PARADİGMANIN UYGULAMALARI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

PARADİGMANIN UYGULAMALARI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Mayıs 2022 Bilimsel paradigma örnekleri Paradigma örnekleri Pozitivist paradigma örnekleri 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

PARADİGMANIN UYGULAMALARI

Triune Continuum Paradigm, pratikte mevcut bir sistem modelleme çerçevesini geliştirmek veya belirli bir amaç için yeni bir sistem modelleme çerçevesi tasarlamak için uygulanabilir. Burada paradigmanın mevcut uygulamalarından üçünden bahsedelim:

• Birleşik Modelleme Dili (UML) örneği;
• Açık Dağıtılmış İşleme (RM-ODP) Referans Modeli örneği;
• Sistemik Kurumsal Mimari Metodolojisi (SEAM) örneği.

Üç vakadan ilk ikisi, mevcut sistem modelleme çerçevelerinin iyileştirmelerini hedefleyen paradigma uygulamalarını göstermektedir. Üçüncü durum, yeni bir sistem modelleme çerçevesinin tasarımına katkıda bulunan paradigma uygulamasını göstermektedir.

Durum 1: UML için Triune Continuum Paradigma Uygulaması

“Birleşik Modelleme Dili (UML), iş modelleme ve diğer yazılım dışı sistemlerin yanı sıra yazılım sistemlerinin eserlerini belirtmek, görselleştirmek, oluşturmak ve belgelemek için kullanılan bir dildir”.

UML, farklı endüstriyel pratik deneyimlerin entegrasyonundan ortaya çıkan ve sistem modellemede etkili bir fenomen haline gelen Object Management Group’un (OMG) bir önermesidir. Nitekim UML, farklı ilgili tarafların çoklu çabaları nedeniyle mevcut endüstriyel uygulamalarda diğer modelleme teknikleri üzerinde göreli bir hakimiyet kazanmıştır.

Bu nedenle UML kavramsal çerçevesi için Üçlü Süreklilik Paradigmasını uygulamak ilginçti. Bu uygulamanın sonuçları UML araştırma topluluğuna sunuldu.

Triune Continuum Paradigm’ın yardımıyla, mevcut durumunda UML’nin metamodelinin bir dizi istenmeyen özelliğe sahip olduğu gösterildi, özellikle:

• UML üst modeli için tanımlanmış açık bir yapısal organizasyonun olmaması;
• UML meta modelinde Tarski’nin bildirimsel semantiğinin olmaması;
• UML üst modelinin UML tarafından hedeflenen modelleme kapsamını temsil etmesi için teorik gerekçelerin olmaması.

Tanımlanan üç sorunun her biri için paradigma tabanlı çözümler sunuldu ve UML tasarımcılarına paradigmanın mantıksal titizliğinin, resmi sunumunun ve sağlam teorik temellerinin faydalarını sağladı.

Durum 2: RM-ODP için Triune Continuum Paradigma Uygulaması

Açık Dağıtılmış İşleme Referans Modeli (RM-ODP), ODP sistemlerini modellemek için tasarlanmış sistem modelleme için bir ISO ve ITU standardıdır.

RM-ODP durumu için Triune Continuum Paradigm uygulamasının sonucu özellikle ilginçtir çünkü RM-ODP kavramsal çerçevesinin tek bir tutarlı resmileştirilmesine izin vererek, RM-ODP’nin temel modelleme ve belirtim kavramları için düz anlamsal anlambilim sağlar.


Paradigma Nedir
Aristoteles paradigması
Paradigma örnekleri
Pozitivist paradigma örnekleri
Pozitivist paradigma Nedir
Paradigma çeşitleri
Bilimsel paradigma örnekleri
Hangisi diğerlerinden farklı bir paradigma anlayışına sahiptir


Bu tür bir formalizasyon, RM-ODP standardizasyonu kapsamında ISO ve ITU faaliyetlerinin bir hedefi olarak resmen ilan edildi. Ancak bu amaca standart tarafından ulaşılamadı; ve şimdiye kadar, paradigmaya dayalı biçimselleştirme, tanımlanan hedefe ulaşan tek çözüm olmaya devam ediyor.

Biçimlendirme, Alaşım biçimsel tanımlama tekniği kullanılarak bilgisayar tarafından yorumlanabilir biçimde ifade edildi. Alloy, Alloy ile resmileştirilmiş kavramsal yapıların örneklerinin simülasyonunu ve bu örneklerin grafiksel bir biçimde temsil edilmesini sağlayan ilgili yazılım aracı “Alloy Constraint Analyzer”ın halka açık olması nedeniyle seçildi.

Ancak düz anlambilimin doğası gereği, biçimsel betimleme tekniğinin herhangi bir seçimi biçimselleştirme içindeki anlamsal karşılıklı ilişkileri değiştirmez. Dolayısıyla, RM-ODP kavramsal çerçevesinin paradigma temelli biçimselleştirilmesini bilgisayar tarafından yorumlanabilir bir biçimde ifade etmek için başka bir biçimsel tanımlama tekniği de kullanılabilir.

RM-ODP’nin paradigma tabanlı resmileştirilmesi, genel sistem modellemesi için resmi ontolojinin somut bir örneğini sunar. Triune Continuum Paradigması sayesinde biçimsel ontoloji tarafından gerçekleştirilen üst model içsel olarak tutarlıdır, bir modelleme konusunun yorumlanmasının mantıksal tutarlılığını ortaya koyar, modelleme kavramları için biçimsel anlambilim tanımlar ve modelleri ile doğrulanabilir. 

Bu sonuçlar RM-ODP araştırma topluluğuna sunuldu ve RM-ODP standardizasyonundan sorumlu olan ISO/ITU komitesinin ilgisini çekti. Bu, Triune Continuum Paradigma’ya ISO/ITU standardının gelecekteki gelişimini etkileme şansı sağlar.

Durum 3: SEAM için Triune Continuum Paradigma Uygulaması

Sistemik Kurumsal Mimari Metodolojisi (SEAM), LAMS-EPFL tarafından bir işletme bağlamında BT sistemlerinin ve iş sistemlerinin entegrasyonunu dikkate alan alan olan kurumsal mimari alanında sistem modellemesi için önerilen bir metodolojidir.

Triune Continuum Paradigm’i uygulayarak, SEAM’ın temsil kapsamını kapsayan mantıksal olarak titiz bir kavramlar çerçevesi tasarlandı ve RM-ODP standart kavramsal çerçevesinin bir uzmanlığı olarak uygulandı.

Böylece bu durumda paradigma uygulaması SEAM için resmi bir ontoloji sağladı. İlgili araştırma sonuçları kurumsal mimari topluluğuna rapor edildi ve SEAM’in devam eden evrimi için gerekli temeli sağladı.

Triune Continuum Paradigm, genel sistem modelleme alanına ait farklı bilgi çerçeveleri için bir dizi teorik temel sağlar.

Çoğu durumda, sistem modelleme için halihazırda mevcut endüstriyel ve akademik çerçeveler bu tür teorik temellere sahip değildir, çünkü bu çerçeveler “en iyi uygulamalar” yaklaşımı kullanılarak geliştirilir (bir sistem içinde farklı pratik deneyimlerin sonuçları sistem modellemesi). verilen alan, alan için bir modelleme çerçevesi oluşturmak üzere entegre edilmiştir).

Ve “en iyi uygulamalar” yaklaşımına teorik temeller eşlik etmiyorsa, sonuçta ortaya çıkan sistem modelleme çerçeveleri için bir dizi önemli özelliği haklı çıkarmak imkansızdır (örneğin, bir çerçevenin kendi etki alanı temsili için gerekliliğini ve yeterliliğini garanti etmek, tek bir çerçeveye entegre edilmiş farklı pratik deneyim parçaları içinde iç tutarlılığı sağlamak, vb.).

Bu nedenle, Triune Continuum Paradigm, genel sistem modellemesine vazgeçilmez bir katkı sağlar. Ve gelecekteki eğilimler, şu anda tatmin edici teorik temellere sahip olmayan çok sayıda sistem modelleme çerçevesi için paradigmanın içerdiği önemli yapıcı potansiyelin pratikte gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.

Bu potansiyel, bu somut sistem modelleme çerçevelerine paradigma uygulamaları yoluyla gerçekleştirilecektir. Bu tür uygulamaların bazı örnekleri bu makalede sunulmuştur.

Sonuç

Triune Continuum Paradigm, sistem modelleyicilerine (özellikle IS modelleyicilerine) yeterli sistem modelleme çerçeveleri oluşturmak için gerekli olan bir dizi ilke sağlar. Bu ilkeler, geçen yüzyılda keşfedilen sağlam teorik temellere dayanmaktadır: Tarski’nin Hakikat Teorisi 1935’te sunuldu, Russell’ın Türler Teorisi ise 1908’de formüle edildi.

Bu iki teorinin yazarları, Alfred Tarski ve Bertrand Russell, insanlık tarihi boyunca en büyük mantıkçılar arasında kabul edilmektedir. Böylece, Triune Continuum Paradigm, bilgisayar destekli ortamda kullanılan uygulamaları aracılığıyla, düzenli modelleyicilerin, bilgi sistemi tasarımcılarının ve mimarların uygulamalarına temel mantıksal teorilerin kullanımını teşvik eder.

Bilgi sistemleri geliştirmeye yönelik paradigmaya dayalı teorik temelli yaklaşımlar, olağan “en iyi uygulama metodolojilerinin” bir dizi nedenden dolayı (örn. temsil olanakları, iç tutarlılık eksikliği vb.) bu noktaya taşıdığı önemlidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir