Kurumsal Yazılım Geliştirme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kurumsal Yazılım Geliştirme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Ekim 2022 Yazılım geliştirme bölümü ekşi Yazılım geliştirme Nedir Yazılım geliştirme Uzmanı maaş 0
BİT Çağında Dijital Okuryazarlık  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

İş Sistemlerinde Nesneye Dayalı Yazılımların Yeniden Kullanımı

“Yeniden kullanım yazılım mühendisliği, bir teknoloji varlığının mimari prensipler izlenerek ve gelecekte yeniden kullanılma niyetiyle tasarlanıp geliştirildiği bir süreçtir”. “Programlamada Kutsal Kase varsa, yaygın kod yeniden kullanımı gümüş bir kurşunla olur.

BT, yeniden kullanımımızda takdire şayan ilerleme kaydetmiş ve kaydetmeye devam etse de, bu alanda hiçbir zaman büyük adımlar atmış gibi görünmüyoruz”. “Bu Kutsal Kase arayışı, birçok geliştiriciyi uzun yıllar boyunca verimsiz yollara sürükledi”.

Bu makale, özellikle nesne yönelimli olmak üzere, yıllar içinde iş sistemlerinde etkili bulunan yazılım yeniden kullanım yöntemlerine genel bir bakış niteliğindedir.

Geleneksel yazılım geliştirme, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok rahatsız edici ancak iyi belgelenmiş gerçeklerle karakterize edilir:

• Çoğu yazılım geliştirme projesi “başarısız” (%60).
• Nitelikli BT profesyonellerinin arzı, talepten çok daha azdır.
• Yazılımın karmaşıklığı sürekli artmaktadır.
• BT’nin “daha ​​iyi”, “daha ​​ucuz”, “daha ​​hızlı” yazılım geliştirme yöntemlerine ihtiyacı var.

Yıllar içinde, BT teorisyenleri ve uygulayıcıları, bu sorunları ele almak ve yazılım geliştirme sürecini ve sonuçlarını iyileştirmek için bir dizi iş ve teknik yöntem geliştirdiler.

Bu yöntemler genellikle bazı kazanımlar sağlarken, hiçbiri o “gümüş kurşun” olmak için gerekli iyileştirmeleri sağlamadı. CASE yöntemleri, geliştirme kuruluşlarının yanlış sistemi daha da hızlı oluşturmasına olanak sağlamıştır.

JAD yöntemleri, herkesin zamanının çoğunu toplantılarda boşa harcama eğilimindedir. Prototipler, kullanıcı gereksinimlerini daha iyi tanımlamaya yardımcı olabilirken, prototipin gerçek sisteme kolayca genişletilebilmesi eğilimi (veya beklentisi) çok problemlidir. 4GL dillerinin kullanımı, sistemin daha zor ve zaman alıcı kısımlarını ele alamazken, sistemin zaten yapılması kolay olan kısımlarının gelişimini hızlandırır. Eşli programlamanın bazı faydaları vardır, ancak yaratıcılığı bastırır ve daha fazla zaman ve para harcar.

Tek gerçek “çözüm”, yazılımın etkin bir şekilde yeniden kullanımı olmuştur. Mevcut kanıtlanmış bileşenlerin yeniden kullanılması, yazılımın daha yüksek kalitede daha hızlı geliştirilmesine neden olabilir. İyileştirilmiş kalite, hem önceki “denenmiş ve doğru” bileşenlerin kullanılmasından hem de standartların (teknik ve ticari) yeniden kullanılabilir bileşenlere yerleştirilebilmesinden kaynaklanmaktadır.


Yazılım geliştirme Nedir
Yazılım geliştirme maaş
Yazılım geliştirme Uzmanı maaş
Yazılım geliştirme bölümü ekşi
Yazılım geliştirme Bölümü Ne iş Yapar
Yazılım geliştirme sıralama
Yazılım geliştirme ile yazılım mühendisliği farkı
Yazılım geliştirme Yeditepe


Hem tasarım hem de uygulama sürecini ele alabilen çeşitli yeniden kullanılabilir bileşen türleri vardır. Bunlar, farklı “taneciklik” seviyelerinde ve hem nesne yönelimli hem de nesne yönelimli olmayan tatlarda gelir.

“Yazılımın yeniden kullanımı 1980’lerde çok dikkat çekti, ancak nesne yönelimli dillerin ve araçların ortaya çıkışına kadar büyük ölçüde yakalanmadı”. Charles Darwin’in türlerin hayatta kalması teorisinde, hayatta kalabilecek en uyarlanabilir türdü (en zeki, en güçlü veya en hızlı değil).

Günümüzün hızlı hareket eden iş ve teknik dünyasında, yazılım hayatta kalmak ve sürekli fayda sağlamak için uyarlanabilir olmalıdır. Nesne yönelimli yazılım, çok yüksek derecede uyarlanabilirlik sunar. “Nesne teknolojisi, müşteriye zamanında maliyet etkin, yüksek kaliteli ve esnek sistemler sunmanın bir yolunu vaat ediyor”.

“Bileşen tabanlı yazılım geliştirmeyi kuran IS mağazaları başarısızlığı azaltır, verimliliği benimser ve kârlılığı artırır”. “Sonuç şudur: yeniden kullanımın bir kuruluşta yerleşmesi ve bir kuruluşun yeniden kullanıma alışması zaman alırken, süreç boyunca artan değer katabilirsiniz”.

Yalnızca nesne yönelimli bir dili (C++ veya Java gibi) benimsemekle kalmıyoruz, çünkü tamamen nesne yönelimli bir dil kullanarak bile zayıf, nesne yönelimli olmayan ve yeniden kullanılamayan yazılımlar oluşturulabildiğinden “nesne teknolojisi” diyoruz.

YENİDEN KULLANIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARI

Bir tür “taneciklik ölçeği” oluşturan birkaç farklı yeniden kullanılabilir bileşen türü tanımlar:

• GUI widget’ları – etkilidir, ancak yalnızca mütevazı bir geri ödeme sağlar
• Sunucu Tarafı bileşenleri – önemli bir geri ödeme sağlar ancak kapsamlı ön tasarım ve mimari bir temel gerektirir.
• Altyapı bileşenleri – işlemler, mesajlaşma ve veritabanı için genel hizmetler … kapsamlı tasarım ve karmaşık programlama gerektirir
• Üst düzey modeller – yüksek yeniden kullanım potansiyeline sahip bileşenleri belirleyin
• Paket uygulamalar – yalnızca garantili yeniden kullanım, … gerekli işlevselliği tam olarak sunmayabilir.

Daha da düşük bir ayrıntı düzeyi, genellikle “beni oku” ve belge dosyaları, “yardım” dosyaları, Web içeriği, iş kuralları, XML Şemaları gibi bir dizi kod konumunda kullanılabilen basit metin dosyalarını içerecek şekilde tanımlanır. test durumları vb.

Nesne yönelimli teknolojilerin son zamanlardaki en önemli gelişmelerinden biri, yazılım tasarımı ve mimarilerinin yeniden kullanımını ele almayı amaçlayan tasarım kalıpları ve çerçevelerinin ortaya çıkmasıdır.

“Desenlerin” yeniden kullanımı, yalnızca kaynak kodun yeniden kullanımına göre daha yüksek bir etkililik düzeyine sahip olabilir. Mevcut model seviyesi yeniden kullanımı, bir J2EE Oturum Cephesi veya .Net Model-View-Controller modeli gibi varlıkları içerir.

Kodun yeniden kullanılması ayrıca birkaç temel uygulama alanına sahiptir: uygulama gelişimi, çoklu uygulamalar, standartlar ve yeni uygulamalar. Yeni uygulamalarda önceki uygulamalardan gelen kodun yeniden kullanımı en fazla ilgiyi çekmiştir. Bununla birlikte, aynı uygulama içinde kodun (ve içinde gömülü olan teknolojinin) yeniden kullanılması da aynı derecede önemlidir.

Uygulama Gelişimi

Uygulamalar, çalıştıkları ortam (iş, düzenleyici, sosyal, politik vb.) yazılımın tasarlandığı ve uygulandığı süre boyunca değiştiğinden, tamamen geliştirilmeden önce de gelişmelidir. Bu, geleneksel “gereksinim sürünmesi”dir. Ardından, uygulama başarıyla dağıtıldıktan sonra, sürekli bir değişim ihtiyacı vardır.

Çoklu Uygulamalar

Aynı uygulama içinde yeniden kullanılabilirlik için bir diğer önemli ihtiyaç, çoklu uygulamalar içindir. Birden çok uygulamaya yönelik en yaygın ihtiyaç, özelleştirmeleri, uluslararasılaştırmayı ve çoklu platform desteğini içerir.

Yazılımları küresel olarak kullanılması gereken kuruluşlar, müşterilere ana dilde ve sosyal olarak kabul edilebilir bir görünüm ve histe (“yerelleştirme”) bir arayüz sunmaya ihtiyaç duyabilir. Günümüzde yeniden kullanımın çoklu platform boyutu, dillerde ve dağıtım platformlarında mimari bir seçimi içermektedir.

Kurumsal Yazılım Geliştirme Standartları

Kurumsal yazılım geliştirme standartları, hem bir uygulamanın tüm bölümlerinde standartları korumak hem de tüm uygulamalarda standartları korumakla ilgilidir. “Bir bilgisayar sisteminin kalıcı bir değere sahip olması için, sürekli değişen Bilgi Teknolojisi (BT) dünyasında kullanıcılar ve diğer sistemlerle uyumlu bir şekilde var olması gerekir”.

Weinschenk ve Yeo tarafından belirtildiği gibi, “Arayüz tasarımcıları, proje yöneticileri, geliştiriciler ve iş birimleri, tasarlamak ve geliştirmek için ortak bir bak ve hisset yönergelerine ihtiyaç duyar”.

Kullanıcı arayüzü standartları alanında tek başına, bu standartların bir listesini sunar; 300’den fazla öğe var. Bugün birçok şirket hala bir tür basılı “Standart Kılavuzlara” güveniyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir