Tayland’da E-Ticaret Çalışması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Tayland’da E-Ticaret Çalışması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

30 Haziran 2022 Tayland çalışma izni Nasıl Alınır Tayland da çalışmak istiyorum tayland'a gitmek için gerekli evraklar 2021 0
Döngüsel Ekonomik İlkeler

Tayland’da E-Ticaret Çalışması

2004’te e-ticaretin dünya çapında 6.9 trilyon $’a varan gelir elde edeceği ve 2005’te İnternet kullanıcılarının sayısının 765 milyon kullanıcıya ulaşacağı tahmin ediliyordu. Çevrimiçi harcamaların yaklaşık %40’ı Birleşik Devletler’den kaynaklansa da Asya ve Batı Avrupa’da ikamet edenlerin artan çevrimiçi harcamaları nedeniyle bu oranın 2006 yılına kadar yaklaşık %38’e düşeceği tahmin edilmektedir.

Ayrıca, Asya’da çevrimiçi satın almanın 2002’de yaklaşık %89 artması ve Asya Pasifik’in 1,6 trilyon dolar değeriyle en karlı ikinci bölge olması bekleniyordu.

Asya’da hızla büyüyen ülkelerden biri olan Tayland, hem kamu hem de özel sektörde e-ticaretin yayılmasını teşvik etmek için bir dizi ulusal plan ve faaliyet başlatmış ve uygulamıştır. E-ticarete yönelik iyimserliğe rağmen, EIU (Ekonomik İstihbarat Birimi) tarafından yakın zamanda yapılan bir anketten elde edilen kanıtlar, Tayland’ın benimseme oranının hala yavaş olduğunu gösteriyor.

2002 EIU e-hazırlık anketine göre, Tayland dünyanın 60 ana ekonomisi arasında 46. sırada yer aldı (EIU, 2002). Bu nedenle, bir firmanın e-ticareti benimseme kararını etkileyen faktörleri anlamak önemlidir. Bu tür konularda daha derin ve net bir anlayış, bu ekonomilerdeki tüketicileri hedeflemek için uygun e-ticaret modellerinin tasarlanmasına ve ayrıca diğer ülkelerde e-ticaretin yayılmasını hızlandırmak için uygun politikaların formüle edilmesine yardımcı olacaktır.

Bu makale, Tayland’daki küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ’ler) e-ticaret benimseme kararlarını etkileyen faktörleri incelemektedir. Firmaları, bir kuruluşun e-ticareti diğerlerinden nispeten daha erken benimseme derecesi olarak tanımlanan e-ticaret yenilikçiliğinin kapsamına göre benimseyenler, adaylar ve geride kalanlar olarak üç ana gruba ayırıyoruz.

Başlangıç ​​olarak, benimseyenler, ticari faaliyetlerinde e-ticareti zaten uygulayan ve kullanan firmalardır. Bu firmalar, rakiplerine kıyasla e-ticaret gibi en son teknolojileri uygulamada yaratıcı ve yenilikçidir.

İkincisi, adaylar henüz e-ticareti uygulamayan, ancak yakın gelecekte e-ticareti benimsemek ve uygulamak için belirli bir planları olan firmalardır. Adaylar, öncü teknolojilerin hemen uygulanmasından kaçınma eğilimindedir; ancak belirli bir süre sonra, etkinliği kanıtlanmış yenilikleri kolayca benimserler.

Son olarak, geride kalanlar, e-ticareti uygulamayan ve yakın gelecekte e-ticarete geçme planı veya niyeti olmayan firmalardır. Geride kalanlar tipik olarak yeni yeniliği benimsemede yavaştır; ancak, iş rekabeti tarafından zorlandıklarında teknolojileri benimsemeye karar verebilirler.

BT inovasyon çalışmalarının çoğu ABD’de yürütülmüştür. Bununla birlikte, Asya firmaları coğrafi, politik ve kültürel yönler gibi birçok açıdan ABD firmalarından farklıdır. Bu çalışmadan elde edilen araştırma bulguları, örgütsel yenilik teorisinin diğer ortamlarda, özellikle Asya ortamlarında genelleştirilip genelleştirilemeyeceğini belirlemede yardımcı olabilir.


tayland’a gitmek için gerekli evraklar 2021
Tayland ne kadar para lazım
Tayland da çalışmak istiyorum
Tayland oturma izni
Tayland çalışma izni Nasıl Alınır
tayland’da yaşayan türkler
Tayland da uzun süre kalmak
Tayland elit kart vizesi


E-TİCARET KABUL ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Örgütsel yenilik bu çalışma için teorik bir temel olarak benimsenmiştir. Örgütsel yenilik, onu benimseyen kuruluş için yeni olan fikirlerin, sistemlerin, ürünlerin veya teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlanabilir.

Yenilikler, ya dış çevredeki değişikliklere yanıt olarak ya da çevreyi etkilemek için önleyici bir eylem olarak bir organizasyonu değiştirme araçlarıdır. İnovasyonun benimsenmesi, yeni fikirlerin veya davranışların üretilmesini, geliştirilmesini ve uygulanmasını içeren bir süreçtir.

Yenilikler, yeni ürünler veya hizmetler, yeni süreç teknolojileri, yeni organizasyon yapıları veya idari sistemler veya organizasyon üyelerine ilişkin yeni planlar veya programlama dahil olmak üzere geniş bir tür yelpazesine göre kategorize edilebilir. Dolayısıyla, e-ticaretin benimsenmesi, yeniliğin benimsenmesinin bir biçimi olarak kabul edilebilir.

Yenilik literatürü, bir yeniliğin kurumsal olarak benimsenmesinin olası belirleyicileri olan çeşitli değişken grupları tanımlamıştır. Kurumsal inovasyon literatürünün bir sentezine dayanarak, Kwon ve Zmud (1987), BT inovasyonunu etkileyebilecek beş faktör grubu tanımladı.

Bu kümeler, kullanıcı özellikleri, görev özellikleri, yenilik özellikleri, organizasyon özellikleri ve çevresel özellikleri içerir. Kimberly ve Evannisko (1981) yeniliğin benimsenmesi için üç yordayıcı kümesi önerdi: organizasyonun özellikleri, liderin özellikleri ve çevrenin özellikleridir.

Son zamanlarda bir dizi BT yenilik çalışması, bir firmanın bir yeniliği benimseme ve özümseme konusundaki yeteneklerini açıklamak için stratejik yönetim literatüründen özümseme kapasitesinden ortaya çıkan bir teoriyi benimsemiştir. Boynton ve ark. (1994), örneğin, bir firmanın BT’yi etkin bir şekilde kullanma yeteneğinin, onları şirketin BT yöneticileri ve işletme yöneticilerini birbirine bağlayan BT ile ilgili bilgi ve süreçlerin geliştirilmesinden etkilendiğini savundu.

Firmaların yeni bilgi ve teknolojiyi özümseme yeteneğini etkileyen kilit faktör olarak örgütsel iklime işaret ettiler. Fichman ve Kemerer (1997), kuruluşların, odak inovasyonla ilgili alanlarda daha kapsamlı bir mevcut bilgiye sahip olduklarında, yazılım süreci inovasyonlarının özümsenmesini başlatma ve sürdürme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Bilgi teknolojisini benimsemede bir firmanın kararını potansiyel olarak etkileyen faktörleri özetler.

Organizasyonel inovasyon literatüründen yola çıkarak, bir firmanın e-ticareti benimseme kararını potansiyel olarak etkileyen üç ana grubu, organizasyonel faktörleri, teknoloji faktörlerini ve dış faktörleri temsil eden altı araştırma değişkenini tanımlıyor ve test ediyoruz. İlk olarak, örgütsel faktörler, inovasyonun temel belirleyicileri olarak en yaygın olarak kullanılan ve test edilen faktörler olmuştur.

Bu çalışmada, üç değişken grubuna odaklanıyoruz: yapısal değişken (boyut), süreç değişkeni (e-ticaret için üst yönetim desteği) ve BT bağlam değişkenleri (BT departmanının varlığı). Boyut, inovasyonun benimsenmesi için en çok araştırılan değişkenlerden biridir. Büyük firmalar, yenilikle ilişkili riski absorbe edebildikleri ve yeniliğin uygulanmasını kolaylaştırmak için yeterli kaynaklara ve altyapıya sahip oldukları için yeniliği benimseme olasılıkları daha yüksektir.

Süreç faktörleri de, özellikle üst yönetimin rolleri olmak üzere, BT ile ilgili yeniliğin benimsenmesinin kilit bir belirleyicisi olarak sıklıkla benimsenmiştir. BT inovasyon literatürü, genel olarak üst yönetim desteğinin BT ile ilgili inovasyon üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bildirmiştir.

Sağlanan ortak gerekçeler, gevşek kaynakların tahsisini etkilemeyi ve örgütsel üyeler arasında değişikliklere yönelik coşku ve bağlılık yaratmayı içerir. Son olarak, son zamanlarda yenilik literatüründen elde edilen kanıtlar, bir firmanın yenilikle ilgili yeni bilgileri özümseme yeteneğinin rolünün, yeniliğin benimsenmesinde önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

BT becerilerine ve bilgisine aşina olan KOBİ’ler, e-ticareti benimsemek için gerekli olan ek bilgileri edinmeyi daha kolay bulabilir. Bu nedenle, KOBİ’lerde BT departmanlarının varlığının e-ticaretin benimsenmesini teşvik edebileceği düşünülebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir