Teknoloji Paradigması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Teknoloji Paradigması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Aralık 2022 Paradigma Nedir ve örnek Yapılandırmacı paradigma nedir 0
Bilişim Teorileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

 Sosyal Sorumluluk ve Teknoloji Paradigması

Latin Amerika’da bölgesel ve çok taraflı entegrasyon planları entegrasyon anlaşmalarında baskın bir role sahiptir. Bunun bir temsili MERCOSUR’u içerir: Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay.

And Uluslar Topluluğu (CAN) Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Venezuela ile Üçlü Grup’tan (G3) oluşur: Kolombiya, Meksika ve Venezüella. Diğer bir bölgesel anlaşma, Karayip Havzası’ndaki İngilizce konuşan ülkelerden oluşan CARICOM’dur.

Bu kuruluşlar, diğer bileşenlerin yanı sıra, serbest ticaret bölgeleri, gümrük birlikleri, ortak pazarlar ve ekonomik birlikler kurma niyetindedir; gelecekte siyasi bir birliğe dönüşebilecek tüm sözleşmelerdir.

Bölgesel entegrasyon programı kapsamında, ülkeler arasında yüksek bir mal, hizmet ve yatırım akışı, öncelikle doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) formatında sağlanacaktır. Ekonomik açıdan bakıldığında, sonuç ticarettir ve bu nedenle ekonomik büyümeyi teşvik eder.

2000 yılına gelindiğinde, Latin Amerika’nın bölgesel anlaşmaları CAN ve MERCOSUR, Şili ile yapılan diğer bölgesel anlaşmaları dikkate almadan, 310 milyon tüketicilik potansiyel bir pazara sahipti.

Şili’nin tek başına katkısı 15,2 milyon potansiyel müşteridir. 2000-2005 döneminde CAN ülkelerinin ortalama nüfus artışının binde 17,98, MERCOSUR’un ise binde 13,96 ve Şili’nin binde 11,8 oranında artacağı vurgulanmalıdır.

Araştırma literatürü, verimlilik denkleminde gömülü ana faktör olarak teknolojinin önemi konusunda hemfikirdir. Gelişmiş ülkeler (DC) ile az gelişmiş ülkeler (LDC) arasındaki “dijital uçurum”, verimlilik gibi ekonomik göstergelerin oluşturduğundan daha büyük; ve “yaşam standardı” gibi sosyo-ekonomik olanlardır.

Mart 2000’de İnternet’teki kullanıcı sayısı yaklaşık 304 milyondu. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada %45, Avrupa %27, Asya-Pasifik bölgesi %23 ve Afrika ve Orta Doğu %1,5 paya sahiptir.

Latin Amerika ve Karayipler dünya nüfusunun %8’ine sahipken, İnternet kullanıcılarının yalnızca %3,5’ini ve küresel e-ticaretin %1’inden daha azını elinde tutuyor, ancak aynı zamanda büyüme oranı dünyanın en yüksekleri arasında yer alıyor. 1995-1999 döneminde ise kullanıcı sayısı 14 kat arttı.

Literatür, 90’lı yıllarda bilgisayar tabanlı gücün gelişmesi ve telekomünikasyonla gerçekleşen yakınsama ile ortaya çıkan e-ticaretin büyümesini vurguladı.

Bununla birlikte, kamu ve özel sektörün altyapı gelişimini yönlendirme ve sürdürmedeki rolü ve sosyal sorumluluklarını içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan, gelişmelerle ilişkili başka faktörler de vardır. E-ticaret Latin Amerika’da hızlı bir gelişme göstermiştir.

Brezilya 1999’da 4 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu, birbirine bağlı nüfusun %50’sini temsil ediyor – Arjantin %12 ve Şili %4. Elektronik ticaretin %80’inin süpermarketler, kitaplar, donanım ve yazılımlar, elektronik cihazlar, müzik ve finansal hizmetler olmak üzere altı alanda gerçekleştiğini vurgulamak gerekir.


Paradigma Nedir
Yönetişim Nedir
Paradigma örnekleri
Paradigma felsefe
Paradigma Nedir Felsefe
Paradigma çeşitleri
Paradigma Nedir ve örnek
Pozitivist paradigma nedir
Bilimsel paradigma örnekleri
Yapılandırmacı paradigma nedir


Latin Amerika’da mevcut olan ve dijital ekonomi üzerinde büyük etkisi olan bir diğer “boşluk”, bileşenleri tarafından tanımlanabilecek olandır: sosyo-ekonomi ve teknoloji. Dahası, ülkeler arasında ve kendi içlerinde eşit olmayan bir servet dağılımı var.

Telekomünikasyon maliyeti ve kapsamına ilişkin büyük bir fiyat farkı mevcuttur. Bölge hükümetleri, kitlesel nüfusun internete erişebilmesi için temel adımlar attı. Peru, İspanyolca kısaltması RCP ile bilinen Peru Bilimsel Ağı’nı oluşturmuştur. Ağ, ağın %40’ına hizmet sağlayan 1.000 kamu merkezinden oluşmaktadır.

Arjantin’de, argentina@internet.todos programı düşük gelirli ve uzak bölgelerde bulunan yaklaşık 1.000 tele-merkez içerir.

Bilgiye dayalı toplum çerçevesinde Latin Amerika ülkelerinin konumu geçiş dönemi olarak tanımlanabilir. Bir amaca ulaşmak için, kanunlar ve yönetmelikler yoluyla devlet müdahalesi ve ayrıca, bölgedeki kendine özgü zıtlıklar göz önüne alındığında, özel ve kamusal eylemler gerekli olacaktır.

Piyasa güçlerinin tek başına gerekli mekanizmaları sağlamasını beklemek yorucu olacaktır. Ayrıca, yalnızca hizmet tedarikçileri için değil, aynı zamanda sanayileşmiş ülkeler ve çok uluslu işletmelerin (ÇUİ) ellerinde teknolojinin ürettiği güç yoğunlaşmasını telafi etmek için kural ve düzenlemeleri belirleyen yeterli yasal çerçevenin uygulanması zorunludur.

Literatür, bilgisayar bilgi sistemlerinin çeşitli parametrelerin bir fonksiyonu olduğu konusunda hemfikirdir ve aralarında iletişim ve yayılma ile ilgili olarak tanımlanabilecek olanlar şunlardır: telefon hizmetinin maliyeti ve piyasanın yapısı ve davranışı; İnternet hizmetleri.

Bilgi aktarımı pazarında, İnternet’i şekillendirmeye katkıda bulunan, tanımlanabilir olacak en az beş ilgili parametre vardır: 1) taşıyıcılar, 2) erişim sağlayıcılar, 3) hizmet sağlayıcılar, 4) içerik sağlayıcılar ve 5) son kullanıcılar. Bu planlar çatışma ve rekabet yaratır. Uluslararası firmalar ilk iki seviyeyi kapsar; bu arada, geri kalanı bölgesel veya çok taraflı anlaşmalara üye ülke içindeki ulusal işletmelerdir.

Son on yılda, Latin Amerika’daki telekomünikasyon sektörü muazzam bir şekilde büyüdü. Özelleştirme ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi bu süreçte kritik bir rol oynamıştır. 90’lı yıllarda bölge ülkelerinin 2/3’ü telekomünikasyon alanını tamamen veya kısmen özelleştirdi.

Aynı zamanda cep telefonu ve kablolu televizyon gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkması sektörde önemli değişiklikler yaratmıştır. Venezuela ve Paraguay örneği, konvansiyonel telefonlardan daha fazla cep telefonu olduğu için özel bir ilgiyi hak ediyor.

Latin Amerika’da tüm evlerin sadece 1/3’ünde telefon hizmeti vardır. Telekomünikasyon sektörünün büyümesi ve kapsamları, içinde geliştirildikleri düzenleyici çerçevenin işlevleridir. Birçok durumda, tekeller yaratılmıştır. Telefon sistemlerinin dijitalleşmesi, ankesörlü telefon sayısının artması ve tamir sürelerinin iyileşmesi sektördeki diğer iyi gelişme göstergeleridir.

Telekomünikasyon altyapısı ile ilgili sosyal faktörler dikkate alınmalıdır; Bölge nüfusunun %25’i günde 1 dolar gelirle yaşıyor. İnternet hizmetlerine erişim, yoksulluk nedeniyle nüfusun büyük çoğunluğuna yasak olmasına rağmen, mutlak olarak ABD’den daha azdır.

Devletin katılımı, hizmetlerin ve gerekli donanım ve yazılımın sübvanse edilmesi sorununa bir çözüm sağlayabilir. İnternet devriminin dünyanın zenginleri ve fakirleri arasındaki uçurumu daraltacağına dair bir fikir var.

Kanıtlar, hemen harekete geçmezlerse bunun tersinin de olabileceğini ve birçok gelişmekte olan ülkenin genişleyen bilgi açığının yanlış tarafında yer aldığını gösteriyor. DC’ler dijital uçurumla başa çıkmak için farklı yaklaşımlar kullanıyor.

ABD yaklaşımı “ticaret vektörü”nden çıkıyor çünkü ABD firmalarının Yeni Ekonomide büyük yatırımları var. Agresif bir şekilde pazar genişlemeleri ararlar. Avrupalı firmalar tarafından temsil edilen “devlet vektörü”, devletin sorumluluğunu ve sürdürülebilir kalkınmayı vurgulamaktadır.

Kuzey yarımküre ülkelerinin “bağışçı devletler” yaklaşımı, dış pazarlara girmenin en iyi yolunu bulmak ve yatırımlarını en uygun maliyetli modda kullanmaktır. Güney yarımküre ülkeleri, “ev sahibi devletler”, büyüme yaratabilecek yatırımları ve dolayısıyla sosyal eşitsizlikleri azaltma mücadelesine yardımcı olacak işleri ve zenginliği nasıl çekecekleriyle ilgileniyorlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir