Performansa Dayalı Değerlendirme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Performansa Dayalı Değerlendirme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Ekim 2021 360 derece performans değerlendirme nedir Performans değerlendirme aşamaları Performans değerlendirme nasıl yapılır Performans değerlendirme Nedir Performans DEĞERLENDİRME yönetici görüşü örnekleri Performans değerlendirmesi örnekleri Performans kriterleri nelerdir 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

Alternatif Değerlendirme

Alternatif değerlendirme, geleneksel olmayan değerlendirme yöntemlerini ifade eder. Bu tür değerlendirme yöntemleri genellikle karmaşık bilgi ve performanslara uygulanır ve aynı zamanda güvenilir puanlama ve yönetilebilir kayıt tutma sağlarken öğrencileri daha üst düzey düşünmeye ve özgün performanslara dahil eder.

Çoğu zaman, alternatif değerlendirme, geleneksel nesnel testlerin yerine geçmek yerine tamamlayıcı olarak kullanılır. Objektif testler, öğrencilerin ezberci gerçekler hakkındaki bilgilerini değerlendirmenin etkili bir yoludur, alternatif değerlendirme stratejileri ise bu tür testlerin ötesine geçer ve daha fazla öğrencinin öğrenme stilini karşılar.

Alternatif değerlendirme, müfredat planlama ve öğretim yöntemleriyle yakından bağlantılıdır. Bu nedenle yapılandırmacı öğrenme ortamları, otantik öğrenme deneyimleri, işbirliği ve üst düzey düşünme becerilerinin kolaylaştırılması, alternatif değerlendirmeye olan ilgiyi artırdı.

Alternatif değerlendirme stratejileri genellikle dereceli puanlama anahtarlarının kullanımını içerir. “Değerlendirme listesi” teriminin birden fazla anlamı vardır, ancak eğitim dünyasında öğrenci çalışmalarını değerlendirmek için kullanılan resmi yönergeleri ifade eder. Tipik olarak, dereceli puanlama anahtarları, üst satırda performans seviyeleri, sol sütunda performans göstergeleri ve hücrelerde değerlendirme kriterleri ile bir matris formatında sunulur.

Öğretmenler, öğrenme deneyiminde kazanılmış bir ilgiye sahip olmaları için genellikle öğrencileri değerlendirme listelerinin oluşturulmasına dahil eder. Düzgün tasarlanmış bir dereceli puanlama anahtarı, öğrencilerin kendilerinden ne beklendiğini bilmeleri için yeterli rehberlik sağlar, ancak yaratıcılığı ve üst düzey düşünmeyi teşvik etmek için yeterli genellik sağlar.

Eğitim teknolojisi, bilgiyi temsil etmenin çoklu yolları, çeşitli iletişim stratejilerinin desteklenmesi, işbirlikçi çalışmayı kolaylaştırma ve çoklu veri toplama stratejileri dahil olmak üzere alternatif değerlendirme stratejilerini geliştirebilecek birçok özelliğe sahiptir.

Eğitim teknolojisi ile geliştirilebilecek dört yaygın alternatif değerlendirme stratejisi şunlardır: (1) performansa dayalı değerlendirme; (2) proje değerlendirmesi; (3) portföy değerlendirmesi; ve (4) dergi değerlendirmesi.

Performansa Dayalı Değerlendirme

Performansa dayalı değerlendirmede öğretmenler, fen laboratuvarı ekipmanı kullanmak veya sözlü bir sunum yapmak gibi belirli bir görevi yerine getiren öğrencileri gözlemler. Eğitim teknolojisi, elektronik tablolar ve video teknolojisi aracılığıyla kayıt tutma araçları sağlayarak bu tür alternatif değerlendirmeyi geliştirebilir.

Video teknolojisi ayrıca öğrencilerin çalışmalarını gözden geçirmelerine ve öğretmenlerin bu çalışmaları velilerle paylaşmalarına olanak tanır. Eğitim teknolojisi, simülasyonların kullanımı yoluyla bu tür bir değerlendirmeyi de geliştirebilir.

Öğrenciler bir ekosistemi sürdürmek, bir şehri yönetmek veya diğer ülkelerle müzakere etmekle ilgili çeşitli değişkenleri manipüle edebilirler. Bu tür simülasyonlar, öğrencilerin mali, yönetimsel veya güvenlik nedenleriyle imkansız olabilecek performanslar aracılığıyla yetkinlik göstermelerini sağlar.

Performans değerlendirmesi örnekleri
Performans DEĞERLENDİRME yönetici görüşü örnekleri
Performans değerlendirme aşamaları
Performans değerlendirme nasıl yapılır
Performans ölçüm kriterleri
Performans değerlendirme Nedir
Performans kriterleri nelerdir
360 derece performans değerlendirme nedir

Proje Değerlendirmesi

Proje tabanlı değerlendirmede, öğrencilere entegre müfredat hedefleri ile ilgili tamamlamaları için bir proje verilir. İdeal projeler, gerçek yaşam durumlarını simüle eder, tasarım açısından zengin ve uzun vadelidir, çoklu yanıtların gelişimini teşvik eder, işbirliğini ve bireysel sorumluluğu kolaylaştırır ve yaratıcılığı, bilgi entegrasyonunu ve planlama becerilerini teşvik eder.

Proje örnekleri, okul çapında bir seçim kampanyasının geliştirilmesini, belirli bir görevi yerine getirmek için tasarlanmış bir ürünün oluşturulmasını veya tartışmalı bir konu hakkında ikna edici bir sunum oluşturmayı içerir. Eğitim teknolojisi, nihai ürünler veya sunumlar için çeşitli formatlar (örn. metin, grafik, multimedya, video, vb.) sağlayarak, konu uzmanlarıyla iletişimi sağlayarak ve bu tür bir değerlendirmeyi geliştirebilir.

Portföy Değerlendirmesi

Portfolyo değerlendirmesi, öğrencilerin belirli alanlarda çaba ve başarı gösteren çalışmaları bilerek seçmesini içerir. Portföyler, zaman içindeki ilerlemeyi değerlendirmek için kullanılabilir. Örneğin, bazı okullar her öğrenciden ilkokul yılları boyunca devam eden bir yazı portföyü tutmasını ister. Portfolyolar ayrıca öğrenci yansımasını teşvik etmek ve özetleyici değerlendirme bilgileri sağlamak için kullanılabilir.

Örneğin, bazı öğretmen eğitimi programları, mezun olan öğrencilerin program boyunca karşıladıkları öğretim standartlarını belgeleyen bir portfolyo tamamlamalarını gerektirir. Elektronik portfolyolar, özgün değerlendirmeyi kolaylaştırmak için eğitim teknolojisinin kullanıldığı en popüler yollardan biridir ve bu ansiklopedide bunlara bir giriş ayrılmıştır.

Dergi Değerlendirmesi

Bu tür bir değerlendirme, öğrencilerin ifadelerini ve yansımalarını içerir ve sıklıkla devam eder. Dergi değerlendirmesi, katı kurallar ve yönergeler ile yüksek düzeyde yapılandırılmış veya minimum yönlendirme ile açık uçlu olabilir. Öğrencilerden sık sık hikayeler veya şiirler için sahip oldukları fikirleri belgeledikleri günlükler veya belirli problemleri nasıl çözdüklerini açıkladıkları matematik dergileri yazmaya devam etmeleri istenir.

Öğrencilerden ayrıca sınıf konularıyla ilgili kişisel deneyimler hakkında günlük tutmaları istenebilir. Örneğin, habitat tahribatı üzerinde çalışırken, öğrencilerden topluluklarında fark ettikleri durumları belgelemeleri istenebilir; veya beslenme çalışırken öğrencilerden belirli bir süre boyunca yeme ve egzersiz alışkanlıklarını belgelemeleri istenebilir.

Eğitim teknolojisi, öğrencilerin günlükleri sınıfın dört duvarının ötesinde başkalarıyla paylaşmasına izin vermek için kullanılabilir. Örneğin, Japonya ve kültürünü öğrenirken, Amerikalı öğrenciler Japon öğrencilerle e-posta yoluyla “günlük” yazabilirler. Aynı şekilde, dergilerin yazılı olması gerekmez. Eğitim teknolojisi, çeşitli formatlara izin verir, böylece daha fazla öğrencinin ihtiyaçlarını karşılar ve aynı görevde birden fazla yaklaşımı teşvik eder.

Analiz

Analiz, eğitim teknolojisinin etkin kullanımı için kritik olan planlama aşamasını temsil eder. Hangi eylemin yapılması gerektiğini belirlerken eğitim teknolojisi profesyonellerinin üstlendiği şeydir. “Analiz”, “değerlendirme”, “ihtiyaç analizi” veya “performans analizi” olarak adlandırılsın, odak noktası, eğitimsel sonuçlara ulaşmak için teknolojilerin tasarımı ve kullanımı ile ilgili kararlar vermekten ziyade birçok bakış açısını ve veri unsurunu inceleyerek ve göz önünde bulundurarak karar vermektir. 

Analiz yoluyla, teknolojiyi veya resmi sınıf öğretim stratejilerini destekleyen bir görüşten ziyade analitik bir bakış açısı geliştirmek mümkündür. Doktorlar, mimarlar ve danışmanlar tarafından yürütülen teşhis faaliyetlerine benzer şekilde, analiz, eğitim teknoloji uzmanlarının etkili çözümler tasarlamak için temel sorunları belirlemelerine yardımcı olan veriye dayalı bir süreçtir. Analiz sırasında bir çözüm planlamak için birçok kaynak, soru, araç, çalışma ürünü ve yaklaşım kullanılır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir