Literatür İncelemesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Literatür İncelemesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mart 2022 Akademi Delisi Literatür özeti Literatür taraması anahtar kelimeler Literatür taraması yaparken yardımcı olacak ipuçları Literatür taraması YAPTIRMA 0
Literatür Taraması

Faktörler

Gözlenen faktörlerin kullanılması yaygın olmasına rağmen, her koşulda geçerli olmayabilir. Örneğin, DIF, bir öğrencinin motivasyon düzeyi, öğrenme niyetleri, dil eksiklikleri, kaygı veya problem çözme stratejileri gibi kolaylıkla gözlemlenemeyen faktörlerden kaynaklanabilir. DIF analizini gerçekleştirmeden önce öğrenci sınıfı üyeliğini belirtmenin bir alternatifi, öğrenci üyeliğini DIF analizinin bir çıktısı olarak çıkarmaktır. Örnek olay çalışmamızda, IRT modelinde önceden tanımlanmış sayıda gizli sınıf belirlenir ve öğrenciler, test öğesi yanıtlarına göre bu sınıflara atanır.

Vaka çalışması içinde, DIF analizi, daha önce Bolt, Cohen ve Wollack (2001) tarafından geliştirilen çok eşli bir IRT modeli kullanılarak gerçekleştirilir.d Çoğu IRT modelinde ortak olan ve DIF’nin kullanışlı bir görsel gösterimini sağlayan değerli bir çıktı, Öğe Yanıt İşlevleri (IRF’ler) veya Öğe Kategorisi Karakteristik Eğrileridir.

Bu işlevler, öğrencinin yetenek (veya yeterlilik) düzeyinin bir işlevi olarak her bir öğenin ve/veya kategorinin seçimiyle ilgili olasılıkları gösterir. e Doğru kategori yanıtı genellikle en yüksek olasılığı kaydeder. Farklı gizli öğrenci sınıfları için yanıt olasılıklarındaki farklılıkları göstermek için bir dizi ICCC işlevini yeniden üretiyoruz.

Aşağıdaki bölümlerde, mevcut IRT ve değerlendirme literatürünü gözden geçiriyoruz; hesaplamalı finans biriminin özelliklerini ve öğrenci yanıt verilerini tartışın. Daha sonra çok eşli IRT modelini ve modelleri tahmin etmek ve karşılaştırmak için kullanılan metodolojiyi daha ayrıntılı olarak tartışacağız. Son olarak, DIF analizinin sonuçları sunulur ve tartışılır ve E-Öğrenim değerlendirmesine yönelik öneriler yapılır.

Literatür İncelemesi

Eğitimde, eğitim psikolojisinde ve psikometride kapsamlı bir ölçme ve değerlendirme literatürü ve yüksek öğrenimdeki öğrencilerin öğrenimlerini değerlendirmenin gereklerini karşılamaya yönlendirdiğine dair önemli kanıtlar vardır. Sınıf boyutlarının artması ve yüksek öğretim sektörünün uluslararasılaşması, yalnızca E-Öğrenim bağlamında değerlendirmeye değil, daha genel olarak, akran değerlendirmesi, özetleyici değerlendirme ve geri bildirimin rolü dahil olmak üzere değerlendirmenin tüm yönlerine daha geniş bir akademik ilgiye katkıda bulunmuştur.

Aynı zamanda hükümetler ve dış paydaşlar (örneğin iş ve endüstri grupları) değerlendirme uygulamalarında geçerlilik ve güvenilirlik için nicel kanıt talep ederken, aynı zamanda, doğası gereği nitel olan öğrenme ve değerlendirmeye yönelik yapılandırmacı yaklaşımlara artan bir ilgi vardır. mezunları hazırlar.

E-Öğrenim teknolojilerine ve değerlendirmesine olan ilgimizden dolayı, bu vaka çalışması, belirli bir konuda, Hesaplamalı Finansta gizli sınıfların ve bu sınıflar arasındaki DIF’nin tanımlanmasının bir gösterimini sağlar.


Literatür özeti
Literatür haritası örneği
Literatür taraması yaparken yardımcı olacak ipuçları
İngilizce literatür taraması
Literatür taraması YAPTIRMA
Literatür taraması anahtar kelimeler
Literatür Tablosu
Psikoloji literatür taraması


Çoktan seçmeli soru sınavları bazı disiplinlerde ana akım olarak kabul edilebilir ve özellikle bir E-Öğrenim ortamına uygun olsa da, son test analizinin yeterince araştırılmadığına ve bir ortamda öğretim ve öğretimin geliştirilmesine katkıda bulunma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. E-Öğrenme ortamı. Daha genel olarak öğretim ve öğretim için, Shepherd, tarihsel olarak, öğretmenleri hazırlayan eğitim programlarında, “sınamanın öğretimsel olarak kullanılabileceği yolları önermek için birkaç bağlantı kurulduğunu” [italikler] savundu.

IRT ve psikometri hakkında kapsamlı bir literatür olmasına rağmen, yüksek öğretim sektöründe E-Öğrenimdeki değerlendirme verileri bağlamında gizli sınıf analizini araştıran sınırlı araştırma var gibi görünüyor. E-Öğrenim bağlamına dahil edilen IRT ve psikometrik yöntemler, öğrenci performansının tanısal analizini otomatikleştirmek için bir fırsat sağlar.

Bu bağlamda, Katz, mimarlık programlarındaki değerlendirme uygulamalarını göz önünde bulundurarak “ham puanların veya tek boyutlu IRT genel yeterlik tahminlerinin ötesine geçen” stratejiler bulmakla ilgilendi. Gizli sınıf analizini kendi başlarına kullanmasalar da, ‘Kural Uzay Metodolojisi’ ile çalışmaları, teşhis edici olma potansiyeline sahip olan ve mimari gibi karmaşık tasarım temelli disiplinlere uygun olabilecek modellerin test edilmesine yönelik artan ilgiyi göstermektedir. “Sınava girene ustalık dışı alanları belirlemede yardımcı olabilecek tanısal bilgiler verir. Gizli durum modelleri gibi, Kural Alanı tanıları da gözlemlenebilir yanıtlardan gözlemlenemeyen ustalık durumlarını çıkararak yeteneği inceler”.

Brown (2000), ilkokul çocuklarını içeren bir projede gizli sınıf analizini kullanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde okul eğitiminde değerlendirme ve performans standartları literatürünü gözden geçirdi ve performans standartlarının belirlenmesinin genellikle “insan değerlendiricilerin, muhtemelen uzmanların, hakkında yargıda bulunduğu veya kararlar aldığı “yargısal yaklaşımlar” kullanılarak yapıldığını tespit etti. standardın ayarlanması gereken yer.

Brown (2000), gizil sınıf analizini “performansın temelinde sürekli bir özelliğin yattığını varsaymayan, daha ziyade grupların veya sınıfların niteliksel olarak birbirinden farklı olduğunu ve bu farklılıkların verilerdeki tüm ilişkileri açıkladığını” varsayan ampirik bir yöntem olarak sunar.

Makalesi, çalışmayı tanımlamaya devam ediyor: 191 ilkokul öğrencisinin olasılık ile ilgili iki performans testine verdiği yanıtların gizli bir sınıf analizi. Ayrıca, sonuçlarını aynı testlerdeki mevcut ‘yargısal verilerle’ karşılaştırır ve karşılaştırılabilir sonuçlar sunar. Bizim için Brown’ın kapsamlı literatür taramasından ve müteakip çalışmasından elde edilen anahtar bulgu, gizli sınıf analizinin müfredat ve değerlendirme kararlarına kanıta dayalı girdi sağlama ve diğer daha yargılayıcı yaklaşımları tamamlayıcı olma potansiyelidir.

Gitomer ve Yamamoto (1991), MÖT’nin eğitimsel ölçüm camiasında iyi araştırılmış ve iyi kabul edilmiş olmasına rağmen, esas olarak “öğeleri temsil eden ve bireyleri tek boyutlu bir yeterlilik sürekliliği üzerinde sıralayan” ortamlarla sınırlı olduğunu savundu. Örneğin birçok ortamda, test tanısal olduğunda, öğrenci hakkında daha ayrıntılı bilgi gerekir. “Bireysel performansın niteliksel doğasına duyarlı psikometrik modellerin” gerekli olduğunu öne sürmeye devam ediyorlar.

Gizli sınıf modellemesini bireysel performansın daha kalitatif ölçümlerini geliştirmenin yararlı bir yolu olarak kabul etseler de, makaleleri gizli sınıfları ve IRT’yi kullanan bir HYBRID modelini açıklar. Onlar için anahtar soru, “deneysel ve teorik bir bilişsel analizden belirlenen sınıflarla HYBRID modelinin uygulanmasının, hem psikometrik hem de maddi hususlar açısından tanısal değerlendirmeyi önemli ölçüde iyileştirip iyileştiremeyeceğini” belirlemekti.

Gitomer & Yamamoto (1991) modeli kullanılmamış olsa da, çalışmamızı bu ilke bilgilendirmiştir. Ancak Gitomer ve Yamamoto gibi, gizli sınıf analizinin müfredatı yeniden geliştirmek için kanıtsal bir temel sağlamaya ve belirlenen ihtiyaçlara yönelik iyileştirme tasarlamaya yardımcı olacağını tahmin ediyoruz.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir