Sanal Kitaplığın Planlanması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Sanal Kitaplığın Planlanması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Kasım 2022 E-kitap Nasıl Yazılır e-kitap nedir d&r E-kitap Okuyucu Nedir 0
Otomatik Metodolojiler

Sanal Kitaplığın Planlanmasında Engelleri Aşmak

Kütüphaneler bilgi ortamının hızlı evrimine yanıt verirken, başarılı adaptasyon için organizasyonel değişim gerçekleşmelidir. Literatür, organizasyonel değişim için önemli olan değişkenler hakkında bazı bilgiler sağlar. Başarılı liderlik, insan kaynakları ve organizasyon yapısı arasında ayrılmaz bir bağlantı vardır. Herhangi bir bileşenin zayıflığı varsa, diğer ikisini olumsuz etkiler.

Başarının önemli bir bileşeni, esneklik gösterme ve değişime hızlı tepki verme yeteneğidir. Bu, personelin hızla gelişen bir ortamda etkin bir şekilde çalışması için gerekli niteliklerde kendini gösterir. Literatür ayrıca etkili bir organizasyon yapısı yaratmada iki kilit bileşene işaret etmektedir: 1) mevcut yapının düzleştirilmesi ve 2) departman sınırlarını aşan komitelerin geliştirilmesi gerekir.

Engellerin açık bir şekilde tartışılması, değişimin uygulanması ve uyarlanması için etkili bir strateji olduğundan, güçlü yönleri, zayıf yönleri, ideolojileri ve stratejik personeli belirlemek için organizasyon olarak eleştirel bir gözle incelenmesi gerekir. Zorlu organizasyonel veya personel sorunlarını çözmek için planlar tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.

Ayrıca, proje sonucunun, geliştirme süreci sırasında mevcut olan davranış ve kaynaklara bağlı olduğu ve bunların taahhüt düzeyine bağlı olduğu gösterilmiştir. Göz önünde bulundurulması gereken ek faktörler arasında bütçe kısıtlamaları olasılığı, üst yönetimin teknolojik açıdan karmaşık olmaması ve çok ayrıntılı bir çalışma planı hazırlama konusundaki isteksizliği yer alır.

Son olarak, sistemlerin uygulanmasındaki engeller, bir sistemi kabul etmedeki tereddütleri, standart formatların eksikliğini ve ilgili tarafların gerçekçi olmayan önceliklerini ve beklentilerini içeriyordu. Bu zorluklar, kaynakların ve teknik standartların sürekli geliştiği bir sanal kütüphane tasarımında özellikle doğrudur. Problemleri belirlerken, hangi problemlerin istenmeyen, ancak düzeltilmesi mümkün olmayan durumlar olduğunu belirlemek esastır.

Bu, proje ekibinin sorunu tanımasına, ancak üzerinde çok fazla zaman harcamamasına, ekibin potansiyel olarak düzeltilebilir sorunlara yönelik yanıtlara veya eylemlere odaklanmasına izin verir.

Tespit edilen yaygın sorunlar şunlardır: 1) kütüphanelerin farklı coğrafi konumları (özellikle bir üniversite veya kolej içindeki çok kampüslü veya bölüm kütüphaneleri ile); 2) kütüphane içindeki bölümler veya kütüphaneler arasında ekipman ve teknolojilerde denklik eksikliği; 3) bütçe sorunları; 4) projeye personel katılımı; 5) sanal kütüphaneyi kritik bir kütüphane projesi olarak üniversite yönetimine, öğretim ve araştırma fakültesine ve kütüphane fakültesi ve personeline satma zorluğu; 6) yönetim ve personel tarafından gerçekçi olmayan beklentiler; ve 7) değişime direnç.

KÜLTÜREL DEĞİŞİMİ YÖNETMEK

Sanal bir kütüphanenin gelişi kütüphane kültürünü önemli ölçüde etkileyecektir. Janz ve Prasarnphanich, “kurum kültürünün, bilgi paylaşımını olduğu kadar öğrenmeyi (bilgi yaratmayı) teşvik edebilecek veya engelleyebilecek değerleri, inançları ve çalışma sistemlerini belirlediğine” inanmaktadır.

Politikalar, prosedürler ve davranışlar, bir kültürün çoğu üyesinin asla sorgulamadığı veya incelemediği bu varsayımların görünür bir tezahürüdür. Bir kültürün üyeleri, farklı bir kültürle karşılaşana kadar kendi kültürlerinin farkında bile olmayabilirler.

Mevcut ortamın yeniden tasarımında, çeşitli tipteki kütüphanecilerin ve personelin çalışma ve patron dünyalarını gördükleri kültürel yapılar göz önünde bulundurulmalıdır. Dijital kütüphaneleri kütüphane fakültesi ve personeli tarafından en kullanışlı hale getiren çalışma koşulları veya kurumsal ve organizasyonel uygulamalar hakkında çok az şey bilinmektedir.

Kullanıcılara yapılan vurgunun çoğu, kütüphane personelinin çalışma ortamına değil, kütüphane kullanıcısına veya teknolojiye yapılmıştır. Literatürün çoğu, değişimi yine insan düzeyinde değil, teknolojik düzeyde tartışır.

Örnekler, bibliyografik kayıtlarda, meta verilerde, İnternet kaynaklarıyla koleksiyon geliştirmede, çevrimiçi referans hizmetlerinde, son kullanıcı elektronik belge tesliminde, elektronik tam metin rezervlerinde ve ağ bağlantılı kağıtsız yönetimde Standart Genelleştirilmiş İşaretleme Dili (SGML) köprülerinin kullanımını içerir.

Bir odak teknoloji (dijital kütüphane gibi) ile onun doğrudan kullanıcıları arasında açık bağlantılar kuran modeller, teknolojinin geliştirildiği, benimsendiği ve kullanıldığı diğer sosyal gruplar ve kuruluşlarla olan sosyal ilişkilerin ekolojisini gözden geçirmek için kullanılmalıdır.


e-kitap nedir d&r
E-kitap örnekleri
Z-kitap Nedir
E-kitap Okuyucu Nedir
E-kitap Nasıl Yazılır
Dijital kitap Nedir
Kitap nedir
E-kitap nedir Nasıl Yazılır


UYGULAMA KONULARI

Sanal kütüphane planının kütüphane yönetimi, öğretim üyeleri ve personeli arasında sahiplenilmesini teşvik etmek için sanal kütüphanede tasarlanan alanların her biri için “eylemler” geliştirilir.

Sanal bir kütüphaneyi başarıyla uygulayan kurumlarda, iş akışını, politikaları ve prosedürleri gözden geçirmek, örtüşmek ve yeni teknolojiler tarafından yönlendirilen organizasyonel değişimi ve büyük projeleri etkilemek için uygulama planları oluşturmak için çalışma grupları ve görev güçleri oluşturulmuştur. İlk sanal kütüphaneler, planlarını uygulamak için akademik disiplinler ve destek hizmetleri arasında çok disiplinli ekipler oluşturdu veya birkaç yılı kapsayan aşamalı planları kullanan büyük gruplar oluşturdu.

Alternatif organizasyon tasarımı ilkeleri, bireysel iş tasarımını görev tasarımıyla değiştirir (örneğin, görev güçleri ve ekipler). Bu ilkeler, önerilen tasarım sürecinin büyüklüğünü ele almanın mükemmel bir yoludur. “En iyi tek yol” düşüncesini organizasyonel ve teknolojik çözümler için seçeneklerle değiştirirler. Bu tür çözümler, ekiplerdeki insanlara çok yönlü yetenekler verildiğinde ve daha fazla özerklik ve sorumluluk verildiğinde daha karmaşık ve öngörülemezlik ile başa çıkabilir.

Sanal bir kütüphanenin uygulanması, özellikle teknoloji ve personel konusunda kültürel ve organizasyonel değişiklikler yaratacaktır. Kütüphane fakültesi ve personelinin yeni organizasyon yapısı içinde önem ve değerlerinden emin olmaları çok önemlidir.

Personel geliştirme programları, personel üyelerinin yeni becerilerin işlerini yapma yeteneklerini geliştireceğini ve değişen iş işlevlerine uyum sağlayacağını hissedecek şekilde hazır hale getirilmeli ve tasarlanmalıdır.

Yöneticiler ve departman başkanları proaktif olmalı ve bu programları personele uygun bir zaman çerçevesinde sağlamalıdır. “Tam zamanında” eğitimin “yeterince iyi” olduğu beklentisi yersizdir. Çoğu zaman, bu tür bir eğitim yaklaşımı, personelin stresini artırır ve morali düşürür, ancak çok fazla ileri eğitim de ters etki yapabilir.

Teknoloji ve “sanal” malzeme ve hizmetlere artan bağımlılık arttıkça, hizmet noktaları ve bunların iş işlevleri analiz edilmelidir. USF Sanal Kütüphane Planı’ndan yapılan bu alıntı, değişim sürecini tanımanın ve yönetmenin öneminin yanı sıra personel geliştirme ihtiyacını vurgulamaktadır.

“Bu değişim süreci yaratıcılık, daha küresel bir bakış açısı, esneklik ve uyarlanabilirlik gerektirecek. Bunlar çok değerli personelin nitelikleri olacak. Personelin sadece kuruluş içindeki kendi rollerini değil, aynı zamanda diğer bölümlerin yapısı ve bölümler arasındaki ilişkilerdir.

Bu nedenle, sanal bir kütüphane tasarlarken, kütüphane süreçleri, çapraz eğitim ve departmanlar arasında personel değişimi, teknoloji ile güncel kalmak için sürekli eğitim ve personelin departman sınırları ötesinde projeler ve prosedürler geliştirmesi için daha küresel bir anlayış olması gerekir. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir