Örgütsel Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Örgütsel Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

29 Mart 2022 Örgüt kültürü ve örgütsel öğrenme Tek döngülü öğrenme Tek ve çift döngülü öğrenme örnekleri 0
Hedefleri Koruma

Örgütsel Öğrenme ve Bilgi Yönetimi

Standart tabanlı yönetim sistemleri (kalite ISO9001, çevresel ISO14001, bilgi güvenliği ISO27001, hijyen yönetim sistemleri ISO 22000 ve diğerleri gibi) yaygın olarak uygulanmaktadır ve ortak ilkelere dayanmaktadır: hedefler ve stratejiler, iş süreçleri, kaynak yönetimi ve sürekli optimizasyon.

Bu sistemler ilgili tüm bilgileri, yönetmelikleri, formları ve süreç açıklamalarını içerir ve ayrıca belgelenmeli (sistem belgeleri), iletilmeli, uygulanmalı ve sürekli iyileştirilmelidir. Bu nedenle, yönetim sistemlerinin gereksinimlerinin eksiksiz olması ve organizasyonun uyarlanması durumunda, düzenlemelerin sistematik ve iyi yapılandırılmış yönetimi için en uygun temeli temsil ederler.

Bu dokümantasyon son zamanlarda genellikle BT destekli olarak dağıtılsa da, az veya hiç avantajı olmayan ek iş yükü olarak hissedilse de, yaşanan süreçlerle tam olarak örtüşmemektedir. Bu nedenle iş problemlerini ve sorularını çözmek için başvuru kitabı olarak pek kullanılmaz. Organizasyonu geliştirmek için yapılandırılmış, sistematik bir düzenleme yönetiminin temeli değildir.

Bu durumdan yola çıkarak medya-pedagojik ve didaktik ilkelere göre yönetmelik ve sistem dokümantasyonu hazırladık ve yapılandırmacı teoriye dayalı örgütsel doküman öğrenme ve bilgi sistemi üzerine çalıştık.

Örnek olay incelemesinde düzenlemeler, güvene dayalı, açık ve hataya toleranslı bir kurum ve öğrenme kültüründe, ihtiyaç odaklı bir işyeri süreci entegre düzenleme erişimi, kurumsal gelişim ve bilgi üretimi, çalışanların katılımı ve bilgi paylaşımı, uygulama odaklı düzenleme ve sistem dokümantasyonu, yeni ortak çalışanlar için daha kısa başlangıç ​​eğitim süreleri ve sürdürülebilir bir organizasyon başarısı sağlamak için organizasyonun sürekli optimizasyonudur.

Anahtar Kelimeler: düzenlemeler, doküman yönetimi, standart tabanlı yönetim sistemleri, ihtiyaca yönelik erişim, bilgi yönetimi, organizasyon optimizasyonu

Başlangıç ​​Durumu

Küreselleşme ve giderek kısalan değişim döngüsü ile organizasyonlar ürünlerini, hizmetlerini, teknolojilerini ve organizasyonlarını müşteri gereksinimlerine göre giderek daha hızlı geliştirmek zorundadır. Bu nedenle en büyük potansiyel, sürekli iyileştirme, bilgi, belge ve bilginin yönetimi, sürdürülebilir, sürekli ihtiyaç odaklı, bireysel öğrenme ve bütüncül disiplinler arası bir gelişim yaklaşımı nedeniyle örgütsel öğrenmedir.

Verimli, etkili ve sürdürülebilir bir organizasyonel gelişim için, farklı ilgili yönler bütünsel bir yönetim sistemine daha sık entegre edilir. Farklı büyüklük ve kapsamlarda bir milyondan fazla kuruluş, birkaç yıldan beri, ISO9001, ISO14001, ISO27001, ISO22000 veya diğerleri gibi ortak ilkelere sahip uluslararası standartlara dayalı yönetim sistemlerini uygulamaktadır: kuruluş hedefleri ve stratejileri, iş süreçleri, kaynak yönetimi ve organizasyonun sürekli optimizasyonu.


Tek ve çift döngülü öğrenme örnekleri
Tek döngülü öğrenme
Çift döngülü öğrenme örnekleri
Örgüt kültürü ve örgütsel öğrenme
Tek döngülü ve çift döngülü öğrenme
Tek döngülü öğrenme örnek
Çift etaplı öğrenme
Tek döngülü öğrenme ekys


Kurulan yönetim sistemi belgelenmeli, iletilmeli, uygulanmalı ve sürekli iyileştirilmelidir. Bu nedenle regülasyon yönetimi, yapılandırılmış ve sistematik bir şekilde uygulanmalıdır.

Bu nedenle sistem dokümantasyonu tüm güncel ve gerekli bilgileri, dokümanları (kuruluş düzenlemeleri, formlar, süreç tanımı) içermeli ve böylece açıkça yapılandırılmış açık örgütsel bilginin tamamını içermelidir. Bireysel öğrenme ve dolayısıyla örgütsel öğrenme ve sürdürülebilir örgütsel gelişme, düzenlemelere etkin, ihtiyaç odaklı, sürece entegre bir erişimle desteklenir.

Makalenin Amacı

Standart tabanlı yönetim sistemlerinin dokümantasyonu (sistem dokümantasyonu) uzun süre kitap olarak dağıtıldı, bu sayede işbirlikçilerin bilgileri bir kez aldığı ve daha sonra bunları olası sorular için nadiren kullandığı görüldü. Son on yılda sistem dokümantasyonu web tabanlı intranetler, doküman yönetim platformları veya pdf olarak daha elektronik olarak dağıtıldı.

Teslim edilen sistem dokümantasyonu tezlerde biraz daha referans kitap olarak kullanılmaktadır. Ancak değişiklik önerisi belgelerle ilgili değildir ve ortak çalışanlar yeni fikirleri veya soruları bağlama duyarlı bir şekilde tartışamazlar. Organizasyonel iyileştirme, sistem dokümantasyonundan izole edilmiştir.

Ortak çalışanlar, dağıtıldığında bir kez okurlar, ancak geçici iş problemlerini çözmek için kullanılmaz. Genellikle yılda bir kez değiştirilir, eğer varsa ve sıklıkla yaşanan süreçlere karşılık gelmez. Ayrıca buna ek olarak talimat ve formlar gizli sistem olarak geliştirilir ve bunlar söz konusu tüm sistem dokümantasyonunun erişimini ve bütünlüğünü ifade eder.

Araştırma Yaklaşımı ve Makalenin Yapısı

Her zaman daha kısa inovasyon döngüleri talepleri, bilgi patlaması, artan kurallar ve düzenlemeler, her zamankinden daha güçlü BT katılımı ve organizasyonel gelişimin büyük önemi, sürdürülebilir organizasyon başarısı için sürekli organizasyonel ve bireysel öğrenme ve merkezi rol düzenlemeler ve bilgiler, medya-pedagojik ve didaktik ilkelere uygun olarak standart tabanlı ve bilgiyle bütünleştirilmiş bir yönetimin sistem belgelerini dağıtmak için kurumsal bir öğrenme ve bilgi sistemi olarak yapılandırmacı bir öğrenme platformunun genişletilmesine yol açtı ve bunu güvenle tanıttı. 

İlk olarak, yönetim sistemleri için uluslararası standartların temel gerekliliklerini gösteriyoruz ve başlangıç ​​durumuna bağlı olarak proje hedeflerini tanımlıyoruz. Daha sonra, bir organizasyonel öğrenme ve bilgi sistemi için gereksinimleri ve başarı faktörlerini içeren yaklaşımımızı açıklıyoruz.

Son olarak, proje ilkelerinin başarılması ve maliyet ve faydalar hakkında bir yansıma da dahil olmak üzere farklı yönetim sistemlerine sahip farklı kuruluşlardaki uygulamanın proje deneyimlerini ve sonuçlarını belgeliyoruz ve sonunda bir bakış açısı ve sonucumuzu ifade ediyoruz.

STANDART TABANLI YÖNETİM SİSTEMLERİNİN TEMEL GEREKSİNİMLERİ

Yönetim sistemlerine ilişkin standartlar, farklı özel odaklara sahiptir, ancak tümü ortak ilkelere dayanmaktadır:

• Müşteri gereksinimleri ile ilgili olarak organizasyonun hedef ve stratejileri oluşturulmalıdır.
• Yönetim süreci, destek süreçleri, kaynak süreçleri ve optimizasyon süreçleri dahil olmak üzere tüm iş süreçleri tanımlanmalı ve ilgili standardın odağı altında organizasyon hedeflerinin optimize edilmiş bir şekilde yerine getirilmesini teşvik etmelidir.
• Süreç odaklı kaynak yönetimi, personel gelişimi, BT yönetimi ve diğer altyapılar, araçlar ve araçlar dahil olmak üzere teşvik edilmelidir.
•Kuruluş ve hedefleri ve stratejileri, bir PDCA döngüsü (planla, yap, kontrol et, harekete geç) anlamında yerleşik süreçlere göre sürekli olarak optimize edilmelidir.

Kurulan yönetim sistemi yapılandırılmalı ve sistematik olarak belgelenmeli ve kuruluş içinde iletilmelidir ve işbirlikçiler, sistemi uygulamak ve iyileştirmeler önermek için sürekli olarak motive edilmelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir