Telekomünikasyonda Kritik Eğilimler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Telekomünikasyonda Kritik Eğilimler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Haziran 2022 Telekomünikasyon Nedir Telekomünikasyon şirketleri Telekomünikasyon Teknolojileri 0
Yönlendirme Algoritması

Telekomünikasyonda Kritik Eğilimler

Tüm sektörlerde olduğu gibi, bir pazarda kazanmak için, o pazar hakkında mümkün olduğunca çok şey bilmek ve doğru, toplu, tutarlı ve zamanında uygulandığında içgörü ve rekabet avantajı sağlayacak araçların elinizin altında olması önemlidir.

Bu makale, kablosuz telekomünikasyon uzmanlarına içgörü ve rekabet avantajı sağlayan bir dizi güçlü ancak kullanımı ve anlaşılması kolay analitik ve operasyonel araç sunmaktadır. Ayrıca, tüm iyi araçlarda olduğu gibi, burada sunulan araç ve modellerin endüstri hatları arasında geçiş yaptığı ve yalnızca kablosuz telekomünikasyon endüstrisi ile sınırlı olmadığı belirtilmelidir.

ANALİTİK ARAÇLAR VE MODELLER

Telekomünikasyon endüstrisinde son birkaç yılda yaşanan kargaşa nedeniyle, telekomünikasyon profesyonelinin piyasayı/pazarları ve mevcut trendleri anlamalarına yardımcı olabilecek araçları incelemek yararlıdır. 1996’dan 2003’e telekomünikasyon pazarına bakıldığında, pazarın bu dönemin ilk yarısında %26 kümülatif yıllık sermaye harcaması büyüme oranı (CAPEX CAGR) ile patladığı ve bu dönemin sonraki bölümünde çöktüğü görülmektedir.

Sermaye harcamaları şimdiye kadar brüt gelir artışını geçtiğinde, bu durumun hız kesmeden devam edemeyeceğini biliyoruz. Yani, daha normal bir duruma dönüş geri dönmelidir. Daha normal bir duruma dönüşün yaklaşık olarak ne zaman gerçekleşeceğini ayırt etmek için, altta yatan piyasa itici güçleri incelenebilir. Piyasa sürücüleri genellikle bir pazarın büyüklüğünü, genişliğini ve derinliğini işaret eder.

Belirtilen dönemde, birkaç büyük sürücü belirgindi. İlki Y2K sürücüsü olarak tanımlandı. Burada birçok firma, altyapı ekipmanı yerine değiştirmenin daha iyi, daha kolay ve daha az maliyetli ve riskli olduğunu belirledi. Fakat. burada bu sürücünün 2000 yılına kadar doyacağı biliniyordu.

İkinci büyük itici güç, 1996 tarihli Telekomünikasyon Yasasıydı. Bu yasa, bir harcama çılgınlığına giden hisse senedi ve borç piyasalarında milyarlarca dolar toplayan birçok yeni telekom rakibinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bununla birlikte, bu firmaların çoğu kusurlu iş planlarına sahipti ve yerleşikler tarafından idari gecikme, düzenleyici itiraz ve dava şeklindeki rekabetçi baskılar yoluyla, bu yeni girenler gelir getirmeyen nakit tüketimi yoluyla kelimenin tam anlamıyla kurudular. düzenleyici temyiz ve dava gibi faaliyetler ve başarısızlığa mahkumdur.

Önemli yerleşiklerin nasıl savaştığını ve tüm nakit pozisyonu ve nakit akışındaki en stratejik silahları nasıl kullandıklarını anlamak, bu yeni yerleşiklerin ölümü öngörülebilir. Bir diğer önemli etken ise A T&T’nin başlattığı “Digital One Rate” planının getirdiği kablosuz müşteri sayısındaki patlama oldu.


Telekomünikasyon Nedir
Telekomünikasyon şirketleri
Telekomünikasyon iletişim
Telekomünikasyon faturası nedir
Telekomünikasyon Teknolojileri
Türkiye telekomünikasyon şirketleri
Telekomünikasyon cihazları Nedir
Telekomünikasyon is İlanlar


Burada, kablosuz büyüme sadece birkaç yıl içinde yaklaşık 50 milyon aboneden 120 milyonun üzerine çıktı. Ancak, bu tür pazarın genel nüfusun yaklaşık %50’sini veya yetişkin nüfusun %70’ini doyurduğunu gösteren modeller vardır.

ABD’de bu doygunluk noktası yaklaşık olarak bugün bulunduğumuz noktada yaklaşık 145 milyon dar bant ses abonesidir. Dolayısıyla, dar bant sesli kablosuz müşteri öncül ekipmanına (CPE) ve altyapı ekipmanına yapılan bu harcamanın, pazar doygunluğa yaklaştıkça sona ereceği tahmin edilebilirdi.

Bu nedenle, telekomünikasyon pazarındaki gerileme hiç kimse için sürpriz olmamalıydı, çünkü ana piyasa itici güçlerinin anlaşılması, pazarın büyüklüğü, genişliği ve derinliği hakkında bir tahmine izin verecekti.

Yüksek düzeyde, bir pazarın bugün nerede olduğunu ve yarın nerede olacağını anlamak da önemlidir. Bu koşulların anlaşılmasına yardımcı olmak için Durum, Boşluk ve Eğilim (SG&T) Analizi aracı yardımcı bilgiler sağlar.

Bir SG&T aracının geliştirilmesi, “bire bir” geçişi gerektirir (belirli bir süre boyunca “bundan şuna” senaryosu – hiçbir belirsizlik olamaz). Bu nedenle, mevcut ve gelecekteki bir durum biraz netlikle belirlenebilir.

Aşağıda sunulan bu SG&T aracının bir incelemesi, telekomünikasyon dünyasının sabit, bağlı, dar bantlı, analog, devre tabanlı bir dünyadan, esas olarak mobil, kablosuz, geniş bant, dijital, paket tabanlı iletişimlerden oluşan bir dünyaya geçtiğini göstermektedir.

Bu geçiş, varlıkları esas olarak büyük fiziksel tesislerde (merkez ofisler, anahtarlama tesisleri, bağlı ana hatlar ve devreler, vb.) bulunan karadaki taşıyıcılar için önemli sorunlara işaret ediyor. Bu model ayrıca, karada yerleşik taşıyıcıların varlıklarının muhtemelen bilançolarının gösterdiğinden çok daha hızlı değer kaybettiğini gösteriyor. 2001’de yaklaşık 168 milyon hattan 2003’te yaklaşık 152 milyon sabit hatta konut içi sabit hat sayısındaki düşüş, bu önermeyi destekliyor.

Daha önce bir makro piyasa trendleri (SG&T) analizi modelinden hareketle, aynı zamanda mikro düzeyde (Ürün Eğrisi) müteakip telekomünikasyon ürünlerinin gelecekteki pazarlarda kazanmak için izlemesi gereken niteliklerin neler olduğu görülebilir. Burada, bir Ürün Eğrisi modeli çok yardımcı olur.

Ürün eğrisi, cihazların (ağ ve CPE) küçülmesi, daha az güç tüketmesi, daha az tartması, daha az ısı vermesi, daha az maliyetli olması, daha hızlı ve daha hızlı döngü sürelerinde geliştirilmesi ve daha az batık geliştirme ihtiyacı olduğunu göstermektedir. aynı zamanda daha fazlasını yaparken: daha yüksek hızlarda ve daha yüksek kapasitelerde çalışırken, gelecekteki pazarlarda kazanmak için daha fazla işlev gerçekleştirir. Ürün eğrisi aynı zamanda sabit hat taşıyıcıları için de sıkıntıların habercisidir, çok uzun yıllar içinde görülemeyeceği gibi, bugünün merkez ofisi yarının bir dizüstü kablosuz geniş bant aracı tarafından değiştirilecektir.

Yukarıda gösterilen SG&T Analizi ve Ürün Eğrisi yalnızca bazı önemli özellikleri vurgulamaktadır, endüstrinin daha tam olarak anlaşılması için eklenebilecek ve eklenmesi gereken çok sayıda başka özellik vardır. Ürün eğrisini çalışırken görmek için, orijinal Motorola “Brick” cep telefonu ile bugün kullandığımız şık küçük kablosuz iletişim cihazları arasında bir karşılaştırma yapılabilir.

Burada cihazların küçüldüğünü, ağırlığının azaldığını, daha az güç tükettiğini, daha az maliyetli olduğunu, daha az ısı verdiğini ancak daha fazlasını yaptığını görebiliyoruz. Karışım Vardiyası Analizleri, önemli pazar değişikliklerini ayırt etmenin başka bir yoludur. Burada, birçok danışmanlık firması bugün nerede olduğumuzu ve muhtemelen yarın nerede olacağımızı tahmin ediyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir