Vaka Tabanlı Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Vaka Tabanlı Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Mayıs 2022 Öğrenme yaşantısı nedir Yaparak yaşayarak öğrenme STRATEJİLERİ YAŞANTISAL ÖĞRENME Modeli 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Bilgisayar Bilişim Sistemlerinde Vaka Tabanlı Öğrenme

Bilgisayar bilgi sistemleri (CIS) öğrencilerini nasıl elimizde tutabiliriz? 80’lerde meydana gelene benzer bir kayıt düşüşü bu soruyu motive eden faktördür. Bilgi sistemlerinde azalan kayıtlarla ilgili bir googleTM araması, bu eğilimi destekleyen raporları ortaya çıkarır.

Örneğin DePaul Üniversitesi, “Yeni Öğrenim Okulu ve Bilgisayar Bilimi, Telekomünikasyon ve Bilgi Sistemleri Okulu dışındaki tüm kolejlerde” lisans kayıtlarını artırmıştı.

California Community College sisteminden bir rapor, azalan FTE’lerin ilk 15 müfredat alanını listeledi, Bilgisayar ve Bilgi Bilimi ve Bilgisayar programlama listeyi yaptı. Kendi Bilgisayar Bilgi Sistemleri (CIS) ve Bilgisayar Bilimi programlarımıza kayıtlı öğrenci sayısı daha azdır.

Yakın zamanda yapılan bir karşılaştırma çalışması, öğrencilerin bir BT kariyerinin, istediklerinden daha az iş yeri etkileşimi sağladığını algıladıklarını gösteren geçmiş araştırmaları doğruladı. Bir IS kariyeriyle ilgili anlayış eksikliği nadir değildir.

Mawhinney ve ark. (1989) ve von Hellens ve Nielson (2001), öğrencilerin BDT’nin tek başına çalışmayı gerektirdiğine ve yüksek düzeyde matematik gerektirdiğine inandıklarını bulmuşlardır. Bir BDT derecesi veya kariyeri ile ilgili kıt veya yanlış bilgi nedeniyle, öğrenciler BDT programlarından kaçınabilir.

Bir IS çalışanının işinde ne yaptığına ilişkin anlayış eksikliğine ek olarak, öğrencileri giriş seviyesi üniversite IS kurslarında tutmak bir sorundur. Birçok öğrenci bir IS programına girene kadar bilgisayar okuryazarı olduklarını düşünür. Sahip oldukları beceriler ve bir IS derecesinde ihtiyaç duyulan beceriler muhtemelen farklı olacaktır.

Kolejlerin ve üniversitelerin batma veya yüzme tutumu yerine, öğrencilere IS derecesi için ilgili bilgisayar becerileri konusunda koçluk yapmak ve onları teşvik etmek için harcanan zaman, kendilerini güvende hissetmelerine ve programı tamamlayabilmelerine yardımcı olabilir.

Bu, öğrencilere teknolojinin faydalarını veya bir bilgisayarın nasıl kullanılacağını göstermekten daha fazlasını ifade eder. Gerçek işle ilgili senaryolara benzer teknolojiyi kullanmak için anlamlı ve ilgili öğrenme durumları sağlamayı gerektirebilir.

Doğru bir resim olmadan, öğrencilerin bilgi sistemi profesyonellerinin çalışma tarzını anlamaları zordur. CIS kurslarının içeriği teknik odaklıdır ve çoğu öğrenci, genellikle tek başına içerikle mücadele eder. Ancak bu, çalışanların genellikle projeler üzerinde birlikte çalıştığı iş ortamını yalanlar.

Öğrenme benzer bir ortamda gerçekleşmelidir. Ayrıca araştırmalar, grup ortamlarında sinerjik bir öğrenme etkisinin olduğunu ileri sürmektedir.

Örneğin, bir sistemin daha iyi anlaşılması ve daha doğru zihinsel modellerin geliştirilmesi bir grup ortamında bulundu. Böyle bir öğrenme durumunun yapıcı olmayan bir yönü, olumsuz yorumların grup üyelerinin tutumunu etkileyebilmesi veya “grup düşüncesinin” yaratıcılığı boğabilmesidir.


YAŞANTISAL ÖĞRENME Modeli
Öğrenme yaşantısı örnekleri
Yaparak yaşayarak öğrenme STRATEJİLERİ
Aktif öğrenme
Yaparak öğrenmenin faydaları
Yaparak yaşayarak öğrenme kime aittir
Yaparak yaşayarak öğrenmenin yararları
Öğrenme yaşantısı nedir


VAKA YAPMAK

Takım veya grup temelli projeler yaklaşımının bu alandaki bir kariyerin her yerde bulunan bir parçası olduğu göz önüne alındığında, otantik öğrenme ortamları öğrencilere BS alanının daha gerçekçi bir modelini sağlayabilir. Otantik öğrenme ortamları ile gerekli bilgi teknolojisi becerileri öğrenme sürecine dahil edilir. Problem çözme, etkili iletişim kurma ve grup ortamlarında çalışma gibi yöneticilerin çalışanlarda eksik olduğunu söylediği yumuşak beceriler de öğrenme sürecine gömülüdür.

Otantik ve ilgili öğrenme ortamları sağlamanın önemine ilişkin bir dizi araştırma ve teori mevcuttur. Bu genellikle, bir öğrenme felsefesini tanımlayan bir şemsiye terim olan yapılandırmacılık bağlamındadır.

Yapılandırmacılık, onlarca yıldır farklı biçimlerde var olmasına rağmen, eğitim teknolojisi disiplininde doksanlı yılların başlarında yaygın bir kabul görmüştür. Bilgi sistemleri ve bilgisayar bilimleri eğitiminde de kabul görmektedir. Özellikle Web, işbirlikçi öğrenme ortamlarının desteklenebileceği bir platform sağlamıştır.

Vakalar veya probleme dayalı öğrenme (PDÖ) konumlu biliş, öğrenen merkezli ve işbirlikli öğrenme ve bağlantılı öğretim, yapılandırmacı paradigmaya uyan terimlerden veya modellerden bazılarıdır. Bazı yönler farklılık gösterebilse de, öncelikli ilkeler arasında aktif katılım, işbirliği ve kişisel alaka yer alır.

Öğrenmenin nedenleri zengin, özgün bağlamsal olarak ilgili ortamlarda gömülüdür. Sonuç, kötü yapılandırılmış durumları akıl yürütme ve problem çözme yeteneğidir. Bu tür ortamların, dahil olan öğrenciler açısından sahiplenme geliştirmesi daha olasıdır ve Agarwal & Karahanna’nın (2000) bilişsel soğurma ve Jennings’in (2002) bilişsel estetiği dediği şeyi teşvik edebilir.

Harvard Case Method ve PBL muhtemelen en iyi bilinen örneklerdir. Ne Harvard vakaları ne de PBL yeni kavramlardır. Harvard Vaka Metodu 1913’te ortaya çıktı. Vaka metodunun amacı muhakeme ve karar verme yeteneğini geliştirmekti ve başarısı nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır.

Probleme dayalı öğrenme 50’li yılların ortalarında tıp eğitimi için geliştirildi ve Harvard Vaka Metodu gibi öğrencilere çözmesi gereken bir problem sunuyor. Çoğu zaman, bir öğrenci kararına varıldığında, her zaman böyle olmasa da, vakanın ortaya çıktığı şirketin veya doktorun çözümü ile karşılaştırılır. Karşılaştırma yapılsın ya da yapılmasın, öğrencilerin kendi alanlarındaki problemleri çözebilecek bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenir.

Yapılandırmacı modeller, kötü yapılandırılmış malzeme için tasarlanmıştır ve sonuçlar çıkarmak için ilgili, ilgi çekici, özgün bağlamlar sağlar. Öğretmenler (veya kolaylaştırıcılar), öğrencileri problem çözmeye zorlayan akıl hocaları ve rehberlerdir; üst düzey düşünme becerilerini modellerler. Bu modellerin tümü, öğrencilerin katılımını sağlamak için başarılı bir araç olan akranlar arasındaki etkileşimi içerir.

Bununla birlikte, zaman taahhüdü ve bir problemin öğretimi demirlemek için uygun bir duruma veya otantik ortama damıtılmasındaki zorluk nedeniyle uygulanması özellikle kolay değildir. Harvard vakaları için problemler, bir e-iş modelini uygulayan bir şirket gibi iş dünyasından kaynaklanmaktadır. Bir vakayı geliştirmek 1-4 ay sürebilir ve Harvard Business School (HBS) bir vaka tasarlarken dört faktörü göz önünde bulundurur:

1. Davanın odaklanacağı konular;
2. Öğrenciler tarafından yapılması gereken analizde bu sorunları ele almak;
3. Bu analizi gerçekleştirmek için vakada gerekli olan veriler tatmin edici bir şekilde olmalıdır.
4. Verilerin nereden alınabileceği bilinmelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir