Lojistik Süreçleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Lojistik Süreçleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

26 Mayıs 2022 Lojistik Ne is Yapar Lojistik Nedir kısaca Lojistik Yönetim süreçleri 0
Çoklu Depolu Araç Yönlendirme

T-Tabanlı Perakende Lojistik Süreçleri

Başlıca BT destekli perakende lojistik süreçleri, çapraz sevkiyat ve sürekli yenileme ve yakın zamanda işbirliğine dayalı planlama tahmini ve yenilemedir.

Çapraz sevkiyat, bir dağıtım merkezinde tam zamanında kişiye özel teslimatlar sağlayan tüm BT ile ilgili akış faaliyetleri için meta terimdir. Farklı satıcılar, mallarından tam kamyon yüklerini bir perakendecinin transit terminaline (yeniden yapılandırılmış bir dağıtım merkezi; ayrıca aktarma noktası olarak da adlandırılır) teslim eder. Mallar orada konsolide edilir ve/veya satıcı entegreli, POS-gerekli daha küçük teslimat birimlerine bölünür.

Çapraz sevkiyatın temel fikri, artan BT kullanımıyla kontrol edilen sıralama, taşıma ve elleçleme faaliyetleri yoluyla stok tutma faaliyetlerinin çok sayıda değiştirilmesine yol açan dağıtım merkezi düzeyinde envanterden kaçınmaktır.

İlgili literatür, satıcıların önceden etiketlenmiş birimleri dağıtım merkezine (karmaşık çapraz sevkiyat), tam paletlere veya kasalara (tam palet çapraz sevkiyata karşı toplu çapraz sevkiyat) veya özelleştirilmiş karışık veya karıştırılmamış palettir.

Çapraz sevkiyat, dağıtım merkezi düzeyinde BT destekli lojistiğe atıfta bulunurken, satıcı tarafından yönetilen envanter (VMI) veya sürekli yenileme (CRP), ortak hedefin ortak hedef olduğu şirketler arası, otomatik yenileme programının tüm işbirliği biçimlerine atıfta bulunur. mal tedarikinin otomatik olarak güçlendirilmesi ve depolama sorumluluğunun bir perakendeciden bir satıcıya devredilmesi gerekir.

Herhangi bir VMI/CRP ayarında perakendeciler, dağıtım merkezi düzeyinde, hizmet seviyelerinde ve/veya stokta kalma durumunun azaltılması veya önlenmesi gibi diğer düzenlemelerde belirli ortalama envanter seviyeleri üzerinde anlaşmaya vararak envanter yetkinliğini satıcılarına geri aktarır. 

VMI/CRP içinde, eski bire bir ilişki (bir satıcının ve bir alıcının şirketlerinin hedeflerini bireysel olarak temsil ettiği) sipariş sürecinden sorumlu olan departmanlar arası, organizasyonlar arası ekipler ile değiştirilir.

BT tabanlı perakende lojistiğinde daha ileri bir gelişme, V oluntary Interindustry Commerce Standards (VICS) tarafından “radikal bir şekilde etkileşimi sağlamak için İnternet ve elektronik veri alışverişinden yararlanan yeni iş uygulamaları koleksiyonu” olarak tanımlanan CPFR’nin kullanımında görülebilir. müşteri hizmetlerini iyileştirirken stokları ve masrafları azaltın”. Bu tanım, İnternet ve elektronik veri alışverişinin CPFR’nin önemli önkoşulları olduğunu göstermektedir.


Lojistik Yönetim süreçleri
Lojistik Nedir
Lojistik Ne is Yapar
Lojistik Yönetimi
E-ticaret sektöründeki lojistik süreçleri Nelerdir
Lojistik Süreç Akış Şeması
Lojistik sektörü Nedir
Lojistik Nedir kısaca


VICS ayrıca, CPFR’nin nasıl uygulanacağını detaylandıran dokuz adımlı bir model şeklinde bir kılavuz hazırladı. Fliedner’ın işaret ettiği gibi, bu adımlar “uzlaşma tedarik zinciri tahminleri elde etmek için döngüsel ve yinelemeli bir yaklaşım” olarak görülebilir. CPFR süreci, büyük ölçüde işbirliği ortakları arasında bilgi alışverişi üzerine kuruludur.

Bu bilgi alışverişi, EDI, özel ağlar veya İnternet (XML [genişletilmiş biçimlendirme dili]) gibi çeşitli teknolojilerin kullanımı yoluyla gerçekleştirilebilir. Bilginin işlenmesi için, CPFR süreçlerini desteklemek için çok sayıda yazılım programı geliştirilmiştir.

Perakendecilikte büyük bir devrim, saf sanal perakendeciler (dotcom’lar, örneğin Amazon.com) veya çok kanallı perakendeciler tarafından sunulan Web tabanlı perakendecilikte (e-ticaret) görülebilir. E-ticaretin iş zorluğu, Webvan.com’un en belirgin örneğinin gösterdiği gibi, sipariş üretmekten çok lojistikte görülebilir.

Eve teslim kavramı, bu gelişmeler nedeniyle, örneğin doğrudan tüketici hizmetleri olarak bilinen bir rönesans alır. Uzmanlar, bakkal endüstrisindeki toplam eve teslimat pazarının, 35 milyon haneye yılda 900 milyondan fazla teslimat dahil olmak üzere 100 milyar Euro’nun üzerinde bir iş olduğunu tahmin ediyor.

BT destekli eve teslim konseptleri, toplam tedarik zincirinin en pahalı parçası olan tüketiciye son kilometreyi optimize etmeye çalışır. Ürünleri doğrudan evlere teslim eden veya müşterilerin satın aldıkları malları belirli toplama noktalarından teslim aldıkları çok sayıda eve teslim sistemi vardır. Toplama noktası çözümlerinin öne çıkan örnekleri, Tower 24 konsepti veya toplama noktası konseptidir.

Sonuç

Bölüm, perakendecilik alanında BT kullanımının sonuçlarını açıkladı. Kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimine izin vermek için perakende formatlarını yeniden yapılandırmak için perakende pazarlamasında BT’nin nasıl kullanılabileceği gösterildi. BT destekli perakende lojistiği, tam zamanında odaklı taleple senkronize dağıtım sistemlerini ifade eder.

Bu tür sistemlerin artan kullanımı gelecekte perakendeciler, tedarikçiler ve hatta tüketiciler arasındaki kurumsal sınırların ortadan kalkacağı daha hibrit perakende yönetimi stratejilerine yol açacaktır.

Yüz Animasyonu için İçerik Açıklaması

Yüz animasyonu, bilgisayar grafikleri ve multimedya sistemleri araştırmasının zorlu bir alanıdır. Gerçekçi kişiselleştirilmiş yüz animasyonu, video konferans, çevrimiçi eğitim ve müşteri hizmetleri, filmlerdeki görsel efektler ve etkileşimli oyunlar dahil olmak üzere birçok uygulamada kullanılabilen sanal yazılım aracılarının temelidir.

Bir yazılım aracısı, bir eğitmen, bir şirket temsilcisi, etkileşimli bir sanal dünyada belirli bir kişi ve hatta bir sanal aktör rolünü oynayabilir. Film yapımcıları bu teknolojiyi kullanarak, fiziksel olarak uygun olmayan kişiler de dahil olmak üzere yeni sahneler oluşturabilirler.

Ayrıca, iletişim sistemleri, sınırlı bant genişlikli hatlar üzerinden yüksek hacimli multimedya verilerini iletmeye gerek kalmadan arayan bir kişiyi temsil edebilir. Bu aracılara zeka eklemek, onları çevrimiçi oyunlar ve müşteri hizmetleri gibi etkileşimli uygulamalar için ideal hale getirir.

Genel olarak, belirli bir karakter için yeni ve gerçekçi multimedya verileri oluşturma yeteneği, önceden kaydedilmiş görüntülerin mevcut olmadığı, oluşturulmasının zor veya pahalı olduğu veya uygulamanın etkileşimli doğası nedeniyle çok sınırlı olduğu durumlarda özellikle önemlidir.

Kişiselleştirilmiş yüz animasyonu, belirli bir kişiye benzeyen bir multimedya sunumu oluşturmak için gereken tüm algoritmaları, verileri, modülleri ve etkinlikleri içerir. Böyle bir sisteme giriş, görsel-işitsel veriler ile metinsel komutların ve açıklamaların bir kombinasyonu olabilir.

Başarılı bir yüz animasyon sistemi, içerik sağlamak ve görüntülemek için örneğin bir içerik tanımlama formatı, kod çözme algoritmaları, gerekli içeriği oluşturma ve son olarak farklı bileşenleri esnek bir şekilde bir araya getirmek için bir mimari gibi etkili ancak güçlü çözümlere sahip olmalıdır.

Multimedya modelleme ve spesifikasyon dilleri, hem genel araçlar olarak hem de özelleştirilmiş formlarda yüz animasyon sistemleri için içerik tanımlamasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu tür açıklamalar, yazma için ve ayrıca animasyon sistemine çalışma zamanı girişi olarak kullanılabilir.

Multimedya içerik tanımındaki çeşitli çalışmalar, bir multimedya sunumunun bileşenlerini ve bunların uzamsal ve zamansal ilişkilerini tanımlamaya yönelik yöntemleri içerir. Tarihsel olarak, bu alandaki ilk teknik başarılardan bazıları, video öğelerinin zamansal olarak konumlandırılmasının gerekli olduğu video düzenleme ile ilgiliydi.

Ses/video olaylarının konumunu çerçeve düzeyine kadar kesin olarak belirleyen SMPTE (Sinema Filmi ve Televizyon Mühendisleri Topluluğu) zaman kodlaması, düzenleme için kaydedilmiş ses/video parçalarını ilişkilendiren EDL’nin temelidir.

Elektronik program rehberi (EPG), multimedya akışına eklenen metinsel bilgiler biçimindeki filmler için içerik açıklamasının başka bir örneğidir. SMPTE’nin daha yakın tarihli çabaları, içeriğin meta veri tanımının tanımını hedefleyen bir meta veri sözlüğüne odaklanmıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir