak kaosun eşiğinde sallanan, ne değişmek için çok kararlı ne de gelişmek için çok değişken olan bir sistem için, etkileşimde bulunan aktörler arasındaki ortalama bağlantı sayısının artma eğiliminde olduğunu not etmek ilginçtir. ikinin biraz üzerinde sabitleyin.

Sistemler, az ya da çok kalıcı olarak bitmemiş bir durumda olmak üzere değişebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Mükemmel sistemler gelişemez. Aynı şekilde, sürekli akış halindeki sistemler, kendi kendine örgütlenmeyi başaracak istikrarı asla elde edemez.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir