Resmi Spesifikasyonların Yeniden Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Resmi Spesifikasyonların Yeniden Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

29 Kasım 2022 Hızlandırılmış stabilite testi İlaç stabilite testleri Stabilite testleri ile ilgili Kılavuz 0
Sosyal ve Teknik Etkiler  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Resmi Spesifikasyonların Yeniden Kullanımı

Endüstriyel Yazılım Mühendisliğine Titiz Yaklaşım (RAISE) belirtimi geliştirme sürecinde, çeşitli bileşenler ve altyapılar oluşturulur. Bu bileşenlerin tümü bağımsız değil, özellikle aynı altyapıya farklı sistemler belirttiğimizde birbiriyle de ilişkilidir.

RAISE yöntemi, yazılım geliştirmenin anlambilimi koruyan geçişleri uygulamaya yönelik aşamalı, evrimsel bir süreç olduğu fikrine de dayanmaktadır. Bu nedenle, yeniden kullanım süreci, geliştirmenin tüm aşamalarında çok önemlidir, ancak bu geliştirme sürecinde spesifikasyon yeniden kullanılabilirliğine açık bir referans da yoktur.

Yazılım bileşenleri tipik olarak bilgi açısından çok zengindir, bu da onları karakterize etme ve ilgili özelliklerini yakalama görevini de zorlaştırır. Ancak yazılımın yeniden kullanımını zorlaştıran tek sebep bu değildir. Kısa bir genel anket ve yazılımın yeniden kullanımına yönelik farklı yaklaşımların çok net bir görünümünü de sağlar.

Yazılım kitaplıkları oluşturmak için doğal dil belgelerinin analizlerine dayalı bilgi alma yöntemleri önerilmiştir. Doğal dil tarafından temsil edilen yazılım bileşenleri, geri alma sürecini belirsiz, eksik ve tutarsız bir görev haline getirebilir. Bir bileşenin alınması için titiz bir yöntem kullanmak, tüm bu sorunları da en aza indirebilir.

Bu gözlemlere dayanarak, RAISE’de yeniden kullanılabilir bileşen yapısının tanımı için bir Yeniden Kullanılabilir Bileşen (RC) modeli de sunuyoruz. Bu yöntemle ilgili çalışmaları vurgulamak önemlidir. Yeniden kullanımı desteklemek için yazılım bileşenlerinin yeniden kullanılmasının verimliliğini artıran bir altyapı da önerirler.

RC modeli, RAISE Spesifikasyon Dili (RSL) spesifikasyonlarını ve nesne yönelimli kodu entegre eder. RC modeli, farklı soyutlama düzeylerinde nesne yönelimli sınıfları tanımlar:

• Uzmanlaşma: RSL hiyerarşileri, resmi uzmanlaşma ilişkisiyle ilgili örtülü belirtimlerdir.
• Gerçekleştirme: RSL’nin hiyerarşileri, gerçekleştirme ilişkisiyle ilgili cebirsel özellikleri tamamlar.
• Kod: uygulama ilişkisiyle ilgili ve nesne yönelimli kodla bağlantılı zorunlu RSL şemalarının hiyerarşileri.

Ayrıca, RC bileşenlerinin yeniden kullanılabilirliği için titiz bir süreç tanımlanmıştır. Spesifikasyon bina operatörleri (Yeniden Adlandır, Genişlet, Birleştir ve Gizle) aracılığıyla manipülasyonu, yeniden kullanılabilirliğin temelidir.

Yaklaşımımız, resmi olarak belirtilen bileşenlerin özelliklerinin, bir işlevsel (RSL spesifikasyonu) açıklaması verilerek karakterize edilebilmesine izin verir. Bu nedenle, belirli bir bileşeni arayan biri için yararlı olabilirler.

Mevcut RC bileşenlerinin farklı olası sınıfları, resmi bir muhakeme tekniği kullanılarak elde edilebilir: sorgu belirtimiyle tam bir eşleşme, sorgudan daha genel bir bileşen veya sorgudan daha spesifik bir bileşen.

Yeniden kullanılabilir bileşenlerin işlevlerini belirtmek için farklı yaklaşımlar önerilmiştir. Bileşenlerin başkalarıyla birlikte kullanılabileceği yol, yeniden kullanım uygulamasında kritik bir rol oynayabilir.


Hızlandırılmış stabilite testi
İlaç stabilite testleri
Stabilite testleri
Stabilite testleri nelerdir
Stabilite testleri ile ilgili Kılavuz
Titck Stabilite Kılavuzu
Bitmiş ürün spesifikasyonları
Ctd dosyası nasıl hazırlanır


RAISE yöntemi ile ilgili olarak Beltaifa’nın çalışmalarını vurguluyoruz. Yeniden kullanımı desteklemek için, yazılım bileşenlerinin yeniden kullanımının hem kolaylığını hem de verimliliğini artıran bir altyapı önerirler. Çalışmamızın temel farkı, geliştirme yönteminin tüm aşamaları için tanımlanmış entegre bir süreçtir.

Tipik bir ilgili çalışma olarak, yeniden kullanılabilir bileşen tanımı için kimin model sunduğundan bahsedebiliriz. Yeniden kullanılabilir bir bileşen, herhangi iki ardışık düğümün uygulama ilişkisiyle ilişkili olduğu ve yaprakların kökün farklı uygulamaları olduğu, sıralanmamış bir belirtim ağacı olarak da tanımlanır.

Çalışması, bileşenlerin özelliklerini sistemin mimarisine ve entegrasyonuna dayalı olarak yeniden kullanmak üzere kaydetmeye yönelik bir biçimcilik sağlayan başka bir yaklaşımdır. Yeniden kullanılabilir bileşenin alınmasını kolaylaştırmak için LOTOS araçlarıyla da ilişkilidirler.

Öte yandan, çalışması özellik eşleştirme ile ilgilidir. Bu öneriye birçok yazar tarafından atıfta bulunulduğunu vurgulamak da çok önemlidir.

RAISE yönteminde iki ana aktivite vardır: bir başlangıç ​​spesifikasyonu yazmak ve onu bir programlama dilinde uygulanabilecek bir şeye doğru geliştirmek gerekir.

İlk belirtimi yazmak, yazılım geliştirmedeki en kritik görevdir. Yanlış ise yani şartları sağlayamıyorsa sonraki çalışmalar büyük ölçüde boşa gitmiş olur. Yaşam döngüsünde yapılan hataların düzeltilmesinin daha sonra yapılanlara göre çok daha pahalı olduğu iyi bilinmektedir.

Başlangıçta ne tür hatalar yapılıyor? Asıl sorun, gereklilikleri anlayamayabilmemizdir. Gereksinimler doğal bir dilde yazılmıştır ve sonuç olarak muhtemelen belirsizdir. İlk spesifikasyonun amacı, gereksinimleri resmi ve kesin bir şekilde de yakalamaktır.

YÜKSELTME VE YENİDEN KULLANIMI

RAISE projesinin amacı, yazılım sistemlerinin inşasında “biçimsel yöntemlerin” endüstriyel kullanımını sağlayacak bir dil, teknikler ve araçlar geliştirmekti. Bu projenin sonuçları arasında, resmi belirtimler yazmamıza izin veren RSL dili; bu tür spesifikasyonlara dayalı geliştirmeleri gerçekleştirmek için bir yöntem ve spesifikasyonlar hakkında düzenleme, kontrol etme, dönüştürme ve akıl yürütmeye yardımcı olacak bir dizi araçtır.

RSL, farklı soyutlama düzeylerinde ve geliştirme aşamalarında uygulanabilen “geniş spektrumlu” bir dildir. Model tabanlı veya özellik tabanlı, uygulamalı veya zorunlu, sıralı veya eşzamanlı gibi çeşitli tanım stillerini içerir.

RAISE’deki bir geliştirme, soyut bir tanımlama ile başlar ve kademeli olarak somut uygulamalara doğru gelişir. İlk belirtim genellikle soyut bir uygulamadır, örneğin işlevsel veya cebirseldir.

İlk cebirsel belirtim şunları içermelidir:

• Kökü sistem modülü olan modüller hiyerarşisi;
• Dinamik olmayan tanımlanmış varlıklar için türler ve nitelikler içeren bir modül; ve
• Tiplerle ilişkili gerekli fonksiyonların imzaları.

Bu işlevler, üreteçler (ilişkili tür veya ona bağlı bir tür sonuç türlerinde görünüyorsa) ve gözlemciler olarak kategorize edilmelidir. Ayrıca kısmi fonksiyonlar için ön koşullar formüle edilmelidir. Bu önkoşullar, “bekçiler” adı verilen işlevler aracılığıyla ifade edilir. Spesifikasyon, fonksiyonlar olarak ifade edilen değişmezleri içerebilir.

RC Model Açıklaması

RC, nesne sınıflarını üç farklı kavramsal düzeyde tanımlar: uzmanlaşma, gerçekleştirme ve kod. Bu adlar, özellikleri üç düzeyde birleştirmek için kullanılan ilişkileri ifade eder. Daha ayrıntılı bir açıklama bulunabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir