Proje Yönetimi Aşamaları

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Proje Yönetimi Aşamaları

25 Mayıs 2023 Proje yaşam döngüsü Aşamaları Yazılım proje yönetim süreçleri 0
Proje Yönetimi Aşamaları

Proje Yönetimi Aşamaları

Yazılım geliştirme çalışmasında, geliştirme sürecine neyin dahil olduğunu, geçtiği ardışık aşamalar (örneğin, spesifikasyonlar, tasarım, kodlama, test etme) açısından tartışmak alışılmış bir durumdur, oysa projenin yönetimi genellikle sonraki bölümlerde tartışılır. yöneticinin yerine getirmesi gereken genel işlevler (örneğin planlama) veya bu işlevleri yerine getirmek için gerçekleştirmesi gereken genel faaliyetler (örneğin tahmin etme) açısından önemlidir.

Ne de olsa iyi proje yönetimi, her zaman tetikte olmayı ve gelişen projenin ortaya çıkan ihtiyaçlarına zamanında yanıt vermeyi gerektirir. Bu nedenle, yöneticinin ihtiyaç duyulduğunda hangi fonksiyonun uygun olduğunu nasıl belirleyeceği varsayılır.

Ancak, bu tür yaklaşımlar, projenin geliştirilmesi sırasında zamanın farklı noktalarında yürütülen benzer işlevler arasındaki farklılıkları belirlemede yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, yönetsel işlevlere odaklanıldığında, belirli işlevlerin ilgi alanları dışında veya birden fazla işlevin ilgi alanları dahilinde gerçekleştirilen faaliyetler atlanma eğilimindedir.

Bu nedenle, bu bölüm proje yönetimi sürecini zaman içinde geliştiği şekliyle tartışır, yani proje yönetimi aşamalarını ve her birinin neyi gerektirdiğini tartışır ve her birinde yürütüldükleri şekliyle proje yönetimi fonksiyonlarını açıklar. Bu aşamaların her birinde nihai proje başarısızlığı için farklı türde nedenler bulunabilir ve bunların sonuçları proje boyunca devam eder.

Projeyi Devralmak

Yönetici, bir projeyi yönetme sorumluluğunu kabul ederken, proje için hâlihazırda verilmiş olan taahhütlerin sorumluluğunu ve bu taahhütlerin sürdürülebilmesini sağlamak için harekete geçme (veya en kötü durumda, erken uyarı sağlama) sorumluluğunu da kabul eder. 

Ancak, onlarla tanışabileceğine dair herhangi bir garantisi yoktur. Bu taahhütlerin gerçekten erişilebilir veya en azından mevcut kaynaklar dahilinde gerçekçi olup olmadığını kontrol etmek, kendisinin en iyi çıkarınadır.

Tabii ki, proje yöneticisi daha önce proje oluşturma aşamasında yer almış olsaydı, bu ona bu taahhütlerin oluşturulmasına ve muhtemelen şu anda kendisine teslim edilen projenin özetinde katkıda bulunma avantajını sağlayacaktır. 

Projenin kaynak gereksinimlerine ilişkin bazı ilk tahminler, proje yöneticisi sorumluluklarını üstlenmeden önce (örneğin, yüklenici kuruluş üzerindeki talepleri ve sözleşmedeki şartnameye göre proje maliyetini tahmin etmek için) yapılmış olsa da, projenin yeniden incelenmesinde, proje yöneticisi, kaynak taleplerinin ve fırsatlarının yeni yönlerini ortaya çıkarabilir, çünkü bu kez teknik ve faaliyet yönlerine daha önce olduğundan daha yakından bakacaktır.


Proje Yönetimi Örnekleri
Yazılım proje yönetim süreçleri
Proje planlama aşamaları
Proje yaşam döngüsü Aşamaları
Proje aşamaları nelerdir kısaca
Proje yönetimi Bilgi Alanları
Proje yönetimi Nedir
Proje süreci aşamaları


Ayrıca, projenin kendisi başlangıcından bu yana, bu ilk tahminlerde karşılık gelen bir değişiklik yapılmadan değişmiş olabilir.

Böyle bir yeniden inceleme gerçekleştirerek, proje yöneticisi projesine ilişkin yeni içgörüler elde edebilir ve umarız, kendi yönetimi altında projenin fizibilitesine güven duyabilir. Bilgi toplama ve yayma için projenin sonraki aşamalarında önemli olacak gayri resmi iletişim kanallarını da keşfedebilir.

Yeni kurulan proje yöneticisinin, üzerinde durduğu zeminin sağlam olduğunu veya en azından sorunları olduğunu bildiğini ve buna göre hareket ettiğini tespit etmek için muhtemelen ilk faaliyeti projenin yeniden incelenmesi olacaktır. 

Bu, proje çalışmasının gerçek dünyasını, proje için gereklilikler, gereksinimler ve hedefler dahilinde yönlendirmeyi içerir. Proje ortamının dünyasına köprüler kurulmalıdır; müşteri ve yüklenici kuruluşlar.

Bu nedenle yöneticinin, örneğin aşağıdakiler hakkında bilgileri gözden geçirmesi ve toplaması gerekebilir:

 • sözleşmede tanımlanan resmi koşullar
 • teslimatlara ilişkin müşterinin gereksinimleri ve beklentileri;
 • müşteri ve yüklenici kuruluş tarafından anlaşıldığı şekliyle müşteri ile yapılan resmi olmayan anlaşmalar;
 • sözleşmede ve kıdemli teknik personel tarafından açıklanan projenin teknik yönleri;
 • daha önce onaylanan projeyle ilgili faaliyetlerin sonuçları (örneğin, fizibilite çalışması sırasında)
 • sözleşme veya şirket prosedürleri tarafından tanımlanan gerekli ikincil faaliyetler (örneğin, yanıt verme, gözden geçirme vb.);
 • kaynak gereksinimleri ve potansiyel kaynak mevcudiyeti;
 • kendi deneyimini ve kurumsal hafızasını kullanarak bu tür bir projenin yürütülmesinde yer alan çaba ve maliyetlerin tahminleri; ve benzeri.

Bu bilgiler ışığında ve proje oluşturma aşamasında elde edilen diğer bilgiler ışığında, proje yöneticisi artık;

 • proje için riskleri ve gereksinimleri yeniden analiz etmek, – gerekli değişiklikleri müzakere etmek,
 • diğer organizasyonel departmanlar ve dış paydaşlarla (örneğin, müşteri, tedarikçiler vb.) irtibat kurmak,
 • ihtiyaç duyulabilecek kaynakların miktarını ve proje hedeflerine nasıl ulaşılabileceğini bulmak için projesi için kaba bir plan yapmak,
 • kaynakları kendi kuruluşuyla ve müşteri kuruluşuyla müzakere eder.
 • ekip(ler)i için çalışma koşullarını müzakere etmek ve,
 • öngörülen proje çalışma sistemini nasıl yöneteceğine karar vermek

Yüklenici kuruluşun tavsiye ettiği veya ihtiyaç duyduğu proje yönetimi uygulamaları, yöneticinin projesini nasıl yöneteceğine ilişkin kararına rehberlik edebilir. Bu uygulamalar, belirli bir projede kullanılacak yönetim metodolojisi, standartları, şablonları ve tahmin modellerini ele alır.

Bunlar, şirket çapında yönetim gereklilikleri olabilir veya söz konusu projeye benzer belirli bir proje türü için özel olarak geliştirilmiş olabilir. Bazen müşteriler veya düzenleyici kurumlar, belirli bir projenin yönetimi ile bağlantılı olarak izlenecek metodolojiler, standartlar vb. için kendi gerekliliklerini uygular. Onların arzuları genellikle sözleşme yapan organizasyonun arzularından önceliklidir.

Yönetim metodolojileri, yönetimle ilgili ders kitaplarında genellikle, bir proje yönetiminde tanımlanmış faaliyetlerin gerçekleştirilme sırasına ilişkin tam olarak belirlenmiş bir dizi talimat olarak sunulur. Faaliyet dizilerindeki olası dallar da önceden belirlenir ve bir faaliyetin devam etmeden önce dallanma veya tekrarlanma koşulları açık ve kapsamlı bir şekilde verilir.

Bununla birlikte, yazılım geliştirme yönetimine rehberlik etmede gerçek uygulamada başarılı bir şekilde işletilen metodolojiler nadiren bu kadar kesin ve kesindir.

Genel olarak proje durumu ve çevresi, böyle bir yaklaşımın etkili ve başarılı bir uygulama umuduyla önceden belirtilmesi mümkün olan tüm olası yönetim eylemleri ve bunların sıralaması için anlamlı olması için çok akışkan ve karmaşıktır.

Bunun yerine, gerçekte, fırsatlardan yararlanabilmesi ve beklenmedik durumlar ortaya çıktıkça esnek bir şekilde yanıt verebilmesi için, projeyi planlama ve kontrol etmede yönetim faaliyetlerini formüle etme ve sıralama konusunda yöneticinin kendi takdirine bırakılan çok şey vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir