Öğretimsel İletişim Disiplini – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğretimsel İletişim Disiplini – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Kasım 2021 Disiplinler arası çalışma kavramı ile ilgili kompozisyon matematik örneği Özel eğitimde disiplinler arası işbirliğinin önemi 0
Yönlendirme Algoritması

Shannon-Weaver Modeli

Shannon-Weaver modeli bir iş parçacığındaki bir döngüyü temsil ediyorsa, talimat iletişimi bir dizi bağlantılı ancak çeşitli döngüleri temsil eder. Bütün bir ders dokunmuş bir kumaş haline gelirdi. Her döngü veya geri bildirim döngüsü geçmişe bağlanır, yanlış anlamaları düzeltir, yeni bilgileri alır ve artık taşınması gerekmeyenleri atar.

Geri bildirim bir sonraki döngü hakkında bilgi verir. Yeni bilgiler, serinin sonunda hedeflenen başarı düzeyine (anlama ve/veya performans) ulaştıklarını teyit ederek alıcılardan nihai geri bildirimi üretmeyi amaçlamaktadır.

W. Schramm’ın iletişim modeli, insancıl “deneyim alanı” kavramını ekleyerek Shannon-Weaver modelini temel alır. (Bilişselciler buna genellikle gönderici ve alıcının “şeması” derler.) Deneyim veya şema, sinyalin iletişimin her iki tarafındaki etkisini renklendirir. Bir eğitmen bir sinyal gönderir ve alıcılar zaten bildiklerini temel alarak bunu işler.

Alıcıların bildikleri doğruysa ve eski ve yeni bilgiler arasında doğru ilişkiyi kurduysa, geri bildirim alıcıların yeni bir konsept almaya hazır olduğunu doğrulamalıdır. Alıcılar yanlış bağlantılar yapmışsa, bir sonraki mesaj bu yanlışlıkları düzeltmek için tasarlanmalıdır. Bu uygulamanın başarısı, sık, düşünceli geri bildirimlere dayanır.

Öğrencilerimizin deneyim alanının en azından bizimkine oldukça benzer olduğunu varsaymak insan doğasıdır. Bu nedenle, iletişim sürecinin başlarında varsayımı doğrulamak veya reddetmek için amaçlı adımlar atmak yararlıdır.

Açılış iletişim döngülerinden gelen geri bildirimler, temel terimlerin ve kavramların ortak bir şekilde anlaşılmasını doğrularsa, öğretim için sağlam bir temel vardır. Anlamı değiştirecek deneyim alanlarında farklılıklar varsa, daha anlamlı öğretimsel iletişimler meydana gelmeden önce gönderici ve alıcı ortak bir zemine ulaşmalıdır.

Öğrenmeyi anlamaya yönelik daha yeni yapılandırmacı yaklaşım, alıcıların yalnızca kendi deneyim alanlarındaki bilgileri işlemekle kalmayıp, aynı zamanda önceki tüm sinyal ve geri bildirimlerden de yararlandıkları fikrini sunar. Yalnızca yeni sinyallerin kodunu çözmeye değil, aynı zamanda geçmiş deneyimlere ve geri bildirimi geliştirme ve gönderme deneyimine dayalı anlam inşa ediyorlar.


Disiplinlerarası yaklaşım nedir
Çoklu disiplinli yaklaşım nedir
Disiplinlerarası yaklaşım örnek
Disiplinlerarası öğretim
Disiplinler arası çalışma kavramı ile ilgili kompozisyon
Özel eğitimde disiplinler arası işbirliğinin önemi
Disiplinler nelerdir
Disiplinlerarası yaklaşım: müzik, fizik, matematik örneği


Yapılandırmacılar, alıcıların daha geniş ve daha zengin anlamlar inşa ettikleri için toplamın parçaların toplamından daha fazla olduğuna inanırlar. Model birden fazla alıcı içerdiğinde, geribildirim bir grup tarafından geliştirilebilir ve iletilebilir. Grubun her üyesi yalnızca gelen sinyalden değil, aynı zamanda diğer grup üyelerinin inşa edilmiş anlamları da dahil olmak üzere ek sinyallerden de yararlanır.

Geri bildirim daha karmaşık hale geldi; bu nedenle bir sonraki sinyal daha karmaşık olacaktır. Bu model daha zengin alışverişi destekler ancak hata için daha fazla fırsat sunar.

Bir dizi eylem olarak öğretimsel iletişim teorisi oldukça basit görünse de, verimli ve etkili öğretimsel iletişim geliştirmek genellikle gerçek bir zorluktur. Bu zorluğun üstesinden gelmenin çözümü, gönderenin (yani eğitmenin) yaptığı ve bu kararların hangi sırayla alındığı bir dizi varsayım ve kararda yatabilir. Eğitimsel iletişim kavramını bir çalışma alanı olarak çok iyi bir şekilde kullanabileceğimiz yer burasıdır.

Bir Disiplin Olarak Öğretimsel İletişim

Bir araştırmacıya göre, “Eğitimdeki mevcut teori ve araştırmaların çoğu, iletişimin öğrenme sürecinde oynadığı önemli rolü vurgulamaktadır. Ne yazık ki, bu araştırma nadiren iletişim hakkındaki olgun teoriler tarafından bilgilendiriliyor”.

Zorluğun bir kısmı, akademik dünyada “iletişim” ve “eğitim”in, aslında aynı köklerden geldikleri halde tipik olarak iki farklı disiplin olarak görülmesidir. Farklı olduklarından çok benzerler ve her geçen gün daha da benzer hale geliyorlar. Bir an için, ekranın birkaç aktif bilgi penceresi içerdiği, CNN’ye ayarlanmış bir televizyonu gözünüzde canlandırın.

Şimdi yine birkaç aktif alanı olan bir bilgisayar ekranı hayal edin. Son olarak, uzaktan eğitim kursu için bir bilgisayar ekranını görselleştirin. Bu paylaşılan tasarımları yönlendiren, benzer teknolojilerden daha fazlasıdır. Herkes, disiplini veya mesleği ne olursa olsun, grafik sanatların kullanımında, yazı tasarımında, aralıklarda, renk ve harekette mevcut araştırmaların bize en etkili tasarım olduğunu söylediği şeyi uyguluyor.

Günümüz eğitimcilerinden genellikle hem eğitmen hem de iletişim tasarımcısı olmaları istenmektedir. Ve çoğu eğitimcinin artan iş yükleri ve yeni öğretim yöntemleri ile ilgili yeterli sayıda levhası zaten olduğundan, ne zaman yetkin teknik destek arayacağınızı bilmek muhtemelen bir anahtardır. Bu teknik destek, iletişim araştırması bulgularını işlerine uygulayanlardan geldiğinde, başarı şansı büyük ölçüde artar.

Teknoloji, öğretim iletişimini daha rekabetçi hale getirdi. Öğrenciler giderek daha eleştirel ve seçici hale geliyor. Artık dikkatlerini çekmek ve tutmak için temel medya sunumlarından çok daha fazlasını bekliyorlar. Günümüzde öğrenciler teknolojinin neler yapabileceğini gördükleri için daha talepkarlar. En sevdikleri web sitesinde bir film önizlemesi alabiliyorlarsa, neden uzaktan eğitmenlerinin bir derste veya derste ana noktaları yaptığı bir video klibi de göremiyorlar?

Öğretimsel İletişim Araçları

Öğretimsel iletişim giderek daha fazla teknolojiye dayandığından, eğitim yöneticileri yeni teknolojileri edinme konusunda daha eleştirel ve seçici hale gelmiştir. Sadece ilk satın alma maliyeti yoktur; ayrıca personel eğitimi, kurulum ve bakım masrafları da vardır. Teknolojinin bize öğretim yöntemlerimizi değerlendirmesini sağladığı gibi, şimdi biz de öğretim içeriği sunmak için medya seçimimizi değerlendirmeliyiz.

Mesajın iyi tasarlanmış olması yeterli değildir; sinyal yolu da mesaja uygun olmalıdır. Bu senkron mu yoksa asenkron bir iletişim döngüsü mü olmalı? Eşzamansız teslim ve geri bildirimin rahatlığı, anında (eşzamanlı) geri bildirimin öğretimsel yararından daha ağır basıyor mu? Metin, teslimat için en iyi araç mı, yoksa ses ve video da gerekli mi?

Geri bildirim ve değerlendirme için ne kadar kıt ve değerli iletişim zamanı harcanmalı ve anlama ve/veya performans hedeflerine ulaşmak için öğrenciye ne kadar sorumluluk verilmelidir? Bu kritik soruların cevapları öğretim tasarımının temelini oluşturur.

Uzaktan ve web destekli öğretimde kullanılan öğrenme platformları gibi öğretimsel iletişim yüksek düzeyde yapılandırılmış elektronik formatlarda sunulduğunda, birçok tasarım kararının önceden alınması gerekir. Bir kursun ortasında formatları veya sunum şemalarını değiştirmek pratik değildir.

Şanslı eğitmenler kendi deneyimlerini ve başkalarının deneyimlerini geliştirebilir. Uzaktan eğitim materyalleri genellikle birden fazla kez kullanıldığından, mesaj ve sinyal yolu ile ilgili kararlar, mevcut alıcıdan gelen geri bildirimlerle değil, daha önce deneyime sahip olanlardan gelen geri bildirimlerle alınır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir