KOD YAZIMI VE ÜRETİMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

KOD YAZIMI VE ÜRETİMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Mayıs 2022 Kod nasıl Yazılır Kod nasıl yazılır başlangıç Kod yazma mantığı 0
Elektronik Tablo Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

UML Stereotiplerinin İş Modeli Uygulaması

UML (Birleşik Modelleme dili), nesne yönelimli bilgisayar sistemlerinin tasarımında bir standart haline geldi. UML, temel yeteneklerinin faydasını genişletmek için stereotiplerin kullanılmasını sağlar. İş sistemlerinin tasarımı ve inşasında, stereotiplerin kullanımı özellikle faydalı stereotiplerdir ve bu makale bunları tanımlar ve açıklar.

UML STEREOTİPLERİ

“Stereotipler, UML’nin temel genişletme mekanizmasıdır. UML’de olmayan ancak buna benzer bir modelleme yapısına ihtiyacınız olduğunu fark ederseniz, yapınıza bir klişe gibi davranırsınız”.

Stereotip, mevcut bir model elemanına eklenen bir semantiktir ve şematik olarak, seçilen model elemanı içindeki guillemotların (a.k.a., köşeli çift ayraçlar) içindeki stereotip adından oluşur. Guillemot, çift açılı ayraç (<< … >>) gibi görünür, ancak genişletilmiş yazı tipi kitaplıklarında tek bir karakterdir.

UML, “<<olur>>”, “<<include>>” ve “<<signal>” gibi bu stereotiplerden yaklaşık 40 tanesini tanımlar. Ancak, bu 40 standart stereotip, iş modellerinde özellikle kullanışlı değildir ve bir UML CASE aracında otomatik kod üretimi için gerekli anlamı eklemez.

Stereotipin yaygın bir genel kullanımı bir metasınıf içindir. Bir metasınıf, örnekleri sınıf olan bir sınıftır ve bunlar genellikle çalışma zamanında sınıfların bildirilmesi gereken sistemlerde kullanılır.

Benzer bir genel kullanım, güç türleri içindir. Güç türü, örnekleri başka bir nesne türünün alt türleri olan bir nesne türüdür (sınıf). Şekil 1, güç türleri için stereotiplerin kullanımına ilişkin bir örneği göstermektedir.

İŞ SİSTEMLERİ İÇİN KULLANICI TANIMLI STEREOTİPLER

İş sistemlerinin tasarımında yararlı olan bazı stereotipler ve son derece yararlı olan iki stereotip bulduk. Stereotipleri tanımlarken aşağıdakileri açıklamak gerekir:

1. kullanıcı tanımlı stereotipin hangi (UML) elemanına dayanması gerektiği;
2. stereotipin eklediği veya iyileştirdiği yeni anlambilim; ve
3. Kullanıcı tanımlı stereotipin nasıl uygulanacağına dair pne veya daha fazla örnek.

İş sistemlerinde stereotiplerin yaygın bir kullanımı,
Java veya CORBA’da bulunan arayüzler için; bu gösterilir. Bir arabirim tipik olarak genel işlevselliğe sahiptir, ancak verilere sahip değildir (genel sabitler için veri tutmadığı sürece). Sınıf modeli öğesi, “<<interface>>” notasyonu ile değiştirildi.

Bu, yaygın olarak ayrı arayüz sembolleri olmayan veya bu sembollerin verilere (yani global sabitler) izin vermediği UML CASE ürünleri için kullanılır.

İş sistemlerindeki diğer bir yaygın klişe kullanımı, bir ilişkiyi netleştirmek veya genişletmek içindir. Tarihsel amaçlar için “çok” bir kardinaliteyi ima eden “geçmiş” adı verilen bir klişe gösterir, yani her kişinin sıfır veya bir mevcut işvereni vardır, ancak çalışanın geçmişi açısından birçok işvereni olabilir. gibi kod oluşturma üzerine bazı ortak işlevler anlamına gelebilir.

KOD YAZIMI VE ÜRETİMİ

Modern UML CASE (Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği) ürünlerinin çoğu, UML sınıf diyagramlarından ve muhtemelen diğer diyagramlardan “iskelet” sınıfları üretebilir. İş sistemleri tasarımı için, hem Yapısal Modele (UML Sınıf Diyagramı) hem de Dinamik Modele (UML Etkinlik Şeması) dayalı olarak sınıflarımız için (genellikle Java veya C++ ile uygulanır) kod yazmamız gerekir. Bu işlem gösterilir. İki diyagram arasında tutarlılığın sağlanması çok önemlidir.

Bu tür pek çok CASE ürünü, kullanıcının kendi “sınıf oluşturma komut dosyalarını” bazı tescilli komut dosyası dillerinde veya genel bir komut dosyası dilinde (yani Python) yazmasına izin verir. Kullanıcı tanımlı stereotiplerle, kullanıcı kendi stereotiplerini gerektiği gibi kullanmak için sınıf oluşturma komut dosyası kodunu değiştirebilir.


Kod nasıl Yazılır
Kod nasıl yazılır başlangıç
Kod yazma mantığı
Kod nasıl yazılır pdf
Online kod yazma sitesi
Kod yazma programı
Basit kod yazma
Kod yazma Nedir


İLİŞKİ NESNE TÜRLERİ

Örnek olarak, iki nesne türü arasındaki basit bir ilişkiyi düşünün. Genellikle bu basit ilişkilerin nesne türleri olarak modellenmesi gerekir, çünkü bu ilişkiler veri içeriğine ve/veya işlevselliğine sahiptir. “Mevcut evlilik” ilişkisini temsil eden iki nesne türü arasındaki basit ilişkiyi gösterir.

Her evlilikte bir öznitelik (derecelendirme gibi) tutmamız gerekiyorsa, ilişkiyi gösterildiği gibi bir nesne türü olarak daha etkili bir şekilde temsil edebiliriz. Burada bu nesne tipinin bir ilişki olduğunu belirtmek için “ilişki” klişesini kullanıyoruz; ve kod üretimi daha uygun bir sınıf temsilini kullanabilir.

Diğer yazarlar, “yer tutucular” gibi ilişki nesnesi türleri için başka gösterimler önerdiler ve UML, standart bir nesne türünden (sınıf) ilişki çizgisine noktalı çizginin kullanılmasını önerir. Ancak bu diğer diyagram oluşturma tekniklerini kod oluşturmada uygulamak zordur ve belirsizlik sorunları vardır.

AKTİVİTE ŞEMALARI

Bir UML Etkinlik Diyagramı, durumların çoğunun eylem durumları olduğu ve geçişlerin çoğunun bu eylem durumlarının tamamlanmasıyla tetiklendiği bir durum diyagramıdır. Çoğu iş sistemi modelinde durum böyledir.

Aktivite diyagramları, operasyonlar dediğimiz eylem durumlarını ve operasyonlar arasındaki neden ve sonucu tanımlar. Her işlemin, en azından bir C++ veya Java uygulaması için bir nesne tipine ait olması gerekir. İşlemler iç içe olabilir ve tasarımın bir noktasında işlemler yöntemler açısından tanımlanmalıdır.

Yöntemler, bir operasyon için işleme spesifikasyonlarıdır ve alt kaldıraç aktivite diyagramlarında, sözde kodda veya dile özgü kodda bu şekilde belirtilebilir. “Yöntemler” teriminin burada bazı karışıklıklara neden olabileceğini unutmayın, çünkü programlama terminolojisinde bir yöntem bir sınıf içinde tanımlanan bir işlevdir ve bir nesneye çağrılır (statik bir yöntem değilse).

Çizim Metodolojisi

Basit bir sipariş süreci için tipik bir UML etkinlik diyagramını gösterir. İşlemler ovallerle gösterilir ve oklar sebep sonuç senaryosunu veya “tetikleyicileri” gösterir. Bu diyagramda iki “çatal/birleştirme” model öğesi vardır ve “koşullu dallanma durumları”nın kullanımı da yaygındır. İşlemlerin her biri belirli bir nesne türüyle ilişkilendirilmelidir. Bu UML tipi diyagramda bunu yapmanın standart yolu, kulvarları kullanmaktır ve bunlar, gösterilen dikey çizgilerdir.

Standart gösterimde gösterildiği gibi iki sorun vardır. İlk sorun, sistem karmaşıklaştıkça (daha fazla nesne türü ve işlem), kulvarlarda çizim yapmanın çok zor olmasıdır.

İkinci sorun, UML CASE ürünlerinde kod oluşturmanın çok zor olmasıdır, çünkü hangi işlemlerin hangi kulvarlarda olduğunu bulmak için çizimin geometrisini taramanız gerekir. Standart UML aktivite diyagramlarıyla ilgili yukarıdaki problemlere bir çözüm, bu işleme sahip olan nesne tipini (sınıfını) belirtmek için işlem elemanı için bir stereotip kullanmaktır. “İşletme sahibi” stereotipiyle çizilen sistemlerin aynısını gösterir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir