Koni Kavramlarının Kökenleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Koni Kavramlarının Kökenleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

3 Kasım 2021 MANTIKÇILIK matematik Felsefesi Matematik felsefesi Matematik felsefesi Sezgicilik Mutlakçı matematik felsefesi Platoncu matematik felsefesi Siyaset Bilimine Giriş PDF Siyaseti kimin nerede ne zaman ne elde edebileceğinin belirlenmesi şeklinde tanımlayan düşünür 0
BİT Destekli Oyun – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Koni Kavramlarının Kökenleri

Dale’in Cone of Experience’da ifade ettiği fikirlere paralel fikirler, 1946’dan önce eğitim literatüründe ortaya çıktı. Öğretim teknolojisi alanında tarihçi olan Paul Saettler (1990), John tarafından 1910’da yayınlanan Exposition and Illustration in Teaching’e işaret ediyor. Adams, “somutlukla ilgili aşağıdaki ‘değer sıralaması’nı içeriyordu: ‘(1) başka herhangi bir şeyin az ya da çok verimsiz bir ikame olduğu gerçek nesne; (2) gerçek nesnenin bir modeli; (3) nesnenin bazı yönleriyle ilgili bir diyagram; ve (4) nesnenin sadece sözlü bir açıklaması.’”

Bununla birlikte, Koninin daha doğrudan bir atası, muhtemelen Hoban, Hoban ve Zisman (1937) tarafından geliştirilen başka bir diyagramdır. Görsel medyanın y ekseni boyunca düzenlendiği, öğrencinin somut düşünme düzeyinden soyut düşünme düzeyine kadar olan gelişim düzeyinin x ekseni boyunca sıralandığı bir grafik oluşturmanın kavramsal atılımını yaptılar.

Grafiği belirli bir duruma uygularken, öğrencinin mevcut kavramsal gelişim düzeyi (somuttan soyuta) belirlenir, ardından eğim çizgisine kadar izlenir ve ardından aynı noktada kesişen görsel ortama yatay olarak geçilir.

Örneğin, jet tahriki konusunda oldukça gelişmiş (soyut) bilgiye sahip deneyimli bir öğrencinin, diyagramlar ve sözlü metinlerle jet tahriki hakkında daha fazla şey öğrenebilmesi beklenir.

Kategoriler şunlardı: toplam durum, nesneler, modeller, filmler, stereograflar, slaytlar, düz resimler, haritalar, diyagramlar ve kelimeler. Dale’in şeması, esas olarak, birkaç medya sınıfının ve aktif öğrenme deneyimlerinin eklenmesi ve şemanın medyanın sadece y eksenini göstererek, koninin piramidal şekli ile diğer boyutu (somut-soyut) göstererek basitleştirilmesinde farklılık gösterir. Dale’in şeması bunun bir türevi gibi görünse de, ders kitabının başka yerlerinde çalışmaya birkaç göndermede bulunmasına rağmen, bu kaynağı açıkça kabul etmez.

Koninin Yanlış Kullanılması

Son yıllarda her yerde yaygın hale gelen yaygın bir yanlış beyan nedeniyle Koni’nin ne olmadığını tartışmak önemlidir. Bir noktada birisi, Dale’in Deneyim Konisi’ni, farklı öğrenme koşulları altında insanların yüzde kaç bilgi hatırladığını göstermeyi amaçlayan sahte bir çizelgeyle birleştirdi.

Dwyer’a göre, bu çizelgenin orijinal versiyonu 1960’larda Socony-Vacuum Oil Company’ye kadar izlendi. Texas Üniversitesi’nde eğitim uzmanı olan Charles Cyrus, “insanlar genellikle hatırlar” verilerinin 1950’lerde Texas Üniversitesi Uzatma Bölümü tarafından yayıldığını ve bu dönemde petrol şirketi eğitmenlerine ulaşmış olabileceğini belirtiyor.

Cyrus, çizelgeyi, Aberdeen (Maryland) Proving Grounds’taki ABD Ordusu Mühimmat Okulu’nun Eğitim Yöntemleri şubesinin başkanı olarak görev yaptıktan sonra verileri beraberinde getiren Paul John Phillips’e kadar takip ediyor. Phillips bu pozisyonu ve 1940’tan 1943’e kadar yarbay rütbesini aldı. Daha sonra, bu süre zarfında biriminin bu bulguları destekleyen eğitim üzerine araştırmalar yaptığını, ancak bu araştırmaya dair hiçbir belge bulunmadığını iddia etti.

Dwyer’ın işaret ettiği gibi, rapor edilen yüzdelerin en azından ölçüm yöntemini, öğrencilerin yaşını, öğrenme görevinin türünü ve hatırlanan içeriği belirtmeden yorumlamak veya doğrulamak imkansızdır.


Mutlakçı matematik felsefesi
Platoncu matematik felsefesi
MANTIKÇILIK matematik Felsefesi
Siyaseti kimin nerede ne zaman ne elde edebileceğinin belirlenmesi şeklinde tanımlayan düşünür
Matematik felsefesi
Matematik felsefesi akımları
Siyaset Bilimine Giriş PDF
Matematik felsefesi Sezgicilik


Güvenilirlik eksikliğine rağmen, bu formülasyon, genellikle atıfta bulunulmadan geniş çapta alıntılanmıştır ve son yıllarda, Dale’in orijinal kategorilerinin yerini alan veya tamamlayan yüzde ifadeleri koni üzerine bindirilerek, Dale’in Konisi ile tekrar tekrar karıştırılmıştır. Örnekler burada belgelenemeyecek kadar çoktur, ancak ayrıntılı olarak ve Subramony’de (yakında) alıntılarla tartışılmıştır.

Deneyim Konisi, esas olarak, öğrenme etkinliklerinin gerçek yaşam deneyimlerinin somut referanslarını ne ölçüde ilettiklerine bağlı olarak geniş kategorilere yerleştirilebileceği fikri için görsel bir metafordur.

Her ne kadar bazen belirli medya ve yöntemlerin diğerlerine göre seçilmesini savunmak ya da eğitici medyayı seçmek için kuralcı bir formül olarak yorumlansa da, Dale’in belirttiği amaç bu değildi. Dale’in kendi açıklamaları, uygulamalarıyla ilgili çok çeşitli yorumları destekleyecek kadar belirsizdir.

Son olarak, Koni’nin doğrulanmamış “insanlar genellikle hatırlar” mühimmat okul yüzdeleriyle birleştirilmesinin çağdaş sorunu var. Yine de Koninin bu kadar çok şekilde kullanılmış olması, Dale’in görsel metaforunun sağlamlığına ve çekiciliğine tanıklık ediyor.

Yapılandırmacılık

Yapılandırmacılık, insanların nasıl öğrendiği, yani nasıl öğrendikleri hakkında bir dizi varsayımı temsil eder. Pek çok insan yapılandırmacılığı bir öğretim yöntemi olarak düşünür ama öyle değildir. Aksine, herhangi bir öğretme-öğrenme sürecini yorumladığımız bir mercek sağlar. Yapılandırmacı görüşte, öğrenme bilginin alınması değildir; öğretim, öğrenciye bilgi aktarımı değildir. Aksine, yapılandırmacılık, öğrenmenin öğrencinin etkinliğinde olduğu temel varsayımına dayanır. Öğrenme, yapmaktır ve öğrenme, dünyayı anlamlandırma sürecidir.

Yapılandırmacı görüşün önemi, belki de en iyi şekilde, daha geleneksel öğrenme görüşleriyle karşıtlık içinde değerlendirilebilir. Günümüzde çoğu öğretime rehberlik eden geleneksel görüş, bilgi işleme modeli veya daha genel olarak öğrenmenin “edinme” görüşü olarak bilinen şeydir.

Bu görüşte bilgi, sembollerden (kavramlar, prosedürler, vb.) ve bu sembolleri manipüle etme yeteneğinden oluşur. O halde öğrenme, bu simgelerin edinilmesidir, oysa “öğretim” bu kazanımı kolaylaştırmanın en etkili yollarını bulmayı içerir.

Örneğin, cebir derslerinde öğretmenin odanın ön tarafında durması ve öğrencilere formüllere eklemeleri için formüller ve sayılar sağlaması yaygındır – genellikle öğrencinin daha sonra ne yapacağını hatırlamasına yardımcı olmak için anımsatıcılar ve kısaltmalar sağlar. Bu, hesaplamada yeterliliğe yol açarken, öğrencinin matematik dünyasını anlamasına yardımcı olmaz.

Kontrast açık. Edinme modeline kıyasla yapılandırmacı görüşte:

● Hakkında bilgi her zaman bağlamsallaştırılmış veya konumlanmıştır, soyut değil.
● Hakkında bilmek, nesnel olarak tanımlanmamış, bir durumda etkileşimde bulunan birey aracılığıyla yapılandırılır.
● Hakkında bilgi sahibi olmak, bir gerçeğin değil, bir durumun “en iyi yorumu”dur.

Görüşlerdeki farklılıkların bir başka özetini sunmaktadır. Tabloda her iki görüşün de öğretmeni koç olarak tartışabileceğine dikkat edin, önemli olan koçluğun ne anlama geldiğidir. Edinme modelinde koç, öğrenciyi koç gibi yapmak amacıyla uzmanlığını aktarmaktadır. Ancak yapılandırmacı görüşte koç, öğrencinin potansiyelini geliştirmek için oradadır; bu nedenle koç, öğrenciyle sohbet edebildiğinde ve öğrencinin görüşlerine (ve öğrencinin bu görüşleri savunma becerisine) saygı duyduğunda başarılı olur.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir