Medya ve Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Medya ve Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Aralık 2021 Eğitimde Sosyal Medya araçlarının kullanımı İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı GELİŞTİRME ve Uyum Eğitimi Sosyal medya öğrenme Sosyal medyada eğitim mümkün olabilir mı 0
Muhasebe ve Bilgi Sistemleri  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Medya ve Öğrenme Üzerine Araştırma

Medya ve öğrenme üzerine araştırmalar (medya karşılaştırma çalışmaları olarak da adlandırılır), genellikle farklı medya kullanarak benzer konularda eğitime katılan gruplar arasındaki göreceli başarıyı karşılaştıran araştırma çalışmalarını ifade eder. Medya karşılaştırma çalışmaları genellikle eğitim topluluğu tarafından yeni bir teknolojik yenilik benimsendiğinde ortaya çıkar. Medya karşılaştırma çalışmaları, tek seferlik deneylerin medyanın öğrenme üzerindeki kümülatif etkileri hakkında bir şeyler ortaya çıkarabileceği öncülüne dayanan metodolojileri kullanır.

Örneğin, bir deneyin odak noktası, hangi ortamın (çevrimiçi öğretim, bilgisayar destekli öğretim, eğitici video) yüz yüze öğretime kıyasla en yüksek düzeyde başarı sağladığını belirlemeye çalışabilir.

Eğitim teknolojisi alanında medya karşılaştırma çalışmalarının bilimsel değeri üzerine uzun süredir devam eden bir tartışma başladı. Tartışmanın bir tarafı, öğrenme yararlarının belirli bir ortamdan türetildiğini öne sürdüğünde medya araştırmasının hatalı yorumlandığını söylüyor.

Diğer taraf, medyanın karakteristik yetenekleriyle ayırt edilebileceği ve bir ortamın bu işleme yeteneklerinin öğrenmeyi tamamladığı veya kolaylaştırdığı argümanıyla karşı çıkıyor. Medya ve öğrenme üzerine araştırmalara ilişkin literatürün gözden geçirilmesi, çelişkili sonuçlar verir ve medya karşılaştırma çalışmalarının sonuçları, eğitim teknolojisi alanındaki birçok kişi tarafından sorunlu olarak görülebilir.

Tarihsel olarak, medya karşılaştırma çalışmaları medya türü çizgisinde yürütülmüştür. Medya karşılaştırma çalışmaları, 1940’lardan 1960’ların ortalarına kadar film ve televizyonun eğitim amaçlı kullanımı üzerine yapılan araştırmalardan doğdu. Farklı medya türlerinin eğitim amaçlı kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, başta eğitici video ve bilgisayar destekli öğretim olmak üzere çeşitli medyalar için çok sayıda karşılaştırma çalışması yapılmıştır.

Daha yakın zamanlarda, medya karşılaştırma çalışmaları, uzaktan eğitime ve çevrimiçi öğretimin yüz yüze veya sınıf öğretimiyle karşılaştırılmasına odaklandı.

Medya araştırmalarında metodolojik bir eğilim meta-analitik çalışmaydı. Meta-analiz, diğer araştırma çalışmalarının bulgularını özetlemek için kullanılan istatistiksel bir tekniktir. Meta-analitik prosedürler, bir dizi farklı tedavi kullanılarak nihai test puanları arasında karşılaştırmalara izin veren bir standart sapma yüzdesine dönüştürülen etki büyüklükleri verir. James Kulik ve Michigan Üniversitesi’ndeki meslektaşları tarafından, özellikle bilgisayar destekli öğretimle ilgili araştırmalar olmak üzere, medya araştırmalarına ilişkin bir dizi meta-analitik çalışma yürütülmüştür.


Sosyal medya öğrenme
Sosyal medyanın eğitim üzerindeki etkisi
Sosyal medya Eğitimi PDF
Eğitimde Sosyal Medya araçlarının kullanımı
İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı GELİŞTİRME ve Uyum Eğitimi
Sosyal medyada eğitim mümkün olabilir mı
Sosyal medya yeterlilikleri nelerdir
Sosyal medyanın okul hayatına etkisi


Başlangıçta, araştırmacılar medya karşılaştırma çalışmalarının sonuçları konusunda temkinli ve bazen şüpheci davrandılar ve farklı medyaların öğrenme üzerinde karşılaştırmalarının, medyanın kendisine odaklandıkları için yararlı olmayabileceğini savundular.

Örneğin, 1968’de, o zamanlar televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri konusunda önde gelen bir araştırmacı ve daha sonra Çocuk Televizyonu Atölyesi’nde kıdemli bir araştırma görevlisi olan Keith Mielke, medya karşılaştırma çalışmalarında kullanılan varsayımları, varsayımsal olarak mükemmel bir deneyi tanımlayarak sorguladı. öğretim ünitesi rastgele atanan iki öğrenci grubuna sunulur.

Bir öğretmen birinci gruba bir ders sunar ve tartışmaya izin verilmez, başka bir odadaki başka bir grup dersi birinci gruba canlı olarak sunulduğu için televizyon ekranından izler. Mielke, bu deneysel tasarımla öğrenmede hiçbir fark olmayacağını, çünkü tek işleyen değişkenin aktarım modu olduğunu tahmin etti ve böyle bir araştırma yaklaşımının değerini sorguladı.

Yine de medya karşılaştırma çalışmaları, öğretimin verilmesi için kullanılan ortamın bir şekilde öğrenme sonuçlarını etkilediğini varsayarak ve genellikle önemli bir fark olmayan sonuçlar verdiğini varsayarak, genellikle benzer bir metodoloji izledi.

1980’lerin başında, Mielke’nin eski bir öğrencisi ve Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde eğitim psikolojisi profesörü olan Richard E. Clark, medyanın öğrenmeyi etkilemediği görüşünü alarak medya ve teknolojinin öğrenme üzerindeki etkisi hakkında bir tartışma başlattı. herhangi bir koşul. Medya ve teknolojinin yalnızca öğretim yöntemleri sağlayan araçlar olduğunu ve öğrenmeyi oluşturanın öğretim yöntemleri, öğretim görevleri ve öğrenci etkinlikleri olduğunu açıklayarak bu zorluğu netleştirdi.

Clark, belirli bir aracı kullanarak eğitim verilmesini, yiyecek dağıtan bir kamyonla karşılaştırdı ve bir aracın, öğrencinin başarısını, bakkal teslimat kamyonunun beslenmede iyileştirmelere neden olmasından daha fazla etkilemediğine dikkat çekti. Clark, araştırmaların bilgisayar veya video gibi medyaya atfettiği tüm faydaların, destekledikleri öğretim yöntemleriyle açıklanabileceğini iddia etti. Clark, medya araştırmasının medyayla ilgili sorulara değil, belirli öğretme ve öğrenme yöntemleri hakkındaki sorulara odaklanması gerektiğini savundu.

Clark, medya araştırmalarında Kulik ve diğerlerinin meta-analitik bulgularını gözden geçirdiği ve tartıştığı değişkenlerin kafa karıştırıcı olduğuna dair ikna edici kanıtlar olduğunu savundu. Clark, bilgisayar destekli öğretimi içeren karşılaştırmalı araştırmalarda tutarlı kafa karıştırıcı olduğuna dair açık kanıtlar olduğunu iddia etti. Bilgisayar destekli öğretim gibi medyalar, sunumu tasarlamak için karşılaştırmalı medyadan genellikle daha fazla çaba gerektirdiğinden, Clark, kafa karıştırıcı değişkenin öğretim tasarımı olduğu sonucuna varmıştır.

Bilgisayar, öğrenci başarısını artırmak için herhangi bir içsel değere sahip değildi, bu nedenle diğer öğretim ortamlarının bilgisayar destekli öğretiminin etkinliği, onun öğretim tasarımının bir işleviydi. Clark, medya ve öğrenme üzerine araştırmaların temel katkılarının öncelikle ekonomik ve verimlilik faydaları olduğunu öne sürdü.

İsrail’deki Hayfa Üniversitesi’nde eğitim psikolojisi profesörü olan Gavriel Salomon ve Clark, medya ile araştırma ve medya üzerine araştırma arasında ayrım yaptı. Medya ile yapılan araştırmalarda medya, öğretim için basitçe aktarım veya dağıtım sistemi iken, medya üzerine araştırmalar belirli medya değişkenlerini incelemiştir. Medya ve öğrenme üzerine yapılan araştırmalar, öğrenme yararlarının belirli bir ortamdan türetildiğini öne sürdüğünde yanlış yorumlandı.

Çoğu medya araştırmasının aşağıdaki araştırma hedefleri kategorilerinden birine göre sınıflandırılabileceğini öne sürdüler:

● Seçilen bir ortamın etkinliği hakkında bilgi edinmek (karşılaştırma çalışmaları);
● Medyanın nasıl işlediğine ve belirli medyaların psikolojik etkilerine ilişkin anlayışı artırmak; ve
● İyileştirilmiş medya aracılığıyla eğitim uygulamalarını geliştirmek (değerlendirme çalışmaları).

Eğitsel ve eğitimsel psikolojinin bilişsel görüşleri davranışçı görüşlerin yerini almaya başladıkça, medya karşılaştırma çalışmalarının odağında bir kayma oldu. Medya ve öğrenme üzerine araştırmalara yönelik bilişsel bir yaklaşımda, odak noktası, medya niteliklerinin öğrenmeyi etkileyen bilişsel süreçlerle etkileşimidir. Araştırmacılar, belirli bir ortamın sunum modlarının amaçlı olarak incelenebileceğini öne süren sembol sistemleri teorisini tanıttı.

Spesifik olarak, sembol sistemleri, bilişin özünü oluşturan ve bir bireyin kültürü aracılığıyla kişinin dış temsilleri tarafından edinilen zihinsel işlemlerin temsilleri olarak tanımlandı. Salomon, medyanın yanı sıra insan zihninin bilgiyi temsil etmek, depolamak ve işlemek için semboller kullandığını ve insan bilişi için kullanılan bu sembol sistemlerinden bazılarının belirli medyanın niteliklerinden elde edilebileceğini öne sürerek medya araştırmalarında sembol sistemleri kavramını geliştirdi. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir