Resmi Yöntemleri Entegre Etme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Resmi Yöntemleri Entegre Etme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Ağustos 2022 4691 sayılı Teknoloji GELİŞTİRME Bölgeleri Kanunu Çevre ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Piyasa Gözetimi ve Denetimi YÖNETMELİĞİ Teknoloji GELİŞTİRME Bölgeleri Kanunu Uygulama YÖNETMELİĞİ 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Gereksinim Mühendisliği Tekniklerini ve Resmi Yöntemleri Entegre Etme

Resmi yöntemler, daha güvenilir ve güvenli yazılım sistemleri geliştirmeye yardımcı olur ve bunlar endüstri tarafından giderek daha fazla kabul görmektedir. RAISE1 Metodu, örneğin, sadece oyuncak örneklerinde değil, gerçek geliştirmelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu yöntem, biçimsel geliştirme ve ispat için çok sayıda teknik ve stratejinin yanı sıra biçimsel bir belirtim dili, RAISE Belirtim Dili (RSL) ve bir dizi araç içerir.

Biçimsel belirtimler, yazılım yaşam döngüsü boyunca kullanılabilir ve bunlar, model denetimi, tümdengelimli doğrulama, bileşenlerin biçimsel yeniden kullanımı ve belirtimden uygulamaya iyileştirme gibi çok çeşitli amaçlar için otomatik araçlar tarafından manipüle edilebilir.

Ancak, biçimsel gösterimlere aşina olmayan veya bu konuda rahat olmayan kişiler tarafından kolayca erişilemezler. Bu, paydaşlarla etkileşimin çok önemli olduğu sistem geliştirmenin ilk aşamalarında özellikle elverişsizdir. Genel uygulamada, bir sorunun analizi genellikle paydaşlarla yapılan görüşmelerden başlar ve bu bilgi kaynağı ağırlıklı olarak doğal dile dayanır.

Paydaşlar ve sistem geliştiriciler arasında sistemin ne yapması ve ne yapmaması gerektiği konusunda bir anlaşmaya varılabilmesi için sistem gereksinimleri yeterince iyi tanımlanmalıdır. Bununla ilgili en büyük zorluk, paydaşların gereksinimlerin yakalanmasının sonuçlarını okuyabilmesi ve anlayabilmesi gerektiğidir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, bu sonuçları tanımlamak için paydaşların dilini kullanmalıyız.

Paydaş odaklı gereksinim mühendisliği teknikleri, paydaşlarla doğrulanabilecek ve resmi bir geliştirmenin temeli olabilecek bir sistemin ilk spesifikasyonunun geliştirilmesini kolaylaştırdığı için paydaşlar ve yazılım mühendisleri arasındaki iletişimi geliştirmeye yardımcı olur. Böylece, nihai ürünü geliştirmek için her iki teknikten de yararlanabiliriz.

Gereksinim belirleme ve modellemeyi resmileştirmek için önerilen teknikler arasında Leite’s Requirements Baseline’dan bahsedilebilir. Modellerinden ikisi, Dil Genişletilmiş Sözlük (LEL) ve Senaryo Modelidir.

LEL ve senaryolar, bir uygulama alanının ayrıntılı bir tanımını sağlar ve doğal dilde yazıldıkları için paydaşların dünyasına daha yakındırlar. Ancak önemli bir nokta, yazılım geliştirme sürecinde tüm bu bilgilerin nasıl verimli bir şekilde kullanılacağıdır.

Yukarıda belirtilen sorunları ele almak için, her ikisinin de faydalarından yararlanmak için paydaş odaklı gereksinim mühendisliği tekniklerinin resmi yöntemlerle entegrasyonunda çalışıyoruz. Özellikle, çalışmalarımız Gereksinim Temel Çizgisi ve RAISE Yöntemine odaklanmıştır.


4691 sayılı Teknoloji GELİŞTİRME Bölgeleri Kanunu
Teknoloji GELİŞTİRME Bölgeleri Kanunu Uygulama YÖNETMELİĞİ
4691 sayılı Kanun kapsamı
4691 sayılı Kanun pdf
Çevre ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Piyasa Gözetimi ve Denetimi YÖNETMELİĞİ
Teknoloji GELİŞTİRME BÖLGELERİ uygulama YÖNETMELİĞİ 2021
4691 sayılı Kanun mevzuat
4691 sayılı Kanun geçici madde


LEL ve senaryolar gibi doğal dil modellerinden başlayarak bir alanın RSL’deki ilk biçimsel belirtiminin tanımlanmasına yardımcı olmak için üç aşamalı bir süreç önerdik. Bu adımlar, türlerin türetilmesi, işlevlerin türetilmesi ve modüllerin tanımlanmasıdır.

Türlerin ve işlevlerin nasıl türetileceğini ve bunların LEL ve senaryo bilgilerini kullanarak modüllerde nasıl yapılandırılacağını gösteren bir ön buluşsal yöntemler seti geliştirdik. Ayrıca, katmanlı bir mimari kullanılarak elde edilen RSL modüllerinin hiyerarşisini temsil etmeyi önerdik. Bu katmanlı mimari, RAISE Yönteminin adımlarını uygulamaya başlamanın temelidir.

Yazılım sistem gereksinimlerini tanımlayan Birleşik Modelleme Dili (UML) gibi çok çeşitli biçimsel belirtim dilleri ve modelleme dillerine rağmen gerçekleşir.

Bununla birlikte, doğal dilin sözdizimi ve semantiği, esnekliği ve ifade gücü ile bile, bir sistemin prototiplenmesi, uygulanması veya doğrulanması için doğrudan kullanılacak kadar resmi değildir.

Bu nedenle, doğal dilde yazılan gereksinimler belgesi, eksiksiz bir uygulama yolunda yazılım mühendisleri tarafından daha resmi bir tasarıma yeniden yorumlanmalıdır. Bazı yeni çalışmalar, örneğin nesne yönelimli modeller veya biçimsel spesifikasyonlar gibi gereksinimlerin eşlenmesi için farklı stratejiler sunar.

RAISE Metodu kullanılırken, ilk RSL belirtimini yazmak en kritik görevdir çünkü bu belirtimin gereksinimleri resmi ve kesin bir şekilde karşılaması gerekir. Birçok alanın RSL özellikleri, özet (alanın ne hakkında olduğunu bildiren giriş metni), anlatı (alandaki tüm fenomenlerin sistematik açıklaması) ve terminolojiyi (özet listesi) içeren resmi olmayan açıklamalardan başlayarak geliştirilmiştir. ve resmi olmayan tanımlar, alfabetik olarak sıralanmıştır).

Diğerleri ayrıca bir etkinlik listesi içerir. UNU/IIST’nin Web sitesinde bulunabilirler. Bu tür tanımlamalar ile karşılık gelen RSL biçimsel belirtimi arasındaki boşluk büyüktür ve bu nedenle, örneğin, biçimsel belirtimin, gayri resmi tanımlamanın ne yaptığını modelleyip modellemediğini ve bunun tersini yapmak zordur ve her zaman mümkün değildir.

Gereksinimler Temelini kullanma konusunda biraz deneyimimiz olduğundan ve bunun bir nesne kavramsal modelinin temeli olarak kullanıldığını bildiğimizden, onu RSL’de biçimsel bir belirtimin oluşturulabileceği bir alanın ilk tanımı olarak kullanma olasılığını düşünüyoruz. sonradan türetilmiştir.

RESMİ BİR ÖZELLİK ELDE ETMEK İÇİN ÜÇ AŞAMALI SÜREÇ

Paydaşlar ve resmi yöntemler dünyası arasındaki boşluğu azaltmak için bir girişim olarak, LEL gibi gereksinim modellerinden ve paydaşların diline daha yakın senaryolardan RSL’de bir ilk resmi belirtim türetmek için bir teknik öneriyoruz.

Belirtimin türetilmesi üç adımda yapılandırılmıştır: Türlerin Türetilmesi, Fonksiyonların Türetilmesi ve Modüllerin Tanımlanması. Kesin olarak sıralı değildirler; örtüşebilir veya döngüler halinde gerçekleştirilebilirler. Örneğin, fonksiyon tanımları hangi tip yapıların tercih edildiğini gösterebilir.

Türlerin Türetilmesi

Bu adım, etki alanındaki ilgili terimleri modelleyen somut türlerin yanı sıra bir dizi soyut da üretir. Türlerin türetilmesini iki adımda gerçekleştiriyoruz. Önce türleri belirliyoruz ve sonra nasıl modelleyeceğimize karar veriyoruz. Türleri tanımlamanın bu yolu, RAISE Metodu’nun temel kavramlarından birini takip eder.

Tanımlama adımının temel amacı, analiz edilen etki alanında bulunan farklı varlıkları modellemek için gerekli olan bir başlangıç ​​türleri kümesini belirlemektir. Bu ilk set, spesifikasyon türetme işleminin kalan adımları sırasında tamamlanacak veya hatta değiştirilecektir. Örneğin, Modüllerin Tanımlanması Adımı sırasında, etki alanı durumunu yansıtacak bir tür tanımlamak gerekebilir.

Ayrıca, işlevleri tanımlarken, sonuç türleri olarak kullanılacak bazı yeni türlerin tanımlanması yararlı olabilir. LEL konuları ve bazı nesneler analiz edilen alanın ana bileşenlerini veya varlıklarını temsil ettiğinden, LEL bu adım sırasında bilgi kaynağıdır. Genel olarak, LEL özneleri ve nesneleri, RSL belirtimindeki türlere karşılık gelir.

Bazı durumlarda, LEL fiilleri, kaydedilecek kendi verileri olan bir etkinliği temsil ettiklerinde olduğu gibi, daha fazla türün tanımına da yol açabilir.

Bir ön tip seti tanımlandıktan sonra ve eksik spesifikasyonu ortadan kaldırmak için LEL ve Senaryo Modelinde yer alan bilgilere geri dönmeyi öneriyoruz. Özellikle, kavramın analizi ve bazen soyut bir türün tanımını motive eden her bir sembolün davranışsal tepkisi, türün daha somut bir türe dönüştürülüp geliştirilemeyeceğine karar vermeye yardımcı olabilir.

Önerdiğimiz tüm gelişmeler uygulama ilişkisini tatmin etmektedir. Mauco’da bu göreve yardımcı olacak bazı buluşsal yöntemler bulunabilir. Bu adım sırasında, LEL’deki herhangi bir girişe karşılık gelmeyen bazı tip tanımları eklemek gerekebilir.

Genel olarak, başka türdeki bileşenleri modellerken ortaya çıkarlar. LEL’de girişi olmayan semboller, bir ihmali veya uygulama etki alanı dilinin dışında kabul edilen bir sembolü temsil edebilir. Bir eksiklik tespit edildiğinde, yeni tanımı eklemek için LEL’e geri dönmek ve onun kelime dağarcığı ile LEL’in kendisi arasındaki tutarlılığı korumak için Senaryo Modelini güncellemek gerekir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir