KURUMSAL DENEYİM – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

KURUMSAL DENEYİM – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

29 Haziran 2022 Bireysel kurumsal ne demek Kurumsal Ne Demek Kurumsal Okul ne demek 0
Kültürel Değişimi Yönetmek – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Sistem Yönü

Önceki tartışmalardan, e-postanın yüz yüze iletişimden açıkça daha az “zengin” bir ortam olduğu ve bir ortam olarak tamamen uygunsuz olduğu koşulların olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiği iddia edilebilir. 

E-posta uygunsuz kullanılırsa sistemin sosyal yönüne ne olacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, kullanım kalıplarını değiştirecek mi yoksa yeni sosyal davranış normları mı getirecek? BK basınında, personelin uygunsuz e-posta kullanımı nedeniyle işten çıkarıldığı yakın zamanda atıf yapılan birkaç örnek vardır.

Yakın tarihli Birleşik Krallık mevzuatı, 2000 tarihli Soruşturma Yetkilerinin Düzenlenmesi Yasası, işverenlere çalışanların e-postalarını ele geçirme yetkisi vermektedir. Bu mevzuat yaygın olarak “Gözlemci Kanun Tasarısı” olarak bilinir ve mahremiyet ve ifade özgürlüğü gibi temel kavramlar açısından hararetle tartışılır.

E-posta, etkileşimi sağlayarak ve önemli bilgileri hızlı bir şekilde ileterek, gayri resmi iletişime uygundur. E-postanın en büyük avantajının hız olduğunu hatırlayarak, mesajlar kısa ve hızlı yanıt vermeyi kolaylaştıracak noktaya getirilmelidir. Sherwood, e-postanın kağıt tabanlı iletişimden temelde farklı bir iletişim biçimi olduğuna inanıyordu ve sürecin hızı onu daha konuşma tonuna yöneltiyordu.

E-posta alıcıları hızla yanıt verebildiğinden, soru sorabildiğinden veya açıklama isteyebildiğinden, e-postaların mektuplar veya kısa notlar kadar titiz veya özenli bir şekilde oluşturulmama eğilimi vardır. E-posta ayrıca, bu etkileşim biçimlerinde mevcut ipuçlarından yoksun olduğu için, yüz yüze veya telefon görüşmeleri kadar iyi duyguları aktarmaz. E-posta sadece iletişim sürecini kolaylaştıran bir araç olarak görülebilir.

Kraut ve Attewell, “ağır iletişimciler” olarak sınıflandırılan kişilerin tüm medya türlerini daha sık kullanmaları nedeniyle, e-posta kullanımının diğer medyaların kullanımıyla ilişkili olduğunu buldular. E-postanın avantajlarından biri, alternatif iletişim biçimleriyle karşılaştırıldığında nispeten düşük maliyetidir, bu nedenle genellikle maliyet tasarrufu sağlayan bir yöntem olarak kabul edilir.

E-postanın, diğer iletişim biçimlerinin yerine geçmek yerine, sosyal sistem içinde, sonunda gerçekleşen toplam iletişim miktarında bir artışa yol açacak ve bu durumda bir maliyet tasarrufu oluşturmayabilecek yeni ilişkileri harekete geçirmesi söz konusu olabilir.  İnsanlar genellikle iletişim yönteminde bir tercihe sahiptir. Örgütsel bir bakış açısından, bu tercihlerin en uygun maliyetli iletişim biçimi için olması yararlıdır.

Tanımlanan e-posta sorunları şunları içerir:

• Sözsüz ipuçları sınırlıdır, bu da e-postayla ilgili duyguların olası yanlış yorumlanmasına yol açar.
• Gizli bilgilerin tartışılması her zaman güvenli değildir
• E-postalar bağlam açısından yetersizdir, bir e-postayı gönderenin iddia ettikleri kişi olduğunu belirlemenin basit bir yolu yoktur.
• Aşırı yükleme

Günlük olarak dolaşan e-posta mesajlarının sayısı göz önüne alındığında, yeni bilgi dünyasında aşırı yüklenmeyle ilgili artan endişeler var. Teknolojinin kullanım kolaylığı ve birden fazla posta listesinin hazır bulunması bu aşırı yüklenme hissine katkıda bulunabilir.

E-posta için iddia edilen en büyük avantajlardan biri, yüz yüze veya telefon görüşmelerinde her zaman mevcut olmayan iletişimin bir kaydını sağlamasıdır. Bu kayıt, modern akademik yaşamda artan bir öneme sahip görünmektedir. Daha önceki bir çalışmada bir katılımcı, bu kaydı olası bir davaya karşı yararlı bir savunma olarak belirtmiştir.


Kurumsal Ne Demek
Kurumsal firma nedir
Bireysel kurumsal ne demek
Bankada kurumsal ne demek
Kurumsal Ne Demek TDK
Kurumsal Okul ne demek
Müşteri deneyimi Örnekleri
Müşteri deneyimi yönetimi Nedir


KURUMSAL DENEYİM

Yazar, son 6 yıldır Birleşik Krallık yüksek öğretim kurumlarında e-postanın etkisini inceliyor. Yazarın kurumundaki bireysel bir bölümün mevcut çalışması, “kurum tamamen e-posta odaklı” gibi yorumlar tarafından yönlendirildi. Bu, e-postalarının kapalı olması durumunda ne olduğunu bulamayacaklarını söyleyen personel tarafından desteklendi. Yüz yüze iletişimin gerekli olduğu durumlarda e-postanın giderek daha fazla kullanıldığına dair bir endişe de vardı.

Büyük miktarda bilgi, mesajın okunup okunmadığına dair çok az veya hiç kontrol yapılmadan e-posta kullanılarak kurum içinde iletilir. Bir e-postada bir şey gönderildiyse, bunun yeterince iletildiğine dair örtük bir varsayım vardır. Bu çalışma, varsayıma meydan okumakta ve gerçeğe tek bir departmanda personel bakış açısıyla bakmaktadır.

Aşağıdakileri belirlemek için 2 yıllık bir süre boyunca 48 personel ile kısa ve uzun bireysel görüşmeler yapılmıştır:

1. E-postanın uygun şekilde kullanıldığını hissedip hissetmedikleri, yani iletilmesi gereken mesaj için doğru ortamın seçilip seçilmediği
2. Personelin öncelikle e-posta iletişimini başlatıp başlatmadığı veya yanıtlayıp yanıtlamadığı
3. Personelin bu iletişim şekliyle ne kadar rahat olduğu

İlk sonuçlar, e-postanın, zaman ve iletişimin kaydına duyulan ihtiyaç dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle yüz yüze iletişime ihtiyaç duyulduğunda sıklıkla kullanıldığını göstermektedir. Görüşülen 48 personelin tamamı, tercih edilen yöntem olmasa da departman içinde e-postanın baskın iletişim şekli olduğu konusunda hemfikirdi.

Tercih edilen iletişim yöntemine ilişkin soruya yanıt olarak, %80’i esas olarak ortamın zenginliği nedeniyle yüz yüze görüşmeyi tercih etmiştir. İlginç bir şekilde, tercih edilen yöntem olmasa da, %75’i çok daha hızlı olduğu, zamandan tasarruf sağladığı ve bir toplantı düzenlemeye çalışmaktan daha verimli olduğu için e-posta kullanmaya eğilimli olduklarını söyledi.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, kurumdaki kültür göz önüne alındığında, bazı personel günde 200’den fazla e-posta aldığından, aşırı e-posta yüklemesi bir sorun haline geliyor. Bu mesaj hacmi açısından, e-postanın iddia ettiği avantajlara rağmen, e-postanın aslında herhangi bir mesajı iletmeye uygun bir ortam olup olmadığı sorgulanmalıdır.

İkinci bir endişe konusu, çok sayıda e-postayı yanıtlamak için geçen süreydi. Görüşülen bazı personel, e-postanın ortaya çıkmasından bu yana masaya bağlı olduklarını ve mesajları yanıtlamak için çok fazla zaman harcamak zorunda kaldıklarını, koridor boyunca yürüyemediklerini ve tartışma için meslektaşları arayamadıklarını bildirdi.

Belirlenen son bir konu, artan SP AM hacmiydi. Bir görüşmeci günde ortalama 75 SPAM e-postası alıyor. Bu, geçmişte, umulduğu kadar etkili çalışmayan filtreler kurarak meşru mesajların kazara silinmesine yol açmıştır.

Hukuk firması Masons tarafından yapılan araştırma, Mayıs 2003’te gönderilen tüm e-postaların yarısından fazlasının SPAM olarak sınıflandırıldığını ve bu rakamın artmaya devam etmesinin beklendiğini gösterdi. Bunun gerçeği, meşru mesajları (HAM) diğerlerinden ayırmanın giderek zorlaşacağıdır. Açıkçası, bunun daha önce tanımlanan zaman sorunu üzerinde bir etkisi olacaktır. Araştırmadan alınan bazı yorumları gösterir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir