PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Mart 2022 Performans DEĞERLENDİRME kriterler Performans değerlendirmesi nasıl yapılır Şirketlerin performans değerlendirmesi 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Çekim ve sahne sınırlarının tespiti için tipik performans ölçümleri, Geri Çağırma ve Kesinlik’tir. Geri çağırma değeri, değişikliklerin doğru tespiti için bir ölçü sunarken, kesinlik, tespit edilen değişikliklerin doğruluğunu ölçer. D doğru algılama sayısını, DF yanlış algılama sayısını ve DM kaçırılan algılama sayısını göstersin.

Birleştirilmiş video dizisinde önerilen yöntemin gözden geçirilmesi için, bağıl entropinin farklı eşikleri t için kesinlik ve geri çağırma değerlerini sağlıyoruz. Komple çerçeve farklılıklarının entropisinin kesinliğinin, tüm bileşenler için birleştirilmiş ve ayrı ayrı yüksek olduğunu gözlemliyoruz.

Ayrıca, farklı eşik seviyelerinin hassasiyet üzerinde hiçbir etkisi olmadığını not ediyoruz. Geri çağırma değerleri için ise, tüm çerçevenin entropisi için düşük bir değer ve Y ve V bileşenleri için biraz daha yüksek değerler gözlemliyoruz. Genel olarak, yalnızca U bileşeni, 1’e yakın bir eşik seviyesiyle tüm sahne değişikliklerinin tam olarak algılanmasını sağlar.

Bu özellikten ek bir gözlem, özellikle QCIF üzerindeki çözünürlükler dikkate alındığında, tüm videoyu ayrıştırmak için gereken süredir. U bileşeninin bayt cinsinden boyutu, tüm video karesinin boyutunun yalnızca 61’i kadar olduğundan, sahne algılama hızı büyük ölçüde artırılabilir.

SONUÇ VE GÖRÜNÜM

Bu yazıda, sıkıştırılmamış alandaki fark çerçevelerinin entropisindeki göreli değişikliklere dayalı olarak sahne değişiklikleri veya çekimleri saptamak için bir yöntem sunduk. Çerçeveler arasındaki farklar arttıkça entropi de artacaktır.

Ancak, entropinin düzeyine ve davranışına içerik bağımlılığı nedeniyle, algılama için çerçeveler arasındaki farkların entropisindeki göreli değişiklikleri kullanırız. Performans ölçümleri kesinliği ve hatırlamaya dayalı olarak, sahne değişikliklerini veya çekimleri algılamak için hızlı ve en güvenilir yaklaşımın yalnızca U bileşeni için göreli entropi farklarını hesaplamak olduğunu bulduk.

Gelecekteki araştırma alanları, daha geniş bir video içeriği çeşitliliği için burada sunulan algılama yönteminin değerlendirilmesini ve çerçeve farklılıklarının entropisine dayalı olarak temeldeki videodaki ek değişiklikleri saptamak için ek iyileştirmeleri içerecektir.

400 KV Hava Yalıtımlı Güç Trafo Merkezinde ZigBee Performansı

Ulusal bir enerji iletim sistemine yapılan altyapı yatırımı muazzamdır. Bu nedenle, bu tür sistemlerin, kabul edilebilir arz güvenliğinin sağlanmasıyla tutarlı olarak, mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde çalıştırılması gereklidir. Verimli ve güvenilir çalışma, sistem durumunun sürekli izlenmesini gerektirir, bu da enstrümantasyon ve kontrol ekipmanının trafo merkezi bileşikleri boyunca geniş çapta dağılmasına neden olur.

Hem normal hem de anormal çalışma için bilgi ve kontrol sinyalleri, geleneksel olarak kablolar veya optik fiberler kullanılarak bir SCADA (Denetim, Kontrol ve Veri Toplama) sistemine ve/veya onun ardıl UCA (Yardımcı Yazılım İletişim Mimarisi) sistemine bağlanır. Enstrümantasyonun eklenmesini/yeniden yapılandırılmasını ve koruma sistemlerinin koordinasyonunu kolaylaştıran bu tür UCA/SCADA sistemlerinin Ethernet yerel alan ağı (LAN) uygulamaları önerilmiş ve halihazırda değerlendirilmektedir.


Performans değerlendirmesi nasıl yapılır
Şirketlerin performans değerlendirmesi
Performans değerlendirmesi Örnekleri
Performans kriterleri nelerdir
Performans DEĞERLENDİRME kriterleri
Performans DEĞERLENDİRME soruları
PERFORMANS DEĞERLENDİRME yönetici görüşü örnekleri
Performans DEĞERLENDİRME sürecinin


Bununla birlikte, sinyaller elektrik trafo merkezleri çevresinde kablosuz olarak yönlendirilebilirse, kablolu bir LAN altyapısına göre önemli esneklik ve maliyet avantajları elde edilebilir. Ayrıca, kablosuz iletişim teknolojileri, sistemin birincil yalıtımının köprülenmesiyle ilgili rahatsızlık ve maliyetler olmadan, enerji verilmiş yüksek voltajlı (HV) ekipmanlara yerleştirilebilen sensörler olan “yardım hattı” olasılığını öne çıkarıyor. WLAN ve WPAN teknolojileri, bu avantajları gerçekleştirmek için bariz fırsatları temsil eder.

Bununla birlikte, kablosuz teknolojilerin kritik işlevler için rastgele dağıtımı risksiz değildir. Doğal olarak oluşan gürültü ortamı, WLAN ve WPAN frekanslarında nispeten iyi huyluyken, bir trafo merkezi bileşimindeki insan yapımı gürültü ortamı, örneğin kusurlu yalıtımdan kaynaklanan PD ve anahtarlama ve arıza geçişlerinden kaynaklanan sferik radyasyon nedeniyle karmaşık ve düşmancadır.

(Sferik terimi genellikle bir yıldırım olayından kaynaklanan radyasyonla ilgilidir, ancak burada herhangi bir büyük geçici akımdan kaynaklanan benzer radyasyonun kısaltması olarak kullanılır.) Sonuncusu, kontrol ve koruma ekipmanının gerekli olduğu tam da bu tür durumlarda olduğu için özellikle önemlidir. güvenilir bir şekilde çalıştırmak için. Muhtemelen bu nedenle UCA gösterim sistemleri şimdiye kadar ‘kablolu’ (genellikle fiber) bir iletim ortamı kullanmıştır.

WLAN ve WPAN teknolojilerinin elektrik iletim trafo merkezlerindeki dürtüsel gürültüye karşı savunmasızlığına ilişkin bir araştırma önerilmiştir. Proje hedeflerinden biri, dürtüsel gürültü ortamlarında ZigBee teknolojisinin bir değerlendirmesini ve HV trafo merkezlerinde dağıtım için uygunluğunu gerektirir. Bu değerlendirmenin bir parçası olarak, ZigBee ekipmanının bir laboratuvar testi ve saha denemesi yapılmıştır.

Saha denemesi, ZigBee ekipmanının 400 kV’luk bir elektrik besleme trafo merkezinde konuşlandırılmasını içermektedir. Laboratuvar testi, Zigbee alıcı-vericileri arasındaki antenleri ve radyo yolunu yüksek kaliteli koaksiyel kablo ve uygun mikrodalga zayıflatıcılarla değiştirir. Bu makale, elektrik besleme trafo merkezlerinde gözlemlenen kısmi deşarjı açıklar, ZigBee teknolojisinin ilgili yönlerini kısaca gözden geçirir ve hem laboratuvar testinin hem de saha denemesinin sonuçlarını sunar.

TRAFO İSTASYONLARINDA PD

Bir çift elektrot arasındaki boşluğu tam olarak köprüleyemezse, elektrik boşalması kısmidir. Bir gazda (korona) bir elektrot etrafında, bir sıvıdaki gaz kabarcıkları içinde veya bir katıdaki boşlukların oluşturduğu boşluk içinde oluşabilir. YG tesisi (trafolar, şalt sistemi, kablolar vb.), yalıtımı hasar gördüğünde ve/veya yalıtımı eskidiğinde özellikle PD’ye eğilimlidir.

Düzeltici önlem alınmazsa, yalıtım ciddi şekilde tehlikeye girebilir ve sonuçta feci bir arızaya yol açabilir. Güçlü yalıtkanlardaki (örneğin SF6) PD akım darbeleri, 50 ps kadar kısa yükselme sürelerine sahip olabilir ve 3 GHz’e kadar olan frekanslarda önemli enerji içerebilir. Bu tür darbeli sinyaller, meydana geldikleri iletken muhafazalar içinde elektromanyetik rezonanslara yol açabilir.

Gaz Yalıtımlı Trafo Merkezi (GIS) içindeki PD yayılımı, enine elektrik (TE), enine manyetik (TM) ve enine elektromanyetik (TEM) modlarının bir kombinasyonu ile gerçekleşir [10]. Laboratuvar testleri, PD sinyalinin sönümlenmesinden iki temel mekanizmanın sorumlu olduğunu ileri sürmüştür. Bunlar, karakteristik empedans süreksizliklerinden (aralayıcıların neden olduğu gibi) ve TEM’den TE veya TM modlarına enerji dönüşümünden kaynaklanan yansımalardır.

PD’nin karakteri, tesis bileşenlerinin boyutuna ve geometrisine (örneğin, yalıtkan aralayıcılar, L-şekilli otobüsler, T-dallı buslar) bir miktar bağımlı gibi görünse de, sönümleme tipik olarak 100 MHz ile 300 MHz arasında bir yerde önemli hale geliyor gibi görünmektedir ve artan ile artar. bunun üzerindeki frekans. Bununla birlikte, 0,5 – 1,2 GHz frekans aralığındaki PD enerjisi, örneğin yalıtkan ara parçalar veya burçlar tarafından oluşturulan açıklıklardan kolaylıkla yayılır.

PD süreçlerinden gelen enerji, mevcut darbe kenarlarından kaynaklanan spektral bileşenler radyo frekansı (RF) bölgesine uzandığında yayılabilir. Açık hava trafo merkezlerinden yayılan sinyaller, ikinci durumda, çelik takviyeli beton bir binada bulunan kapalı bir metalik tank nedeniyle, tipik olarak yeraltı trafo merkezlerinden gelen sinyallerden daha güçlüdür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir