Teknolojiler ve Eğitim Faaliyetleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknolojiler ve Eğitim Faaliyetleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

4 Ocak 2022 eknoloji ve eğitim arasındaki ilişki Geçmişten günümüze eğitim alanında yapılan teknolojik gelişme Gelecekte eğitim alanındaki gelişme 0
Proje Önlemleri

Amaçlanan ve İstenmeyen Sonuçlar

Etki çalışması, yaşam boyu öğrenme perspektifinde yetkinliklerin geliştirilmesi sorununu ele aldı. Harmanlanmış öğrenme etkinliği, katılımcıların yaşam boyu öğrenmesini gerçekten etkiledi mi? Bu önemli soruyu yanıtlamak için, değişim ajanı, e-öğrenme yaklaşımının uzun vadeli sonuçları hakkında, katılımcıların bilgisi, tutumları ve öğrenilenleri uygulamaya koyma yetenekleri hakkında bilgi topladı.

Etki çalışması, kursun son gününden altı ay sonra gerçekleştirilmiştir. Etki, aşağıdakiler de dahil olmak üzere geniş bir yetkinlik yelpazesi için katılımcıların ihtiyaçlarına göre değerlendirildi:

  • İletişim ve müzakere;
  • Bilgi arama ve kullanma;
  • Analiz etme ve izleme;
  • Araştırma ve raporlama;

Ders çalışmasının bu yeterlilikler açısından değeri, genel olarak, ders çalışması sırasında tanınan ve ölçülebilir öğrenme çıktılarının elde edildiği gösterilmektedir.

Özellikle, etki çalışması, öğrenmeyi teşvik etmek için BİT kullanımının değerine dair kanıt sağlamıştır. Kurs çalışmasının bir parçası olarak katılımcılar, e-posta, öğrenme yönetim sistemleri ve web tabanlı materyalleri içeren bir teknoloji kümesini kullandılar.

Katılımcılar, kurs çalışmaları hakkında bilgi paylaşmak ve bilgi dağıtmak için kullanmayı çok takdir ettiler. Kurs sırasında, sadece eğitmenlerinden değil, aynı zamanda öğrenme yönetimi platformu aracılığıyla eriştikleri diğer katılımcıların çalışmalarından da ilham aldılar.

Katılımcıların dijital iletişimden yararlanabilmeleri için teknoloji kümesi konusunda akıcılığa ihtiyaçları vardı. Bazı meslekler için çalışma ortamı, düzenli olarak bir teknoloji kümesine erişim sağlamadığından, e-öğrenme yaklaşımının bu profesyonel grupları için bazı dezavantajlar barındırdığı açıktır.

Ancak istenen bir sonuç, BİT okuryazarlığının artmasıydı, yani BİT kullanımıyla ilgili yetkinlikler ve bilgi okuryazarlığı, yani ilgili bilgilerin nasıl ve nerede aranacağı ve bulunacağı hakkında bilgi. Katılımcıların üçte ikisi, kazandıkları teknolojiyle ilgili yetkinlikleri çok faydalı buldu.

Çözüm

Bu, yaşam boyu öğrenme alanındaki yeniliklerle ilgili bir vaka çalışmasını bildirmektedir. Diğer şeylerin yanı sıra, örneğin daha derin öğrenme sonuçları ve uzun vadeli etkilerle öğrenmede yeniliklerin nasıl yapılacağı gibi mesleki gelişime dair kanıtlar sağlar. Buna ek olarak, dijital okuryazarlığın ve bilgi okuryazarlığının gelişiminin nasıl destekleneceğine dair kanıtları bildirir ve bu sonuçlar, mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenmede gelecekteki yenilikler için kullanılabilir.

Zorluk Temelli Öğrenmeyi Desteklemek ve Uygulamak için

Teknolojiler ve Eğitim Faaliyetleri

Öğrenme için bilgisayar desteği ilk günlerde bireysel öğrenciye yönelik olmasına rağmen, bugün işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen artan sayıda uygulama buluyoruz. İşbirliğine dayalı öğrenme, ortak bir amaç için birlikte çalışan gruplar olarak tanımlanmıştır. Bu paradigma değişiminden tamamen öğrenenler arasındaki işbirliğine dayalı etkileşime dayanan öğrenme teorilerinin sorumlu olduğunu açıklamak zordur.

İletişimin gelişimi ve bilgisayar uyumluluğu, insanların çalışma, oynama ve öğrenme biçimindeki değişimden de kesinlikle sorumludur. Bununla birlikte, Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenmeyi (CSCL) uygulayan sistem ve metodolojilerin yazarları, çalışmalarına ilham vermek veya haklı çıkarmak için dikkatlerini sürekli olarak bu teorilere çevirmektedir.

V ygotsky’nin sosyokültürel teorisi, sosyal etkileşimin önemini ve bilgi edinme için eserlerin kullanımını teşvik eder. Vygotsky’nin çalışmalarından türetilen eğitim ortamlarının tasarımı için üç ilke önerilmiştir. İlk olarak, otantik faaliyetler kavramı, profesyonel uygulamalardan türetilen faaliyetlerin ve araçların modellenmesini önerir. İkincisi, “inşa”, kendi toplulukları içinde eserler yaratan ve paylaşan öğrenicilere atıfta bulunur.


Teknoloji ve eğitim arasındaki ilişki
Teknoloji ve eğitim Makale
Eğitim alanındaki teknolojik gelişmeler örnekler
Geçmişten günümüze eğitim alanında yapılan teknolojik gelişmeler
Gelecekte eğitim alanındaki gelişmeler
Eğitim teknolojisi Nedir
Eğitim Teknolojileri
Eğitim Teknolojileri Uygulamaları


Üçüncüsü, eğitim ortamları, öğrenciler ve akranları arasında olduğu kadar öğrenciler ve uzmanlar arasında da yakın bir işbirliğini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmalıdır. Bu ilkelerle ilgili olarak, COLDEX projesi kapsamında çeşitli eğitim senaryoları geliştirilmiştir. COLDEX projesi, astronomi, biyoçeşitlilik, kimya ve sismolojinin bilimsel alanlarında çok çeşitli küresel açık öğrenme etkinliklerini desteklemek için yenilikçi öğrenme ortamları tasarlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaca, Mücadeleye Dayalı Öğrenme (CBL) adı verilen yenilikçi bir pedagojik yaklaşımı çeşitli modelleme araçları ve deneysel senaryoların desteğiyle birleştirerek ulaşılır. CBL, genişletilmiş probleme dayalı öğrenme olarak tanımlanabilir, ancak deneyimsel, proje tabanlı ve karar tabanlı öğrenme perspektiflerinden bazı bileşenleri de içerir.

Proje bazlı ve problem bazlı aktiviteler genellikle yönlendirici bir soru veya probleme odaklanır. CBL’de soru veya problem bir meydan okuma ile değiştirilir. Bu zorluk, COLDEX projesi, bir öğretmen veya bir öğrenci grubu tarafından başlatılır. Çözülecek ödevler veya “zorluklar”, bilimsel fenomenlerle ilgili problemler için çözümler geliştirme, tasarlama ve uygulama yollarını içerebilir.

CBL ile tutarlı anlamlı bir öğrenme etkinliği, öğrencilere bir meydan okuma senaryosu sunmak ve çeşitli etkileşimli araçlar kullanarak bir dizi olası çözüm hakkında düşünmelerini istemektir. Böyle bir aktivite, anlamlı problemler etrafında düşünmeyi merkeze almaya hizmet eder ve genellikle küçük grup işbirliğini kolaylaştırmada etkilidir.

İşbirliği ile ilgili olarak, buna duyulan ihtiyacın sistem tarafından öğreniciler topluluğuna yapay olarak empoze edilmemesi, görevin doğasına dayandırılması önemlidir. Ancak, görevi gerçekleştirmek için işbirliği gerekiyorsa, öğrenciler bilgi paylaşımı ve kısmi araştırma sonuçlarını tartışma gibi işbirlikçi etkinliklerin değerini anlayacak ve bunlara ciddi şekilde dahil olacak ve ortak kararlar ve sentetik çözümler bulacaktır.

Kağıdın geri kalanı dört bölüme ayrılmıştır. Bir sonraki bölümde modelleme, simülasyon ve görselleştirme tekniklerinin kullanımıyla desteklenen fen öğrenimi alanıyla ilgili çalışmaları sunuyoruz. Üçüncü ve dördüncü bölümler, geliştirdiğimiz ve uyguladığımız COLDEX senaryolarını ve eğitim faaliyetlerini açıklamaktadır. Bu aktivitelerin bazı örnekleri, bu fikirleri göstermek için ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Son olarak, deneyimlerimizi yansıtarak ve bazı sonuçlar sunarak bu makaleyi sonlandırıyoruz.

Alakalı iş

CoVis Projesi, özgün bilim uygulamalarına benzeyen “İşbirlikçi Görselleştirme Yoluyla Öğrenmeyi” desteklemeyi amaçlamaktadır. Çeşitli işbirliği ve iletişim araçları sağlar ve yeni müfredat ve pedagojik yaklaşımların geliştirilmesinde teknolojinin kullanımını dahil etmeye çalışır. Projeyle geliştirilmiş bir bilim öğrenme pedagojisine, açık uçlu sorgulama için bilimsel görselleştirme araçlarına ve iletişim ve işbirliği için ağ bağlantılı ortamlara odaklanır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir