Orta Ölçekli Simülasyon Çalışması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Orta Ölçekli Simülasyon Çalışması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Nisan 2022 Simülasyon nasıl Yapılır Simülasyon Nedir kısaca Simülasyon sistemleri Nedir 0
KARAR MAKİNELERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

PEDT/PSS Kompleksinin İnce Filmlerinin Sızma Davranışı Üzerine: Bir Orta Ölçekli Simülasyon Çalışması

Elektriksel iletkenliklerin geniş aralığı, elektronik olarak iletken polimerlerin karakteristik özelliğidir[1]. Bu nedenle, poli(etilendioksitiyofen)/poli(stiren sülfonat) filmin iletkenliği, 1:2.5 ila 1:20 aralığında PEDT/PSS kütle oranına bağlı olarak yaklaşık 5 büyüklük mertebesinde değişir.

İletkenlik, iletken, yani sızan bir ağın varlığına atfedilir ve film, sızan bir iletken-yalıtkan kompozit olarak hayal edilir. Filmdeki yük taşıyıcıların polaronik yapısı nedeniyle bu kabaca bir tahmindir. Bununla birlikte, aşağıda gösterildiği gibi, sayısal modelleme için makul bir başlangıç ​​noktası olarak hizmet eder.

Bildiğimiz kadarıyla, daha önce bu tür filmlerdeki süzülme yollarına odaklanan hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bu kompleksin orta ölçekli simülasyonlarımız, bu sızan ağı daha iyi anlamayı amaçlamaktadır.

PEDT/PSS kompleksinin morfolojisinin orta ölçekli simülasyonu hakkındaki ilk raporumuzda, bu kompleksin davranışı bir polielektrolit/iyonomer [9] (ve buradaki referanslar) olarak simüle edilmiştir. MesoDyn simülasyon kodunda (Accelrys Inc.) uygulanan dinamik yoğunluk fonksiyonel teorisi kullanılmıştır. Bu kaba taneli simülasyonlarda, morfoloji, serbest enerjinin minimizasyonu yoluyla Langevin stokastik difüzyon denklemlerine göre gelişir (periyodik sınır koşulları kullanılır).

Bu şekilde 3 boyutlu yoğunluk alanları ρ(r) elde edilir. Orta ölçekli bir simülasyonun uzunluk ve zaman ölçekleri birkaç yüz nm ve 10-3 s’ye kadardır; bu sayılar, ince filmlerin morfoloji araştırmalarında kullanılan fiziksel yöntemlerin parametreleriyle ve polimerlerin gevşeme süreleriyle iyi uyum sağlar.

Ayrıca, bu ilişkinin ince filmindeki olası sızma yollarının değerlendirilmesi için bir metodoloji tasarlamak için T boncuklarının yoğunluk alanlarını kullandık. Bu metodoloji, bu filmlerin elektriksel iletkenliklerindeki farklılıkları niteliksel olarak yansıtan, bozulmamış ve suyla yıkanmış filmlerdeki ilişkili süzülme yollarını belirlememizi sağladı.

Bu çalışmada, bu kompleksin süzülme davranışı hakkında gerekli bir kavrayışı elde etmek için süzülme yollarına ilişkin hesaplamalarımızı geniş bir PEDT/PSS kütle oranları aralığına (daha sonra basitçe “kütle oranı” olarak adlandırılır), doping seviyelerine ve etkileşim parametrelerine genelleştiriyoruz. oluşturulan morfolojiler çerçevesinde. Bu, aynı zamanda mevcut yaklaşımın sınırlamalarını da belirlememizi sağlar.

SÖZLEŞME YOLLARININ ÜRETİMİ

Perkolasyon yollarının üretimi, PEDT taşıyan PSS zincirinin farklı topolojilerinin karşılaştırıldığı yerde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bu raporda istatistiksel (rastgele) kopolimer modelini kullanıyoruz.

Sızma teorisine genel bir bakış için bkz. Yoğunluk alanları 3×82.3 nm kübik periyodik kutuda oluşturulur. Difüzyon denklemini entegre etmek için uzay ayrıklaştırılır: kutu 323 = 32770 hücreye bölünür.

Tüm ayrı boncuklar, bu hücreler üzerine dağıtılır ve dolayısıyla ilgili boncukların yoğunluk alanları. hacimde oluşturma koşulları, bu alanlar boyutsuz olarak görünür, hacim kesri alanları η = νρ, burada ν boncuk hacmidir.


Simülasyon Nedir
Simülasyon Nedir kısaca
Simülasyon nasıl Yapılır
Simülasyon sistemleri Nedir
Simülasyon Programları
Simülasyon Testi Nedir
Simülasyon sistemleri
Simülasyon örneği


İletkenlik esas olarak alanların dağılımına bağlıdır.  T hücrelerinin yoğunluk alanları belirli bir aralıkta değişir. max maksimum değerinden sıfıra kadar geniş aralık; en iletkenlikler ilgili şekilde değişir. Bu şuna karşılık gelir: kuantum mekaniğinin geniş bariyer yükseklikleri temel iletim mekanizması olan tünelleme işlemi PEDT/PSS kompleksidir.

En az bir tarafı ortak olan bu T hücreleri, süzülme kümeleri oluşturur. Küpün bir tarafından diğer tarafına uzanan büyük bir küme tarafından bir süzülme yolu oluşturulur. Sonsuz bir numune durumunda, T hücrelerinin kritik hacim kesri pc’sinde, yani.
sızma eşiği.

Simüle edilmiş örneklerimiz sonludur; bu nedenle, elde edilen pc değerleri biraz yanlıştır. Öyle bir Δd değeri bulduk (bundan böyle “iletim penceresi yoğunluğu genişliği” olarak anılacaktır), dmax ≥ d ≥ d − Δd ile “yüksek iletken bölge” bir süzülme yolu oluşturur.

Daha sonra, p’nin değeri, bu “yüksek iletken bölgenin” hacim oranı olarak belirlenen maksimum c’dir. Numune içindeki iletkenlik aralığının çok geniş olduğunu hatırlayın; bu nedenle, iletkenlik penceresinin alt sınırını (yani dmax− Δd ‘ye karşılık gelen) darboğaz iletkenliği olarak yorumlamak doğru olur.

Sonsuz bir küme, akımı taşıyan omurga ve çıkmazlardan oluşur. Sonsuz kümedeki ve omurgadaki hücre sayılarının toplam hücre sayısına oranı, kümenin yoğunluğu P(p) ve omurganın yoğunluğu P(p)b olarak adlandırılır. Bu raporda, tüm morfolojiler 298K’da oluşturulmuştur.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Sekmede. Şekil 1’de, farklı kütle oranları için bazı süzülme parametrelerinin değerleri, T boncuklarının hacim fraksiyonları ӨT (hacim %, bir girdi parametresi) ve karşılık gelen kütle oranı değerleri ile birlikte gösterilmektedir. İletim penceresi ortalama yoğunluğu Δd kütle oranı ile birlikte azalır ve genişliğinin mutlak değeri ortalama 0.152 (± 0.039) civarında dalgalanır.

Bu çok doğal bir sonuçtur, çünkü iletkenliğin atlama mekanizması, parçacıklar arası mesafeye bağımlılığı varsayar. Niteliksel olarak, süzülme yolu içindeki daha yüksek boncuk yoğunlukları, iletkenliğin daha yüksek değerleri anlamına gelir (diğer parametreleri sabit tutmak; izole eden Sc tabakasının kalınlığının önemi göz ardı edilir). Ancak, perkolasyon eşiği pc’den iletkenliği çıkarmanın doğrudan bir yolu yoktur.

Kütle oranı 1/1,4’ten 1/20’a değişirse pc ve P(p) değerleri yaklaşık üç kat artar. İkinci durumda, süzülme yolunun oluşumu için çok daha fazla hücreye ihtiyaç olduğunu gösterir; sonsuz küme de daha fazla sayıda hücreden oluşur.

P(p) ve P(p)b değerlerinin karşılaştırılması, P(p)b değerleri 8.32×10-3 (±1.75×10-) civarında dalgalandığı için daha yüksek pc değerlerinde oluşan sonsuz kümenin daha fazla çıkmaz içerdiğini göstermektedir. 3). Madde 1 ve 4’ün süzülme yollarını karşılaştırarak Şekil 3’te açıkça görülmektedir; karşılık gelen iletim pencereleri ve yoğunluk histogramları gösterilmektedir, İlginç bir şekilde, alan boyutunun 1 / 2.5 kütle oranlarında ve özellikle 1/6’da bir maksimuma sahip olduğu görülmektedir.

Buna paralel olarak iletken pencere genişliği de arttı. Morfoloji ve kütle oranı arasındaki karmaşık ilişkiyi gösterir. 1/20 değeri, süzülme yolunun hala var olduğu en düşük değer gibi görünüyor. Süzülen yolların, tamsayı olmayan f < 3 (3B uzayda) boyutuna sahip fraktal nesneler olduğuna dikkat edin.

Klasik süzülme probleminden farklı olarak pc değerlerinin ӨT konsantrasyonuna bağlı olduğuna dikkat edin. Bu özellik, uzun menzilli yoğunluk bağıntıları ile ilgilidir; bu yüzden, ilişkili süzülme problemiyle ilgileniyoruz. Site işgal korelasyon fonksiyonu üssü H değerlerinin -0.34 ÷ -0.44 aralığında olduğunu bulduk. Yani T hücreleri bağımsız olarak “dolu” değil, aralarında uzun menzilli korelasyonlar var.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir