Küçük İşletmelerde Bilgi Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Küçük İşletmelerde Bilgi Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

25 Temmuz 2022 yönetim bilişim sistemleri dersleri yönetim bilişim sistemleri maaş yönetim bilişim sistemleri nedir 0
Yapay Veri Kümesi

Küçük İşletmelerde Bilgi Sistemleri 

Bilgi sistemlerinin küçük işletmelere uygulanması konusu, tamamen ilginç, ancak nispeten az araştırılmış bir konudur. Küçük işletme, herhangi bir ekonominin önemli bir parçasıdır. Birleşik Krallık’ta gayri safi yurtiçi hasılanın %25’i, ülkedeki işçilerin %65’ini istihdam eden küçük işletmeler tarafından üretilmektedir.

Kanada’da, ekonomik çıktının %43’ü, özel sektör çalışanlarının %50’sini istihdam eden küçük işletmelerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, hükümetler küçük işletme sektörünü, ekonomik büyümeye en iyi katkıda bulunabilecek ekonomi bileşeni olarak görmektedir.

Ekonominin bu sektörünün önemi göz önüne alındığında, bilgi sistemlerinin genel sektörün yanı sıra bireysel işletmelerin işleyişine ve büyümesine nasıl katkıda bulunabileceğini daha iyi anlamak, küçük işletme araştırmacılarının ve yöneticilerinin görevidir.

Bu makalenin amacı, küçük işletmeler tarafından kullanılan bilgi sistemlerine genel bir bakış sağlamaktır. Mevcut durumu açıklayan araştırma projeleri sunulmaktadır. Daha sonra, bilgi sistemlerinin küçük işletmeler tarafından daha etkin kullanımına katkıda bulunması gereken çeşitli paydaşlar için öneriler sunulur.

Küçük bir işletmenin genel kabul görmüş bir tanımı yok gibi görünüyor. Bu nedenle, bireysel araştırmacılar kendi özel projeleri için bir tanım benimsemişlerdir. Bazı tanımlar, yıllık geliri, yatırım miktarını veya çalışan sayısını içerir. En çok kullanılan tanım çalışan sayısıdır.

Avrupa Parlamentosu (2002), çalışan sayısını da bir tanım olarak benimsemiş ve kategoriyi daha da geliştirmiştir. Böylece, 0 ila 10 çalışan mikro işletmeleri, küçük işletmeler 10 ila 50 çalışanı ve orta ölçekli işletmeler 50 ila 250 çalışanı temsil etmektedir.

Küçük işletmelerin büyüklük yönünün ötesinde, onları büyük işletmelerden ayıran başkaları da vardır. Stevenson (1999), stratejik bir perspektiften, küçük işletme yöneticilerinin, çevrelerinin sunduğu fırsatlara, minimum kaynak taahhüt ederek çok aşamalı bir yaklaşımla yanıt verme eğiliminde olduğunu belirlemiştir. Diğer bir farklılaştırıcı faktör ise “kaynak yoksulluğu”dur. Bu terim, zaman, finans ve insan kaynağı eksikliğini ifade eder.

Laudon ve Laudon (2001), bir bilgi sisteminin “bir organizasyonda karar verme, koordinasyon, kontrol, analiz ve görselleştirmeyi desteklemek için bilgiyi toplamak, işlemek, depolamak ve yaymak için birlikte çalışan birbiriyle ilişkili bileşenler” olduğunu öne sürmektedir.

Daha önce belirtildiği gibi, küçük işletmelerin yöneticileri kıt kaynakların tahsisinde kısa vadeli kararları vurgulamaktadır. Bununla birlikte, çoğu bilgi sistemi, tek seferlik önemli bir başlangıç ​​mali taahhüdü içeren uzun vadeli bir plan gerektirir. Bu çatışma, bilgi sistemlerine verimsiz yatırım yapılmasına neden olabilir ve bu da küçük işletmelerin mali durumunu olumsuz etkileyebilir.

Son araştırmalar, bilgi sistemlerinin küçük işletmeler tarafından kullanılmasının benzersiz bir yaklaşımı temsil ettiği iddiasını desteklemiştir. Örneğin, Belich ve Dubinsky (1999) ve Pollard ve Hayne (1998), küçük işletme yöneticilerinin karşılaştığı sorunların (zaman, beceri ve finansal kaynak eksikliği) büyük işletme yöneticilerinin karşılaştığı sorunlardan farklı olduğunu belirlemişlerdir.

Ayrıca, Taylor (1999), küçük işletmelerde kurumsal yazılımların uygulanmasını araştırdı ve ne işletmelerin kendilerinin ne de yazılım satıcılarının, küçük işletmelerin karşılaştığı benzersiz sorunların (sistem kapasitesini işlevsel gereksinimlerle eşleştirme) tam olarak farkında olmadıklarını buldu. 


yönetim bilişim sistemleri nedir
yönetim bilişim sistemleri maaş
yönetim bilişim sistemleri dersleri
yönetim bilişim sistemleri taban
yönetim bilişim sistemleri pdf
yönetim bilişim sistemleri (açıköğretim)
yönetim bilişim sistemleri yüksek lisans
Bilgi sistemi türleri


Son olarak, Hunter bilgi sistemlerinin küçük işletmelerde kullanımına ilişkin iki ana tema belirledi. Bu temalar “bağımlılık” ve “verimlilik”tir. Yazarlar, bilgi sistemlerinin benimsenmesinin, küçük işletmelerin dahili bir şampiyona ve danışmanlar ve tedarikçiler de dahil olmak üzere bir dizi dış paydaşa bağımlılığını artırdığını öne sürüyorlar.

Bu artan bağımlılığın yöneticinin işletmeye yaklaşımlarından ve kaynak yoksulluğu kavramından kaynaklandığını öne sürmektedir. Verimlilik teması, küçük işletme yöneticilerinin günlük aktiviteleri tamamlamaya yardımcı olmak için öncelikle bilgi sistemlerini operasyonel bir araç olarak kullanmasını önerir.

Daha önceki araştırmalar, küçük işletmelerin esas olarak muhasebe ve idari amaçlar için bilgi sistemlerini kullandığını belirlemiştir. 1990’larda yapılan araştırmalar, küçük işletmelerin günlük operasyonlar için bilgi sistemlerini kullanma konusundaki artan ilgisini kaydetti.

Küçük işletmeler, günlük operasyonları desteklemek için bilgi sistemlerinin kullanımından yararlanmaya fazlasıyla hazır olsa da, teknolojiyi stratejik bir şekilde kullanmaya hazır olduklarına dair çok az kanıt bulunmaktadır.

Bridge ve Peel (1999), küçük işletmelerin bilgisayarları esas olarak günlük işlemleri desteklemek için kullandıklarını ve bunları karar vermeyi veya uzun vadeli planlamayı desteklemek için kullanmama eğiliminde olduklarını belirledi. Mevcut araştırmalar bu durumun değişmediğini gösteriyor. Örneğin, Dandridge ve Levenburg (2000), bilgi sistemlerinin günlük işlemler için kullanıldığını ve internete erişim gibi rekabet edebilirlik yönleri için bilgisayar kullanımının çok az olduğunu bulmuşlardır.

Bir dizi araştırma projesi, küçük işletmelerin bilgi ve deneyim eksikliği nedeniyle İnternet kullanımını benimsemediğini tespit etti. Katkıda bulunan diğer bir dizi faktör, personel ve zaman eksikliği ile ilgilidir. Zaman ve personel mevcut olduğunda bile, küçük işletmelerin İnternet kullanımını araştırma konusunda isteksiz oldukları görülmektedir.

Burgess ve Trethowan (2002), Avustralya’da pratisyen hekimler tarafından temsil edilen küçük işletmeler tarafından Web sitelerinin kullanımını incelemiştir. Verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için bilgisayarların oldukça yüksek oranda kullanılmasına karşın, Web siteleri için çok fazla bilgisayar kullanılmadığını buldular. Web sitelerine sahip olanlar, onları temel bilgileri ve iletişim bilgilerini sağlamak için kullandılar.

Bu bölüm, küçük işletme sektöründe bilgi sistemlerinin kullanımını artırma niyetinde olan çeşitli paydaşlar için bir dizi tavsiye sunmaktadır. Bu tavsiyeler geleceğe yönelik önerileri temsil eder ve önceki araştırma ile bağlantılı ve spesifik bağlamında önceki bölümde sunulan mevcut literatürün bir sentezini yansıtır.

Küçük İşletme Müdürü

Başkalarının uzmanlığına bağımlı olmanın sınırlamalarının üstesinden gelmek için, yöneticilerin bilgi sistemlerinin yetenekleri hakkında bir anlayış kazanmaları gerekir. Yöneticilerin bilgi sistemlerini nasıl tasarlayacaklarını veya geliştireceklerini bilmeleri gerekmese de, teknolojinin firmanın temel iş ürünleri veya hizmetlerine değer katmada temel bir kaynak olarak nasıl kullanılabileceğini anlamaları gerekir.

Ayrıca, küçük işletme yöneticisi, tavsiye için bir kaynakla ilgili olarak belirli bir kişiyle ilişki kurmalıdır. Öneri, yöneticinin belirli bir çözümden bağımsız ve stratejik bir rol oynamaya hazır olacak biriyle uzun vadeli bir bakış açısıyla ilişki kurmasıdır. Sunulan tavsiyelerin firmanın uzun vadeli başarısına uygun şekilde katkıda bulunmasını sağlamak için ilişkiyi gözden geçirmek yöneticinin görevidir.

Ayrıca, yöneticiler bilgi sistemlerinin benimsenmesine yönelik proaktif bir yaklaşım benimsemelidir. Bu, müşterilere sunulan ürün veya hizmetleri oluşturmak veya geliştirmek için bilgi sistemlerinden yararlanmanın yollarını aktif olarak aramayı içerir. Ancak yönetici, yeni donanım ve/veya yazılım uygulamalarını erken benimseyen biri olmaktan kaçınmalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir