PROTOTİP GELİŞTİRME KILAVUZLARI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

PROTOTİP GELİŞTİRME KILAVUZLARI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Aralık 2022 Prototip nasıl yapılır ? Prototip ne Demek Prototip ne ise yarar 0
Bilgi Teknolojisinde Temel Kavramlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

PROTOTİP GELİŞTİRME KILAVUZLARI

FIS gibi öğrenen bir organizasyonda kritik olan bireysel öğrenmenin organizasyona nasıl aktarılacağıydı ve bu proje ile bu hedef hayata geçirildi. Bu nedenle, bilgi aktarımı bir OMIS oluşturarak gerçekleştirilecekse, o zaman temel zorluk, uygulanabilir ve uygun olduğu kadar çok kurumsal hafızayı OMIS’te kullanmaktır.

Bunu başarmak ve FISKR’nin başarısını sağlamak için, bu deponun FIS kültürüyle harmanlanması ve öğrenci ve öğretim üyelerinin sistemi zaten çok yoğun olan programlarına ek bir yük olarak görmeden kullanmaları esastır.

Bu KM sisteminin fazladan bir iş olarak görülmesi durumunda, insanlar veri girmelerini gerektiren sistemleri görmezden gelme eğiliminde olduklarından, doğrudan bir başarısızlıkla sonuçlanabileceği anlaşıldı. Bu nedenle, kullanıcıların sınıf çalışmalarını desteklemesi açısından faydalı olacak ve rutinlerinin bir parçası olarak kabul edecekleri bir sistemin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen kısıtlamalar ışığında, bu havuzun geliştirilmesi sırasında uyarlanan bazı yönergeler aşağıdaki gibidir:

• Yararlı bir öğrenme aracı olarak hareket edebilmesi için iyi organize edilmiş, güncellenmiş ve erişimi ve aranması kolay olması gerekiyordu. Kullanıcılar, havuzun kullanımını karmaşık bulurlarsa, diğer kaynakları arama eğiliminde olacaklardır.
• Depodaki bilgilerin doğru tutulması gerekiyordu. Düzgün bir şekilde izlenmezse, bir kez girilen veriler, güncelliğini yitirmiş veya daha doğru bilgilerle değiştirilmiş olsa bile sonsuza kadar orada kalabilir. Bu özelliği uygulamak için, bu havuz, tüm kullanıcı girdilerini sınıflandıran ve doğrulayan ve içeriklerin kalitesini izleyen konu uzmanlarının hizmetlerinden yararlandı.
• Kuruluşun tüm üyelerine depoya doğrudan erişim hakkı verildi. Bu havuzun belirli bölümleri şifre korumalı iken, kullanıcıların çoğunluğu için başka bir onay gerekli değildi.

Burada önemli olan bilgi havuzundaki bilgilerin kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgiler olması ve kurum içinden üretilen bilgilerle sınırlı kalmamasıydı. Buna ek olarak, veri havuzu kullanıcı gönderimleriyle büyüdükçe, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgileri topladı ve bu bilgiler kuruluşun içinden veya dışından geldi.

Bu depoda yer alan bilgilerin topluluk üyelerine bilgi aktardığı ancak bu koşulların uygulanmasından sonra söylenebilirdi. Böylece, proje hedefleri ve tasarımı ve asıl prototip (uygulama bölümlerinde açıklanacak) tarafından gösterildiği gibi, edinim aşamalarını kullandığından, bir bilgi havuzunun standartları FISKR uygulamasında yeterince karşılandı, tutma, bakım, işleme ve geri alma.

Son olarak, FISKR’nin prototipi öğrencilere en az bir derste ve birkaç sunum ve seminer sırasında tanıtıldı. İlgi şu ana kadar cesaret verici olmuştur ve zamanla amaç, prototip oluşturma aşamasından gerçek sistem uygulama aşamasına geçmektir.

Mimari Temsiller

Bilgi Çalışmaları Fakültesi Bilgi Deposu’nun (FISKR) üç katmanlı fiziksel mimarisi, bu prototipte kullanılan çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerini gösterilmektedir.

Kısaca, sistem Web tabanlıydı ve FIS’de bulunan test sunucusunu kullanan bir Windows NT platformu üzerine kurulmuştu. Ana betik dili olarak Microsoft’un (MS) Active Server Pages’ı (ASP) kullanıldı ve arka uçta bilgi tabanı olarak MS Access kullanıldı. Verileri yapılandırmak için Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML) kullanılmıştır.

FISKR, Toronto Üniversitesi’ndeki okullar ve bölümler ile üniversite dışındaki kuruluşlar içinde ve arasında pedagojik kaynakların geliştirilmesi ve paylaşılması için önemli bir potansiyele sahiptir. Bunun başlıca nedeni, veri alışverişini kolaylaştırmaya yardımcı olacak XML kullanılarak verilere sağlanan yapıdır.

Ticari olarak, FISKR çerçevesinin yanı sıra araçları ve uygulamaları, kendi dahili bilgi havuzlarını tasarlayan ve geliştiren kuruluşlar için büyük ilgi gösterecektir. Kaynakların içeriğini işaretlemek ve temsil etmek için XML ve nesne yönelimli metodolojilerin kullanılması, FISKR’nin barındırabileceği kaynak türlerinde büyük bir genişlik ve esneklik sağlar.


Prototip ne Demek
Prototip ne Demek kısaca
Prototip örnekleri
Prototip nasıl yapılır
Prototip ne ise yarar
Prototip aşamaları
Prototip çeşitleri
Prototipin işleyen yönleri


Bu sistemde gelecekteki bazı geliştirmeler aşağıdaki gibi olabilir:

• E-postalar, kuruluş içinde akan anlaşılmaz zımni bilgilerin yakalanmasında önemli bir rol oynadıkları için havuzun bir parçası olabilir.
• Gömülü ek açıklamalarda yer alan bu (örtük) bilgiyi bilgi tabanından almak için, kullanıcı, öğretim üyeleri veya ünlü araştırmacılar tarafından yapılan ek açıklamalara bakma seçeneğine sahip olabilir; kaynak.
• Ontolojilerin kullanımı, bilgi tabanı içinde daha organize depolamayı beraberinde getirecek ve bu daha sonra Web sarmalayıcılar kullanılarak açık kaynakların otomatik olarak edinilmesiyle istismar edilebilecektir.
• Depoda bulunan tüm konu taksonomilerinin Java tabanlı ağaç şeklindeki yapısı, kullanıcıların konu uzmanları tarafından halihazırda oluşturulmuş olan konu taksonomileri içindeki bir ağaca düğümler eklemesine yardımcı olabilir.

Bir bilgi havuzunun tasarım konseptleri ve tamamlanmış bir örnek sunuldu. Bu geliştirme süreciyle ilgili deneyimler, havuz başarı faktörlerini şu şekilde özetlemeye yardımcı oldu: Bir havuz, paylaşılan kaynakların bir koleksiyonu olarak tasavvur edilmelidir ve havuz aracılığıyla paylaşılabilir hale getirilen bilgi işleme kapasitesi ne kadar büyük olursa, o kadar değerli olur. sistem, kullanıcı topluluğu için olacaktır.

Ayrıca, böyle bir projeyi uygulayan kuruluş, bilgi içeriğini yönetmeye ve bilgi içeriğine “akıllı, kolay” erişim sağlamaya uzun süreli bir odaklanma sağlamayı planlamalıdır.

FISKR prototipi, bu ilkelerin kurumsal bilgi tabanına doğrudan uygulanmasıdır ve fakültenin uygulayabileceği tüm uzmanlık alanlarından yararlanır. Bu, projenin bilgi toplayarak ve paylaşarak öğrenen bir organizasyonu destekleme nihai hedefine ulaşmasına yardımcı oldu.

  • Açık Bilgi: Sözcükler, sayılar veya kurallarla kodlanabilen ve belgeler şeklini alabilen veya belki de bir tür ekipmanın üretilmesiyle sonuçlanabilen bilgi.
  • Örtük Bilgi: Deneyim ve görev yürütme yoluyla elde edilen ve bireylerin işlerini yapmalarına yardımcı olan bilgi.
  • Bilgi Yönetimi: Mevcut ve gerekli bilgi varlıklarının ve ilgili süreçlerin tanımlanması ve analizi ve bu varlıkları ve süreçleri organizasyonel hedeflere ulaşmak için kullanmak için eylemlerin müteakip planlanması ve kontrolü.
  • Bilgi Deposu: Belirli bir uygulama topluluğuna hizmet eden, örtülü ve açık veriler de dahil olmak üzere anlamlı veri ve bilgiler topluluğu.
  • Örgütsel Bellek: Geçmişten gelen bilgi, mevcut faaliyetlere taşındığında, böylece örgütsel etkililik düzeyi etkilenir.
  • Organizasyonel Hafıza Bilgi Sistemleri: Organizasyonun her yerine dağılmış know-how’ın tutarlı bir entegrasyonu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir