Teknolojiyi Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknolojiyi Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

14 Aralık 2021 Eğitimde Teknoloji Uygulamaları Geçmişten günümüze eğitimde teknoloji Öğrenme teknolojilerinin güçlü yönleri Teknoloji TABANLI ÖĞRENME nedir 0
Program Tipolojisi

Teknolojiyi Öğrenme

Öğrenmedeki  boyutları burada kısaca özetlenmiştir:

1. Pedagojik Yönelim—Öğretimciden Yapılandırmacıya: Öğretimci bakış açısı, öğrenciden bağımsız olarak belirlenen hedeflere ve kesin olarak sıralanmış öğrenme materyallerine (örneğin, öğrenciye önceden yapılandırılmış materyal sunan bilgisayar tabanlı öğreticiler) vurgu yapar. Yapılandırmacı yönelim, öğrenmeyi bireysel ve sosyal olarak inşa edilmiş bir aktivite olarak görerek (örneğin, bireyin kendi hedeflerini belirlemesini destekleyen ve öğrenmesinin bir temsilini başka bir yerde yayınlamasını destekleyen bilgisayar destekli amaçlı öğrenme ortamları) öğrenenin geçmişini, ön bilgilerini, deneyimlerini ve niyetlerini vurgular. başkalarıyla paylaşmak için ortak bir veritabanı).

2. Öğrenme Kuramı—Davranışsaldan Bilişselliğe: Davranışsal psikoloji, web tabanlı öğretim de dahil olmak üzere birçok etkileşimli öğrenme ortamı için temel sağlar ve öğretim materyali ileterek ve geri bildirim ve takviye sağlayarak gözlemlenebilir davranışları şekillendirmeye odaklanır (örneğin, Pavlov’un bir köpeğin davranışını şekillendirmesi) zil çaldığında salya akıtarak). Buna karşılık, bilişsel perspektif, öğrenen tarafından bilginin bilişsel olarak işlenmesini kolaylaştırmak için öğrencinin içsel zihinsel durumlarına ve ezberleme, tekrarlama, detaylandırma ve düzenleme gibi öğrenme stratejilerine vurgu yapar (örn. matematik kavramları).

3. Hedef Yönelimi—Kesinlikle Genele Odaklanmış: Web tabanlı öğretim uygulamalarına yönelik hedefler, belirli, yüksek düzeyde yapılandırılmış ve hesap verebilir eğitim sonuçlarından (örneğin, bilgisayar teknolojisinde sertifikalandırma) bir eğitimle ilgili resmi olmayan, yönlendirilmiş genel bilgi paylaşımına kadar geniş ölçüde değişir. belirli bir konu (örneğin, belirli bir hastalık veya tıbbi tedavi ile ilgili bir tartışma grubu) veya bu yaklaşımların bir kombinasyonu.

4. Görev Yönelimi—Akademikten Özgüne: Web tabanlı öğretime yönelik bir akademik görev yönelimi, dilbilgisi yapısının gözden geçirilmesi gibi geleneksel akademik alıştırmalara odaklanır. Özgün bir görev yönelimi, bir iş başvurusu için ön yazı hazırlamak gibi bu faaliyet için gerçekçi bir bağlam sağlar.

5. Motivasyonun Kaynağı—Dışsaldan İçsele: Öğrenci için dışsal motivasyon, işte ilerleme veya bir tür ödül gibi öğrenme ortamının dışındaki kaynaklardan öğrenme için itici güç sağlamaktan oluşur. İçsel motivasyon, öğretime veya öğrenciye özgü bir öğrenme dürtüsünü gösterir. Reeves ve Reeves, eğitmenlerin web tabanlı öğretimle ilgili yalnızca dışsal motivasyona ve teknolojik çekiciliğe güvenmekle kalmayıp, eğitmenin öğretimin kesin sonucunu belirtmesi yerine, öğrenen tarafından yönlendirilen sonuçlara izin vermek gibi içsel motivasyonu teşvik edecek araçları dahil etmek için çaba sarf etmelerini tavsiye eder. 


Teknoloji TABANLI ÖĞRENME nedir
Eğitimde KULLANILAN teknolojiler nelerdir
Eğitim sürecinde teknoloji kullanımı
Geçmişten günümüze eğitimde teknoloji
Eğitimde Teknoloji Uygulamaları
Eğitimde dijital teknoloji
Eğitimde kullanılan yeni Teknolojiler
Öğrenme teknolojilerinin güçlü yönleri


6. Öğretmenin Rolü—Didaktikten Kolaylaştırıcıya: Web tabanlı öğretim, öncelikle öğrencilere bilgi sunmak ve bunu testlerle ilgili bu bilgilerin didaktik bir biçimde hatırlanmasını başlatmak veya alternatif olarak, sunumda eğitmenler için daha kolaylaştırıcı bir role doğru ilerlemek için tasarlanabilir. otantik problemler ve daha sonra öğrenciler için bir rehber veya akıl hocası olarak hareket etmek.

7. Üstbilişsel Destek—Desteklenmeyen ila Entegre: Web tabanlı öğretim uygulamaları, öğrencilerin ilerlemeleri üzerinde düşünmeleri, stratejiler planlamaları ve kendi öğrenme ihtiyaçlarını değerlendirmeleri ve öğrenme süreçlerinde ayarlamalar yapmaları için fırsatlar içerebilir.

8. İşbirlikçi Öğrenme Stratejileri—Bütünleşik Desteksiz: Asenkron veya senkronize iletişim gibi web’in bileşenlerinin ve özelliklerinin çoğu, doğal olarak çiftler halinde veya küçük veya büyük gruplar halinde öğrenciler arasında işbirliğini destekler. Multimedya eğitimleri gibi diğer uygulamalar bireysel tabanlıdır.

9. Kültürel Duyarsızlık—Saygılıya Duyarsız: Web tabanlı öğretim, hedeflenen öğrenicilerin farklı geçmişlerini dikkate almalı ve mümkün olduğunda kültürel duyarlılığı (örneğin, simge gösterimi, grafikler, dil) dahil etmeye çalışmalıdır.

10. Yapısal Esneklik—Açığa Sabitlendi: Web, zamandan ve mekandan bağımsız olabilen bir açık öğrenme ortamının üretimi için nitelikler sağlar, böylece belirli bir tıbbi konuda asenkron bir tartışma gibi öğrenme etkinlikleri için büyük esneklik sağlar. hastalar ve aileleri belirli bir hastalığın semptomları hakkında bilgi edinebilir. Bununla birlikte, web tabanlı öğretimin birçok güncel uygulaması hala geleneksel akademik bağlamlarla ilgili zaman, yer veya yer kısıtlamalarına dayanmaktadır.

Bu derslerin sağlıklı öğretim yaklaşımlarında geliştirilmesini temellendirmek için web tabanlı öğretimle ilgili olarak bu boyutların dikkate alınması önemlidir. Örneğin, web tabanlı öğretime uygulanan daha güçlü öğretim stratejileri arasında, aktif öğrenme, üretici öğrenme ve proje tabanlı öğrenme gibi yapılandırmacı yönelimden gelenler vardır.

Bu stratejiler, öğrencinin kendi öğrenme süreci için aktif katılımını ve artan sorumluluğunu destekler. Bu stratejileri kullanan web tabanlı öğretime katılan öğrenciler, genellikle eğitmenler ve/veya çalışma alanıyla ilgili diğer uzmanlarla birlikte çevrimiçi ve çevrimdışı materyalleri analiz etmek, sentezlemek veya tasarlamak ve geliştirmekle meşgul olurlar. Web tabanlı öğretim, bir sınıf veya dünya çapında bir uygulama topluluğu ile materyaller (örneğin, web sayfaları, sunumlar, makaleler, yazılım programları) oluşturmanın ve paylaşmanın birçok yolunu sağlar.

Öğretim teknolojisine dahil olan teorisyenler arasında önemli bir tartışma konusu, teknolojinin özelliklerinin öğrenmeyi teşvik edip edemeyeceği veya öğrenmenin gerçekleşmesine neden olan aktarım ortamından bağımsız olarak öğretim stratejileri olup olmadığı konusunu kapsar. Örneğin, birçok eğitim teorisyeni, web tabanlı öğretimin, özellikle yapılandırmacı öğrenme ortamlarının yaratılması için uygun bir ortam sağladığına inanmaktadır.

Köprü metni ve eşzamansız iletişim gibi web tabanlı teknolojilerin nitelikleri, belirli konularda çoklu bakış açılarını destekleme ve web kaynakları tarafından sağlanan gerçek dünya örneklerini ve bilgileri teşvik etme fırsatlarının yanı sıra, eşzamansız iletişimde yaygın olan bilginin yansıtılması ve işbirlikçi inşası için fırsatlar sağlar. 

Diğer araştırmacılar, teknolojinin niteliklerinin kendi başlarına öğrenme için maksimum etkiyi sağlamadığına ikna olmuşlardır. Bu görüşe göre, hedef kitlenin ihtiyaçlarına göre bilinçli olarak öğretim stratejileri tasarlamak ve ancak o zaman web tabanlı öğretimin teknolojik özelliklerini öncelikle bu stratejileri desteklemek için birleştirmek, en etkili ve anlamlı öğrenme deneyimini sağlayabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir