Metrikler– Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Metrikler– Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Ekim 2022 "kullanıcılar" metriği neyi ölçer? Metrik boyut dönüşüm Nedir Sitede geçirilen zaman nedir 0
Lojistik Sağlayıcıları

Test-Sunum Sistemlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Metrikler

Günümüzde hem öğrenci öğrenmesini hem de değerlendirmeyi destekleyen ders içeriği sunma sorununa yönelik çoğu çözüm, bilgi teknolojisindeki sürekli gelişmeler sayesinde bilgisayar kullanımını gerektirmektedir. Bull’a göre, bilgisayarları değerlendirme yapmak için kullanmak, onları içerik sunmak ve öğrencilerin öğrenmesini desteklemek için kullanmaktan daha iyidir.

Birçok makalede, bilgisayar destekli değerlendirme (CAA) ve bilgisayar tabanlı değerlendirme (CBA) terimleri sıklıkla birbirinin yerine ve biraz tutarsız olarak kullanılmaktadır. İlki, değerlendirmede bilgisayarların kullanımını ifade eder.

Terim, ödevleri veya sınavları teslim etmek, işaretlemek ve analiz etmek için bilgisayarların kullanımını kapsar. Ayrıca optik işaret okuyucularından toplanan verilerin harmanlanmasını ve analizini de içerir. İkincisi (bu belgede kullanılacak olan), değerlendirme teslimi ve geri bildirim sağlanması da dahil olmak üzere tüm süreç için bilgisayarların kullanımını ele almaktadır.

Test-Yönetim Sistemi (TMS) – yani, eğitmene kullanımı kolay bir arayüz, sorular oluşturma ve bunları testler halinde birleştirme yeteneği ve testleri derecelendirme ve bazı istatistiksel bilgiler oluşturma olanağı sağlayan bir araçtır. 

Test-Sunum Sistemi (TDS) – yani, öğrencilere testlerin teslimi için bir araçtır. Araç, kağıt ve kalem kullanarak veya LAN (yerel alan ağı) veya Web üzerinden bağımsız bir bilgisayar kullanarak testler yapmak için kullanılabilir. TDS, testleri İnternet üzerinden teslim etmek için kullanılan bir Web etkinleştirici ile güçlendirilebilir.

Çoğu durumda, üreticiler aynı TDS’nin iki farklı sürümünü dağıtır: biri testleri tek bilgisayarlarda veya LAN üzerinde yapmak için, diğeri ise WWW üzerinden testler yapmak için. Bu, örneğin CQuest LAN ve CQuest Net ile Cogent Computing tarafından benimsenen politikadır.

TMS ve TDS modülleri, örneğin Question Mark Computing tarafından geliştirilen Perception gibi tek bir uygulamada entegre edilebilir veya Chariot Software Group tarafından geliştirilen MicroTest ve MicroGrade için olduğu gibi ayrı uygulamalar olarak teslim edilebilir.

CBA araçları geliştirmeye olan ilgi, uygulamalarının potansiyel pazarı sayesinde son yıllarda artmıştır. Birçok ticari ürünün yanı sıra freeware ve shareware araçlar, şirketler ve kamu kurumları tarafından bu alanda yapılan çalışmaların ve araştırmaların sonucudur.

Bu nedenle örneğin Soft411 (2004) dizini 42, Educational Software (2004) dizini 23 ve Assessment System Co. CBA için olanaklar sağlamak.

Pazardaki bu kayda değer büyüme, değerlendirme ihtiyaçları için en uygun aracı seçmek isteyen bir eğitim ekibine faydalı olabilecek bir dizi kriter belirleme sorununu ortaya çıkarmaktadır.

CBA sistemlerinin seçimini destekleyen kılavuzlara ilişkin literatür, internette yazar ve meslektaşlarının çalışmaları dışında hiçbir güncel makale bulunmadığından çok yetersiz görünmektedir. Bu makalenin amacı, bir test dağıtım sisteminin değerlendirilmesi için bir çerçeve sağlamaktır.


Sitede geçirilen zaman nedir
5. google analytics’te “metrik” nedir?
Metrik veri nedir
Google Analytics
Metrik boyut dönüşüm Nedir
örneklenmiş bir google analytics raporundaki veri miktarı nasıl artırılabilir?
google analytics’te “boyut” nedir?
“kullanıcılar” metriği neyi ölçer?


TDS’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN METRİKLER

Üç ana işlevsel modül, kabaca bir TDS’yi oluşturur: bir öğrenci arayüzü, bir soru-yönetim birimi ve bir test-teslim birimi. Bu nedenle, bir TDS’nin değerlendirilmesine ilişkin çerçevemiz, gösterildiği gibi her bir işlevsel modülün değerlendirmesini destekleyebilecek kriterler ve tüm sistemin değerlendirilmesi için diğer kriterler açısından tanımlanır.

Arayüzün değerlendirilmesi, bir CBA sisteminin ve açıkçası bir TDS’nin değerlendirilmesi için yeterli bir özelliktir. Ne öğretmenin ne de TDS kullanımına dahil olan öğrencilerin mutlaka bilgisayar bilimi diplomasına sahip olmadığı ve bu alanda beceri kazanmakla ilgilenemeyeceği gerçeğini hesaba katarsak, bu çarpıcı bir şekilde doğru olur.

Nielsen ve Molich’e (1990) göre, arayüz öğrenmesi kolay, kullanımı verimli, hatırlaması kolay, hatasız ve öznel olarak hoş olmalıdır. Arayüzün kullanılabilirliğini değerlendirmek için benimsenebilecek diğer bazı kriterler aşağıdaki listede özetlenmiştir.

• kullanıcıların dilini konuşun (çok dillilik ve çok kültürlülük)
• erişilebilir olmak
• geribildirim sağlamak
• açıkça işaretlenmiş çıkış noktaları sağlamak

Bir TDS’nin soru-yönetim birimi, bilgi sağlama yeteneği açısından değerlendirilebilir.

• bir soruyu çözmek için birden fazla deneme (tekrar deneme),
• soruların kapsadığı konuyla ilgili geri bildirim ve öğreticiler ve
• sorulara multimedya dahil etme yetenekleri.

Geribildirim ve/veya ders verme ihtiyacını azaltırken öğrencinin bilgisini geliştirmek için yararlı olduğundan, yeniden denemeler yapma yeteneği öz değerlendirme için büyük önem taşıyabilir. Öte yandan, sınav sırasında bir sorunun cevabının değiştirilememesi, öğrenciler tarafından çoğu zaman haksızlık olarak algılanmaktadır.

Soru yanıtlamada birden fazla denemeye izin verilmesinin, madde sunumu önceki yanıtlara bağlı olduğunda uyarlanabilir sistemlerin kullanımını etkileyebileceğinin altını çizmekte fayda var.

Geri bildirim, her sorudan sonra (bu çözüm öz değerlendirme için tercih edilir), belirli bir konuyu kapsayan bir dizi sorudan sonra veya testin sonunda sağlanabilir ve genel performansa dayalı olabilir.

Ayrıca geribildirim, cevabın doğruluğunu belirtmek, kavram yanılgılarını düzeltmek veya soru tarafından değerlendirilen konunun kapsamını derinleştirmek ve/veya genişletmek için ek materyal sağlamak için kullanılabilir. Öğreticiler, öğrencilere ek bilgi sağlamak için genişletilmiş bir yaklaşımı temsil eder.

Öğreticilerin TDS’ye dahil edilmesini kolaylaştıracak bazı kolaylıkların varlığı, önemli bir geri bildirim yardımını temsil eder. Örnek olarak, Algı, “bilgi ekranları, başlık sayfaları veya büyük metin gövdelerini görüntülemek” için kullanılabilecek açıklama tipi sorular sağlar.

Ses ve video klipler veya görüntüler gibi multimedya içeren soruların kullanılması bilgi değerlendirme düzeyini iyileştirebilir. Bu yön, örneğin, bir konuşmanın veya bir filmin anlaşılmasının yalnızca multimedyaya tekrarlanarak değerlendirilebildiği dil değerlendirmesinde büyük önem taşıyabilir.

Multimedya kullanımı, hem soruları ileten sunucu hem de öğrenciler tarafından kullanılan istemci için özel donanım ve yazılım gerektirebileceğinden taşınabilirlik ve birlikte çalışabilirlikle ilgili sorunları gündeme getirebilir. Ayrıca, benimsenen çözüm için maliyetleri artırabilir.

World Wide Web’in doğası gereği multimedya olduğundan, Web etkin bir TDS seçildiğinde bu sorunlar bir sorun teşkil etmeyebilir. Bu durumda, en yaygın tarayıcılar için standart eklentilerin seçimi, taşınabilirlik ve birlikte çalışabilirlik risklerini azaltabilir. Multimedya kaynaklarına erişim sağlamak için kullanılan çoğu eklenti genellikle ücretsiz olduğundan, bunların kullanımı maliyet sorunlarına engel olmayabilir.

Bir TDS’nin test-yönetim birimini değerlendirmek için dikkate alınan konular arasında, şunları yapabilme yeteneğini belirledik:

• yardım ve ipuçları sağlamak,
• testleri belirli bir zamanda kullanıma sunmak ve
• puanlama prosedürlerine izin verir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir