ORGANİZASYONEL BİR ÖĞRENME DENEYİMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ORGANİZASYONEL BİR ÖĞRENME DENEYİMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Haziran 2022 Deneyimlerden öğrenmek Nedir Öğrenme Deneyimi Tasarımı Örgütsel öğrenme örnekleri 0
Program Tipolojisi

Öğrenen Organizasyonlar için OMIS Tabanlı İşbirliği Tasarlama

Bugün, bilginin değerli bir kurumsal kaynak olduğu görüşü, iş dünyasında geniş çapta kabul görmüş ve kabul görmüştür. Bu, büyük ölçüde, oldukça rekabetçi ve çalkantılı bir iş ortamı ile karakterize edilen bilgiye dayalı ekonominin ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır.

Bunun bir sonucu, kuruluşların bilgiyi kasıtlı olarak yönetme çabalarındaki artıştır. Kuruluşlar, rekabet üstünlüğünün çoğunlukla çalışanlarının entelektüel sermayesi (beyin gücü) olduğunun farkına varıyor ve bilgi yönetiminin belirli yönlerine artan dikkatleriyle, paketin önünde kalmak için özellikle insan kaynaklarını kullanmakla ilgileniyorlar. Bilginin yaratılması, güvence altına alınması, birleştirilmesi, koordine edilmesi ve alınmasına ilişkin kavramsallaştırma, gözden geçirme, birleştirme ve eylem ifadeleriyle ilgilenir.

İnkar edilemez bir şekilde, Web tabanlı ve intranet teknolojileri ile, organizasyonel bilginin (kuruluş içinde dağılmış bireysel bilgi birikiminin bit ve parçaları) bağlanabilirliği ve olası paylaşımı, organizasyonun bilgi kültürünü geliştirmek için büyük ölçüde etkindir.

Bilgi üreten bir organizasyonda, çalışanların beklenmedik zorluklarla başa çıkmak için sürekli olarak doğaçlama yapması ve yeni yöntemler icat etmesi ve acil sorunları çözmesi ve bu yenilikleri bazı etkili iletişim kanalları veya bilgi aktarım mekanizmaları aracılığıyla diğer çalışanlarla paylaşması beklenir.

Gerçekte, tam organizasyonel bilgi, ancak bireyler bilgilerini diğer organizasyon üyeleriyle etkileşimler yoluyla değiştirmeye devam ettiklerinde yaratılır. Kuruluşların şu anda karşı karşıya olduğu zorluk, çalışanlarının dağınık, çeşitli bilgilerini, tüm kuruluşa fayda sağlamak için biriktirilmeye ve yeniden kullanılmaya hazır, iyi belgelenmiş bilgi varlıklarına dönüştürmek için uygun bilgi sistemi (IS) desteğinin nasıl tasarlanacağıdır.

Bu makale, organizasyonel bellek bilgi sistemi olarak adlandırılan ve dolayısıyla OMIS terimi olarak adlandırılan belirli bir IS desteğinin tasarımı yoluyla çalışan temelli işbirliğinin bazı öğrenen organizasyon perspektiflerini sunmaktadır.

BİR ÖĞRENME ORGANİZASYONUNUN GEÇMİŞİ

Öğrenen organizasyon kavramı, birkaç on yıl önce tohum aldı ve Peter Senge’nin 1990 tarihli kitabı The Fifth Discipline’ın inanılmaz başarısıyla büyük bir kabul gördü. Senge, öğrenen organizasyonu, insanların gerçekten arzu ettikleri sonuçları yaratmak için kapasitelerini sürekli olarak genişlettikleri, yeni ve geniş düşünce kalıplarının beslendiği, kolektif özlemin serbest bırakıldığı ve insanların sürekli olarak nasıl öğreneceklerini öğrendikleri bir yer olarak tanımlar. 

Öğrenen organizasyonun özünde, kişisel ustalık, zihinsel modeller, paylaşılan vizyon, takım halinde öğrenme ve aşağıda kısaca tanımlanabilecek sistem düşüncesi olmak üzere beş temel öğrenme disiplini vardır. Kişisel ustalık, bireysel öğrenme ile ilgilidir ve öğrenen organizasyonun tipik olarak inşa edildiği gerçekleştirme yoluyla temel yapı taşı olarak görülebilir.

Zihinsel modeller, bir organizasyonun fonksiyon ve süreçlerine ilişkin içsel anlayışı geliştirmek için bu tür modelleri kullanarak bireylerin kendi bilgilerine nasıl yansıttıkları ile ilgilidir. Paylaşılan vizyon, bir organizasyonel hedefler matrisine grup bağlılığı duygusu anlamına gelirken, takım halinde öğrenme, kolektif düşünme becerilerini içeren bir bilgi paylaşımını ve kullanımını tanımlar.


Deneyimlerden öğrenmek Nedir
Tek döngülü öğrenme
Öğrenme Deneyimi Tasarımı
Öğrenme deneyimi örnekleri
Örgütsel öğrenme örnekleri
Örgütsel öğrenme nedir
Örgütsel öğrenme düzeyleri nelerdir
Örgütsel öğrenme türleri


Sistem düşüncesinin amacı, bir sistem veya organizasyonun davranışını etkileyen bağlam ve kuvvetlerin yanı sıra ilişkileri ve karşılıklı ilişkileri anlamaktır. 1990’ların ilk yarısında, öğrenen organizasyon fikri, organizasyon geliştirme ve toplam kalite yönetimi gibi daha önceki ideolojilerin salt reenkarnasyonu olarak eleştirildi.

Bununla birlikte, öğrenen organizasyonun altında yatan uygulamaları benimseyen daha fazla kurum olarak, öğrenen organizasyon kavramının moda kelime statüsünden en iyi organizasyonel uygulamaların anlamlı bir ifadesine geçtiği görülmektedir.

Günümüzde, kendilerini sürekli olarak yenilemek ve yenilemekle meşgul olan birçok organizasyon, öğrenen organizasyonların bu ideal hedefine ulaşıyor olarak görülebilir. Aslında, bu modern bilgi teknolojisi ve hızlı değişim çağında, öğrenme, sürekli yeniden şekillendirmeyi ve değişimi teşvik etmeyi amaçlayan ilkelerle hareket eden bir organizasyonun çalışmalarının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Daha da önemlisi, öğrenen örgütler, tüm çalışanlarının becerilerini geliştirerek ve öğrenmenin bireylerden bir gruba aktarılmasına yardımcı olan Argyris’in (1992) çift döngülü öğrenme olarak adlandırdığı şeyi gerçekleştirerek kendilerini sürekli olarak değiştiren örgütler olarak tanımlanabilir. örgütsel yenilenmeyi sağlamak, dış dünyaya karşı açık bir tutum sürdürmek ve bilgiye bağlılığı desteklemek gerekir.

Ve bu genellikle, bir örneği, düşünme ve etkileşimde temel değişimleri meydana getirmek için örgütsel bellek bilgi sistemi (OMIS) olan bazı örgütsel bilgi transfer mekanizmalarının sağlanmasıyla kolaylaştırılır. öğrenen organizasyonlar.

ORGANİZASYONEL BİR ÖĞRENME DENEYİMİ

Son zamanlarda, bir organizasyonun öğrenme yeteneği, genellikle organizasyonel hafızaya geliştirme süreci olarak kabul edilir. Kurumsal hafıza ile, veritabanları ve diğer bilgi depoları, iş süreçleri, prosedürler ve ürün veya hizmet mimarisi gibi bilgiyi şu veya bu biçimde tutan bir organizasyon içindeki çeşitli yapılara atıfta bulunuyoruz.

Sonuç olarak, yeni fikirleri özümsemek ve bu fikirleri organizasyonun geri kalanına fayda sağlayabilecek eylem ve bilgiye dönüştürmek için bir kurumsal hafıza (OM) beslenmelidir. OM’nin önemli bileşenlerini anlayarak (V at, 2001), bir kuruluş, ilgili bilgilerin kuruluşun gelecekteki operasyonları ve uygulamalarına gömülmesini sağlamak için şu anda temel deneyimlerinden nasıl öğrendiğini daha iyi değerlendirebilir. 

Uygulamada, bir OM oluşturmak ve kullanmak, mutlaka bir organizasyonun birçok üyesini içeren ortak bir faaliyettir. Bu kişiler OM girişimine katkıda bulunmak için yeterince motive olmamışlarsa ve organizasyon kültürü bilgi paylaşımını desteklemiyorsa, çeşitli biçimlerde bulunan dağınık, çeşitli bilgileri, biriktirmeye ve depolamaya hazır iyi yapılandırılmış bilgi varlıklarına dönüştürmesi olası değildir. OM’de yeniden kullanın.

Sonuç olarak, kurumsal hafıza (insanları kapsayan OM) ile organizasyonun bilgisinin sadece bir kısmını hesaplamalı bir biçimde yakalayan OMIS arasında ayrım yapmak önemlidir. OM, organizasyonun bilgisini yakalar.

İlişkili OMIS, bu bilginin bir kısmını ya doğrudan erişim sağlayarak (örneğin, deneyim raporları gibi kodlanmış bilgi varlıkları) ya da dolaylı olarak bilgi haritaları sağlayarak (örneğin, personel gibi örtülü bilgi varlıkları) kullanıma sunar. özel uzmanlık). OM’yi yönetmek her şeyden önce “Hangi bilgi gitmeli” sorusuyla ilgilenir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir