Teknolojinin Eşsiz Özellikleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknolojinin Eşsiz Özellikleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Aralık 2021 Teknolojinin yararları Teknolojinin yararları nelerdir eodev Teknolojinin yararları örnekler Teknolojinin yararları ve zararları kısaca Teknolojinin zararları 0
E-Ticaret Vergilendirme Sorunları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Bilim ve Teknoloji (K-12 Eğitimi)

Birçok yeni teknoloji, özünde kendi içinde ilginç olan yetenekler sunar. Çoğu zaman bu yetenekler, bu özelliklerin eğitim amaçları için en iyi nasıl uygulanabileceğinden bağımsız olarak öğretimin odak noktası haline gelir. Teknolojiyi yalnızca kendi iyiliği için kullanma cazibesi çok güçlü olduğundan, fen eğitiminde konu odaklı eğitim hedeflerini geliştirmek için çağdaş teknolojilerin en iyi nasıl kullanılabileceğini belirlemek için dikkatli bir değerlendirme yapılmalıdır.

Teknolojinin fen eğitiminde uygun kullanımına ilişkin aşağıdaki yönergeler, öğretim tasarımında yardım sağlamayı ve fen eğitimi reformunu desteklemek için teknoloji uygulamalarına rehberlik etmeyi amaçlamaktadır:

● Teknoloji, uygun pedagoji ile değerli bilimi ele almalıdır.
● Fen öğretiminde teknoloji kullanımı, teknolojinin benzersiz özelliklerinden yararlanmalıdır.
● Teknoloji, bilimsel görüşleri daha erişilebilir hale getirmelidir.
● Fen öğretiminde teknoloji kullanımı, öğrencilerin teknoloji ve bilim arasındaki ilişkiyi anlamalarını geliştirmelidir.

Uygun Pedagoji

1950’lerde fen eğitiminin bir alan olarak ortaya çıkmasından bu yana etkili fen öğretimi hakkında çok şey öğrenildi. Bilimi ezberlemek yerine anlamak için öğretmek, öğrencilerin soru soran, gözlemleyen ve çıkarım yapan, veri toplayan ve yorumlayan ve sonuçlar çıkaran aktif katılımcılar olmasını gerektirir (Amerikan Bilim İlerleme Derneği 1993).

Özünde, fen bilgisi öğretmenleri, bilimin gerçeklerini ve kavramlarını öğrenmenin yanı sıra öğrencilere bilim yapma fırsatları sağlamalıdır. Teknolojinin uygun kullanımı, etkili fen öğretiminin bu hedeflerini desteklemeli ve sadece teknoloji onları mümkün kıldığı için geliştirilmemelidir. Teknoloji, öğrencilerin değerli bilim kavramlarını ve bilim metodolojisini öğrenmesini geliştirmek için kullanılmalıdır.

Teknoloji içeren etkinlikler, öğrenci deneyimleriyle uygun bağlantılar kurmalı ve öğrenci merkezli, sorgulamaya dayalı öğrenmeyi teşvik etmelidir. Gerçekten de, fen öğretiminde teknolojinin kullanımı, devlet ve ulusal fen eğitimi standartlarında tanımlandığı gibi, bilimsel okuryazarlığı oluşturan kavramsal gelişimi, süreç becerilerini ve zihin alışkanlıklarını desteklemeli ve kolaylaştırmalıdır. “Fen sınıfındaki öğrenci sorgulaması, öğretmen tarafından desteklenen bir dizi etkinliği kapsar”.

Öğretmenler, fırsatlar sağlayarak, gözlemleyerek, veri toplayarak, çalışmaları üzerinde düşünerek, olayları veya nesneleri analiz ederek, öğretmen ve akranlarla işbirliği yaparak, sorular formüle ederek, prosedürler tasarlayarak, verilerin nasıl organize edileceğine ve temsil edileceğine karar vererek ve güvenilirliği test ederek öğrencilerin sorgulamaya katılımını destekler. ürettikleri bilgidir.


Teknolojinin yararları
Teknolojinin yararları ve zararları pdf
Teknolojinin yararları ve zararları kısaca
Teknolojinin zararları
Teknolojinin yararları nelerdir eodev
Teknolojinin yararları örnekler
teknolojinin yararları 5. sınıf
Teknolojinin zararları nelerdir Eodev


Örneğin, Kuzey ve Güney Yarımküre’de mevsimlerin zamanlamasının farklı olduğunu sadece bir ders kitabında okumak yerine, öğrenciler World Wide Web’e gidebilir ve birden fazla coğrafi konumdan sıcaklık ve yağış verilerini indirebilir. Bu verileri bir elektronik tabloda grafik haline getirdikten, eğilimleri analiz ettikten ve yarım kürelerden gelen verileri karşılaştırdıktan sonra, öğrenciler bazı sonuçlara varabilir ve keşfedilecek yeni sorular formüle edebilirler.

Planetaryum simülasyon yazılımı ile öğrenciler, ayın evreleri ve ayın dünya etrafındaki yörüngesi arasındaki ilişki hakkındaki soruları hızlı ve kolay bir şekilde keşfedebilir veya dünyanın dört bir yanından gözlemler yaparken güneşin gökyüzündeki pozisyonundaki varyasyonları öğrenebilirler. Öğrencilere mevsimler için bir açıklama söylenmesi yerine, kendi simüle edilmiş gözlemlerinden temel ilkeleri kendileri öğrenmek için planetaryum simülasyon yazılımını kullanabilirler.

Teknolojinin Eşsiz Özelliklerinden Yararlanmak

Çalışmalar, bilgisayar görselleştirme teknikleri gibi karmaşık veya soyut içeriğin sunumunu geliştirmek için teknolojik yeteneklerin değerini açıkça belgelemiştir. Fen sınıflarındaki teknoloji, teknolojinin yeteneklerinden yararlanmalı ve öğretimi teknoloji olmadan yapılabileceklerin ötesine geçmeli veya önemli ölçüde geliştirmelidir.

Örneğin, yerel hava durumu modellerini sorgulamak için uzun süreler boyunca sürekli sıcaklık verilerini toplamak için sonda yazılımları kullanılabilir ve ivme ve hız kavramlarını keşfetmek için hareket dedektörleri kullanılabilir. Dijital mikroskoplar, öğrencilerin mikroorganizmaların hareketsiz ve video görüntülerini kolayca yakalamalarına ve ayrıca fasulye filizlenmesinin, tuz kristallerinin oluşumuna ve krizalitlerinden çıkan kelebeklerin hızlandırılmış fotoğraflarını çekmelerine olanak sağlayarak sınıflara girmenin yolunu buluyor.

Teknolojinin fen dersinde kullanılmasıyla ilgili eşzamanlı bir endişe de, modern teknolojilerin yeniliği ve karmaşıklığının, öğrencilerin öğretimin hedefi olan fen kavramlarını anlamalarını engelleyebileceği ve hatta yanlış yönlendirebileceğidir. Eğitimcilerin eğitim teknolojilerini seçerken göz önünde bulundurması gereken iki soru şunlardır: “Bu teknoloji uygulamasının yetenekleri öğrenmeyi destekliyor mu yoksa azaltıyor mu?” ve “Bu teknoloji uygulaması, aynı bilimsel konuları, teknoloji olmadan öğretildikleri gibi temelde aynı şekillerde öğretmek için mi kullanılıyor?”

Teknoloji olmadan da aynı kolaylıkla ve hatta daha etkili bir şekilde gerçekleştirilen görevleri gerçekleştirmek için teknolojiyi kullanmak, aslında öğrenmenin önünde bir engel olabilir. Teknolojinin bu tür kullanımları, öğretmenleri ve yöneticileri teknolojiyi kullanmanın ekstra çabaya ve masrafa değmediğine ikna edebilir, ancak aslında tam tersi doğru olabilir.

Bilimsel Görüşleri Daha Erişilebilir Hale Getirmek

Bilimsel olarak kabul edilen birçok fikir, karmaşıklıkları, soyut yapıları ve/veya sağduyu ve deneyime aykırı olmaları nedeniyle öğrencilerin anlaması zordur. L. Wolpert’in yerinde bir şekilde yorumladığı gibi, “Neredeyse bir şey sağduyuya uyuyorsa, bunun bilim olmadığı neredeyse kesindir. Bunun nedeni yine, evrenin çalışma şeklinin sağduyunun çalışma şekli olmamasıdır: ikisi uyumlu değildir.”

Kavram yanılgılarıyla ilgili geniş bir literatür, fen öğrenmenin genellikle ne basit ne de öğrencilerin günlük deneyimlerinden geliştirdikleri kavramlarla tutarlı olmadığı fikrini desteklemektedir. Bilimdeki kavram yanılgıları veya basitçe sezgisel olmayan fikirler olarak tanımlansın, öğretmenler pedagojik bilmeceler oluşturan kavramları öğretmekle karşı karşıyadır.

Uygun eğitim teknolojileri, görselleştirme, modelleme ve çoklu temsiller yoluyla bilimsel kavramları daha erişilebilir hale getirme potansiyeline sahiptir. Örneğin, fizik ve kimya disiplinlerinin merkezinde yer alan soyut bir kavramlar dizisi olan kinetik moleküler teorinin, öğrencilerin çeşitli koşullar altında çalışan moleküllerin temsillerini görüp manipüle edebilmeleri durumunda anlamalarının daha kolay olabileceğine dair kanıtlar vardır.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir