Metodolojik Prosedürler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Metodolojik Prosedürler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

14 Ocak 2022 Bilimsel araştırma Yöntemleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri PDF Bilimsel makale Nasıl Yazılır PDF 0
Model Yorumlaması

Güven Faktörü

Zaman içinde beklenti, güvene ilişkin çeşitli tanımlarda önemli bir faktördür. Lewicki, McAllister ve Bies güveni, birbirlerinin davranışlarına ilişkin olumlu ve güvenilir beklentiler olarak tanımlamıştır. Birbirlerinin davranışı terimini, başka bir bireyin veya grubun bir sözüne, sözüne, yazılı veya sözlü beyanına güvenilebileceğine dair genel bir beklenti içinde kullanırlar.

Başka bir takımın beklentisinin sonucu, Mayer, Davis ve Schoorman’ın güven tanımında merkezi bir unsuru gündeme getiriyor. Risk alma eğiliminin, diğer ekibin güvendiği belirli bir eylemi yerine getireceği beklentisine dayandığını öne sürüyorlar. Çoğu teorisyen için güven, diğerinin tepkisine göre bir beklenti içerir ve bu beklenti doğal olarak beklenen cevaptır.

Davranış ve duygu söz konusu olduğunda güvenmek, olumlu ve güvenilir beklentilere sahip olmak ve diğerlerinin belirsiz gelecek eylemleri kabul edilmiş gibi davranmaktır. Bu beklentilerin ihlali, ilgililer için olumsuz sonuçlar doğurur.

Örneğin, bir karar verici tarafından kabul edildiğinde, anlaşılan kayıp olasılığı, güven davranışında kilit bir faktördür. Bu, takım üzerindeki olumlu beklentileri yükselten tartışılmaz bir tarihsel bilgiyi vurgular. İyi bir özel kitap koleksiyonu, ekipler arasında güveni artıran olumlu etkileşimin önemini de artırır. Son olarak araştırma, kişilerarası ve davranışsal geçmişi güvenilirlikteki değişikliklerle ilişkilendirir.

Sanal Takımlar

Burada güven, örgütsel ilişkilerin bir boyutu olarak ele alınır. Ancak sanal ekiplerde bunların, teknik özellikler kadar yenilikçi, destek verdiği ve spesifikasyonlar üzerinde düşünmeyi ima ettiği gibi özelliklerle iç içe olduğu söylenebilir. İlişki ortamı herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde ve dünyanın herhangi bir yerindeki insanlar arasında var olabilir.

Gerekli olan tek şey, bu “toplantının” sanal teması teşvik etmek için teknolojik kaynaklar (bilgisayar, telefon vb.) aracılığıyla aracılık etmesidir. Bununla birlikte, zaman ve mekan (fiziksel çevre) açısından kanıtlanmış “sınırsız” bu işlev, insan ilişkileri yönüne atıfta bulunan bazı sınırlamalar gerektirir.

Zimmer, sanal ekipleri, kalıcı veya geçici bir şekilde uzaktan etkileşime giren kişilerden oluşan çalışma grupları olarak tanımladı. Bir şirketten ve/veya ağdan yola çıkarak, ileri teknolojiyi kullanarak teması sürdürmek veya ortak amaçlara ulaşmayı amaçladıkları görevleri yürütmek gerekir.

Lau, Sarker ve Sahay gibi bazı yazarlar, sanal ekip iletişimindeki başarının Sosyal ve Görev boyutlarını tamamlayan sosyal ve teknolojik yönlerle ilgili olduğunu belirtmektedir. Sosyal Boyut, ekip üyeleri arasındaki iletişimi destekleyecek ilişkilerin niteliklerinin araya girdiği kişisel ortamı ifade eder. Görev Boyutu, eylemler çerçevesinde iletişimin etkinliğini ve şartların ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgi alışverişini içerir.


Bilimsel araştırma bölümleri
Nicel araştırma yöntemleri
Eğitimde Araştırma Yöntemleri PDF
Araştırma Yöntemleri ders Notları
Bilimsel araştırma Yöntemleri
Bilimsel Makale Nasıl Yazılır
Bilimsel makale Nasıl Yazılır PDF
Bilimsel Araştırma Yöntemleri PDF


Sanal Takımlar ve Güven Arasındaki İlişki

Güven, sanal ekipler hakkındaki tartışmaya katkıda bulunabilir, ancak burada tam olarak ne tür bir güvenden bahsediyoruz? İlk anlayışta, kişisel bir özelliktir, bireyin kişisel gelişiminden çok yol kat eden eğitime bağlı bir niteliktir. Bu tür bir güvenin yüzeye ulaşması biraz zaman alır ve sürdürülmesi özen gerektirir. Burada, bir projeyi başlatmak için uzun bir süreye sahip olmanın her zaman mümkün olmadığı organizasyonel çevreye atıfta bulunuyoruz.

Ayrıca, sürecin ortasında gruba giren kişiler gibi olasılıklar da vardır. Çoğu sanal ekip vakasında olduğu gibi daha iyi tanımayı imkansız kılan insanlarla çalışma şansı da vardır.

Sanal bir şekilde aracılık edilen bir karşılıklı ilişkide, bir başkasının eylemleri üzerindeki kontrol, “gerçek” ekip üyelerinden daha da zordur. Karşılıklılık beklentisi büyüktür ve bu tür bir beklentiye yönelik görece hayal kırıklıkları meydana gelebilir. Tekrarlanan anlaşmazlıklar ekipler arasında kırılgan ilişkilere neden olabilir ve görev ve hedeflerin yürütülmesinde yükümlülüklere yol açabilir. Bu tür sonuçlar, yeni başarısızlık durumlarıyla yüzleşme korkusu nedeniyle ortaya çıkar.

Bu nedenle, sanal ekip üyeleri arasında güvenin teşvik edilmesi temel bir role sahiptir. Tzafrir ve Harel’e göre, bir karar verici tarafından alındığında başarısızlık olasılığı, güven davranışında çok önemli bir unsurdur. Bu, başka bir takıma karşı olumlu beklentileri yükselten her yönden “olumlu bir geçmiş” gerektirir. Uzmanlaşmış literatür, bu ekiplerde performans iyileştirmelerini destekleyen güveni artırmak ve güçlendirmek için ekipler arasındaki olumlu etkileşimin önemine işaret eder.

Literatüre göre, sanal takımlardaki karşılıklı ilişkiler ve önemli bir performans göstergesi olarak güvenin rolünü öne sürme olasılığı konusundaki tartışmalara katkıda bulunmak için güven kavramının yakınlaştırılması uygundur.

Sunulduğu gibi güven, ilgili ekiplerdeki kırılganlığı azaltma eğilimi anlamına gelir. Yani güven, bir takımın diğerine göre olumlu beklentilerini temel alarak olası hayal kırıklıklarına karşı daha iyi bir direnç gücünü teşvik eder. Bu tür beklentiler, nihayetinde, ekiplerin etkileşimindeki geçmişteki olumlu deneyimlere dayanmaktadır.

Metodolojik Prosedürler

Geliştirilen araştırma betimsel olarak nitelendirilmektedir. Verilerin anket teknikleri, internet üzerinden anketler ve telefonla yapılan görüşmelerdi. Yöneticilerden birinin araştırmacılara zaten aşina olması ve katılmayı kabul etmesi, diğerlerini de aynı şeyi yapmaya teşvik etmesi, görüşülen kişilere erişimi kolaylaştırdı. Araştırma 2004 yılının Temmuz-Ekim ayları arasında veri ve internetin yanı sıra telefon sektöründe de çözümler sunan Embratel firmasında gerçekleştirildi. Katılımcılar, hepsi 37 ile 52 arasında, teknisyen ve mühendislerden oluşan toplam sekiz yöneticiydi. Araştırma verilerinin analizi yorumlayıcıydı.

Sonuç Tartışmaları ve Analizi

Sonuç analizi için, işteki belirli belirlenmiş hedefler dikkate alınmalıdır. Sanal ekiplerde yer alan kişilerin kurumsal ortamlarda güvene ilişkin sahip oldukları ve bu güvenin bir performans göstergesi olarak değerlendirilebileceği kavramlar:

Araştırma katılımcıları, güveni ekip için önemli bir performans göstergesi olarak görüyor ve şu hususları doğruluyor: tüm enerji ve zaman, sonuçların aranması için harcanacak; performansı en üst düzeye çıkarmak için vazgeçilmez; enerji, organizasyonun yerine getirilmesini iyileştirmeye katkıda bulunan nihai amaç için konsantre hale gelir; değerlendirmedeki zorluklara rağmen organizasyon için temel bir performans göstergesi olarak kişiler arası ve gruplar arası güven; ve onsuz her üyenin enerjisi artar, böylece verimlilik azalır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir