Sorgulamaya Odaklanma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Sorgulamaya Odaklanma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

16 Ocak 2022 Sorgulama becerisi nedir Sorgulamaya dayalı öğrenme çeşitleri Yapılandırılmış sorgulama 0
Depo Randevu Yöntemi

Sorgulamaya Odaklanma

Soru sormadan öğrenemeyiz ve sadece bir nesnenin farklı olduğunu ve ilk düşündüğümüz gibi olmadığını kabul etmek, o mu yoksa bu mu sorusunu önceden varsayar. Ateşle ilgili sorular soran bir çocuk, ateşin amaçları, tehlikeleri, yararları, ne zaman ve nasıl kullanıldığı; hiç soru sormayan, sadece dokunan birinden farklıdır.

Çevrimiçi danışmada “metinsel anlam, yalnızca bir durumla ilgili bir iddia olarak değil, yanıtlanması gereken bir şey olarak görülür”. Metin, söylem için bir davettir. Soru (metin) sormak, söz konusu olanı “açığa çıkarmaktır”. Dolayısıyla bir soru, içeriğinin açığa çıkarıldığı bir araçtır.

Ancak tam olarak neyin ortaya çıktığı, hangi yolla açığa çıkarıldığı ve açığa çıkarılma derinliği bireysel öğrenme stillerine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle, sorgulamaya odaklanma kısmen öğrencilere soru sorma becerilerini öğretme ihtiyacı ve akranlar arasında bilgi paylaşımını teşvik etmek için soruları çevrimiçi bir konuşma katalizörü olarak kullanma ihtiyacıyla motive edildi.

Miller’in çalışması, bilgisayar tabanlı öğretim sistemini kullanırken öğrenme stillerinin performans üzerindeki etkilerini değerlendirirken, Gregory Stil Tanımlayıcı ve Kolb Öğrenme Stili Envanteri olmak üzere iki aracı karşılaştırdı; Montgomery, çeşitli öğrenci öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için multimedyanın nasıl kullanılabileceğini araştırdı; Liu ve Reed, bir hiper ortam ortamında öğrencilerin farklı işlevlere erişim sıklığıyla öğrenme modellerini ölçtüler.

Öğrenme stillerini ölçmek için kullanılan araçlardan bazıları şunlardır: Honey ve Mumford’un Öğrenme Stilleri Anketi; Yönetmenin Öğrenme Stili Ölçeği; Süleyman’ın Öğrenme Stilleri Envanteri [6]; ve Grup Gömülü Rakamlar Testi. Bu çalışmaların hiçbiri çevrimiçi etkileşime odaklanmamaktadır ve öğrenme stillerinin etkisi, kendi kendini rapor eden deneysel materyallere uygulanmamıştır.

Teorik Çerçeve

Çevrimiçi etkileşimde öğrenme stillerinin araştırılması, bir yanda öğrenmeye yönelik bireysel yaklaşımlar ile diğer yanda teknoloji aracılığı arasında sıkıştırılmıştır. Bu fenomeni çözmek ve içgörü kazanmak için alınan iki yaklaşım vardır. Kendi kendine raporlama yoluyla bireysel öğrenme stilleri hakkında veri topladık. Çevrimiçi etkileşimin analizi, yapay (içerik) analizi yoluyla elde edildi.

Yapıt analizinin üçüncül amacı, farklı öğrenme stillerine sahip kullanıcıların farklı türde sorular sorup sormadığını ve bir aracı ortamın öğrenme stillerini nasıl şekillendirdiğini belirlemektir. Zorluklar, çevrimiçi eserlerden öğrenme stillerinin kanıtını bulmakta yatmaktadır. “Kanıt” kelimesi, yorumlayıcı bir araştırma paradigmasının uygulanması bakımından gevşek bir şekilde kullanılır.

Bu nedenle, yapay eserlerden kanıt çıkarmaya çalışmak yerine, kendi kendine raporlamayı bir kanıt temeli olarak kullanmaya çalıştık. Bu makaledeki temel tez, çevrimiçi etkileşimde, kullanıcıların mesajları işleme ve gönderme şeklinin ve mesajlarla ilişkilendirilen anlamların bireysel öğrenme stillerini değiştirdiği ve çevrimiçi etkileşimi etkilediğidir. Bunu araştırmak için, McLoughlin’in bilgi sunum biçimleri, bilginin işlenmesine ve kavramsallaştırılmasına odaklandıkları için bilişsel stile uyarlanmıştır.


Sorgulamaya dayalı öğrenme
Yapılandırılmış sorgulama
Sorgulama becerisi nedir
Sorgulama temelli eğitim Nedir
Sorgulamaya dayalı öğrenme çeşitleri
Sorgulamaya dayalı fen öğretimi etkinlikleri
Eğitimde dijital dönüşüm
Rehberli araştırma sorgulama


McLoughlin, bilişsel stilleri eşleştirmek için dört bilgi sunumu biçimini varsayar; McLoughlin, öğrencilerin iki temel boyut açısından farklılık gösterdiğini öne sürdüğü için bu sınıflandırmanın faydalı olduğunu savunuyor:

(a) Bütüncül-Analitik: Bu boyut, bireylerin bilgiyi nasıl işlediğini açıklar. Analistler bilgiyi bileşen parçalarına işleme eğilimindeyken, bütünleyiciler konunun küresel bir görünümünü tutmayı tercih eder.

(b) Sözelleştirici-Görüntüleyici: Bu boyut, bireylerin hatırlama sırasında bilgiyi nasıl temsil ettiğini açıklar. Bu nedenle, sözelleştiriciler bilgiyi kelimelerle sunma eğilimindeyken, görüntüleyiciler bilgiyi resimsel biçimde sunma eğilimindedir.

McLoughlin’in iki temel öğrenen boyutunu kabul ederek, öğrenicilerin çevrimiçi olarak farklı şekilde etkileşime girdiğini ve etkileşim aracının, öğrenenin bilişsel stiline ve öğrencinin yorumlayıcı diyalog mantığına bağlı olarak etkileşim üzerinde değişen etkileri olabileceği sonucu çıkar. “Yaratıcı soru-cevap oyununda, konu hakkında söylenenlerin bir soruya cevap olarak verimli bir şekilde anlaşılabileceği” diyalogun yorumlayıcı bir mantığı vardır.

Örnek olay açıklaması

Bu çalışmada, çevrimiçi bir bilgi paylaşımı deneyimine katılan Cape Town Üniversitesi’nde (UCT) Örgütsel Öğrenme alanında bir dönem kursundaki öğrencileri onurlandırmaktadır. UCT orta ölçekli bir iletişim kurumudur ve BİT’ler (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) öğretme ve öğrenmenin önemli bir parçasını oluşturur, ancak mutlaka iletişim karakterine hakim değildir.

Onur sınıfındaki öğrenciler, çeşitli sosyo-tarihsel, kültürel ve ekonomik geçmişlerden geliyordu. Bunu göz önünde bulundurarak, sınıfta birden çok öğrenme stiline sahip öğrenciler vardı, farklı geçmişler zengin ve çeşitli fikirler anlamına geliyordu, birden fazla yerden geliyordu (tümü kampüste ikamet etmiyordu) ve iletişim için farklı aracı araçlar (ağa bağlı bilgisayarlar ve cep telefonları gibi) kullandı. ). Öğrenme görevleri, işbirlikçi öğrenmeyi teşvik etmek için tasarlanmıştır. Dinamik sık sorulan sorular (DFAQ) bir etkileşim ortamıydı.

DFAQ, yapıtları, soruların ve yanıtların anonim olarak gönderilmesi yoluyla öğrencilerin hataları nasıl tespit edip düzelttiğine ilişkin içgörü sağlayan eşzamansız bir bilgi paylaşım aracıdır. Sims, haklı olarak, insanların teknolojiyle öğrenme biçimleri hakkında çok az şey bilindiğini gözlemler ve bu nedenle, otomatikleştirilmiş karmaşık bir etkileşimin yaratılmasının, öğrencinin bireysel öğrenme stillerine doğru bir şekilde uyum sağlayacağının garantisi yoktur.

DFAQ, öğrencilerin etkileşim yapılarından oluşturulan paylaşılan bir bilgi kaynağına eriştiği bir ortam işlevi gördü. Kullanıcılar, bir web arayüzü veya cep telefonlarından SMS kullanarak soru gönderirler. Etkileşimin artefaktları (sorular ve yanıtlar), kaynakları (sorular ve yanıtlar) arayan veya bunlara başvuran diğer öğrenciler tarafından görünür hale gelir.

Dönemin sonunda (altı aylık kurs), öğrenciler, kendi öğrenme stillerini ve DFAQ bilgi paylaşım aracıyla deneyimlerini tartışmak üzere bir odak grubunun parçası olmaya gönüllü olmaya davet edildi. Bu yaklaşım, psikometrik testler ve anketler kullanan diğer çalışmaların ışığında pragmatiktir.

Bulgular ve tartışma

Bu bölüm iki kısma ayrılmıştır. İlk bölüm, öğrencilerin bireysel öğrenme stilleri hakkında rapor verdiği bir odak grubundan alınan transkriptleri analiz eder. Odak grup tartışması, öğrencilerin gerçek bir çevrimiçi bilgi paylaşımı etkinliğine katıldığı altı aylık bir oturumun ardından gerçekleştirildi. İkinci bölümde, aracın çevrimiçi etkileşim üzerindeki etkisinin bir analizi sunulmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir