Mühendislik Web Tabanlı Eğitim Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Mühendislik Web Tabanlı Eğitim Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

3 Şubat 2022 Endüstri Mühendisliği sertifika programları Mühendis Eğitim programları Mühendislerin Alması gereken sertifikalar Mühendislik eğitim Uluslararası mühendislik sertifikaları 0
Lojistik Sağlayıcıları

EML Öğrenme Birimlerini Desteklemek için Mühendislik Modüler Web Tabanlı Eğitim Sistemleri

Eğitimsel Modelleme Dilleri (EML’ler), farklı pedagojik yaklaşımların tanımlanmasını sağlayan öğrenme birimlerinin modellenmesini desteklemek için önerilmiştir. Sonuç olarak, bu tür modellerin uygun bilgisayar sistemlerinin işleyişini desteklemesi, ilgili öğrenme birimlerini kontrol etmesi ve yönetmesi amaçlanır.

Bu makale, bir dizi bağımsız bakış açısı içeren EML’leri ele almaktadır. Amacımız, EML modellerinin yürütülmesini destekleyebilen Web tabanlı eğitim sistemlerinin geliştirilmesini kolaylaştırmak için bu bakış açılarını kullanmaktır. Sonuç olarak, farklı pedagojik yaklaşımların desteklenebileceği modüler bir mimari elde ediyoruz.

Eğitimsel Modelleme dilleri (EML’ler) öğrenme birimlerinin öğrenme tasarımını (modellemeyi) desteklemek için önerildi. Bu özelliklerin altında yatan ana fikir, eğitim tasarımını belirli bir öğretim sınıfına veya pedagojik yaklaşıma odaklanarak kısıtlamamaktır. Bu ilkenin ardından, yeni bir e-öğrenme standardı olarak IMS Learning Design (LD) Spesifikasyonu önerildi.

Sonunda, öğrenme birimlerinin modelleri, amaçlanan eğitim deneyimlerini sağlamak için uygun hesaplama sistemleri tarafından işlenecektir. Sonuç olarak, EML’ler, pedagojik ve teknolojik kaygıların ayrılmasını sağladıklarından, web tabanlı eğitim sistemlerinin gelecekteki gelişimi için umut verici bir görünüm sunar: eğitim yazarları (örneğin öğretmenler) öğrenme birimlerinin modellenmesine odaklanabilirken, teknoloji geliştiricileri (örneğin yazılım mühendisleri, programcılar) bilgisayar uygulamalarının sağlanmasına odaklanabilir.

Bu makale, belirli bir EML modelinin yürütülmesini destekleyen web tabanlı eğitim sistemleri için bileşen tabanlı bir mimari önermektedir. Önerimiz, az çok bağımsız bir dizi perspektifte öğrenme birimlerinin tasarımını desteklemek için endişelerin ayrılması yaklaşımına dayalı bir meta-model içermektedir.

Eğitim Süreçlerinde Perspektifler

Öğrenme birimlerinin tüm modellemesinin karmaşıklığıyla başa çıkmak için, bu sorunu her biri belirli bir konuya, yani perspektiflere odaklanan bir dizi kısmi modele ayırmayı öneriyoruz. Perspektif, belirli bir amacı içeren ve bağımsız olarak analiz edilebilen bir özellik olarak tanımlanır.

Eğitim süreçlerinde tanımlanan ilk bakış açıları kim, ne ve ne zaman sorularına verilen yanıtlarla sağlanır: (i) örgütsel bakış açısı (her faaliyete katılanlar (öğrenciler ve personel) kimlerdir? Hangi rolleri oynuyorlar? • Nasıl organize edilirler?); (ii) işlevsel bakış açısı (Her aktivitede ulaşılacak hedefler nelerdir? Katılımcıların yapması gerekenler nelerdir? Belge oluşturuyorlar mı? Diğer katılımcılara bilgi aktarıyorlar mı?); (iii) süreç perspektifi (Faaliyetlere ne zaman ulaşılması amaçlanıyor? Görevler hangi sırayla sıralanıyor?).


Mühendislik eğitim
Mühendis Eğitim programları
Profesyonel mühendis sertifikası
Uluslararası mühendislik sertifikaları
Mühendislik sertifikaları
Mühendislerin Alması gereken sertifikalar
Online Mühendislik üniversiteleri
Endüstri Mühendisliği sertifika programları


Her bakış açısı somut bir özellik ile ilgilidir. Bu yaklaşımı takiben on iki bakış açısı belirledik. Bunlardan altısı doğrudan iş akışı alanından alınmıştır: işlevsel, süreç, bilgi, operasyonel, organizasyonel ve kaynak. Ek olarak, işbirlikçi ve eğitimsel süreç modellemeyi desteklemek için altı perspektif daha düşünülmüştür: nedensel, zamansal, yetkilendirme, etkileşim, farkındalık ve manuel müdahale.

Mimarlık

Bu bölümde, böyle bir meta-modeli destekleyen uyarlanabilir web tabanlı eğitim sistemlerinin geliştirilmesi için bileşen tabanlı bir mimarinin ana özelliklerini sunuyoruz. Önerilen mimari, tipik bir üç katmanlı şemayı izleyen üç ana bloktan oluşur: bir Web Motoru, bir EML Yürütme Motoru ve bir Web İstemcisi. Ek olarak, eğitim kaynaklarının yönetimine ve öğelerin somutlaştırılmasına ayrılmış bir Kurulum ve Yönetim özelliği vardır.

Web motoru

Web Motoru, yedekleme ve destekleyici işlevler sağlayarak arka uç katmanının rolünü oynar. Daha spesifik olarak:

– Veri Tabanı, idari işlemleri sürdüren bir kalıcılık hizmeti sağlar.
her katılımcının adı, şifresi ve profili (ör. tercihler, portföy verileri), katılımcılar tarafından yönetilen belgeler ve içerikler, aktif öğrenme birimleri ve bunların modelleri, özellikleri ve değişkenleri hakkında bilgiler vb.
– Güvenlik Yöneticisi, mevcut uygulamalara erişimlerini sağlamak için katılımcılara geçici kimlik doğrulama sertifikaları sağlar. Bu hizmet, katılımcıların diğer örneklerin uygulamalarına değil, yalnızca gerçekleştirdikleri öğrenme biriminin örneğine atanan uygulamalara ve kaynaklara erişimini kontrol etmek için gereklidir.
– Kural Yöneticisi, perspektiflerdeki bağımlılıkları desteklemek için Olay-Koşul-Eylem (ECA) kuralları yönetimi sağlar. Bu, olay yayılımını, filtrelemeyi, işlemeyi vb. sağlayan temel olay işlevselliği sağlar.

EML yürütme motoru

EML yürütme motoru, eğitim uygulamalarını öğrenme tasarımlarına (eğitim modelleri) göre yönetmekten sorumlu mantık katmanıdır. Bu motor, her bir katılımcı tarafından gerçekleştirilebilecek aktiviteleri, her aktivite ortamında mevcut araçları ve kaynakları, bu araçları kullanma ve diğer katılımcılarla etkileşim koşullarını vb. belirler. 

Önerilen mimari, bir çekirdek bileşen kümesini ve birkaç uzantı bileşenini dikkate alır. Mimarinin özünde, birkaç bileşen, minimum desteği sağlamak için gereken bir dizi bakış açısına uygun olarak temel eğitim işlevselliği sağlar.

Ek bileşenler, temel bir işlevsellik için kesinlikle gerekli olmayan belirli bakış açılarıyla ilgili özellikleri uygular. Bu tasarım, web tabanlı bir eğitim sistemini onu uygulayan bileşene uyarlamak için gereken değişiklikleri yerelleştirir. Ek olarak, aynı bakış açısı, farklı derecelerde destek sağlayan farklı bileşenlerle desteklenebilir.

Örneğin, Proses Perspektifi, temelden gelişmiş kontrol yapılarına kadar çeşitli kontrol akışı kategorileri içerir. Bir sistem, temel düzeydeki bir bileşenin daha kapsamlı desteğe sahip başka bir bileşenle değiştirilmesiyle yükseltilebilir.

Çekirdek

Motor mimarisi minimalist bir yaklaşımı benimser. Sistemin merkezinde yer alan dört ayrı bileşen, öğretim tasarımcılarının minimum desteği sağlamak için gerekli olan temel bir bakış açısına göre modellenen eğitim uygulamalarını tanımlamasına ve yürütmesine olanak tanır:

– İşlevsel Bileşen, faaliyetlerin yürütülmesini desteklemek ve kontrol etmek için temel mekanizmayı sağlar. Bu, mimarinin ana bileşenidir, çünkü eğitim uygulamalarının yürütme durumunu korur ve ilgili perspektiflerde yönetilen işlevleri desteklemek için diğer bileşenlerle etkileşime girer.
– Kaynak Bileşeni, etkinliğin başarılmasından sorumlu olan katılımcı veya katılımcıların atanması ve yönetimi ile ilgilidir.
– Bilgilendirme Bileşeni, aktivitede kullanılacak veri ve yapıları sağlamaya ve yönetmeye ayrılmıştır.
– Operasyonel Bileşen, harici uygulamaların ve hizmetlerin entegrasyonunu yönetmeye yöneliktir. Katılımcıların eğitim faaliyetlerinde kullanılabilecek uygulama ve hizmetlere erişmelerini sağlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir