Stratejik Bilgi Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Stratejik Bilgi Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

26 Kasım 2022 Günümüz stratejik teknolojileri nelerdir Stratejik bilgi sistemleri Stratejik öneme sahip teknolojiler 0
İletişimin Kalitesi ve Etkinliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Stratejik Bilgi Teknolojilerinin Benimsenmesinde Gerçek Opsiyon Analizi

Birçok bilgi kaynağı yöneticisi, günümüzün son derece rekabetçi iş ortamında proaktif olmayı öğrendi. Ancak, sınırlı finansal kaynaklar ve birçok belirsizlik, üstlendikleri riskleri kabul edilebilir bir düzeyde kontrol ederken özkaynaklarını maksimize etmelerini gerektirmektedir.

Bilgi teknolojisindeki benzeri görülmemiş gelişme, sürekli olarak, genellikle önemli belirsizliklerle ilişkilendirilen büyük fırsatlar ürettiğinden, teknolojiyi benimseme ve planlama, bilgi çağındaki şirketler için giderek daha önemli hale geliyor.

Bu çalışmada, BT yatırım fırsatlarını yeni bir bakış açısıyla, yani gerçek seçenekler teorisiyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Statik indirgenmiş nakit akışı analizi gibi diğer sermaye bütçeleme yöntemlerine göre avantajı, belirsizlikler altında stratejik yatırım kararının analizinde geniş çapta kabul görmüştür.

Ayrıca, seçenek fiyatlandırma yaklaşımının, her iki dünyanın da en iyisini elde etmek için standart karar analizi çerçevesine entegre edilebileceğini gösterin. Aslında, önceki bazı IS araştırmaları, belirsiz dünyadaki birçok BT yatırım projesinin bazı seçenek benzeri özelliklere sahip olduğu gerçeğini kabul etmiştir.

Son zamanlarda, gerçek seçenekler teorisini gerçek dünyadaki iş durumlarına uyguladılar ve bu yaklaşımın yararlarını BT yatırım planlaması için bir araç olarak değerlendirdiler.

Tüm gerçek opsiyon modelleri kaçınılmaz olarak bazı özel varsayımlara bağlı olduğundan, bunların uygunluğu farklı senaryolar altında incelenmelidir. Bu çalışma, BS araştırmacılarının gerçek opsiyon modellerini daha iyi anlamalarına ve bunları BT yatırım değerlendirmesinde daha titiz bir şekilde uygulamalarına yardımcı olacak bir çerçeve sağlamayı amaçlamaktadır.

Teknoloji değiştikçe, gerçek opsiyon teorisinin altında yatan temel ekonomik prensipler değişmez. BT boyutunu gerçek seçeneklere dayalı yatırım karar verme sürecine entegre etmemiz gerekiyor.

Elektronik komisyonculuğun kablosuz teknolojiye yatırım kararını gerçek dünyadan bir örnek olarak kullanarak, BT yatırım planlamasında uygun gerçek opsiyon modellerini benimsemenin önemini gösteriyoruz.

Bilhassa BT yeniliği ve rekabetin neden olduğu belirsizliklere odaklanan çalışmamız, BT’nin benimsenmesi ile teknoloji standardı belirleme süreci arasındaki dinamikler hakkında da bazı ilgi çekici sonuçlar veriyor.

GERÇEK SEÇENEKLER TEORİSİ

Genel olarak gerçek opsiyon yaklaşımının son derece belirsiz ve teknoloji odaklı dijital ekonomide daha önemli bir rol oynayacağına inanılmaktadır. Çok hızlı büyüyen gerçek opsiyonlar literatürünü gözden geçirmeden önce, okuyuculara gerçek opsiyonların değerlerine ve bunların finansal sermaye bütçelemesindeki önemine dair sezgisel bir örnek vermek için bir örnek kullanıyoruz.

Büyüme Seçeneğinin Değeri

Bu örnekte, büyük bir ilaç şirketinin yönetimi genç bir biyomedikal laboratuvarı satın alıp almamaya karar vermek istiyor. Satın almaya karar verirlerse, öncü girişimin ilk maliyetlerini karşılamak için 100.000 $ fon sağlamalıdırlar.

İlk fonlamadan beş yıl sonra, yönetim öncü girişimin durdurulup durdurulmayacağına veya o zamanki piyasa durumuna göre önemli ölçüde genişletilip genişletilmeyeceğine karar verecektir. Genişletmeyi seçerlerse, ek 1.000.000 $ gerekir. Sermaye maliyetinin %15 olduğu varsayılmıştır.

Laboratuvarın satın alınmasından beş yıl sonra, yönetim iki senaryoyla karşı karşıya kalacak. İyi senaryo %60 olasılıkla gerçekleşirken, kötü senaryo %40 olasılıkla gerçekleşecektir. Önümüzdeki 10 yıl boyunca beklenen tüm nakit akışları verilmiştir.

Standart sermaye bütçeleme yöntemini kullanarak, öncü girişim için NBD’nin -15.215$ olduğunu bulabiliriz. Büyük ölçekli üretim dönemi için NBD -71.873$’dır. Her iki dönem için NBD’ler negatif olduğu için yönetimin satın alma işleminden vazgeçmesi gerekiyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, onunla ilişkili büyüme seçeneğini düşünürsek, satın alma iyi bir yatırım olacaktır.


Stratejik bilgi sistemleri
Günümüz stratejik teknolojileri nelerdir
Teknoloji Yönetimi Ders notları
Stratejik teknoloji nedir
Stratejik öneme sahip teknolojiler
Aşağıdakilerden hangisi günümüz stratejik teknolojileri arasında yer almaz
Günümüz teknolojileri nelerdir
Üretim bilgi sistemleri


Şirket, laboratuvarı satın alarak, 5 yıl sonra koşullar uygun olduğunda laboratuvarı genişletmesine olanak tanıyan bir büyüme seçeneği de satın alıyor. Bu durumda iyi senaryo %60 olasılıkla gerçekleşecektir. Basit bir hesaplamadan sonra, büyüme seçeneğinin değerinin 28.965$ olduğunu bulmak kolaydır.

Öncü girişim döneminde değerini negatif NBD ile birleştirdiğimizde, satın almanın düzeltilmiş NBD’si 13.750 $’dır, bu da bu yatırımın stratejik olarak makul olduğu anlamına gelir.

Birçok araştırmacı, sermaye bütçelemesinde bu opsiyon fiyatlama teorisinin potansiyelini fark etti çünkü geleneksel DCF (indirimli nakit akışları) tekniği, stratejik seçenekler ve birçok belirsizlik içeren yatırımları değerlemede kendi içsel sınırlamasına sahiptir.

Bir hisse senedi üzerindeki Amerikan alım opsiyonu ile bir yatırım projesindeki gerçek opsiyon arasında bir karşılaştırma sağlar. Yakın benzetmeye rağmen, bazı insanlar opsiyon fiyatlama teorisinin genellikle piyasada işlem görmeyen gerçek opsiyonlar üzerindeki uygulanabilirliğini hala sorgulayabilirler.

Bununla birlikte, ticareti yapılmayan bir varlığa ilişkin koşullu bir talebin, büyüme oranından temettü benzeri bir risk primi çıkarılarak fiyatlandırılabileceğini önerin.

Gerçek opsiyon teorisindeki son gelişmeler, paylaşılan opsiyonlar, bileşik opsiyonlar ve stratejik büyüme opsiyonları gibi daha karmaşık gerçek opsiyonların değerlemesine odaklanmaktadır.

Rekabetçi bir endüstrideki dinamik dengeyi inceleyin. Modelleri, bir firmanın bekleme seçeneğinin, belirsizlik firmaya özgü olduğunda değerli olduğunu öne sürüyor. Endüstri çapındaki belirsizlik için, belirsizliğin asimetrik etkileri nedeniyle beklemenin bir değeri yoktur.

BT YATIRIM FIRSATLARININ DÖRT KATEGORİSİ

Gösterildiği gibi, iki kritere dayanan dört tür BT yatırım fırsatımız var: (i). Yüksek BT ​​geçiş maliyetleri ile paylaşılan fırsatlar; (ii). Düşük BT geçiş maliyetleri ile paylaşılan fırsatlar; (iii). Düşük BT geçiş maliyetleri ile tescilli fırsatlar; (iv). Yüksek BT ​​değiştirme maliyetleri ile özel fırsatlar vardır.

Gerçek opsiyon modellerinin uygulanmasında her kategorinin kendine özgü gereksinimleri olduğunu belirtmekte fayda var. BT yatırım fırsatlarını neden iki kritere göre ayırdığımızı göstermek için bir kıyaslama olarak geliştirilen sürekli zaman modelini kullanıyoruz.

Temel olarak, belirsiz yatırımı erteleme seçeneğinin çok değerli olduğunu ve bir şirket yatırım kararları alırken dikkate alınması gerektiğini öne sürüyor.

Bu modelin önemli bir varsayımı, rekabetçi bir erozyon olmamasıdır; başka bir deyişle, yatırım projesi özel bir fırsattır. Bu varsayım olmadan, projenin değeri, modellerinde açıklanan simetrik geometrik Brownian hareketini takip etmemelidir.

Nedeni basit: Potansiyel rekabetin varlığı, gelecekteki proje değerinin dağılımını asimetrik hale getiriyor ve yüksek proje değeri ile ortaya çıkma olasılığı daha düşük. Tanınmış Black-Scholes opsiyon fiyatlama formülünün de, dayanak varlık fiyatının geometrik Brownian hareketini takip ettiği varsayımına dayandığını belirtmekte fayda var.

Gerçek iş dünyasında çoğu yatırım fırsatı paylaşılır veya en azından kısmen paylaşılır. Özellikle yoğun rekabetin yaygın olduğu BT iş sektöründe, yatırım fırsatı değerinde simetrik belirsizliği varsayan bu gerçek opsiyon modelleri genellikle uygun değildir.

Sezgisel olarak, rekabet baskısı bir yatırımı erteleme seçeneğinin değerini azaltacaktır. Bu sorunla başa çıkmak için genellikle iki yaklaşım vardır. Bir yaklaşım, rekabetçi girişleri dışsal şoklar olarak modellemektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir