Multimedya Senkronizasyonu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Multimedya Senkronizasyonu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

23 Ağustos 2022 Otomatik senkronizasyon kapatma Senkronizasyon kapatma Telefonda senkronizasyon kapatma Telefonda senkronizasyon nedir 0
Akıl Yürütme Süreci

Eşzamanlı Dağıtılmış Multimedya Senkronizasyonu

Bir multimedya sistemi, bağımsız ayrık ve sürekli medya verilerinin entegre bilgisayar kontrollü üretimi, manipülasyonu, sunumu, depolanması ve iletişimi ile karakterize edilir. Herhangi bir verinin sunumu ve çeşitli medya verileri arasındaki senkronizasyon bu entegrasyon için kilit konulardır.

Açıkça, multimedya sistemleri, zamansal ve uzamsal ilişkileri içeren tüm medya arasındaki ilişkileri tam olarak koordine etmek zorundadır. Zamansal ilişkiler medyanın sunum programıdır ve uzamsal ilişkiler medyanın konum düzenlemeleridir.

Multimedya senkronizasyonu, uygun senkronizasyon mekanizmaları ve algoritmaları kullanarak bu ilişkileri sürdürme sürecidir. Multimedya senkronizasyonu, özellikle dağıtılmış ortamlarda geleneksel olarak zorludur. Üç tür multimedya senkronizasyonu ayırt edilebilir: akış içi senkronizasyon, akışlar arası senkronizasyon ve medyalar arası senkronizasyondur.

Akışlar arası senkronizasyon için kullanılan yaklaşımlar, medyalar arası senkronizasyon için de kullanılabilir. Senkronizasyon kelimesi zamana atıfta bulunur. Farklı sitelerdeki akışlar arasında senkronizasyon yapmanın en kolay yolu, tek bir zaman referansı kullanmaktır. Bu zaman referansını sağlamanın birkaç yolu vardır.

• Ağın tek referans olarak hizmet veren bir saati olacaktır. Bu yaklaşım H.261/ISDN- (entegre hizmetler dijital ağı) tabanlı sistemlerde kullanılmaktadır. Tek bir saat süresi, bir dizi kodek ve çok noktalı kontrol birimi (MCS’ler) etrafında yayılır.
• Ağ, NTP (ağ zaman protokolü) gibi bir saat senkronizasyon protokolü uygular. Medya paketlerinin zaman damgaları, küresel olarak senkronize edilmiş saatlerden türetilecektir. Bu makalede açıklandığı gibi eş zamanlı senkronizasyon yaklaşımı büyük ölçüde bu zaman referansına dayanmaktadır.

İZOKRON BİR SENKRONİZASYON YAKLAŞIMI

Eşzamanlı senkronizasyon yaklaşımı, multimedya senkronizasyonunu sağlamak için saat odaklı bir protokol kullanır. Bu yaklaşım, çoktan çoğa çoklu ortam iletişiminin temel etkileşim modeli olduğu dağıtılmış işbirlikçi çoklu ortam ortamları için özellikle uygundur.

Bu yaklaşımda, çoklu ortam senkronizasyonu, herhangi bir mantıksal saat veya sıra numarası yerine senkronize edilmiş fiziksel saat zamanının kullanımına dayanmaktadır ve bu nedenle, dağıtılmış sistem boyunca saat senkronizasyonunun olduğu varsayılmaktadır. Gerçek zamanlı (senkronize) bir saat, gerçek zamanın bir fonksiyonu olarak önemli olayları (eylemleri) başlatmak için kullanılan bir mekanizma olarak sisteme dahil edilmiştir.

Taneciklik koşulunu karşılayan global olarak senkronize edilmiş saatler ile bir eylem kafesi oluşturabiliriz. Bu kafesin bir boyutu zamanın ilerleyişini, diğer boyutu ise sistemdeki süreçleri temsil etmektedir.

Sistemdeki süreçler, mesaj gönderme ve alma olaylarının yalnızca küresel olarak senkronize edilmiş uzay-zaman kafesinin kafes noktasında meydana gelmesini gerektiren basit bir saat güdümlü protokolü yürütmek üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle, bir eylemin yapılması gerektiğinde, olay örgüsünün bir sonraki kafes noktasına kadar ertelenmesi gerekir.

Bu kafes yapısı, multimedya senkronizasyonunu büyük ölçüde basitleştirir ve medya arasındaki zamansal ve nedensel ilişkiyi kolayca korur.

Saat güdümlü, eş zamanlı senkronizasyonun arkasındaki fikir, süreçleri senkronize etmenin en kolay yolunun hepsinin aynı anda aynı şeyi yapmasını sağlamak olduğu için çok basit ve sezgiseldir. Karmaşık algoritmalar gerektirmeden senkronize saate dayalı basit mekanizmayı kullanan yaklaşım, canlı multimedya uygulamaları (canlı telekonferans ve CSCW) ve depolanmış medya uygulamaları dahil olmak üzere dağıtılmış ortamlardaki çeşitli multimedya uygulamalarına eşit derecede uygulanabilir.


Otomatik senkronizasyon kapatma
Telefonda senkronizasyon nedir
Chrome u kim kullanıyor kapatma
Senkronizasyon
Telefonda senkronizasyon kapatma
Chrome senkronizasyon nedir
Senkronize etmek Ne Demek
Senkronizasyon kapatma


SENKRONİZASYON PROTOKOLÜNÜN SİPARİŞ ÖZELLİKLERİ

Özünde, dağıtılmış multimedya senkronizasyonu için gerçekten gerekli olan şey düzendir; yani bir senkronizasyon protokolü, multimedya mesajlarının veya akışlarının bir bütün olarak dağıtılmış multimedya sisteminin beklenen davranışıyla tutarlı bir sırayla gönderilmesini, teslim edilmesini ve sunulmasını sağlamalıdır.

Açıkça, multimedya sistemleri tüm medya arasındaki ilişkileri tam olarak koordine etmek zorundadır. Bu ilişkiler zamansal ve mekansal ilişkileri içerir. Zamansal ilişkiler medyanın sunum programı, uzamsal ilişkiler ise medyanın konum düzenlemeleridir.

Zamansal düzen ile ilgili iki özel durum vardır: nedensel düzen ve ∆-nedensel düzen. Bu sıralama kavramları, dağıtılmış hesaplamada daha temel bir kavram olan bir önce-olur ilişkisinden türetilir.

a → b ifadesi “a, b’den önce olur” şeklinde okunur ve tüm süreçlerin önce a olayının, sonra da b olayının gerçekleştiği konusunda hemfikir olduğu anlamına gelir. Olan-önce ilişkisi, dağıtılmış bir ortamda iki durumda doğrudan gözlemlenebilir:

(a) a ve b aynı süreçteki olaylarsa ve a, b’den önce meydana gelirse, a → b doğrudur ve
(b) a, bir işlem tarafından gönderilen bir mesajın olayı ve b mesajın başka bir işlem tarafından alınması olayı ise, o zaman a → b de doğrudur.

Açıktır ki, bir mesaj gönderilmeden önce veya hatta gönderildiği anda bile alınamaz, çünkü ulaşması sonlu, sıfırdan farklı bir zaman alır. Önce-oluşun geçişli bir bağıntı olduğuna dikkat edin, bu nedenle eğer a→b ve b→c ise, o zaman a→c olur.

Nedensel düzen kavramı, Birman ve Joseph (1994) tarafından ortaya atıldığı şekliyle, herhangi bir süreç için, mesajları ilettiği sıranın, mesajların karşılık gelen gönderiminin gerçekleşmeden önce ilişkisine saygı göstermesi gerektiğini belirtir.

Daha resmi olarak, tüm mesajları bir M(E kümesi olarak gösterilen) dağıtılmış bir hesaplama E, herhangi iki mesaj için m1 ve m2 ve karşılık gelen mesaj gönderme olayları send(m1) ve send(m_2) için nedensel sıraya uyar. , gönder(m1) → gönder(m2). Eğer m1 ve m2 aynı hedef prosese sahipse, o zaman mesaj teslim olayları için, ilet(m1) → ilet(m2).

Nedensel düzen tanımında, mesajların iletildiği zaman hakkında hiçbir şeyden bahsedilmez; ayrıca mesaj kaybı ve geç varış durumlarında ne yapılması gerektiğini de yazmaz. Ancak, dağıtılmış bir multimedya sisteminde, mesajların sınırlı geçerlilik süresi vardır ve bunun ardından mesajlar işe yaramaz hale gelir ve atılmalarına izin verilir.

Geçerlilik süresi içinde hedefine ulaşan mesajlar, geçerlilik süresi içinde ve nedensel sırasına göre iletilmelidir. Bu, Yavatkar’da (1992) tanıtılan ve Baldoni, Mostefaoui ve Raynal’da (1996) resmileştirilen ∆-nedensel düzen kavramını harekete geçirir. ∆-nedensel sıra aşağıdaki gibi tanımlanır.

Dağıtılmış bir hesaplama, (a) M(E) içindeki bir zaman aralığında ∆ gelen tüm mesajlar ∆ içinde teslim edilirse ve diğerleri asla teslim edilmezse (kaybolur veya atılırsa) ve (b) tümü ∆-nedensel sıraya uyar. teslimat olayları nedensel düzene saygı duyar. Yani, ∆ içinde gelen M(E) cinsinden herhangi iki mesaj m1 ve m2 için, eğer send(m1) → send(m2) ve m1 ve m2 aynı hedef işlemine sahipse, o zaman ilet(m1) → ilet( m2).

Saat tabanlı eş zamanlı senkronizasyon protokolü, aşağıdaki sıralama özelliğine uyulmasını gerektirir.

• Aynı sıra: Multimedya mesajları hedeflere aynı sırayla teslim edilir.
• Geçici sıra: Farklı hedefler, farklı mesajları zamansal sırayla görür.
• Eşzamanlılık: Farklı hedefler aynı mesajları yaklaşık olarak aynı anda görür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir