Kişisel Bilgi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kişisel Bilgi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

26 Mayıs 2022 Bilgi gizliliği Nedir Kişisel bilgi güvenliği nedir Kişisel bilgiler 0
Yapay Veri Kümesi

Kişisel Bilginin Rasyonel ve Duygusal Doğası

Bireysel bilgi, öğrencinin zihni tarafından aktif olarak yapılandırılır. Fikirleri sadece harici bir kaynaktan almak yerine üretiyoruz. Öğrenci, öğrenci için anlamlı olan bir dış yapıyı tasarlama ve inşa etmeyle meşgul olduğunda fikir üretme daha etkili olur ve o bunun üzerinde düşünebilir ve başkalarıyla paylaşabilir.

Öğrenme sürecinin bu inşacı tanımından, biliş, iç gözlem, eylem, etkileşim ve duygu gibi bilginin yaratılmasıyla ilişkili birkaç unsuru vurgulayabiliriz.

Bilişsel süreçler aracılığıyla, insanlar dışsal ve zihinsel nesnelerin zihinsel temsillerini oluştururlar. İç gözlem, duyusal deneyimler, duygular, duygular ve zihinsel imgeler gibi öznel zihinsel fenomenler hakkında kişisel sorgulamaya izin veren özel bir biliş türüdür.

Eylem ve etkileşim yoluyla, içinde yaşadığımız dünyaya ilişkin deneyimlerimizi yaratırız. Kişisel bilginin etkili bir şekilde inşası, kavramlar ve diğer zihinsel yapılar arasında, son derece anlamlı deneyimlerde ilişkiler kurulmasını gerektirir.

Tüm insan deneyimine, dış uyaranları işlememize ve başkalarıyla iletişim kurmamıza yardımcı olmak için dikkatimizi ve konsantrasyonumuzu yönlendiren duygular aracılık eder.

Bilginin Tarihsel ve Sosyo-Kültürel Bağlamı

Sosyal gerçeklik, sosyal aktörler dışsal ve paylaşılabilir sosyal yapılar geliştirdiğinde ortaya çıkan sürekli yeniden formüle edilmiş bir inşadır.

İnsanların birbirlerinin zihinsel yapılarını etkileyerek etkileşimde bulunmaları gerçeğiyle, sosyal gerçeklik sürekli yeniden yapılanma içindedir. Bu bağlamda, isteyerek veya istemeyerek, sürekli olarak yeni kavram ve uygulamaların öğrenilmesi gerçekleşmektedir.

Öğrenme, belirli zihinsel ve sosyal alanlarda gerçekleşir, yani bir grubun öğrenebilecekleri şunlardan etkilenir:

• Grup tarafından paylaşılan kavramlar, şemalar, değerler, inançlar ve diğer zihinsel yapılar.
• Dış nesneler, olaylar ve ilişkiler hakkında yarattığımız tüm bilgiler, zihinsel yapılarımıza dayanır ve bunlar tarafından sınırlandırılır.
• Bilginin yaratılması, yaratıcılarının tarihsel ve sosyo-kültürel bağlamı üzerine kuruludur ve bir grup içindeki etkileşim için ortak bir temel sağlar. Ortak bir çevrede meydana gelen grup üyelerinin sürekli etkileşimi, benzer zihinsel yapılara, olayların ortak bir yorumuna ve ortak anlam yapılarının ve dışsal yapıların yaratılmasına yol açar.
• İnsan öznelliğinin veya tarihsel ve sosyo-kültürel koşulların dışında, fenomenleri incelemek ve sorgulama sürecini ve üretilen bilgiyi yargılamak için hiçbir bakış açısı yoktur.


Bilgi gizliliği Nedir
Kişisel bilgi güvenliği nedir
Kişisel bilgi nedir
Kişisel bilgiler
Kişisel güvenlik nedir
BTK Akademi
Bilginin gizliliği ve güvenliği nasıl sağlanır
Kişisel Güvenlik


ODM VE BİLGİ OLUŞTURMA: SORUNLAR VE FIRSATLAR

ODM (Organizasyonel Bilgi Keşfi olarak da adlandırılır), organizasyonel verileri farklı perspektiflerden analiz etme ve bu bilgileri gelirleri artırmak, maliyetleri azaltmak veya diğer ilgili organizasyonel hedeflere ulaşmak için kullanacak organizasyonel aktörler için faydalı bilgiler halinde özetleme süreci olarak tanımlanmıştır. 

Veri madenciliği, bilgi keşfinin bir alt sürecidir. Örgütsel aktörlerin eylemlerine rehberlik etmek için kullanılabilecek tüketici davranışı modellerinin bulunmasına yol açar. Modeller, bu veriler arasındaki istatistiksel korelasyonlarla desteklenen büyük veritabanlarında depolanan veriler arasında bulunan kalıplar üzerine kuruludur. Bu modeller, veri madenciliği algoritmaları adı verilen belirli mekanizmalar tarafından çıkarılır.

Veri madenciliği araçları etrafındaki söylemlere ek olarak, gelecekte insan öznelliklerinden ve sınırlamalarından bağımsız olarak daha değerli örüntüler ve modeller bulabilecek yeni ve daha güçlü algoritmaların geliştirileceği fikri var.

İlgili iş alanının bilgisini sisteme entegre etmek mümkün olursa, algoritma keşfedilen kalıpların, bağıntıların ve modellerin yararlılığına ve geçerliliğine karar verebilecek ve bu modelleri entegre ederek karmaşıklıkta büyüyebilecektir. 

Karar verme süreci, bilgisayar tabanlı bir sistemde uygulanan açık ve rasyonel kuralların nesnel muhakemesi tarafından kapsamlı bir şekilde otomatik hale getirilecek ve yönlendirilecektir.

Bununla birlikte, bu görüşün birkaç dezavantajı vardır, yani:

1. Tüm insan bilgisinin örtük ve ifade edilemez bir boyutu olduğundan, ilgili tüm iş bilgilerini bir veri madenciliği algoritması tarafından analiz edilecek bir havuza entegre etmek asla mümkün olmayacaktır.

2. İş faaliyetleri ve bağlamları hakkındaki görüşlerin çeşitliliği, örgütsel yaratıcılığın ve gelişimin ortaya çıkmasına ve olduğu gibi kabul edilen kavram ve uygulamaların meydan okumasına izin verir.

Depolanmış bilgi temsilleri, etrafında bir dereceye kadar fikir birliğinin olduğu temsillerdir. Bu, iş konseptlerinin ve uygulamalarının istikrarı ve örgütsel uyumu desteklemek için önemlidir. Bununla birlikte, kanıtlar örgütsel başarıyı tehdit ettiklerini gösterse bile, örgütsel aktörleri bu kavram ve uygulamalarda tuzağa düşürebilirler.

3. Örgütsel depolarda saklanan bilgi temsillerinin uygunluğu, temsilleri anlamlandırmak için bağlam sunan sosyo-kültürel koşullarda meydana gelen değişikliklere göre değişir. Yalnızca örgütsel aktörler bu bağlamları anlayabilir ve bilgi temsillerine anlam verebilir.

4. Karar vermenin, planlama, problem çözme ve yaratıcılık gibi bilişsel süreçler tarafından yönlendirilen, esasen rasyonel bir süreç olduğuna veya olması gerektiğine hâlâ inanılmaktadır. Bununla birlikte, nörobiyolojideki son deneyler, duygunun muhakeme ve karar vermenin ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, yalnızca örgütsel aktörler karar verebilir. Sürecin tam otomasyonu gerçekçi bir hedef değildir.

ODM’nin teknolojik yönüne şu anda odaklanmak yerine, yapılandırmacı bir yaklaşımı benimsemek ve ODM’yi anlamlı kılan sosyal bilgi inşa sürecine odaklanmak ilginç olacaktır.

İnsanlara ve onların bilgiyi yaratma ve paylaşma biçimlerine yönelik bu yeni odakla birlikte, asıl kaygı, tüm organizasyonun bundan faydalanabilmesi için organizasyonel aktörlerin bilgilerini harekete geçirmek olacaktır. Bu endişe, bir topluluk olarak görülen organizasyonun, liderleri de dahil olmak üzere, üyelerinin her birinden daha zeki olduğunun bilinciyle haklı çıkar.

KURULUŞLARDA BİLGİ OLUŞTURMA

ODM ile, karar ve eylemi desteklemek için tüketici davranışı hakkındaki bilgilere özel bir odaklanma vardır. ODM, kuruluşa müşterilerinin tercihlerini bilmede ve onların ihtiyaçlarını ve tepkilerini tahmin etmede yardımcı olur. Bu bilginin inşası, organizasyonu oluşturan çeşitli uygulama topluluklarının özel amaçları tarafından yönlendirilmelidir.

ODM ve yaratılmasına yardımcı olduğu bilgi, sosyal yapılardır. Depolar, veri madenciliği araçları ve sonuçta ortaya çıkan örüntüler, korelasyonlar ve modeller, fikirleri somut hale getirmek, anlamları müzakere etmek ve örgütsel aktörler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için kullanılması gereken sosyal eserlerdir. Bu nedenle, anlamlı projeler bağlamında kullanıldıklarında, tüketici davranışı hakkında paylaşılan bilgilerin geliştirilmesi için katalizör olabilirler.

Veri madenciliği sistemleri, bilgi temsillerinin büyük organizasyonel depolarının analizini uygulanabilir kılmaları anlamında güçlendirici araçlar haline gelebilir. Bu bilgi temsilleri, örgütsel aktörleri, niyetlerini ve etkileşimlerini şekillendiren iş kavramları ve uygulamaları hakkında ortak bir görüşe bağlayan sosyal yapılardır.

Organizasyonel görevlerin yerine getirilmesindeki veya çevresel değişikliklere organizasyonel uyumdaki problemler, bilgi temsillerinin uygunsuzluğunda veya onlardan kurallar ve kalıplar çıkarmak için kullanılan araçlarda olabilir. Bilgi temsilleri, okuyucularının ilgilerini veya yetersizliklerini anlayabilmeleri için farkında olmaları gereken belirli tarihsel ve sosyo-kültürel koşullar altında yaratılmış ve saklanmıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir