Endeks Değeri

Bölgesel Ekonomik Değerlendirme Modeli Bölgesel ekonomik değerlendirme modeli, bölgesel bir ekonomik sistemin iyi durumda olup olmadığını değerlendirebilir. Gelişmiş yöntemler, değerlendirme yöntemindeki iyileştirmelerdir. Bu yöntemler temel olarak değerlendirme yöntemine ihtiyaç duyar. Bölgesel rekabet edebilirlik endeksi iki yönü içerir: bölgesel rekabet edebilirliğin temel unsurları ve yardımcı unsurları. Temel unsurların endeks verileri Çin istatistik yıllığından alınmıştır. Yıllıktaki indeks…
Devamı


13 Temmuz 2023 0