Üstbilişsel Faktörler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Üstbilişsel Faktörler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Ekim 2021 Biliş nedir Biliş ve üstbiliş nedir Üst bilişsel beceriler nelerdir Üst bilişsel farkındalık nedir Üstbiliş nedir Üstbiliş stratejileri nelerdir Üstbiliş TDK Üstbilişsel bilgi nedir 0
E-Ticaret Vergilendirme Sorunları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Verilerin Tanımlayıcı İstatistikleri

İlk üç satırı, üstbilişsel bilginin (K), becerilerin (R) ve tutumların (O) tümünün çeşitli kurs performans göstergeleri üzerinde tutarlı ancak mütevazı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir: korelasyonlar .11 ile .20 arasında dalgalanmaktadır. Dörtten dokuza kadar olan satırlar, zor konularda, konu motivasyonlarının, 48’e kadar korelasyonlarla aynı konular için performans göstergeleri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Ancak, bu korelasyonlar, Value değişkeni dışında, yumuşak özneler için ortadan kalkar. Çoktan seçmeli ders performansı iki konuyu kapsadığından, bu sütundaki korelasyonlar, yalnızca algılanan değer ve algılanan çaba ile korelasyonları sıfırdan önemli ölçüde farklı olan Organizasyon teorisi ve Pazarlamayı bilmek için iki motivasyon değişkeni seti ile hesaplanır.

Son altı satırı İstatistik, Örgütsel teori ve Pazarlama ders performansının Matematik motivasyonları ile korelasyonlarını içerir. İstatistik için, İstatistik için motivasyonların kendisi Matematik için motivasyonlardan daha iyi tahmin edici olsa da, bu, yumuşak dersler için doğru değildir.

Örgütsel teori ve Pazarlama konularında, ders performansı, konunun kendisine yönelik motivasyonlardan ziyade Matematik başarı motivasyonları tarafından daha iyi tahmin edilir! Matematiğe veya konunun kendisine atıfta bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, yalnızca algılanan zorluğun tahmin gücü yoktur.

Üstbilişsel Faktörlerin Ölçüm Modelleri, Konuya Özgü

Motivasyonlar ve Ders Performansı

Üstbilişsel faktörler, konuya özel başarı motivasyonları ve ders performansı için ölçüm modellerinin tümü, gizli faktörlerin ilişkilendirilmesine izin veren doğrulayıcı faktör modelleridir. Tüm bu faktör modellerinin uyumu yeterlidir. Bu faktör modellerinin ayrı grafikleri dahil edilmemiştir, ancak tüm modeller sonraki alt bölümde tartışılan yapısal eşitlik modellerinde yer almaktadır.

Bu nedenle, her iki üstbilişsel faktörlerin ölçüm modelini çiziniz. Faktör yükleri ve göstergeler açıkça belirtilirken, modelin yapısal kısmına odaklanan üç gizli üstbilişsel faktör arasındaki güçlü korelasyonları göstermektedir.

Başarı motivasyonlarının ölçüm modelleri Şekil 2’nin sağ tarafında gösterilmektedir. 11.3 ve 11.4., konu İstatistikleri için göstergeler ve faktör yükleri açık hale getirilerek ölçüm modeli verilmiştir. Sağ tarafı, gizli faktör korelasyonları da dahil olmak üzere eşzamanlı olarak modellenen tüm konu motivasyonlarının ölçüm modelini göstermektedir.

En son kısmı, bir kez daha tüm kurs performans değişkenleri aynı anda modellendiğinde ve iki gizli kurs performansı faktörü varsayıldığında kurs performanslarının ölçüm modelini içerir: zor konularda performans ve yumuşak konularda performans.

Konu motivasyonları için ölçüm modellerinin en ilginç kısmı, gizli motivasyon faktörlerinin korelasyon matrisleridir.  Dört akademik konunun tümü için bu korelasyonları içerir. Birkaç sorun ortaya çıkıyor. İlk konu, geniş görev değeri kavramını üç ayrı kavrama ayırmanın etkisidir: Konuyu sevmeyle ilgili Duygu, konuya verilen önemle ilgili değerlendirme yapılır.

Biliş ve üstbiliş nedir
Üstbiliş stratejileri nelerdir
Üst bilişsel beceriler nelerdir
Üstbiliş nedir
Üstbilişsel bilgi nedir
Üst bilişsel farkındalık nedir
Üstbiliş TDK
Biliş nedir

Tüm konu alanları için, Gizli Etki, Değer ve İlgi faktörleri arasındaki korelasyon, diğer korelasyonlara göre mütevazıdır ve hiçbir yerde en yüksek değildir. Bu, Etki, Değer ve İlgi’nin açıkça ampirik olarak ayırt edilebilir yapılar olduğunu gösterir. Herhangi bir konu alanı için, Değer ve Zorluk (algılanan eksikliği) arasındaki korelasyon zayıftır, bu da tüm konu alanlarında eklenen değerin algılanan zorluk eksikliğinden nispeten bağımsız olduğunu gösterir.

Yumuşak konu alanları için, korelasyon tamamen ortadan kalkar: Değer ve Zorluk, istatistiksel anlamda bağımsızdır. Zor konu alanları için, çok mütevazı da olsa, iki yapı arasında bir ilişki vardır. Bu konulara, konuyu ulaşılabilir olarak gören öğrenciler tarafından bir şekilde daha fazla değer verilir.

Benzer bir sert yumuşak ayrım, İlgi ve (eksik) Zorluk arasındaki korelasyondadır: yumuşak konularda yokken, bu korelasyon zor konularda orta derecede pozitif değerlere sahiptir. Son bir gözlem, Duygulanım ve Bilişsel Yeterlilik arasındaki ilişkiyi ifade eder. Tüm konu alanları için, bu açık ara en büyük korelasyondur.

Bu başlı başına dikkate değer bir gerçektir: Duygulanım, görev değeri bileşenini duyuşsal ve fayda ile ilgili faktörlere ayrıştırarak elde edilir, ancak bu analizden, Etkilenmenin Değerden çok bilişsel Yeterlilik beklenti bileşeniyle ilişkili olduğu görülmektedir. Bu, bir kez daha, beklenti-değer modelinde etkinin dahil edilmesinin yararlılığını doğrulamaktadır.

Sert ve yumuşak konu alanlarının karşıtlığında, korelasyonun sert konu alanlarında yumuşak konulara göre çok daha güçlü olduğu açıktır. Zor konular için ortalama 0,93 korelasyon buluyoruz. Yumuşak konu alanları için, konuyu beğenmek, zor konulara göre kişinin performansına olan güveniyle daha gevşek bir şekilde bağlantılıdır.

Tüm denek motivasyonlarını aynı anda modelleyerek Şekil 11.4’ün sağ tarafında gösterilen altı faktörlü model ortaya çıkıyor. Model iki farklı hiyerarşik etki göstermektedir. Çaba ve Değer faktörleri tüm dersler için sağlamdır: Konuya özel tüm Çaba parsellerindeki Çaba yükleri ve tüm konuya özel Değer parsellerindeki Değer yükleri ve ayrıca Matematik ve İstatistik iki zor dersin Faiz parselleridir.

Her ikisi de Çaba parselleri dışında tüm motivasyonlar için ilgili konuya özel tüm parsellerde yüklere sahip olan Matematik ve İstatistik faktörlerinde farklı bir hiyerarşik etki türü bulunur. Kalan iki faktör, hem motivasyonun hem de konu hiyerarşisinin bir karışımını temsil eder: iki yumuşak konu Örgütsel teori ve Pazarlama, ilgili motivasyonları birleştiren iki faktörü şekillendirir.

BsCCDiff, yükleme olarak iki konunun tüm Bilişsel yeterlilik ve Zorluk parsellerine sahiptir. İş faktörü, Çaba ve Zorluk dışındaki tüm yumuşak konu motivasyon parsellerinden oluşur. Gizli faktörler zayıf ila orta derecede ilişkilidir. En güçlü korelasyonlar, iki zor konu faktörü Math ve Stats, iki yumuşak konu faktörü Business ve BsCCDiff, Value ve Effort ve Business ve Effort arasındadır.

Son bir söz, kurs performanslarının ölçüm modeli ile ilgilidir. Matematik odaklı derslerdeki performansı temsil eden ve davranışsal konulardaki performansı temsil eden her iki gizli faktör, konuların doğası gereği çok farklı olmasına rağmen, öğrencilerin sınavın çeşitli bölümlerinde elde ettikleri puanların olmadığını gösterir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir