UML’nin Kalitesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

UML’nin Kalitesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

24 Kasım 2022 Uml diyagramı nasıl oluşturulur Uml diyagramları Nedir Uml diyagramları nelerdir 0
Değer Perspektifi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

UML’nin Kalitesi

Buna göre, endüstriyel güçlü bir yazılım sistemi için inşa edilmeden önce bir model geliştirmek, bilgi sistemleri geliştirmede giderek artan bir şekilde gerekli bir faaliyet olarak görülmektedir.

Analiz ve tasarımda nesne yönelimli modellemenin kullanımı, çok sayıda farklı dil ve yaklaşım üreterek seksenlerin sonlarında popüler olmaya başladı. Son zamanlarda, UML bu alanda lider bir konuma geldi.

Bu makalede, genel bir değerlendirme çerçevesi kullanarak UML’ye genel bir değerlendirme sunuyoruz. Öncelikle değerlendirme çerçevesini sunacağız. UML’nin gelecekteki yönüne ve potansiyeline işaret etmeden önce UML’nin dil kalitesini değerlendireceğiz.

Modellerin kalitesi ve modelleme dilleri için bir çerçeve geliştirdi. Çerçevenin ana kavramları ve ilişkileri aşağıda gösterilmiş ve açıklanmıştır. Kalite, aşağıdaki kümelere ait ifadeler arasındaki yazışmaya atıfta bulunularak tanımlanmıştır:

• G, modelleme görevinin hedefleri.
• L, dil uzantısı, yani tümünün kümesi
kullanılan modelleme dillerinin grafiklerine, kelime dağarcığına ve sözdizimine göre yapılması mümkün olan ifadeler.
• D, alan, yani eldeki durum hakkında ifade edilebilecek tüm ifadelerin kümesi.
• M, dışsallaştırılmış modelin kendisi.
• K , modellemeye katılanların ilgili açık bilgisi. Bunların bir alt kümesi aktif olarak modellemeye dahil olur ve bilgileri K ile gösterilir.
• Ben, sosyal aktör yorumu, yani izleyicinin dışsallaştırılmış bir modelden oluştuğunu düşündüğü tüm ifadeler kümesi.
• T, teknik aktör yorumu, yani modelleme araçları tarafından “yorumlanan” modeldeki ifadeler.

Ana kalite türleri kümeler arasında düz çizgilerle gösterilir ve aşağıda kısaca açıklanır:

• Fiziksel kalite: Fiziksel düzeydeki temel kalite hedefleri, D alanına ait K bilgisinin dışsallaştırıldığı dışsallaştırma ve dışsallaştırılmış model M’nin mevcut olduğu içselleştirilebilirliktir.
• Ampirik kalite, bir model farklı kullanıcılar tarafından okunduğunda veya yazıldığında tahmin edilebilir hata frekansları, kodlama (örn. kutuların şekilleri) ve dokümantasyon ve modelleme araçları için HCI ergonomisi ile ilgilenir. Örneğin, bir modelde kesişen çizgileri önlemek için grafik düzeni, bir modelin ampirik kalitesini ele almanın bir yoludur.
• Sözdizimsel kalite, M modeli ile L dil uzantısı arasındaki uygunluktur.
• Anlamsal kalite, M modeli ile D alanı arasındaki uygunluktur. Buna geçerlilik ve bütünlük dahildir.
• Algılanan semantik kalite, bir M modelinin izleyici yorumu I ile onun D alanındaki mevcut bilgisi K arasındaki benzer karşılıktır.
• Pragmatik kalite, M modeli ile izleyicinin onu yorumlaması (I) arasındaki uygunluktur. Sosyal pragmatik kalite (insanların modelleri ne ölçüde anladıkları) ve teknik pragmatik kalite (modelleri yorumlayan araçların ne ölçüde yapılabileceği) arasında ayrım yapıyoruz.
• Sosyal kalite için tanımlanan hedef, izleyicilerin yorumları arasındaki anlaşmadır.

Dil kalitesi, kullanılan modelleme dillerini diğer kümelerle ilişkilendirir. Dil kalitesi için, gösterildiği gibi hem meta-model hem de notasyonla ilgili yönlerle birlikte dört kalite alanı tanımlanmıştır.

1. Alan uygunluğu. Bu, dil ve alanla ilgilidir. İdeal olarak, kavramsal temel, hangi terimlerin açığı oluşturduğuna sahip olmamakla birlikte, alandaki herhangi bir şeyi ifade edecek kadar güçlü olmalıdır. Öte yandan, etki alanında olmayan, yani yapı fazlalığı denen şeyleri de ifade edememelisiniz. Etki alanı uygunluğu, öncelikle fiziksel kaliteye ulaşmak ve bu sayede anlamsal kaliteye ulaşmak için bir araçtır.

2. Katılımcı dil bilgisi uygunluğu, katılımcı bilgisini dil ile ilişkilendirir. Katılımcının dil bilgisi uygunluğu, öncelikle fiziksel ve pragmatik kaliteye ulaşmanın bir yoludur.

3. Katılımcının anlaşılabilirliği uygunluğu, dili sosyal aktörün yorumuyla ilişkilendirir. Amaç, modelleme çabasındaki katılımcıların dili kullanarak dilin olası tüm ifadelerini anlamalarıdır. Anlaşılabilirlik uygunluğu, öncelikle ampirik ve pragmatik kaliteye ulaşmak için bir araçtır.

4. Teknik aktör yorumlama uygunluğu, dili teknik izleyici yorumlarıyla ilişkilendirir. Araçların yorumlanması için dilin otomatik akıl yürütmeye uygun olması özellikle önemlidir.

Bu formalite gerektirir (yani, hem formel sözdizimi hem de semantik işlevsel ve/veya mantıksaldır), ancak formalite mutlaka yeterli değildir, çünkü muhakemenin pratik kullanım için verimli olması da gerekir.

Bu, analiz edilebilirlik (herhangi bir matematiksel semantikten yararlanmak için) ve yürütülebilirlik (herhangi bir operasyonel semantikten yararlanmak için) olarak adlandırdığımız kavram kapsamındadır. Teknik aktör yorumlama uygunluğunun farklı yönleri, sözdizimsel, anlamsal ve pragmatik kaliteye ulaşmanın bir yoludur (biçimsel sözdizimi, matematiksel anlambilim ve işlemsel anlambilim aracılığıyla).


Uml diyagramları Nedir
UML diyagramları
Uml diyagramları nelerdir
UML programları
UML örneği
Uml diyagramı nasıl oluşturulur
Sınıf Diyagramları özellikleri
Uml Nedir


DEĞERLENDİRMEYE GENEL BAKIŞ

Değerlendirme, daha önce sunulan dil kalitesinin dört alanına göre yapılandırılmıştır. Değerlendirmeyi sunmadan önce, UML’yi kalite çerçevesi kümeleriyle ilişkili olarak konumlandıracağız.

UML’ye göre, yazılım sistemlerinin yanı sıra iş modelleme ve diğer yazılım dışı sistemlerin yapılarını belirlemek, görselleştirmek, inşa etmek ve belgelemek için kullanılan bir dildir. Başka bir deyişle, UML’nin iş ve bilgi analizinde, gereksinim belirleme ve tasarımda kullanılması amaçlanmıştır.

UML, (nesne yönelimli) işlem sistemlerinin, gerçek zamanlı ve güvenlik açısından kritik sistemlerin modellenmesini desteklemek içindir. Gösterildiği gibi, UML bir dizi farklı özel alan için kullanılır ve uyarlanır.

“Bilgi”, “Model” ve “Yorum” kümeleri, modelleme dili ve araçlarının pratik uygulamasında duruma göre değerlendirilmelidir. Ayrıca, farklı kriterlerin birbirine göre ağırlıklandırılması söz konusu olduğunda, bunun yapıldığı gibi belirli modelleme görevi ışığında yapılması gerekir.

Bu tür bir makalenin uzunluğu ve değerlendirmenin genişliği üzerindeki sınırlama nedeniyle, yalnızca önemli sonuçların bazılarını sunmak için yerimiz olacaktır.

Bilgi sistemleri modellemesindeki yedi ana modelleme perspektifinin kapsamına kısaca baktığımızda şunları buluyoruz:

  • UML, özellikle tasarım için, nesne yönelimli bir bakış açısına göre modelleme için çok iyi bir desteğe sahiptir.
  • Yapısal perspektif de, özellikle bu amaç için yapılmış dillerde olduğu kadar iyi desteklenmese de, iyi desteklenmektedir.
  • Davranışsal bakış açısı, durum çizelgeleri kullanılarak desteklenir.
  • İşlevsel (süreç) bakış açısı, iyi tanımlanmadığı için oldukça eleştirilen bir dil olan kullanım senaryosu modellemesi aracılığıyla yüksek düzeyde desteklenir. Kullanım senaryoları gereksinim modellemesi anlamına gelirken, aktivite diyagramları, kontrol akışını ve bir süreç akışındaki veri veya nesnelerin üretimini göstererek basit prosedürel açıklamalar için kullanılabilir. Bu tasarım için kullanışlıdır. Birçoğu, iş modelleri için faaliyet diyagramlarını kullanmayı da denedi.
  • Etkinlik diyagramlarındaki iyileştirmeler bu bağlamda UML 2.0’da sunulmuştur. Etkinlik diyagramlarında geleneksel veri akışının olmaması bir sorun olarak not edilmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir