Öğrenci Profili ile İlgili Kavramlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğrenci Profili ile İlgili Kavramlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

9 Şubat 2022 Dönüşümlü düşünen ne demek İb öğrenen profili ne demek IB öğrenen Profili Özellikleri PYP öğrenen profilleri 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

M-öğrenme Standardizasyonu: Öğrenci Profili ile İlgili Kavramlar ve Yeni Fikirler

Öğrenme Teknolojisi (LT) standardizasyon süreci, bugün e-öğrenme bilim topluluğu içinde sıcak bir konudur. Bu belge, ana LT özelliklerini tanıtır ve özellikle, Mobil öğrenmeyle ilgili bazı tamamlayıcıları tartışarak Öğrenci Bilgileri standartları hakkında birkaç kavram sunar.

Standartlar, “malzemelerin, ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin amaçlarına uygun olmasını sağlamak için kurallar, kılavuzlar veya özellik tanımları olarak tutarlı bir şekilde kullanılacak teknik özellikleri veya diğer kesin kriterleri içeren belgelenmiş anlaşmalar” olarak tanımlanabilir.

Özellikle E-öğrenme ile ilgili olarak, birlikte çalışabilirliği, taşınabilirliği ve yeniden kullanılabilirliği sağlamak amacıyla standardizasyon süreci, mimarileri ve referans modellerini, eğitim üst verilerini, ders yapılarını, öğrenci değerlendirmesini, içerik paketleme ve kapsüllemeyi, öğrenci yönetimini, çalışma zamanı ortamlarını ve diğerlerini içerir.

E-öğrenme, bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) ile birlikte öğrenme ile ilgili hemen hemen her şeyi içeren bir kavramdır. Bunu şu şekilde tanımlayabiliriz: “E-öğrenme, öncelikle elektronik yollarla dağıtılan ve kolaylaştırılan bilginin edinilmesi ve kullanılmasıdır.”

Özellikle e-öğrenme, öğrenenler hakkında bilgi depolamak ve öğrenenleri izlemek, iletişim ve işbirliğini mümkün kılmak için eğitim içeriğinin oluşturulması, yönetimi, kullanılabilir hale getirilmesi, güvenliği, seçimi ve kullanımı için internet teknolojisinin kullanılmasıdır. 

M-öğrenme veya Mobil E-öğrenme, temelde mobil hesaplama cihazları (Palms, Windows CE makineleri, dijital cep telefonları) aracılığıyla sağlanan E-öğrenmedir.

Bu nedenle, mobil öğrenme, çevrimiçi öğrencilere e-posta ile anında bildirim alma, öğrenme sitelerine erişme, sahadan verileri raporlama ve öğrenen meslektaşları ile işbirliği yapma yetenekleri sağlayabilir.

Ancak M-leaming, mobil cihazlar aracılığıyla E-leaming’den çok daha fazlasıdır. Mobil cihazlar geliştikçe ve insanlar bu cihazların işlevselliğinin öğrenmeye uygulanabileceği yeni yollar keşfettikçe, mobil E-öğrenme geleneksel E-eğitimden giderek daha farklı hale gelecek ve yeni bir öğrenme ortamı yaratacaktır; öğrenenlerin içeriğe, öğretmenlere ve diğer öğrenicilere her yerden ve her zaman erişebildiği, eriştikleri içeriklerin dinamik olduğu ve yer ve zaman içindeki konumlarına bağlı olduğu ve son olarak öğrenenlerin daha sonra kullanmak üzere herhangi bir öğrenen içeriği kaydedebildiği bir ortamdır.


PYP öğrenen profilleri
PYP beceriler
IB öğrenen Profili Özellikleri
İb öğrenen profili ne demek
EARGED MEB
meb 21. yüzyıl öğrenci profili
Dönüşümlü düşünen ne demek
Öğrenci profili ne demek


LT Standardizasyonu

Yukarıda belirttiğimiz gibi, birlikte çalışabilirlik, taşınabilirlik ve yeniden kullanılabilirliği sağlamak amacıyla sistem tasarımı ve uygulamasında kullanım için öğrenme teknolojisi standardizasyonu esastır; ve E-öğrenme teknolojilerinin standardizasyonunda yer alan birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır.

Bu organların daha önemli çalışma alanları şunlardır:

• Meta veriler. Meta veriler, veriler veya diğer bilgiler hakkındaki bilgilerdir. Meta veriler, belirli bir veri kümesinin nasıl, ne zaman ve kim tarafından toplandığını ve verilerin nasıl biçimlendirildiğini açıklar. World Wide Web’deki kaynakların yönetimini, keşfedilmesini ve alınmasını kolaylaştırmak için meta veri standartları geliştirilmiştir.
• Eğitimsel Modelleme Dilleri. Bir Eğitimsel Modelleme Dili (EML), öğrenme tasarımları, öğrenme hedefleri, öğrenme etkinlikleri vb. gibi pedagojik varlıkların yeniden kullanımını desteklemek için öğrenme birimleri oluşturmaya yönelik anlamsal bir gösterimdir. Bir EML, yalnızca bir çalışma biriminin içeriğini (metinler) tanımlamaz. , görevler, testler, görevler) değil, aynı zamanda öğrencilerin ve öğretmenlerin rolleri, ilişkileri, etkileşimleri ve etkinlikleri.
• Öğrenci Bilgileri. Leamer Information spesifikasyonları, farklı sistemler arasında leamer bilgilerinin değişimini desteklemeye adanmıştır. Hem bir öğrenenin özelliklerini hem de bilgisini/yeteneklerini tanımlamak için sözdizimi ve anlambilim dahil veri modelleri sağlarlar.
• Çalışma süresi. mntime ortamlarının temel görevleri, içeriği öğrenciye ulaştırmak, içerik ile Öğrenme Yönetim Sistemi arasındaki etkileşimi desteklemek ve statik ve dinamik ders yapısına ve önceki öğrenci eylemlerine bağlı olarak bir sonraki aktarılacak içeriğin kararlaştırılmasıdır.
• Ulaşılabilirlik. Erişilebilir tasarım, daha geniş bir öğrenci yelpazesine daha fazla seçenek ve öğrenmede daha fazla esneklik sağlar. Eğitim materyallerinin çeşitli formatlarda sunulması, engellilere ve/veya farklı öğrenme stillerine (görsel, işitsel, dokunsal) sahip olanlara da fayda sağlayacak ve insanların tercih ettikleri öğrenme stilinde öğrenmelerine olanak sağlayacaktır.
• Dijital Depolar. Dijital depolar, toplama yapısı bilgisi olmadan ağ üzerinden alınabilen bir kaynak koleksiyonunu depolar.
• İçerik Toplama. Öğrenim sistemleri ve yazma araçları arasında eğitimsel kaynak paylaşımına duyulan ihtiyaç, öğrenme kaynaklarını kapsüllemek için ortak formatların ve prosedürlerin geliştirilmesini motive etti. Bu kapsüllenmiş öğrenme kaynakları, yapısal hiyerarşi ve kaynakların davranışları hakkında bilgi içeren bir paket oluşturur.
• Mimariler ve Arayüzler. Sistem mimarileri geliştirmenin amacı, belirli türdeki sistemleri, bunların alt sistemlerini ve ilgili sistemlerle etkileşimlerini anlamak için üst düzey çerçeveler keşfetmektir.

Öğrenci bilgileri

Öğrenci Bilgileri, bir öğrenci hakkında bir bilgi koleksiyonudur. Bu spesifikasyonların amacı, farklı sistemlere veri alınmasına ve verilerin çıkarılmasına izin vermektir. Hem öğrencinin özelliklerini hem de bilgi/yeteneklerini tanımlamak için sözdizimi ve anlambilim dahil veri modelleri sağlarlar.

Bilgiler, öğrencilerle ilişkilendirilir ve Öğrenci Teslimat sistemleri veya diğer sunucularla veri alışverişi yapabilen Öğrenci Bilgi sunucuları tarafından kullanılır. Öğrenci bilgilerinin sahibinin saklanacak ve paylaşılacak bilgileri tanımlamasına izin vermek Öğrenci Bilgileri sunucusunun sorumluluğundadır.

Temel olarak, bir öğrenci hakkındaki bilgiler üç farklı kaynaktan gelir: kişisel bilgiler, tercihler ve akademik bilgiler. Aşağıdaki bölümde, özellikle öğrencinin tercihleriyle ilgili olanlar olmak üzere, öğrenci bilgileriyle ilgili bazı standartları ve spesifikasyonları tamamlamak için çeşitli katkılar sunuyoruz, çünkü mobil cihazlar aracılığıyla öğrenmenin belirli özelliklerinin yansıtıldığı yer bu tercihlerdir.

Sonuçlar

Bu yazı boyunca “standartlaştırma”, “E-öğrenme” ve “M-öğrenme” gibi birkaç kavram sunduk ve ana LT özelliklerini tanıttık. Son olarak, Öğrenci Profili özelliklerini ele aldık ve M-leaming ve bununla ilişkili mobil cihazların özel gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alan mevcut Öğrenci Profili standartları için bir dizi yükseltme önerdik.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir